Äänieristä uusi väliseinä

Kun ryhtyy rakentamaan uutta väliseinää, seinä kannattaa samalla äänieristää. Siitä tulee hieman kalliimpi, mutta sijoitus tuottaa varmasti iloa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
70 euroa

Johdanto

Käytä väliseinän rakentamiseen teräsprofiileja ja valitse rei’itetty profiilimalli. Tiivistä ensimmäisen kipsilevykerroksen reunat akryylisaumamassalla.

Tavallisen kipsilevyseinän ja äänieristetyn seinän välillä on valtava ero. Myös äänimäärässä, jonka seinä pystyy eristämään, on paljon eroa. Jos seinään on tarkoitus tehdä ovi, oven ympärys täytyy tiivistää huolella. Kannattaa valita äänieristetty ovi, sillä tavallinen sisäovi ei eristä ääntä riittävästi. Tarvikeluettelossa äänieristetyn seinän hinnaksi on kirjattu noin 70 € / metri.

Seinän voi pystyttää halvemmallakin, jos kattokorkeus on alle 240 cm. Tällöin voi käyttää edullisempia kipsilevyjä. Tässä käyttämämme 260 cm korkeat kipsilevyt maksavat noin 15 € kappale.

Tee ensin työpiirustus. Sen avulla on helppo tehdä ostoslista kaikista tarvikkeista ja materiaaleista. Tämä on tärkeää, jos työstä on tarkoitus selviytyä viikonlopun aikana.

Pysäytä melu

Äänieristetty seinä pysäyttää melun monin eri tavoin:

Kipsilevy: Mitä raskaampi sei-nä, sitä vaikeampi sitä on saada värähtelemään. Kaksi kipsilevy-kerrosta on parempi kuin yksi, ja kolme on parempi kuin kaksi.

Akryylisauma: Akryylisauma ensimmäisen kipsilevykerrok-sen ympärillä peittää kaikki raot, joten sen äänen etenemi-nen, joka kulkee ilman mukana, hidastuu.

Eriste: Estää kipsilevyjen välillä olevaa tilaa toimimasta kaiku-pohjana, jossa ääni liikkuu edestakaisin. Kun puoletkin tästä tilasta on täytetty, kaikupohja-vaikutus on estetty.

Teräsranka: Tavalliset teräs-rangat voidaan saada ”väräh-telemään”. On siis tärkeää käyttää akustisia teräsrankoja. Ne äänieristävät 8 dB:ä paremmin - ja tämän eron haluaa mielellään kuulla.

Ohjeet

01
Mittaa ja merkitse 2 Vaihe

Aloita tekemällä työpiirustus, johon merkitään kaikki tolppajaot.

Ensimmäisen kipsilevyn viistereuna pitää leikata pois, jos se sijoittuu esimerkiksi seinä- ja ovikohtaa vasten. Jos käy-tetään 90 cm leveitä levyjä, kuten tässä, ensimmäisistä kipsilevyistä tehdään laskutoimituksen perusteella vain 84-85 cm leveitä. Ensimmäiset tolpat asennetaan tiiviisti seinää vasten. Seuraavan tolpan paikka on 42 cm:n päässä tästä - mitattuna seinästä tolpan keskikohtaan.

Muut tolpat sijoitetaan 45 cm:n välein - tolpan keskikohdasta seuraavan tolpan keskikohtaan mitattuna.

1

Mittaa ja merkitse seinään ensim-mäisen tolpan sijainti. Muista laskea mukaan 2 x 13 mm:n kipsilevypaksuus tolpan kummallekin puolelle.
VINKKI: Kun viiva on tehty, piirrä rasti sille puolelle viivaa, jolle tolppa tulee.

2

Merkitse seinän sijainti huoneen molemmille puolille. Piirrä lattiaan viiva lyijykynällä tai liitunarullla, jotta saat suoran linjan alarankojen asentamista varten. Näin seinästä tulee varmasti suora.

02
Rakenna runko 7 Vaihe

Seinä rakennetaan 70 mm:n rei’itetyistä teräsrangoista. Työssä tarvitaan kunnon levysaksia. Ne kannattaa ostaa tai lainata ennen töiden aloittamista. Lisäksi tar-vitset kiinnityspihdit.

