4 tapaa pelastaa ryömintätila

Talon alla olevaan ryömintätilaan voi syntyä hometta ja lahoa. Sieltä voi myös päästä asuintiloihin lämpöä syövää kosteutta. Esittelemme 4 tapaa pitää talo terveenä ja kuivana.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
1.576 euroa

Johdanto

Ryömintätilainen alapohja on helppo unohtaa, varsinkin, jos se on ollut ongelmaton. Tällöin ei tarvitse ryö-miä taskulampun kanssa pölyn, eriste-jäänteiden, edellisten asukkaiden ylijää-mätarvikkeiden, laudanpätkien ja jo aikaa sitten kuolleiden hiirien keskellä.

Mutta ryömintätila on yhteydessä kylmään ja kosteaan maahan ja muuhun osaan taloa. Paljon ei tarvitse mennä pie-leen, ennen kuin homesienet alkavat elää pimeässä tilassa tai kosteus kulkeu-tuu seinien ja lattian läpi, talo alkaa kär-siä vaurioista ja sisäilma heikkenee.

Jopa ryömintätila, joka on toiminut hyvin vuosikaudet, voi vaurioitua. Kivi-perusteinen tulisija painuu alaspäin, lat-tian lisäeristys tekee kellarista kylmem-män, tuuletusaukot tukkeutuvat leh-distä - ei vaadita paljon, että ryömintä-tilan ilma muuttuu.

Tärkein maaperän kosteutta vastaan käytettävä keino on ilmanvaihto. Ulkoil-man pitää päästä virtaamaan ryömintä-tilassa ja sokkelin sisäpuolella.

Myös ulkoilmassa on kosteutta, joten ryömintätilan ilmanvaihdon kanssa pi-tää tasapainoilla. Ilmanvaihto saattaa pystyä pitämään kellarin kuivana talvella, jolloin kellari on lämpimämpi kuin ulkoilma, mutta sama ilmanvaihto saattaa kesällä luoda kondenssia, kun ulkona on lämpimämpi kuin kellarissa.

Kysy asiantuntijoilta eristämisestä

Esittelemämme mahdollisuudet ryömin-tätilan kohentamiseen ovat erilaisia. Il-manvaihdon varmistaminen ja ylösnou-sevan kosteuden rajoittaminen ovat kei-noja, joihin tosin kannattaa aina tarttua.

Ryömintätilan eristäminen on haas-tavampi tehtävä. Periaatteessa se on oikea ratkaisu, sillä eristämätön ala-pohja tulee lämmityksessä kalliiksi. Mutta kun ryömintätilasta tulee kyl-mempi, kasvaa vaara, että siitä tulee talvella myös kosteampi. Tämän vuoksi kannattaa neuvotella alan ammattilais-ten kanssa ennen alapohjan lisäeristä-mistä. Jos kellari on pysynyt kuivana ylimääräisen lämpövuodon vuoksi, voidaan eristämisellä vahingoittaa taloa niin, että se tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin mitä säästyy lämmityslaskussa.

Ilmankuivain, jonka esittelemme viimeisenä, on varma parannuskeino. Mutta se on suuri sijoitus ja juokseva kuluerä, joten neuvottele jälleen asian-tuntijoiden kanssa ennen kuin investoit.

LUE LISÄÄ: Eristä kylmyys ryömintätilasta

Ohjeet

01
Tärkeä ilmanvaihto

Ryömintätila tuulettuu risti-vedolla. Tuuletusaukot suljetaan aivan liian usein, jotta vältyttäisiin kylmiltä lattioilta.

Ensimmäinen tehtävä on varmistaa ryömintätilan ilmanvaihto. Talossa pitäisi olla riittävästi tuuletusaukkoja, jotka on sijoitettu niin, että talo tuulettuu ala-puolelta joka suunnalta ja kaikkien huoneiden ja kulmausten alta.

Ryömintätilan ongelmat johtuvat yleensä siitä, että tuuletusaukot ovat tukkeutuneet. Joko tarkoituksella siten, että omistaja on ajatellut saavansa lattian lämpimämmäksi sulkemalla luukut tai siten, että maaperä ja nurmi ovat ajan myötä nousseet ja peittäneet luukut.

