Ulkoverhous: Talon kasvot

Sinä tiedät, kuinka paljon työtä talon tai varaston seinien rakentamisessa on, mutta muut näkevät vain lopputuloksen.Ulkoseinien rakentamisessa kannattaa nähdä vaivaa, sillä ne ovat talon kasvot.

Talon, autotallin tai varaston seinät voi laudoittaa lukematto milla tavoilla. Lautojen koon, mallin ja asennustekniikan voi valita pelkästään oman maun mukaan tai sen perus teella, miltä pihapiirin muut rakennukset näyttävät. Jos kus valinta on kiinni lähinnä siitä, millaisia lautoja rau takaupassa sattuu olemaan tarjouksessa.

Kaikille ulkovuoraus laudoille on yhteistä, että ne pitää asentaa oikein. Samalla kannattaa muistaa, että muut näkevät vain lopputuloksen, eivät sitä, kuinka paljon vai vaa seinän rakentaminen on vaatinut.

Lue lisää täältä: Ulkoverhouslaudat - katso vaihtoehdot täältä!

Ulkovuorilautojen asen taminen on tarkempaa työtä kuin moni uskoisi. Ruuvien tai naulojen pitää olla sopivan pituisia, ja ne pitää kohdistaa oikein. Laudat pitää asentaa sopivalla limityksellä tai sopi valle etäisyydelle toisistaan.

Molempiin asioihin kan nattaa kiinnittää huomiota jo ennen rakentamista, sillä muuten laudat voivat haljeta, vääntyä ja irrota toisistaan.

Useimmat ulkovuorilaudat voi asentaa pysty tai vaak suoraan oman maun mukaan. Asennustavasta riippumatta laudoituksen alapää kan nattaa sahata vinoksi, jotta vesi valuu nopeasti maahan eikä jää lahottamaan lautoja. Lisäksi alin lauta tai lauto jen alapäät kannattaa jättää vähintään 10 sentin päähän maasta, jotta sadevesi ei rois ku maasta lautoihin.

Ulkovuorilautojen asenta misessa kannattaa noudattaa samaa nyrkkisääntöä kuin kaikessa rakentamisessa: tee kaikki huolellisesti heti en simmäisellä kerralla, jotta et joudu paikkailemaan virheitä myöhemmin.

LUE LISÄÄ: Ulkovuorilaudat - Katso, millaisia lautoja kannattaa käyttää!

Erilaisia ulkoverhouksia

Lomalaudoitus

Perinteinen laudoitustyyli, jossa laudat asennetaan kahteen kerrokseen. Lomalaudoitus on yleensä pystysuunnassa.

Paneelit

Markkinoilla on paljon erilaisia ja erikokoisia ulkovuorauspaneeleja. Paneelit voi asentaa vaakaan tai pystyyn.

Rimat

Leveiden lautojen päälle asennetut kapeat rimat luovat pelkistetyn ja nykyaikaisen vaikutelman. Rimat pitää asentaa suoraan, jotta seinästä tulee siistin näköinen.

Vinovuorilaudoitus

Vinovuorilaudat ovat ylhäältä ohuita ja alhaalta paksuja. Ne asennetaan toistensa päälle pienellä limityksellä. Laudoissa on puolikas pontti. Paljon erilaisia malleja.

Hirsipaneeli

Kuperat hirsipaneelit ovat koristeellisia ja luovat maa-laisromanttista tunnelmaa. Ne sopivat esimerkiksi kuisteille.

Klikkaa linkkiä ja pääset suoraan myöhemmin jutussa olevaan kappaleeseen.

Näin estät lautojen halkeamisen

Ulkovuorilaudat kiinnitetään nauloilla tai ruuveilla. Molemmat pitävät laudat kiinni seinässä, joten kiinnikkeet voi valita sen mukaan, kuinka paljon aikaa asentamiseen voi käyttää ja millaisia työkaluja on saatavilla. Ruuveissa on se hyvä puoli, että ne on helppo irrottaa myöhemmin, ja niiden asentamiseen riittää tavallinen ruuvinväännin. Toisaalta ulkovuorilautoja ei yleensä vaihdeta kovin usein.