Tässä kohteessa seinä pystytetään suoraan betonilattialle. Alakiskot kiinni-tetään 5 x 40 mm:n tulppia käyttäen. Jos seinä pystytetään puulattialle tai puu-kuitulevyalustalle, voit käyttää 3,5 x 35 mm:n kipsilevyruuveja (samoja, joita käytetään, kun kipsilevykerroksia asennetaan kaksi). Molemmissa tapauksissa alakiskot kiinnitetään 50 cm:n välein.

1

Alakisko mitataan ja leikataan. Merkitse mitat tussilla molempiin sivuihin (joita kutsutaan myös laipoiksi), jotta viillot saadaan leikattua tarkasti suoraan kulmaan.

2

Esiporaa ja kiinnitä alakisko 50 cm:n välein 5 x 40 mm:n tulppia käyttäen.
TÄRKEÄÄ! Ennen kuin poraat varmista,
että seinässä ei kulje vesiputkia tai
betonirakenteissa sähkökaapeleita.

3

Tee kiskonreunaan reikä, jos tiedät, että haluat sähköasentajan vetävän seinään myöhemmin sähköt. Kokeile paksulla kaapelilla, miten suuri reikä rankaan pitää leikata.

4

Leikkaa seinäkisko pituuteen. Tee siitä senttimetri huonekorkeutta lyhyempi, jotta se on helpompi asentaa. Aseta se pystyyn ja kiinnitä 50 cm:n välein. Toista toisessa päässä huonetta, ja piirrä yläkiskoa varten liitunaruviiva.

5

Nyt voit asentaa yläkiskon. Jos rakennettava seinä on pitkä, voit tukea yläkiskoa yhden pystytolpan avulla, kunnes saat yläkiskon kiinnitettyä.

6

Leikkaa pystytolppa pituuteen. Sijoita se työpiirustuksesi mittojen mukaan. Useimmat sijoittuvat 45 cm:n välein keskeltä keskelle mitattuna. Kiinnitä tolppa ylä- ja alakiskoihin kiinnityspihdeillä. Asenna muut pystytolpat.

7

Lyhennä tolppia samasta päästä, jos sähköasentaja vetää niihin kaapeleita. Tolpan päässä on reikä put-kelle, johon sähköasentaja vetää kaapelit. Jotta reiät saadaan samalle korkeudelle, lyhennä tolppia aina samasta päästä.

03
Asenna kipsilevyt 4 Vaihe

Kipsilevyt ovat painavia, joten käytäm-me 90 cm leveitä levyjä. Levyt leikataan mittaan katkoteräveitsellä, mutta teemme niistä pari senttimetriä kattokor-keutta matalampia. Tällöin ne saa hel-pommin paikalleen. Nostamme levyjä myöhemmin, jotta tyhjä tila tulee lattiaa vasten. Vain takimmaisia levyjä lyhen-netään 2 cm, ulommaisia 1 cm.

Ensimmäisen kipsilevykerroksen reunoilla pitää olla 8-10 mm tilaa akus-tisille saumoille. Saumaus tehdään, kun ollaan valmiita toisen kipsilevy-kerroksen asennusta varten. Joidenkin saumausaineiden pinta nimittäin kovettuu aineen kuivuessa, ja kipsilevy työntyy hieman ulospäin.

1

Ensimmäiset kipsilevyt kiinnite-tään 3,5 x 25 mm kipsilevyruuveilla. Levyt asennetaan 9 mm:n kiiloille lattialle. Näin akustisille saumoille jää tilaa. Käytäm-me kärjenpidintä, jossa on syvyydenrajoi-tin. Näin ruuvi ei uppoa liian syvälle.

2

Saumaa lattian-, seinän- ja katon-rajat akryylisauma-aineella (akustisella saumakitillä). Kaavi ylimääräinen saumausaine pois.
TÄRKEÄÄ! Saumaa vasta, kun olet valmis
asentamaan toisen kipsilevykerroksen.

3

Asenna toinen kipsilevykerros. Aloita kokolevyllä, joka asennetaan puoli levynmittaa limittäin ensimmäisen kerroksen kanssa. Tarkista, että levy tulee suoraan. Käytä tarvittaessa levynnostinta, jotta saat levyt tiiviisti kattoa vasten.

