Näin poistat häiritsevän melun

Mitä tehdä, jos jokainen äännähdys alakerrasta kulkeutuu ylös ja jokainen kolahdus yläkerrasta laskeutuu alas? Jos kaikki puhe ja nauru kuuluu lattian ja kannattimien läpi? Näytämme ratkaisun.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
25 €/m2

Johdanto

On tärkeää kuunnella toista. Mutta liika voi olla liikaa: kuten se, että alakerrassa puhuttu puhe kuuluu yläkertaan ja jokaisen huoneessa otetun askeleen ääni kulkeutuu kannatinpalkkeja pitkin viereiseen huoneeseen.

Onneksi ongelmaan on ratkaisu. Sesopii parhaiten uudisrakentamiseen tairemonttivaiheeseen, mutta jos rakenteissaliikkuva ääni häiritsee paljon, voit äänieristää lattian jälkikäteenkinesimerkkimme tapaan. Tämän jälkeenjoudut tosin korjaamaan ovien peitelistat, jalkalistat yms.

Ratkaisu perustuu välipohjan eristämiseentietyillä materiaaleilla ja keinoilla, sillä pelkkä välipohjan yksinkertaineneristäminen ei vielä poista melua.

Näin takaat rauhan!

Voit vaimentaa välipohjassa kulkeutuvat äänet kahdella eri kerroksella.

Kuvasta näet, miltä lattia näyttää ennen äänieristeitä (A) ja eristeasennuksen jälkeen (B). Jos aiot äänieristää perusteellisesti alusta alkaen, voit valita asian-tuntijoiden suosiman rakenteen (C).

Ei äänieristystä

Lattian rakenne ennen kuin kiinnitimme huomiota ääniin ja päätimme vaimentaa ne.

 • Lattiapäällyste
 • 22 mm lattialastulevy
 • Kannatinkerros eristeineen
 • Kattolevyt (vaneri)

Hyvä äänieristys

 • Lattiapäällyste
 • 22 mm lattialastulevy
 • Lattian eristelevy (mineraalivilla)
 • 22 mm lattialastulevy
 • Kannatinkerros eristeineen
 • Kattolevyt (vaneri)

Erinomainen äänieristys

 • Lattiapäällyste
 • 22 mm lattialastulevy
 • Lattian eristelevy (mineraalivilla)
 • 22 mm lattialastulevy
 • Kannatinkerros eristeineen
 • Runkorakenne (28 x 70 mm)
 • Tuplakipsilevykerros 1 cm butyylisaumat seinien vierellä

Ohjeet

01
Asenna listat 5 Vaihe

Tekniikka on yksinkertainen: ideana on välttää lattiapinnan suora kontakti kan-tavaan lattiarakenteeseen. Näin välte-tään askeläänien ja kovaäänisen naurun tai puheen välittyminen lattian ja väli-pohjan palkkirakenteen kautta.

Lattia rakentuu ensisijaisesti mine-raalivillalevyistä, sillä ne siirtävät ääntä huonosti. Ensin rakennetaan runko, joka jätetään irti seinästä, putkien läpivien-neistä yms. Raskaiden esineiden alle laitetaan lisälistat.

1

Puhdista lattia. Tarkista, että pinnassa ei näy ruuveja, nauloja tai muita epätasaisuuksia, sillä epätasaiset kohdat vaikeuttavat työssä etenemistä, vaikka eriste itsessään joustaa.

2

Kiinnitä listat huoneen kaikille seinäpituuksille. Lista jätetään noin 10 mm irti seinästä. Lista tukee eristelevyjä.

3

Liimaa ja ruuvaa listat kiinni lattiaan. Listan pitää olla hieman eristeen paksuutta (20 mm) matalampi.

TÄRKEÄÄ! Varo vesiputkia yms. Käytä ruuveja, jotka eivät yllä lattialevyjen läpi.

4

Säilytä listojen välinen etäisyys. Narinan välttämiseksi listat jätetään kulmissa hieman toisistaan irti. Väli täytetään myöhemmin joustavalla saumamassalla.

5

Tee tilaa ovelle. Tässä esimerkissä riittää, että kynnystä vain nostetaan, sillä sitä ei ole vielä kiinnitetty. Joissakin tapauksissa joudutaan työstämään oviaukkoa tai sahaamaan ovea.

02
Asenna eristeet 3 Vaihe

1

Aseta eristelevyt listojen väliin. Levyt ovat hyvin kiinteitä, ja niissä on lasikuitukangas ylöspäin tulevassa pinnassa. Aseta levyt mahdollisimman tiiviisti, jolloin ne äänieristävät parhaiten.

2

Leikkaa levyjä villaveitsellä tai vanhalla leipäveitsellä. Reunojen pitää olla täysin suorat. Leikkaa tarvittaessa ohjainkiskoa tai vesivaakaa pitkin.

3

Täytä listojen välit saumamassalla. Tämä on helpoin tehdä siinä vaiheessa, kun eristeet on asennettu, sillä massa on takertuvaa. Butyylisauma joustaa ja sallii lattian liikkumisen.