Aukot kannattaa ottaa käyttöön - oli vuodenaika mikä tahansa. Jos niissä ei ole ristikoita tai ne ovat huonossa kunnossa, ei uusien ristikoiden asentaminen vaadi juuri kokemusta tai suurta rahal-lista panostusta. Ristikot pitävät pieneläi-met ryömintätilan ulkopuolella, ja monet varustavat ristikot lisäksi hyönteisverkolla kärpästen ja ampiaisten torjumiseksi.

Tuuletusaukkojen yhteispinta-alan tulee olla ainakin 4 promillea ryömintä-tilan pinta-alasta.

02
Ilmaa ja uudet ritilät 4 Vaihe

1

Tuuletusaukot avataan. Edellinen omistaja oli ajatellut voivansa nopeasti ja helposti välttää kylmät lattiat sulkemalla sokkelissa olevat aukot. Onneksi me olemme paljon viisaampia.

2

Ritilän ja aukon on sovittava toisiinsa. Tähän taloon sopii valu-rautaritilä, joka istuu myös talon tyyliin. Aukot ja ritilät vastaavat yleensä toisiaan eli niiden pinta-ala on vaadittavat 150 cm2.

3

Ritilät kiinnitetään laastilla. Käytä samaa laastia kuin sokkelissa. Kostuta aukon reunat, jotta ne eivät ime laastista kosteutta. Levitä laastia aukolle ja ritilään.

VINKKI: Kukkien suihkupullo on kätevä apuväline reunojen kostuttamiseen.

4

Paina ritilä paikalleen ja lisää laastia tarvittaessa. Jos laasti on sopivan kiin-teää, se kannattelee ritilää, muussa tapauksessa voit tukea sen vaikka kivellä, kunnes laasti on kovettunut tarpeeksi. Pese laas-tinjäänteet ennen kuin ne kovettuvat.

Luonnollinen ilmanvaihto

Luonnollinen ilmanvaihto ei ole aivan yksinker-tainen asia - aukon koolle, määrälle ja sijainnille on ohjeita (Rakentamismääräyskokoelma, C2).

Kannattaa tarkistaa, vastaako talon ryömintätilan ilmanvaihto nykyajan määräyksiä:

  • Ilman on päästävä kiertämään ryömintätilassa vapaasti
  • Tuuletusaukkojen vähimmäis-koon on oltava 150 cm2 ja enimmäisvälin 6 m.
  • Tuuletusaukkojen yhteispinta-alan tulee olla ainakin 4 promillea ryömintätilan pinta-alasta. Aukkojen alareunan on oltava vähintään 150 mm maan-pinnan yläpuolella.
  • Tilan väliseiniin ja tilanjakopalk-keihin tehdään vastaavat, mutta väh. kaksi kertaa niin suuret aukot kuin samalla virtaus-reitillä olevat ulkoilma-aukot.

Tarjolla on sekä muovisia että metallisia ritilöitä.

Vaikka talosi tuuletusaukoissa olisi lukittavat ritilät, aukkoja ei kannata sulkea täysin talvellakaan.

03
Kosteus ei saa nousta

Poistimme ryömintätilasta ensin ylimääräisen orgaani-sen maa-aineksen ja asen-simme sitten höyrynsulun.

Mitä vähemmän kosteutta nousee maasta ryömintätilaan, sitä vähemmän kosteutta tilasta pitää tuulettaa ulos. Rossipohjaiseen tilaan kannattaa asentaa höyrynsulkumuovi. Jotta kondenssivesi voisi imeytyä maahan, maanpintaa ei kateta muovilla kokonaan, vaan sokkelin reunustoille jätetään 10 cm vapaata tilaa. Kellaria on raivattava höyrynsulkua varten. Sille on monta muutakin hyvää syytä. Kun tila on siisti, mahdolliset ongelmat huomaa helpommin, esimerkiksi mahdolliset merkit sienistä tai homeesta. Kasvua edistää ilmanvaihto, joka on tukkeutunut vanhojen rakennus-jätteiden tai tilaan varastoitujen tarvik-keiden takia. Siivoamisen yhteydessä poistamme orgaanista ainesta, joka on homeen ja lahon kasvualusta.

