Jos haluat hienon julkisivun, rappaa

Oletko kyllästynyt talosi ilmeeseen? Ohut rappauskerros, jonka voi myöhemmin maalata, laittaa julkisivun ilmeen uusiksi kertaheitolla. Kun rappauksessa hyödyntää lautoja ohjureina, tehtävä ei ole niin vaikea kuin miltä se kuulostaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 tunti/m2
Hinta
4 €/m2

Hierrä pinta lopuksi kostealla vaahto-kumihiertimellä.

Johdanto

Julkisivu on se puoli taloa, jonka vieraat näkevät ensimmäiseksi, joten se on erityisen tärkeää pitäähyvässä kunnossa. Rapattu pinta voi olla erinomainen vaihtoehto kivitalon julkisivuksi. Se luo yhtenäisen pinnan, jonka voi tarvitta-essa maalata ja näin ollen pitää suhteellisen helposti siistin näköisenä. Kokonaisen omakotitalon rappaami-nen on toki iso mutta ei missään nimes-sä ylivoimainen urakka. Työ vaatii käte-vyyttä, minkä varmasti saa huomata ensimmäisillä rappauskerroilla, mutta pienen harjoittelun jälkeen rappaamis-tekniikkatulee tutuksi. Pitää oppia vis-kaisemaan eli paiskaamaan laasti eli ”kynnet” ranneliikkeellä seinään. Viskaistu laasti jää pintaan hieman epäta-saisiksi nokareiksi, joihin rappauslaasti myöhemmin kiinnittyy.

Rappausta varten käytetään valmis-laastia, joko kalkki- tai sementtilaastia. Työtä helpottamaan asennetaan listoja, ns. ohjureita, joiden mukaan rappaus tehdään. Listojen paksuus on sama kuin valmiin rappauskerroksen paksuus. Talo rapataan kahteen kertaan, muu-ten työstä tulee liian raskas. Kun kahden ohjurin välinen alue on täytetty, pintasilotetaan suoralla laudalla, joka vede-tään ohjureiden yli siksak-liikkeellä.

Kun yksi rappauspinta on valmis, ensimmäinen ohjuri siirretään seuraa-van ohjurin toiselle puolelle, alue täyte-tään laastilla, joka silotetaan ohjurin mukaan ja jatketaan jälleen seuraa-vaan alueeseen. Rappaa seinä useammassa osassa. Kun työssä on päässyt hyvään vauhtiin, ei yhtä osiota rapatessa ole aikaa kahvitaukoihin. Pidä seinä kosteana rappauksen jälkeisinä päivinä, jotta laasti ei kuivu liian nopeasti ja halkeile.

Ohjeet

01
Valmistele seinä rappausta varten 6 Vaihe

Tämä talo on rapattu aikai-semminkin, mutta se kaipasi kipeästi ehostusta. Aloitetaan siis hiekkapuhaltamalla kaikki ulkoseinät. Tämä osa työstä on parasta antaa ammattilaisen tehtäväksi.

Sitten poistetaan kaikki hiekkapuhalluksen synnyt-tämä pöly harjaamalla ja huuhtelemalla seinä vedellä. Varmista, että seinä on kostea koko rappaustyön ajan.

1

Harjaa seinä. Kaikki hiekkapuhalluksen nostattama pöly on saatava pois. Käytä jäykkää katuharjaa.

2

Kastele seinä. Viimeiset pölyt huuhdotaan vedellä ja seinä kostutetaan kokonaan, sillä sementti tarvitsee kosteutta kovettuakseen, ja jotta laasti ei toisaalta kuivu liian nopeasti.

Kostuta seinää työn edetessä, jos se vaikuttaa kuivalta.

3

Sekoita laasti viskat-tavaksi. Laasti saadaan kiinnittymään seinään viskaamalla. Laasti on sekoi-tus sementtiä ja hiekkaa suhteessa 1:4.

4

Viskaa laasti eli "kynnet" seinään. Tämä vaatii hieman harjoittelua, mutta se tehdään periaatteessa samalla tavalla kuin sulkapallolyönti eli napakalla ranneliikkeellä.

5

Levitä laasti tasaisesti huopalastalla. Laasti-kerroksen tulee olla tasainen. Mahdolliset reiät ja kohoumat pitää poistaa, jotta rappaus-kerros on yhtä paksu kaikkialta.

6

Asenna ohjurit. Ohjurit on tehty listoista, joita myöten rappauslaastia voidaan levittää. Listat kiinnitetään laastinokareilla.