Laudat voi kiinnittää yhtä hyvin naulaamalla, mutta käsin naulaaminen on hidasta. Naulaimen kanssa lautojen asentaminen sujuu monta kertaa nopeammin kuin ruuvin vääntimellä yksi ruuvi kerrallaan.

Lyhyet ruuvit eivät pysy kunnolla kiinni puussa

Sopivan pituisen ruuvin valinta on helppoa: ruuvin pitää olla vähintään kaksi kertaa niin pitkä kuin lauta on paksu. Jos laudat ovat 25 milliä paksuja, ruuvien pitää olla 50 milliä pitkiä. Jos rautakau-passa on vain 60 milliä pitkiä ruuveja, ne sopivat tarkoitukseen yhtä hyvin.

Käsinaulojen pitää olla kolme kertaa yhtä pitkiä kuin laudat ovat paksuja. Jos laudat ovat 25 milliä paksuja, naulojen pitää olla vähintään 75-millisiä, eli silloin tarvitaan 80 millin nauloja. Naulaimen kanssa käytettävien kampanaulojen pitää olla kaksi kertaa pitempiä kuin laudat ovat paksuja.

Ruuveille kannattaa porata valmiit asennusreiät, jotta laudat eivät halkea. Sekä naulat että ruuvit pitää kohdistaa vähintään 50 millin päähän lautojen päistä ja 20 millin päähän reunoista.

Liian pieni limitys ei riitä

Lomalaudoituksen tekemisessä ei saa pihistellä. Se tarkoittaa, ettei lautoja saa asentaa liian harvaan siinä toivossa, että niitä kuluisi vähemmän. Limityksen pienentäminen saattaa säästää laudan tai pari seinää kohti, mutta liian pienet limitykset vaikeuttavat asentamista kohtuuttoman paljon.

Lautoja kannattaa limittää vähintään 25 milliä, jotta ulkovuorauksesta tulee tiivis ja laudat mahtuvat laajenemaan ja supistumaan ilmankosteuden mukaan. Alempia lautoja ei saa asentaa liian tiiviisti, jotta ilma pääsee kiertämään kunnolla niiden takana. Se on tärkeää, jotta kosteus haihtuu ilmaan.

Liian syvälle menevät ruuvit voivat pilata laudat

Ulkovuorilautojen ruuvaamisessa pitää ottaa huomioon, että ruuvin kanta tekee puuhun suhteellisen ison kolon. Jos ruuvi menee liian syvälle, puun pinnalle jää kuoppa, joka kerää vettä. Ruuvin kannassa seisova vesi imeytyy puuhun ja aiheuttaa lahoamista. Ruuveja ei saa jättää myöskään liian ylös, sillä silloin vesi pääsee imeytymään puuhun ruuvin kannan alta. Ruuvin-kantojen pitää olla tarkasti puun pinnan tasolla, jotta vesi ei imeydy puuhun reikien kautta.

Lomalaudoitus

Lomalaudoitus on perinteinen ja suosittu ulkoverhoustyyli, jonka tekemiseen voi käyttää tavallisia lautoja. Tapa on yksin-kertainen, mutta pinnasta tulee elävän näköinen.

TEE NÄIN: Laudat kiinnitetään koolausrimoihin tai -lautoihin. Koolausrimat pitävät huolen siitä, että ilma kiertää lautojen takana. Se on tärkeää, jotta sisältä seinän läpi tuleva kosteus pääsee tuulettumaan ulkoilmaan, eikä rakenne kastu.

TÄRKEÄÄ: Lomalaudoituksen tekemisen tärkein vaihe on toisen kerroksen lautojen tai rimojen asentaminen. Ensimmäisen kerroksen laudat asennetaan yhtä kauas toisistaan, ja toisen kerroksen lautoja limitetään niiden päälle vähintään 25 millin verran.

Toisen kerroksen laudat tai rimat tekisi mieli ruuvata kiinni ensimmäisen kerroksen lautoihin, mutta sitä EI SAA tehdä. Ruuvit tai naulat pitää asentaa suoraan koolausrimoihin. Jos ruuvit tai naulat yritetään asentaan alempien lautojen läpi, niiden reunat halkeavat helposti, eivätkä ruuvit tai naulat tartu kunnolla kiinni mihinkään.