Ennen kuin levität höyrynsulun, levitä maahan muutaman senttimetrin sora-kerros. Näin pohja pölyää vähemmän ja tilassa on mukavampi työskennellä. Höyrynsulkua voi ostaa rakennustarvike-liikkeistä. Se on samaa kestävää muovia, jota käytetään kosteussulkuna, mutta muovia ei asenneta ilmatiiviisti.

04
Tilaa ja höyrynsulku 6 Vaihe

1

Raivaa ryömintätila. Tiloista löytyy usein vanhoja rakennusmateriaaleja ja muuta varastoitua tavaraa. Esineet voivat estää ilmanvaihdon ja aiheuttaa ilmankos-teuden nousun jopa 70 %:iin, jolloin puun homesienten kasvu käynnistyy.

2

Tavaroista pääsee helpolla eroon pulkalla, johon on sidottu naru kumpaankin päähän. Tehtävä helpottuu, jos saat ulkopuolelle apurin. Me käytämme pulkkamäkeen tarkoitettua muovipulkkaa tavaroiden pois viemiseen.

3

Kaikki orgaaninen aines poistetaan. Myös irtokivet ja murske, jotta ahtaassa tilassa on helpompi liikkua.

VINKKI: Muutaman senttimetrin kerros karkeaa, ei-imevää soraa auttaa pitämään tilan kuivana.

4

Höyrynsulku rullataan pohjalle. Säilytä 5-10 cm:n etäisyys sokkeliin, jotta sokkelin tuuletus pysyy kunnossa ja sokkelin sisäpinnalle mahdollisesti kertyvä kondenssivesi imeytyy maahan.

VINKKI: Hengityssuojaimesta on apua.

5

Höyrynsulku pysyy paikoillaan irtotiilien avulla. Toisin kuin kosteussulun, jonka pitää sulkea kaikki pinnat tiiviisti ja estää ilmanvirtaus, höyrynsulkun pitää vain hidastaa kosteuden nousua maaperästä ryömintätilaan.

6

Vierekkäiset kaistaleet limitetään 10-15 cm:n matkalta. Tiiliskivet olivat ryömintätilassa jo valmiiksi, mutta voit käyttää yhtä hyvin luonnonkiviä. Älä käytä puuta tai muita orgaanisia materiaaleja, jotka toimivat kasvualustana sienille.

05
Eristä sokkelia ja talon alapohjaa vasten

Sokkelin eristäminen saattaa synnyttää kesäkondens-sia. Taloa vasten asennetut eristeet säästävät lämmi-tyskuluja, mutta lisäävät kosteusriskiä. Niinpä eristä-mistä kannattaa harkita huolella, ja kysyä ensin neuvoa.

Ensi alkuun vaikutti hyvältä idealta nostaa talon alapohjaa ryömintätilan ylä-puolella. Kylmyys väheni, maaperän kos-teus tuulettui ulos, jopa radonista päästiin eroon. Ja kun hyväksyttiin hieman kylmät jalat ja varmistettiin kohtuullisesti toimiva ilmanvaihto, kaikki oli hyvin. Mutta kuiva ryömintätila jatkoi kuitenkin lämmityksen haaskausta. Jos eristää ja hoitaa ilmanvaihdon tämän päivän stan-dardien mukaan, kellarin ilmasta tulee niin kosteaa, että sienet nousevat esiin.

Tilanne on siis ristiriitainen. Jos jäl-kieristää ryömintätilan vastaiset pinnat, saattaa synnyttää ongelmia, jotka ovat kalliimpia ja työläämpiä kuin korkeat lämmityslaskut ja jalkojen palelu. Ilmankosteus saattaa pysyä alhaisena ja sienikasvusto kurissa lattialämmi-tyksen ja huonosti eristettyjen lämpö-putkien ansiosta.

Kysy aina asiantuntijalta

Kun ryömintätilaa alkaa eristää, kannattaa aina neuvotella asiantuntijan kanssa. Usein ongelma voi ratketa 150 mm:llä mineraalivillaa, jos tuuletus on muuten toteutettu sääntöjen mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan ole mikään vakioratkaisu, vaan tilanteeseen voivat vaikuttaa monet muutkin seikat. Asiantuntijat voivat ehdottaa myös muita toimia. Ilmanvaihtoa voidaan parantaa katon läpiviennillä tai sokkeli voidaan eristää ulkopuolelta. Kosteus voi pysyä kurissa kuivaimen avulla, kuten seuraavilla sivuilla esittelemme. Ryömintätila voidaan korvata kokonaan muokkaa-malla maaperää uusiksi.

