Uusi julkisivu ja eristys

Säästä lämmityskustannuksissa ja uudista talosi noudattamalla kirvesmiestemme ohjeita.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 viikkoa
Hinta
8.000 euroa

Johdanto

Jälkieristys voi merkitä suuria säästöjä, varsinkin jos taloa ei ole alun perin eristetty kunnolla. Omat ongelmansa työssä kuitenkin on. Jos eristys tehdään sisältäpäin, niin huonetila pienenee. Mikäli eristyksestä tulee kipsilevyjen kanssa esimerkiksi 12 cm paksu, seurauksena on paljon menetettyjä neliömetrejä. Kahdeksan metriä ulkoseinän eristystä vie silloin neliömetrin lattiapinta-alasta. Lisäksi esimerkiksi lämpöpattereita ja pistorasioita täytyy siirtää. Useimmat eivät ryhdykään tällaiseen koitokseen.

LUE LISÄÄ: Tee tyylikäs julkisivu ulkoverhouspaneeleista

Ulkoapäin eristäminen voi olla helpoin tapa

Joskus kannattaakin eristää ulkoapäin. Loppujen lopuksi se on usein helpompaa. Ikkunoita ja ovia joutuu kyllä siirtämään, mutta jos räys-tään ulkonema on tarpeeksi suuri, voidaan taloa hyvinkin laajentaa 10-20 cm tarvitsematta kajota kattorakennelmiin. Näin vältytään myös sisätilojen kuukausia kestävältä sotkulta, varsinkin jos kyseessä on viikonloppuihin sijoittuva projekti.

Jos uskallat tarttua toimeen ja voit uhrata eristysprojektiin aikaa ja rahaa, niin meillä on sinulle hyviä neuvoja hyvän lopputuloksen saa-vuttamiseksi. Kurkimme olan yli, kuinka kirvesmies eristi ja verhosi oman talonsa hartsikäsitellyllä lasivillalla ja lämpökäsitellyllä puulla. Tulokset on nähtävissä seuraavilla sivuilla - hienompaa lopputulosta saa hakea. Toivotamme innostavia lukuhetkiä ja työn iloa!

Ohjeet

01
Sokkeli 7 Vaihe

Talon sokkelia täytyy leventää, koska eristys ja uusi verhous vievät tilaa kokonaisuudessaan noin 12 cm, eikä 14-15 cm sokkelin yli yltävä seinä olisi erityisen kaunis näky.

Rappaus irrotetaan vanhasta sokke-lista, minkä jälkeen siihen kiinnitetään laastilla kaksi kerrosta 10 x 19 x 49 cm:n leca-harkkoja. Leca-harkkojen kiinnitys on helppoa: Levitä 5-10 cm soraa talon ympärille ja kiinnitä harkot nopeasti kuivuvalla yleislaastilla. Harkot pysyvät hyvin paikoillaan, eikä niihin imeydy vettä maaperästä.

1

Käytä poravasaran kaikkein leveintä talttaa sokkelin vanhan rappauksen irrottamiseen. Ole hyvin varovainen, jotta sokkelin pinta säilyisi mahdollisimman ehjänä ja hyväkuntoisena.

2

Levitä ohut kerros nopeasti kui-vuvaa yleislaastia vanhaan sokkeliin laastilastalla, jossa on leveä hammastus (esim. 8 mm). Sekoita laasti vanhassa tai halvassa ämpärissä. Kiinnikuivunutta laastia ei saa irti enää millään.

3

Liu'uta sokkelikivet paikoilleen, kun olet levittänyt ohuen kerroksen laastia. Tarkista vesivaa'alla, että kivet ovat suorassa. Seuraava kerros on silloin hel-pompi panna paikoilleen. Toinen kerros muurataan limittäin ensimmäisen päälle.

4

Viimeistele sokkeli levittämällä ohut kerros laastia teräslastan tasaisella reu-nalla. Pitele lastaa lähes suorassa kulmassa sokkeliin nähden, kun levität laastia. Näin laasti painuu kiveä vasten ja tarttuu hyvin kiinni alustaansa.

5

Tee kulmahiomakoneella vähin-tään 2,5 cm syvä ura seinään 8 cm sok-kelin yläpuolelle. Täytä sauma tavallisella rakennussilikonilla ja paina 30 cm:n sokkeli-huovan reuna sauman sisälle. Taita huopa alas samaan tasoon sokkelin kanssa.