Kiinnitys

Ensimmäisen ja toisen kerroksen laudat pitää asentaa oikein.

Ensimmäisen kerroksen ruuvit asennetaan laudan keskelle. Jos lauta on leveä, sen voi naulata tai ruuvata kiinni molempien reunojen läheltä.

Toisen kerroksen ruuvit asennetaan vähintään 25 millin päähän laudan reunoista. Ruuvien kohdistamisessa pitää kiinnittää huomiota siihen, etteivät ne mene alemman laudan läpi.

Paneelit

Ulkovuorauspaneeleissa on pontit molemmissa reunoissa. Pontit pitää painaa tiukasti pohjaan asti, sillä muuten laudoitus alkaa kääntyä vinoon.

TEE NÄIN: Vaakalaudoituksessa lautojen asentaminen aloitetaan seinän alaosasta. Laudat asennetaan urospontti ylöspäin. Se on asentamisen kannalta loogista ja estää veden valumisen saumojen läpi seinän sisään.

Vaakalaudoituksen ruuvit tai naulat pitää kohdistaa vähintään 25 millin päähän lautojen reunoista. Jos ruuvi tai naula asennetaan liian lähelle laudan yläreunaa, se voi halkaista pontin ja haitata seuraavan laudan asentamista. Pysty laudoituksessa naulat tai ruuvit pitää asentaa vähintään 50 millin päähän lautojen päistä, jotta ne eivät halkea.

Ruuvien ja naulojen asentamiseen kannattaa kiinnittää huomiota, jotta laudoituksesta tulee siistin näköinen. Voit räpsäyttää koolausrimoihin suorat viivat värilangalla ja asentaa ruuvit tarkasti niiden kohdalle.

TÄRKEÄÄ: Jos paneelit ovat yli 140 milliä leveitä, ne kannattaa kiinnittää kahdella ruuvilla. Kohdista naulat ja ruuvit vähin-tään 25 millin päähän lautojen reunoista.

Kiinnitys

Ota huomioon lautojen leveys, kun ruuvaat tai naulaat niitä kiinni.

Ruuvien tai naulojen pitää olla vähintään 25 millin päässä lautojen reunoista.

Leveät laudat pitää kiinnittää kahdella ruuvilla.

Ruuvin pitää olla kaksi kertaa pitempi kuin lauta on paksu.

Rimat

Peiterimalaudoitus on läheistä sukua lomalaudoitukselle. Peiterimat ovat kuitenkin kapeampia kuin ensimmäisen kerroksen laudat, ja alempien lautojen väliin jätetään pienemmät raot.

LUE MYÖS: Näin teet ulkoseinän pystylaudoituksen

TEE NÄIN: Laudat ja rimat asennetaan yleensä pystyyn, sillä vaakasuunnassa vesi voi jäädä seisomaan rimojen päälle.

Ensimmäisen kerroksen laudat asennetaan melko lähelle toisiaan, jotta toisen kerroksen rimat yltävät tar peeksi pitkälle lautojen päälle.

Alemmat laudat kiinnitetään yhdellä tai kahdella ruuvilla tai naulalla sen mukaan, kuinka leveitä laudat ovat. Toisen kerroksen rimat kiinnitetään vain yhdellä ruuvilla, sillä muuten rimat halkeavat. Ruuveille kannattaa porata valmiit reiät, jotta kapeat rimat eivät halkea kiinnitys vaiheessa.

TÄRKEÄÄ: Riman kiinnitysruuvi tai naula EI SAA osua alempaan lautaan. Jos ruuvi tai naula menee alla olevan laudan läpi, sen reuna lohkeaa helposti irti, kun puu laajenee ja supistuu. Se näyttää rumalta ja helpottaa veden valumista seinän sisään.

Kiinnitys

Ruuvit pitää asentaa tarkasti etenkin rimoihin.

Ensimmäisen kerroksen laudat kiinnitetään yhdellä tai kahdella ruuvilla tai naulalla laudan leveydestä riippuen.