Ryömintätila on haastava, sillä kesällä sinne tulee tuuletusaukoista lämmintä ilmaa. Kesäinen ulkoilma sisältää valta-vasti vettä, joka kondensoituu, kun se kohtaa ryömintätilan kylmän lattian ja seinät. Tätä voi estää eristämällä sokkelin sisäpinnat, mutta tällöin sokkelin kyky johtaa maakosteutta pois heikkenee. Eli neuvottele ensin asiantuntijoiden kanssa.

06
Kellarin eristys 6 Vaihe

1

Ota mitat sokkelin sisäsivuista. Tässä kohteessa sokkeli on onneksi sileä ja noin 60 cm korkea, joten valkoiset eriste-levyt sopivat hyvin tähän korkeuteen. Jos levyt kiinnitetään sokkeliin, käytä erityisiä eristeruuveja ja suuria aluslevyjä.

2

Leikkaa ja asenna eristelevyt. Riittää, että ne asennetaan puristuksiin maan ja alapohjan väliin. Työ sujuu niin helposti kuin se yleensä sujuu matalassa maalattiatilassa, jonka alapohjassa sojottaa huomaamattomia naulankärkiä.

3

Leikkaa levyihin aukot tuuletusaukkojen kohdalle. Sen voi tehdä tavallisella mattopuukolla tms. Tee ensin pienempi reikä ennen kuin nostat levyn paikalleen. Suorista reikä sen jälkeen sopivan kokoiseksi.

4

Käytämme alapohjan eristämiseen Parocin jäykkää mineraalivillalevyä. Se ei ole aivan niin jäykkä kuin alapohjaeriste, mutta tarpeeksi jäykkä, jotta se voidaan naulata tai ruuvata isoilla muovilevyillä kiinni niin tiiviisti, että tuuli pysyy ulkona.

5

Mineraalivilla asennetaan palkkien alapuolelle. Neuvottele asiantuntijasi kanssa sopivasta eristemäärästä. Eristevillaa asennettaessa kannattaa käyttää myös suojalaseja hengityssuojaimen lisäksi.

6

Eristeet naulataan tai ruuvataan kiinni - 50 mm:n levyihin sopivat 100 mm:n naulat. Naulat ja ruuvit isketään muovilevyjen läpi.

TÄRKEÄÄ! Eristeiden lämpimälle puolelle asennetaan yleensä tiivis höyrynsulku.

Helppo kulku ryömintätilaan

Sokkelin tai lattian luukusta pääsee ryömintätilaan sekä ihminen että ilma.
Ryömintätilaan pitäisi olla helppo kulku sokkelin tai lattian läpi. Muuten on vaikea tarkistaa kosteusongelmia ja päästä käsiksi sähkö- ja vesiasennuksiin. Sokkelissa olevan luukun, kuten kuvassa, ei tarvitse olla niin tiivis, mutta jos luukku sijaitsee lattiassa tai jos asennat kuivaimen, luukun pitää olla täysin tiivis, jotta siitä ei pääse kosteutta sisään.

Korkeassa sokkelissa on usein ulko-puolella luukku ryömintätilaan.

07
Kuivain ryömintätilaan

Varmin tapa pitää kellari kuivana, on asentaa sinne myös pakkasilla toimiva kuivain.
Vaikka olisit varmistanut ilmanvaihdon, asentanut höyrynsulun ja huolehtinut alapohjan päällä olevasta sulusta, ongel-mia voi syntyä. Ainoa täysin varma keino on panostaa kuivaimeen, joka puhaltaa ryömintätilaan täysin kuivaa ilmaa ja siir-tää aktiivisesti kosteutta ulos. Kuivain asennetaan kellariin pysyvästi. Sen voi asettaa käymään koko ajan niin, että se suojaa hajuilta ja radonilta, tai niin, että se käynnistyy vain silloin, kun ilmankos-teus ylittää tietyn rajan.

Kuvan kaltaista Muntersin kuivainta kutsutaan absorptiokuivaimeksi. Se toi-mii jopa -40:n asteen talvipäivinä. Eniten hyötyä laitteesta on kuitenkin lämpiminä kuukausina, jolloin kondenssiriski kylmässä kellarissa on suurin.