6

Huopakaistaleen päälle tulee muovisia kiiloja 50 cm:n välein. TÄRKEÄÄ! Asennuskiilat saavat olla korkeintaan 4 mm:n paksuisia, ettei uuteen julkisivuun pääse hiiriä tai muita pieniä kutsumattomia vieraita.

7

Alajuoksut pannaan asennus-kiilojen päälle ja ruuvataan kiinni rakennushelojen avulla. Älä kiinnitä alajuoksuja sokkeliin, sillä ne pysyvät paikoillaan pystykoolausten turvin.

02
Puurunko 3 Vaihe

1

Merkitse pystykoolausten paikat talon sisä- ja ulkonurkkiin. Pystytä tekemäsi nurkkamalli alajuoksua vasten ja merkitse siihen oikea kohta. Tee sitten vesivaa'an avulla pystysuora merkintä.

2

Ruuvaa kolme kulmarautaa joka pystykoolausta kohti ja yksi rauta alajuoksuun. Tiiliseinässä ja kevytbetonissa tulee käyttää nailontulppia. Puuseinässä tulppien käyttö ei ole välttämätöntä.

3

Kiinnitä saumausnaru uloimpien koolausten väliin. Pystytä loput koolaukset sopivin välimatkoin, mutta korkein-taan 60 cm:n välein. Koolaukset eivät saa koskea narua, joten jätä niiden väliin rako.

03
Eristys 5 Vaihe

Eristämme talon ulkoapäin, jotta talon sisäpinta-ala ei hupenisi eikä sisälle tulisi sotkua. Ulkoseinään oli joka tapauksessa tarkoitus pystyttää puurunko, johon uusi verhous kiinnitetään.

Eristelevyt tulevat tiukasti pystykoo-lausten väliin. Älä kuitenkaan purista levyjä liian lujaa yhteen, ettei ilman eristävä vaikutus heikkene.

Käytimme Knauffin hartsikäsiteltyjä eristeitä ja vältyimme näin suojainten käytöltä. Eriste on yhtä tehokas kuin perinteisetkin mineraalivillat, mutta sen käsittely on paljon helpompaa. Lisäksi eristeen hinta oli neliömetriä kohden muutaman euron halvempi.

1

Leikkaa lasivillalevyt noin 10 mm koolausten väliä suuremmaksi. Lasivilla pysyy itsestään paikoillaan, mutta levyt eivät saa puristua kasaan. Leikkaami-nen onnistuu parhaiten siihen tarkoitetulla eristeveitsellä tai terävällä keittiöveitsellä.

2

Kiinnitä tuulensuojapaperi, kun eristelevyt ovat paikoillaan. Naulaa tuulensuojapaperi pystykoolauksiin huopanauloilla tai nitomavasaralla. Paperi-vuodat tulevat 15 cm:n verran limittäin.

3

Naulaa sokkelia pitkin hiirieste, niin vältyt seiniin pesiviltä kutsumatto-milta vierailta. Käytä esteen kiinnitykseen 25 mm:n huopanauloja.

4

Kiinnitä ruuveilla tuuletusrimat, joiden avulla tuuletus toimii verhouk-sen takana. Käytä työssä 25 × 50 mm:n listaa. Vaakasuoran narun avulla saat kätevästi tuuletuslistat suoraan alalinjaan.

5

Eristelevyt työnne-tään paikoilleen. Ne eivät kuitenkaan saa puristua kasaan, ettei niiden eriste-teho heikkenisi.

04
Verhous 5 Vaihe

Ennen kuin julkisivuverhouksen vaaka-suoria lautoja aletaan naulata paikoil-leen, täytyy talon nurkkiin saada tuki niitä varten. Teimme nurkkalautojen tuen 50 × 50 mm:n kokoisista ThermoWood-listoista, jotka kiinnitimme nurkkiin nauloilla.

Sisänurkkien listat ovat valmiita käyttöön heti maalaamisen jälkeen, mutta ulkonurkkien listojen kulmaan on tehtävä lovi, jotta listat eivät liukuisi lautaverhouksen ylitse.

Katso listojen asennusohjeet aikai-semmista mallikuvistamme.