4

Mittaa kokonaisen kipsilevyn ja seinän etäisyys useasta kohdasta, jotta pystyt tasaamaan seinän epätasaisuu-det. Asenna puolikas levy seinää vasten.
VINKKI: Seinää vasten jätetään 1-2 mm rakoa, jotta levyn saa paikalleen.

04
Johtojen veto 2 Vaihe

1

Sähköasentaja vetää kaapelit teräsrankojen reikien läpi. Läpi-vientikohtiin on laitettu suojaksi pex-putkea, jotta johdot eivät vaurioituisi teräk-sen terävistä reunoista niitä vedettäessä.

2

Reiät pistorasioita varten porataan 55 mm:n reikäsahalla. Poraa ensin kaksi reikää, kuten kuvassa näkyy. Tämän jälkeen voit porata pyörylät kokonaan irti takapuolelta. Pistorasia (kotelo) sopii tarkasti reikään.

05
Asenna eristeet 1 Vaihe

Kahden kipsilevyn välissä oleva ontelotila täytetään mineraalivillalla.

Mineraalivillalla ei ole kovin hyviä äänieristysominaisuuksia. Sen tehtävä-nä on tässä pikemminkin estää, ettei kahden tuplakipsilevykerroksen väliin synny tyhjää tilaa, kaikupohjaa, jossa ääni liikkuu pinnasta toiseen.

Tutkimukset osoittavat, että kaiku-pohjan syntyminen voidaan estää, jos puolet tyhjästä ontelosta täytetään mineraalivillalla tai muulla materiaalilla. Me kuitenkin täytämme tilan koko-naan. Teräsrankarakenteeseen mahtuu 70 mm:n eristelevyt.

1

Eristelevyt leikataan ja nostetaan paikoilleen teräsrankojen väliin. Valitse eristelevykoko, joka sopii parhaiten 45 cm:n rankaväliin, niin vältyt paljolta levyn leikkaamiselta.

06
Viimeistele seinä 2 Vaihe

1

Asenna kipsilevyt seinän toiselle puolelle. Ne asennetaan tarkasti samalla tavalla kuin ensimmäisellä puolella äänisaumoineen kaikkineen.

2

Tasoita kaikki liitokset ensimmäisen kerran. Täytä myös ruuvikantojen reiät tasoitteella. Enempää et ehdi viikonlopun aikana tekemään, koska tasoitteen pitää saada kuivua.

Materiaalit

 • 13 mm kipsilevyjä, 90 x 260 cm (mieluiten 90 cm leveitä, joita on helpompi käsitellä)
 • Akustisia teräsrankoja, (tässä Knaufin MR-rangat)
 • 3,5 x 25 ja 3,5 x 35 mm kipsilevy-ruuveja teräkseen, 5 x 40 mm tulpat Akryylisaumamassa (akustinen rankakitti)
 • 70 mm mineraalivilla Kipsitasoitemassaa (tässä Knauff)
 • Tasoiteteippiä (tässä Knauff)

Erikoistyökalut

 • Kiinnityspihdit: Käytetään teräsrankojen liitoksiin
 • Peltisakset:Teräsrankojen leikkaamiseen
 • Levynostin: kipsilevyjen nostoon, jalalla käytettävä malli

Vie aikaa

1 viikonlopun

Hinta

Noin 70 € / metri

Vaikeusaste

“Jos suunnittelee työt ennakkoon hyvin, seinän ehtii rakentaa viikonlopussa. Kunnon työkaluilla terästä on yhtä helppo työstää kuin puuta.

Piirustus

Vinkit & niksit

Paperiteippiä tai itsekiinnittyvää nailonteippiä?

Liitosten tasoittamiseen on kaksi tapaa. Paperiteipillä syntyy vahvin liitos. Nailonteippiä on sen sijaan helpompi ja nopeampi käyttää.

Nailonteippi liimataan suoraan keskelle liitosta. Nyt koko liitoksen voi tasoittaa.

Paperiteipin avulla liitoskohtaan levi-tetään ohut tasoitekerros ja paperi painetaan päälle. Paperikaistaleen päältä tasoitetaan vasta seuraavana päivänä, jotta se ei vaurioidu.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Äänieristys