Kuivain kuivattaa ryömintätilan ilman, ei muita tiloja. Kaikki aukot on sen vuoksi suljettava, ja vain putkiläpiviennit kuivaimelle saavat olla avoinna.

08
Kuivaimen asennus 6 Vaihe

1

Kuivaimen päällä oleva muovi-kappa kiinnitetään käyttöohjeiden mukaan. Laita samalla merkki suodattimen kohdalle, sillä se on vaihdettava aika ajoin, ja siihen on oltava helppo pääsy.

2

Kuivaimeen asennetaan imu-putki. Liitoksen pitää olla tiivis, sillä kuivain siirtää ryömintätilan kosteuden ulos putken ja pehmeän letkun läpi lämpimän ilman avulla. Lämmin ilma toimii välitysaineena.

3

Jalat asennetaan ja kuivain nostetaan pystyyn sopivassa paikassa. Käyttöohjeista on jälleen apua. Jalat voi asentaa nyt tai asentaa ne kohdalleen vasta matalassa tilassa.

4

Putki yhdistetään kuivaimeen liitäntäkauluksella. Kaulus joustaa, joten putki voi roikkua hieman viistossa. Putki ei tule laitteen mukana, joten sen joutuu ostamaan itse etukäteen.

5

Pehmeä ulospuhallusputki viedään tuuletusaukolle imuputkesta, joka liitettiin kuivaimeen 2. työvaiheessa. Mitä suorempaan se kulkee, sitä helpom-min vaakailma pääsee kulkemaan ja sitä paremmin asiat sujuvat.

6

Viimeiset 40-50 cm ilmaa johdetaan muoviputken läpi, joka ripustetaan reikänauhasta. Putkessa pitää olla kaato ulospäin, jotta ulospuhaltuvan ilman kondenssi ja ulkona oleva kaatosade eivät ohjaudu takaisin ryömintätilaan.

09
Viimeistely 6 Vaihe

1

Työnnä ilmaputki tuuletusaukon ritilän läpi. Helpoin tapa on leikata riti-lään reikä ja tiivistää se sisäpuolelta. Putken pitää sijaita noin 15 cm maan yläpuolella, jotta siihen ei kerry kondenssia. Aseta putken päähän laitteen mukana tuleva suojus.

2

Kaikki tuuletusaukot suljetaan. Me asennamme ensin ritilän sisäpintaan vankkaa muovikelmua ja täytämme sen jälkeen aukon saumavaahdolla, kunnes aukosta ei enää näy valoa. Käytä hansikkaita, sillä saumausvaahto ei ole hyväksi iholle.

3

Pursota vaahtoa myös ulkopuolella putken ympärille. Muovikelmu estää vaahtoa painautumasta ritilän läpi ja helpottaa vaahdon poista-mista, jos päätät myöhemmin toimia jotenkin toisin.

4

Asenna kosteusmittari vähän matkan päähän kuivaimesta. Se asetetaan käynnistymään, kun ryömintätilan ilma kosteus ylittää tietyn rajan, esim. 60 %. Tällöin ilma on vielä liian kuivaa, jotta homesienet voisivat alkaa kasvaa.

5

Kuivain liitetään 230 V:n verkko-virtaan. Laitteen sähköön menee noin 150 €/vuodessa, jos asennat kuivaimen jatkuvatoimintoiseksi. Tällöin tilassa on jatkuvasti pieni alipaine.

6

Kuivain hurisee ensi alkuun jatkuvasti kellarin kuivaamiseksi, mutta tämän jälkeen se käynnistyy vain, kun sen mittari ilmoittaa, että sille on tarvetta. Laite voidaan myös asentaa toimimaan jatkuvasti.

Vie aikaa

Ritilät: Päivä Höyrynsulku: Puoli päivää Eristys: 1-2 päivää Kuivain: Puoli päivää

Hinta

Ritilä: 5-50 € /kpl Höyrynsulku: 1 €/m2 Eristeet: 10-25 €/m2 Kuivain: Alk. noin 1 500 €

Vaikeusaste

Et tarvitse suurta kokemusta, mutta kysy asiantuntijoilta, ennen kuin eristät.

Piirustus

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.