Maalaa kestävästi

Kun talo kaipaa uutta maalia, työ on tehtävä alusta loppuun kunnolla. Jos haluat kestävän lopputuloksen, paneudu esivalmisteluihin perusteellisesti.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
400 euroa

Johdanto

Tämä on selvästi urakan työläin vaihe, mutta pintojen puhdistamiseen kannattaa panostaa, sillä näin vältyt korjauksilta ja varmistat, että maali peittää ja kiinnittyy hyvin. Perusteellisuus palkitaan pitkällä aikavälillä – maalipinta kestää seuraavat 10 vuotta!

Rapatut tai vesiharjatut talot näyttävät todella komeilta, mutta niiden seinät vaativat säännöllistä maalausta, mikäli seinäpinnan halutaan pysyvän siistin näköisinä. Oikein valitulla maalilla seinä pysyy hyvässä kunnossa 8–10 vuotta. Pitkäkestoisuuden edellytyksenä on kuitenkin, että työ valmistellaan huolella.

Maalattaessa on tärkeää puhdistaa alusta perusteellisesti, jotta siitä saadaan puhdas, kiinteä ja yhtenäinen. Näin varmistetaan uuden maalin kiinnittyminen. Vesiharjattujen ja rapattujen talojen korjaukset on tehtävä huolellisesti käyttäen samantyyppistä laastia kuin talossa on alunperin käytetty. Muussa tapauksessa korjaukset erottuvat valmiilta maalipinnoilta, mikä ei ole tarkoitus.

Laastipinnan on oltava kuiva ennen maalaamista. Nyrkkisääntönä on, että 1 mm:n laastikerros kuivuu vuorokauden 20°:n lämpötilassa. Vastarapattu tai vesiharjattu talo kannattaa maalata vasta parin vuoden päästä.

Ohjeet

01
Valmistelu 6 Vaihe

Puhdista seinäpinta ensin huolellisesti. Mahdollinen levä, sammal ja muu lika on saatava kokonaan pois, jotta voit maalata täysin puhtaalle alustalle. Myös lohkeillut maali on kaavittava irti.

Seinän voi pestä julkisivupuhdis-teel la, jonka voi työstää seinään esim. puutarhaletkun avulla. Jos huuhtelet pinnan painepesurilla, saat sa malla poistettua irronneen maalin.

Jos käytät painepesuria, seinän kui-vuminen kestää pari kuukautta. Kuu-kauden, jos olet vain huuhdellut ja har-jannut seinän. Kun seinä on kuivunut, tarkasta pinta ja täytä löytämäsi kolot ja reiät laastilla. Jos teet korjaukset huo-lella, työn jäljestä tulee hieno ja kestävä.

1

Pese seinät huolella. Käytä hyvää, levänpoistoainetta sisältävää julkisivu-puhdistetta. Aine on helpointa ruiskuttaa puutarhaletkulla. Voit käyttää myös harjaa. Noudata tuotteen käyttöohjeita. Tämä seinä on pidettävä kosteana 20 minuuttia.

2

Huuhtele julkisivupuhdiste pois. Tässä käytämme painepesuria, jolla saa myös lohkeilleen maalin irti. Voit myös harjata seinän jäykällä harjalla ja vedellä.

3

Tutki seinäpintaa ja täytä kaikki reiät, kun seinä on täysin kuiva. Jos olet käyttänyt painepesuria, seinän pitää yleensä kuivua pari kuukautta, ennen kuin kolot voi täyttää laastilla. Kastele reikä ensin, niin laasti tarttuu paremmin.

4

Sekoita laasti ja täytä reikä. Käytä pientä muurauskauhaa ja paina laasti kunnolla reikään. On tärkeää, että laasti on samantyyppistä kuin seinään on alunperin käytetty.

5

Silota laasti kostealla liinalla, kun se on asettunut. Voit käyttää myös huopahierrintä. Silota huolellisesti niin, että korjauskohta jää täysin muun seinäpinnan tasoon.

6

Poista irronnut maali hioma pape-rilla. Hio hiomapaperilla alueet, joista maali on loh keillut. Kun olet poista nut irtomaalin, harjaa hiontapöly pois, jotta voit maalata kuivalle ja pölyttömälle pinnalle.

02
Seinän maalaus 7 Vaihe

Ennen kuin ryhdyt maalaamaan, varmista, että luvassa ei ole sateita 1-2 vuorokauteen. Tämä julkisivu maala-taan silikaattimaalilla, koska se on aiemmin maalattu samantyyppisellä maalilla. Suojaa pinnat huolella; tämä on erityisen tärkeää, sillä silikaattimaali on voimakkaasti syövyttävää.

Pohjusta ensin ne kohdat, joista vanha maali on saatu täysin pois. Tässä käytämme valmista silikaattimaalin ja pohjusteen sekoitusta (1:1). Myös maaliin lisätään pohjustetta, kun maalattavat pinnat ovat isoja, mutta tällöin pohjus-teen määrä on vain 15 %. Isot pinnat kannattaa maalata varrellisella telalla, jotta työhön saa hyvän näkymän.

1

Pohjusta lohkeilleet alueet ja korjauskohdat, kun seinä on kuiva. Valmista silikaattipohjusteella ohennettu maali (suhde 1:1) pohjustusta varten. Jos et pohjusta, voit joutua maalaamaan seinän kahdesti pintamaalilla.

2

Peitä ikkunat muovilla. Koska sili-kaattimaali syövyttää sekä lasia, rau-taa että keraamisia laattoja, ikkunat on suo-jattava. Seinä voidaan pintamaalata vuorokauden kuluttua pohjamaalauk sesta. Muista poistaa pöly ja hämähäkinverkot.

3

Maalaa ensin reunat siveltimellä. Muista sekoittaa silikaattimaaliin 15 % pohjustetta.

4

Maalaa seinä tämän jälkeen telal la. Käytä alustaan sopivaa telaa, esim. karkealle pinnalle sopivaa. Maalin on peitettävä pinta, jotta yksi maalikerros riittää. Varmista, että seinä on varjossa - älä maalaa suorassa auringonvalossa.

5

Ikkunapenkit maalataan toisella värillä, jotta ikkuna-aukot jäävät valkoisiksi. Maali on sävytetty ikkunapuitteiden väriin.

6

Maalaa lopuksi sokkeli mustaksi, jotta kokonaisuus näyttää hyvältä. Etureuna on rajattu vesivaa’alla ja tussilla, jotta maalattava alue erottuu hyvin. Me käytämme sokkelibitumia, mutta myös muunlaisia sokkelimaaleja on olemassa.

7

Upea valmis julkisivu, joka kestää vähintään 10 vuotta.

Materiaalit

• Julkisivupuhdiste (sis. levänpoistoain.)
• Laastia ja sementtiä (tarv. kuivalaastia)
• Pohjustetta, 5 litraa
• Silikaattimaalia, 25 litraa punaista
• Silikaattimaalia, 1 litra valkoista
• Sokkelibitumia, 5 litraa

Lisäksi:
• Suojamuovia ja maalarinteippiä
• Hiomapaperia

Erikoistyökalut

• Painepesuri (tarvittaessa)

Vie aikaa

2-3 päivää (iso talo)

Hinta

Noin 400 €

Vaikeusaste

Melko helppo tehtävä. Vai-keinta on työstää korjaukset niin, että ne eivät näy uuden maalikerroksen läpi.

Vinkit & niksit

Toimitus suosittelee: Maalaa talosi puhelimella!

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Puujulkisivu