1

Valmistele ulkonurkkien listat ennen lautaverhouksen kiinnitystä. Leikkaa tavallisella pyörösahalla 10 x 10 mm:n kokoinen lovi yhteen nurkkaan. Loven syvyys määrittelee listan kohdan lautaverhoukseen nähden.

2

Aloita kiinnittämällä alin lauta narua apuna käyttäen. Pitkissä julkisivuissa täytyy käyttää saumausnarua tai ohjauslautaa, jotta alareuna saataisiin täysin tasaiseksi ja vaakasuoraan.

3

Tarkista naulauskohdat mallikappaleen mukaan. Tee malli risti-vanerin palasta. Me käytimme ruostumat-tomia teräsnauloja, jotka naulataan käsin. Naulat jäävät näkyviin, joten on tärkeää saada ne kauniiseen riviin.

4

Jotta verhous tulee täysin vaaka-suoraan, merkitse mitat kumpaankin päähän julkisivua ja kiristä naru niiden väliin. Puu tarvitsee tilaa elääkseen, joten jätä pari millimetriä väliä joka neljännen verhous-laudan kohdalle.

5

Laudat kiinnitetään paikoilleen. Kun alin verhouslauta on naulattu kiin-ni, ja mitat on saatu merkityksi, loppujen lautojen pinoaminen sujuukin jo nopeasti. Talon uusi, komea julkisivu alkaa olla jo selvästi näkyvissä.

05
Ikkunalaudat 7 Vaihe

Ulkoapäin eristettäessä seinistä tulee paksumpia. Niinpä ikkunat ovat sen jälkeen tavallaan seinän sisällä eivätkä julkisivun kanssa samassa tasossa.

Ehjät ikkunat voidaan yleensä sahata karmeineen irti pistosahalla ja koko komeus voidaan irrottaa kerralla pai-koiltaan. Mikäli ikkunat ovat hyvin vanhat, ne on syytä vaihtaa uusiin.

Ensin kuitenkin pannaan ikkuna-laudat paikoilleen. Me käytimme tähän mustaa liuskekiveä, koska se on erittäin kestävää. Lisäksi kivi näyttää todella kauniilta mustaa julkisivua ja valkoisia ikkunanpieliä vasten.

1

Poista ensin vanhat ikkunat puit-teineen. Muista poistaa myös vanhat naulat ja ruuvit ikkuna-aukosta, sillä ne voivat vahingoittaa eristystä. Sitten onkin vuorossa ikkunalautojen kiinnitys.

2

Tee puinen ikkunalauta, ennen kuin alat leikata mustaa liuskekiveä. Lauta on paljon edullisempaa, ja voit käyt-tää sitä mallina, kun merkitset lopullisen ikkunalaudan mittoja.

3

Liuskekiven leikkaamiseen sovel-tuu parhaiten vesileikkuri, jossa on timanttiterä. Sillä saa leikattua kaunista jälkeä. Leikkaa ikkunalauta niin, että reunan yli tulee vähintään 30 mm:n ulkonema, jota pitkin vesi pääsee valumaan alas.

4

Säädä pyörösaha ikkunalaudan kulman mukaan ja sahaa poikittais-lista ikkunalaudan alustaksi. Naulaa lista aukkoon, niin saat ikkunalaudan pituisen alustan, johon liuskekivilevy kiinnitetään.

5

Esiporaa liuskekivilaattaan 6 mm:n kiviporalla ja tee laattaan tila upotusruuvin kannalle, ettei se ole tiellä myöhemmin. Kiinnitä sen jälkeen liuske-kivilaatta varovasti ikkunan aluslistaan 6 × 50 mm:n teräsruuveilla.

6

Käytä muovisia asennuskiiloja tukikappaleina. Niitä saa eri paksuisina ja ne ovat helposti asennettavia. Suorakulmaimella saat asennuspalat julkisivuun nähden suoraan kulmaan.

7

Myös asennuspalojen väliin tulee eristys. Leikkaa eristeet tarkasti, niin että aukoista tulee tiiviit. Muuten ikkunat vetävät tulevaisuudessa.

06
Ikkunanpuitteet 5 Vaihe

Ovet ja ikkunat vaihdetaan yleensä aina kun taloa laajennetaan. Nyt kerromme, kuinka valmistat ikkunoille uudet puitteet. Talon ovenpielet saat tehtyä samalla tavalla. Katso myös aiempaa mallikuvaa sisänurkasta.