03
Asenna lattia 5 Vaihe

Lattia asennetaan tavalliseen tapaan. Eristelevyt eivät itsessään kestä tai kanna kovin paljoa painoa, ja niiden päällä ei voi kulkea niiden hajoamatta. Levitä siis lattiaan aluslevyt, ennen kuin asennat lopullisen lattiaverhoilun tai muun pinnoitteen, jonka voi asentaa suoraan aluslattialle.

Levyissä on urat ja pontit, jotka liima-taan yhteen. Säilytä jälleen etäisyys seinään, putkiin yms., jotta ääni ei löydä oikotietä seinärakenteissa.

1

Asenna aluslattia. Lattialastulevyt asennetaan vasemmalta oikealle. Levyissä lukee, kumpi puoli tulee alaspäin. Poista pontit ja urat niistä levyreunoista, jotka tulevat seiniä vasten.

2

Aseta ensimmäinen levy seinän vierustalla. Säilytä 10 mm etäisyys seinään (kuten alustassakin). Kelluvan lattian pitää saada elää hieman. Ole huolellinen ensimmäisen levyn kanssa.

3

Aloita seuraava rivi edellisrivistä ylijääneellä palalla. Levysaumojen pitää sijoittua vähintään 60 cm:n päähän toisistaan, jotta lattia kestää varmasti.

4

Liimaa levyt yhteen. Pursota vana liimaa levyn uraan ja paina levyt yhteen. Yleensä riittää, kun polkaisee kevyesti toisen levyn yläpintaa.

5

Sovita levyt seinien vierustoille. Seinässä on pieni reunus, joten levyä on hieman leikattava, jotta seinään jää 10 mm:n etäisyys. Lopullisessa lattiaverhoi-lussa rako voi olla hieman pienempi, jotta se saadaan jalkalistoilla peitettyä.

04
Esteet 5 Vaihe

Työn edetessä voit törmätä erilaisiin esteisiin. Yksi tavallisimmista on kiinteästi asennettu lämpöpatteri.

Kaikkein tärkeintä on säilyttää etäi-syys esteisiin. Lattialevyihin on porat-tava reiät läpivientejä varten, ja tämän voi tehdä poralla, jonka halkaisija on hieman suurempi kuin putken halkaisija. Sahaa kiila ja aseta se paikalleen sitten, kun olet asentanut lattialevyt.

Saumaa lopuksi lattian reunat butyylisaumamassalla.

1

Huone ja putki. Lämpöpatteri on tavallisin este. Työnnä lattialevyt putkeen asti, mittaa etäisyys levyn reu-nasta putkeen ja merkitse kuten kuvassa.

2

Poraa putkille reiät. Vedä sitten viistoviiva jokaisen reiän keskikoh-dasta ulospäin kuten yllä olevassa kuvassa. Sahaa viivoja pitkin, niin saat sahattua kiilanmuotoisen palan.

3

Liimaa kiila paikalleen, kun lattia-levyt on asennettu ja liimattu kuten muutkin. Paina kiilaa ja levyä yhteen esim. muovikiilalla seinää vasten, kunnes liima on kuivunut. Täytä tämän jälkeen putken ja lattian välinen rako butyylisaumalla.

4

Täytä listan ja seinän välinen rako eristeellä. 10 mm leveä rako, joka jätettiin ensimmäisen listan ja seinän väliin, täytetään eristeellä, niin saumamassaa säästy hieman.

5

Pursota butyylisaumamassaa rakoon. Kun sauma on kovettunut, siitä tulee kuin kumilista, joka kestää lattian ja seinän väliset liikkeet.

Materiaalit

• 20 mm Rockwool-eristelevyjä
• 22 x 45 mm mäntypuulistaa
• 22 mm lattialastulevyjä
• Puusepänliimaa
• Lastulevyruuveja
• Mineraalivillaa
• Butyylisaumamassaa

Vie aikaa

Kun lattia on purettu, voit asentaa 20 m2 päivässä, jos esteet eivät hidasta asennusta.

Hinta

Noin 25 €/m2 ilman lopullista lattiapäällystettä.

Vaikeusaste

Monivaiheinen mutta ei hankala tehtävä.

Vinkit & niksit

Näin paljon hiljaisempaa

Kahdella melunvähennys-keinolla on suuri vaikutus. Jotta voisi ymmärtää, kuinka tehok-kaasti kahden kerroksen ratkaisu vaimentaa melua, on tiedettävä jotakin äänestä. Ääntä mitataan desibeleissä (dB), joka noudattaa logaritmista asteikkoa. Käytännössä 1 dB:n ero on havaittava ja 3 dB:n eron voi jo huo-mata selvästi, se vaimentaa 20 %. 6 dB:n muutos vaimentaa 35 %. Melu vähenee siis merkittävästi vaihdet-taessa ratkaisusta A (ei äänieristystä) ratkaisuun B tai C.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Äänieristys