Toisen kerroksen rimat kiinnitetään yhdellä ruuvilla. Ruuvi ei saa osua alla olevaan lau-taan. Ruuvin pitää olla vähintään kolme kertaa niin pitkä kuin rima on paksu, jotta se yltää koolausrimaan asti.

Rimoihin kannattaa porata valmiit ruuvin­ reiät, jotta ne eivät halkea.

Vino­vuorilaudoitus

Vinovuorilaudoitus on vanha ulkovuoraustapa, jossa ylempi lauta menee alemman laudan päälle. Laudoituksen voi tehdä valmiista vinovuorilaudoista tai tavallisista laudoista, jolloin sitä kutsutaan limilaudoitukseksi.

Oikeista vinovuorilaudoista tehty ulkoseinä näyttää tyylikkäältä. Laudat ovat kuitenkin hieman kalliimpia kuin tavalliset ulkovuorauspaneelit. Niin sanottu limilaudoitus tulee halvemmaksi ja näyttää periaatteessa samalta.

TEE NÄIN: Vinovuorilaudoissa on puolikas pontti tai huullos, joka sopii alemman laudan päälle. Vinovuorilaudat ovat ylhäältä ohuita ja alhaalta paksuja. Melkein saman näköisen laudoituksen voi tehdä tavallisista laudoista asentamalla ensimmäisen laudan vinoon välikapuloi-den avulla.

TÄRKEÄÄ: Ruuvit kannattaa asentaa lautoihin suorassa kulmassa eli hieman yläviistosta, jotta ruuvinkannat jäävät siististi laudan pinnan tasolle. Laudat kiinnitetään yhdellä tai kahdella ruuvilla tai naulalla sen mukaan, kuinka

Kiinnitys

Kapeat vinovuorilaudat voi kiinnittää pelkästään alareunasta.

Kapeat laudat kiinnitetään yhdellä ruuvilla jokaiseen koolausrimaan. Ruuvin pitää olla kaksi kertaa pitempi kuin lauta on paksu.

Asenna ruuvi vähin-tään 25 millin päähän laudan alareunasta. Ruuvi ja laudan alareuna painavat edellisen laudan ylä-reunan tiiviisti seinää vasten. Ruuvi ei saa mennä alemman laudan läpi.

Hirsi­ paneelit

Kuperat hirsipaneelit luovat mökkitunnelmaa talon ulko­ seiniin. Niitä voi käyttää yhtä hyvin asuinrakennusten kuin piharakennustenkin julkisivuihin.

Perinteiset hirsipaneelit asennetaan yleensä vaakasuuntaan, mutta mikään ei estä asentamasta niitä pystyyn.

Ulkovuoraukseen käytetään yleensä kuusipaneeleita, mutta kuperia, säätä kestäviä paneeleja tehdään myös lehtikuusesta. Se tarkoittaa, että lautojen hinnat vaihtelevat huomattavasti.

TEE NÄIN: Laudoissa on puolikkaat pontit, eli ne asennetaan painamalla ylemmän laudan huullos kiinni alemman laudan urosponttiin. Rakenne on tiivis, eikä vesi pääse valumaan lautojen välistä seinään.

TÄRKEÄÄ: Vaakalaudoituksen tekeminen aloitetaan seinän alaosasta. Ruuvaa ensimmäinen lauta tarkasti suoraan ja jatka asentamista siitä ylöspäin.

Kapeat hirsipaneelit kiinnitetään yhdellä ruuvilla tai naulalla jokaiseen koo­ lausrimaan. Ruuvi kohdistetaan vähintään 25 millin päähän laudan alareunasta.

Kiinnitys

Ole huolellinen, jotta ruuvit eivät riko alla olevan laudan ponttia.

Jokaiseen lautaan asennetaan yksi ruuvi. Ruuvin pitää olla kaksi kertaa pitempi kuin lauta on paksu.

Ruuvi pitää kohdistaa 25-30 millin päähän laudan alareunasta. Siten ylempi lauta painaa alemman laudan yläreunan tiiviisti runkoa vasten. ÄLÄ asenna ruuvia alemman laudan läpi.

    Lisää samasta aiheesta Puujulkisivu