Teimme talon seiniin ikkunanpuitteet 20 × 125 mm:n höylätyistä ThermoWood-laudoista. Mittaa ja sovita puitteet erit-täin huolellisesti - nurkkien saaminen juuri oikeaan kohtaan vaatii suurta tarkkuutta, mutta lopputulos hivelee sitäkin enemmän silmää.

1

Sahaa ylin puitelauta molemmilta puolilta 45 asteen kulmaan. Lau-taan tulee nivelmitan leveyden mittainen ulkonema. Kiinnitä lauta 70 mm:n ruuveilla ikkunoita ympäröiviin rimoihin.

2

Mittaa seuraavaksi pystysuorat puitelaudat ja lyhennä ne sopiviksi. Sahaa laudat ylhäältä 45 asteen kulmaan. Mittaa ikkunalaudan vastainen kulma kulmamitalla tai nivelmitalla.

3

Aseta puitelauta paikoilleen ja tee siihen merkintä ikkunalaudalle pantua timpurinkynää pitkin. Näin saat merkittyä puitteen alaosan ja ikkunalaudan tarkan kulman. Lisäksi saat niiden väliin sopivasti tilaa 10-12 mm:n saumalle.

4

Kiinnitä puitteet ruuveilla. Käsitte-le koko talo vielä kerran puuöljyllä. Täl-lä tavoin puu säilyttää kauniin värinsä vielä monia vuosia. Puitteet on huomattavasti helpompaa käsitellä puuöljyllä ennen ikkunoiden asentamista.

5

Lisää hyvälaatuista saumaus-massaa pystypuitteen ja ikkuna-laudan väliin ja tasoita sauma saumaustikulla. Seuraavaksi on aika asentaa ikkunat.

Materiaalit

Painek. sahatavaraa, 45 × 95 mm:
• 200 m alushirttä ja pystykoolaus

Painekyllästettyä listaa, 25 × 50 mm:
• 150 m tuuletusrimoihin

Knauffin eristelevyjä:
• 125 neliömetriä

ThermoWoodin limilautoja:
• 1 300 metriä 5 tuuman verhouslautaa

Höylätty ThermoWood, 20 × 125 mm:
• 60 m puitelautaa

Höylätty ThermoWood, 50 × 50 mm:
• 30 m nurkkalistaa

Lisäksi:
• 210 Leca-harkkoa, 10 × 19 × 49 cm
• 50 m sokkelihuopaa, 30 cm
• 4 patruunaa mustaa rak.silikonia
• 250 kulmarautaa
• 750 nailontulppaa
• Huopanauloja tai niittejä
• 1 500 ruuvia ulkokäyttöön
• 6 rullaa tuulensuojapaperia
• Hiiriestettä
• Listaa ja liuskekiveä ikkunoihin
• 6 000 ruostumatonta teräsnaulaa
• Muovisia asennuskiiloja
• 70 litraa Classic-puuöljyä

Vie aikaa

Varaa runsaasti aikaa. Työhön menee ainakin kuukausi.

Hinta

Materiaaleihin meni yhteensä noin= 8 000 euroa.

Vaikeusaste

Tehtävä on haastava. Tee mittaus- ja viimeistelytyöt huolellisesti halutun loppu-tuloksen saavuttamiseksi.

Vinkit & niksit

Nurkkamallit helpottavat työtä

Sisä- ja ulkonurkkien suunnittelu voi olla haastavaa. Verhouksen ja nurkkalistojen oikean sijainnin selvittämiseksi pystykoolauksien kohta on arvioitava juuri oikein. Rakenna luonnollisen kokoiset mallit sekä sisä- että ulkonurkista. Aseta mallit nurkkiin ja merkitse oikeat kohdat niiden perusteella. Näin nurkista tulee yhdenmukaiset, eikä sinun tarvitse mitata ja laskea jokaista nurkkaa erikseen.

Työ helpottuu 1:1 tehdyillä malleilla. Ota huomioon ovi-ja ikkuna-aukot.

Hieman hankala ulkonurkka on paljon helpompi rakentaa kuvan mukaisen kunnollisen mallin avulla.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Puujulkisivu