02
Rappaa seiniin laastia 9 Vaihe

Valmista rappauslaastia voi ostaa rakennustarvike-liikkeistä, joista saa myös neuvoja laastin käyttöön ja jälkikäsittelyyn.

Laasti voi olla joko kalkki-tai sementtipohjaista, mutta sen pitää aina olla alustaansa heikompaa. Seinään viskatun kalkkilaastin päälle ei siis voi laittaa sementtilaastia.

Levitä laasti parilla eri kerralla, muussa tapauksessa työskentely on liian raskasta.

1

Levitä laasti. Laasti jaetaan tasaiseksi pinnaksi ohjurien väliin teräslastalla kahteen kertaan. Ensimmäinen kerros vastaa puolta ohjurin paksuudesta.

2

Levitä toinen kerros. Laastia levitetään koko alalle kahden ohjurin väliin kunnes rappauskerroksen paksuus on sama kuin ohjurin.

3

Tasaa ylimääräinen laasti pois. Liikuta lautaa ohjureita pitkin edestakaisella liikkeellä. Lopeta, kun lauta alkaa olla liian painava ylimääräisestä laastista.

4

Säilytä ylimääräinen laasti. Laastia voi käyttää uudelleen, joten kaada se saaviin ja jatka työntekoa.

5

Täytä kuopat. Käytä yli jäänyttä laastimäärää kuoppien ja painaumien täyttöön muurauskauhalla.

6

Silota pinta teräslastal-la. Tasoita varovasti täyttä-mäsi kuopat ja painaumat.

7

Poista ylimääräinen laasti. Nyt pinnan tason pitäisi olla yhtenäinen ja vastata täysin ohjurien paksuutta. Muussa tapauksessa laastia pitää kaapia pois/täyttää lisää. Poista ohjurit ja täytä lisää.

8

Rappaa pinta. Laasti on kiinnittynyt kevyesti pintaan, se tasataan hiertimellä. Paina hiertimen takaosaa, jottet kaavi laastia irti.

9

Silota. Lopuksi pinnasta hierotaan siisti ja tasainen kostealla vaahtokumihiertimel-lä. Liikuta hierrintä pienin ym-pyröin, mutta älä paina liikaa.

03
Rappaa kulmat teräviksi 5 Vaihe

Talon kulmien pitäisi olla terävät, kun ne on rapattu. Työhön tarvitaan lauta, joka asennetaan kulman toiselle puolelle. Kun kulman toista puolta rapataan, muodostuu terävä kulma. Kun rappaus on kiinnittynyt, lauta siirre-tään kulman toiselle puolelle ja työvaihe toistetaan.

Rappaa seinästä ulospäin kulman yli. Näin kulmasta tulee veitsenterävä.

1

Kiinnitä lauta kulmaan. Laudan pitää olla tarkasti kulman linjassa. Kiinnitä se rappauskoukuilla.

2

Rappaa. Noudata samoja työohjeita kuin keskiosas-sa seinää eli viskaa ensin ja rap-paa sitten. Laastia pitää lisätä aivan laudan reunaan asti.

3

Silota lopuksi. Rappaa pinta pyörein liikkein seinästä ulospäin kulman yli.

4

Siirrä lauta. Kun rappaus on kiinnittynyt, siirrä lauta ja toista samat työvaiheet kulman toisella puolella.

5

Rappaa uudelleen. Rap-paa jälleen keskeltä ulos-päin kulman yli. Näin kulmasta tulee veitsenterävä.

Vie aikaa

Noin tunti/neliömetri

Hinta

Noin 4 €/neliömetri

Vaikeusaste

Rappaaminen vaatii hieman kätevyyttä, joten harjoittele talon takaseinällä ja jatka etuseinän puolelle, kun työ alkaa sujua.

Vinkit & niksit

Näin teet pienempiä korjauksia

Jos julkisivussa on vain jokunen epätasaisuus, ei koko taloa tarvitse rapata muutaman kuopan täyttämiseksi.

Koko talon rappaaminen on iso urakka. Joskus se ei ole edes tarpeen. Jos seinässä on vain jokunen silmää häiritsevä kuoppa tai pari, ne voidaan korjata paikallisesti.

Jos sinulla ei ole ohjuria, mutta omistat pitkän rappaus- tai teräslastan ja vähän kärsivällisyyttä, niin saat pienet painumat helposti oikaistua.

Puhdista seinä ja rappaa sitten korjattava pinta samoja ohjeita noudattaen kuin jos rappaisit koko talon. Muista pitää korjauskohta kosteana.

Kostuta seinä hyvin ennen kuin aloitat.

Vedä pinta leveällä teräslastalla.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …