Kierrätä A:sta Ö:hön

Vanha upea peiliovi oli virunut ullakolla jo vuosikaudet, kunnes se keksittiin hyödyntää vanhan sängyn päätynä. Idea oli nopeasti toteutettu, ja lopputuloksesta tuli sekä upea että edullinen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
20 euroa

Johdanto

Aluksi tarvittiin hyvä ja toimiva suunnitelma. Tarkoituksena oli käyttää vanhaa puusänkyä, kolmea lautaa, profiililistaa, kahta kulmarautaa, purkillista valkoista maalia ja ovea, jota kukaan ei tarvinnut. Operaatio käynnistyisi huomenaamulla, ja ennen iltaa upea ja persoonallinen kierrätyssänky olisi valmis.

Hanke maksaa vain muutaman kym-pin vanhan sängyn ja oven lisäksi, ja työkalutarpeet ovat vähäiset. Tarvitaan saha, taltta, porakone (tai ruuvinvään-nin), nivelmitta ja maalisivellin.

Mikään työvaihe ei vaadi kaiken kat-tavia ohjeita, eikä niitä myöskään anneta, sillä nyt saat improvisoida oman projektisi omien materiaaliesi mukaan.

Työmenetelmää voit kuitenkin kier-rättää tehokkaasti: sivut ja vanhan sän-gyn jalkopää uusiokäytetään. Vanhasta päädystä käytetään vain kantava lista ja helat, joilla sivut on kiinnitetty.

Lisäksi kierrätetään helojen sijainti-paikat - ne siirretään vanhasta sängyn-päädystä uuteen päätyyn.

Helat on sijoitettava oikein, mutta muuten saat vapaat kädet. Molempiin reunoihin asennetaan lankkujalat, jotta peilit saadaan patjan yläpuolelle, ja oven alle asetetaan lankku, johon helat saa-daan kiinni. Lopuksi sänky maalataan.

Ohjeet

01
Asenna oveen jalat 7 Vaihe

Operaatio käynnistyy vanhan sängyn purkamisella. Sivut on ripustettu jalkoja päätylevyihin ja ne saadaan vaivatta irti, kun sängynpohja on irrotettu.

Jalkopää ja sivut käytetään uudelleen. Jalkopään koristeellinen reunalinja sahataan suoraksi, ja se sekä sivut hiotaan ja maalataan.

Tämän jälkeen rakennetaan uusi pää-tylevy vanhasta peiliovesta. Puusepän taitava kädenjälki halutaan tuoda esil-le, joten päätylevy nostetaan irti lattiasta jalkojen avulla. Jalat tehdään 45 x 95 mm lankusta, jolla sänky saadaan hienosti kehystettyä. Samasta lankusta saha-taan sivut kiinnittävä vaakalankku.

1

Uuden jalkopään korkeus selvite-tään kiilaamalla ovi niin, että patjat tulevat sopivalle korkeudella siihen nähden. Vanha pääty on säästetty mittausavuksi. Jalat sahataan niin, että ne myötäilevät oven yläreunaa. Tutki, miten ovi asettuu alhaalla.

2

Lankku sahataan niin, että se sopii oven alle kahden jalan väliin. Vanha sänky on liian kapea sopiakseen suoraan kahden jalan päälle, ja ovi on liian alhaalla, joten se asetetaan vaakalankun päälle.

3

Vaakalankun sijainti merkitään kahteen jalkaan. Oven alareunan paikka merkittiin jo aikaisemmin, joten nyt siihen lisätään vaakalankun korkeus, jotta tiedetään, mihin kaksi lankkua kannattelevaa kulmarautaa pitää sijoittaa.

4

Kulmaraudat ruuvataan kiinni kahteen jalkaan. Ruuvien on sovittava kulmarautoihin sekä paksuudeltaan että kannan muodoltaan. Esiporaa, jotta puu ei halkea. Näin liitoksesta tulee myös vahvempi.

5

Vaakalankku yhdistetään kahteen jalkaan lankun alareunan kulmaraudoilla. Yläreunassa kulmarauta olisi ollut oven tiellä, varsinkin taltattaessa sille paikkaa, ja näin lankut saadaan yhdistettyä, kun ovi asetetaan paikalleen.

6

On esiporattava huolellisesti, jotta jalat voidaan yhdistää oveen ruuveilla kulmarautojen yläpuolelta. Jotta 100 mm ruuveja voitaisiin käyttää, esiporataan ensin koko jalan läpi 6 mm poralla, sen jälkeen puoliväliin 10 mm poralla.

7

Nyt ruuvataan jalkojen läpi oveen kummassakin sivussa 6 x 100 m ruuvit. Kaksi ruuvia ylös ja kaksi alas molemmissa sivuissa, jotta kaikki osat yhdistyvät kehikoksi. Tässä ovi on yhtä paksu kuin lankut, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla.

02
Helat ja koristelistat 6 Vaihe

Pääty on nyt koottu, ja ennen kuin se maalataan, on tehtävä kolme asiaa.

Ensiksi on kiinnitettävä tukilista pää-dyn vaakalankun päälle. Sen tehtävänä on kannatella patjaa. Lista otetaan van-hasta päädystä ja ruuvataan kiinni.

Toiseksi on asennettava helat, joista sängyn sivut ripustetaan. Tämä tarkoit-taa ennen muuta niiden sijoituspaikan löytämistä, sillä paikat siirretään van-hasta päädystä uuteen. Hieman hanka-lampaa on se, että heloja on hieman upo-tettava taltalla vaakalankkuun.

Kolmanneksi pääty koristellaan ylä-listoilla. Tämän jälkeen kierrätyssänky voidaan maalata ja koota.

1

Kantava lista liimataan ja ruuvataan kiinni vaakalankkuun. Lista siirretään vanhan sängyn päädystä, kuten myös sen tarkka paikka, jotta se saadaan asennetuksi tarkalleen samalle korkeudelle.

2

Helojen paikat määritellään. Mittaamalla tarkasti vanhasta päädystä saadaan selville, mihin vanhat helat sijoitetaan. Ne ruuvataan väliaikaisesti kiinni, jotta alue voidaan merkitä ja sen rajalinjat raaputtaa veitsellä.

3

Heloille taltataan aukot sen jälkeen, kun helat on jälleen kerran irrotettu. Talttaamista voi helpottaa poraamalla rivin reikiä oikeaan syvyyteen 10 mm poralla. Syvyys kopioidaan vanhasta päädystä.

4

Helat kiinnitetään ja sänky voi-daan koota. Vanhan jalkopään pyö-reät muodot on sahattu suoriksi ja jalkopää on hiottu ja maalattu huolella. Myös pääty hiotaan, tasoitetaan ja maalataan.

5

Uusi pääty viimeistellään reunalistalla, jonka koko on 28 x 70 mm. Se sahataan niin pitkäksi, että se yltää 15-20 mm jalkojen yli molemmissa sivuissa. Lista asetetaan oven takasivun linjaan, edessä se työntyy 25 mm oven yli.

6

Reunalistan alle kiinnitetään kapea profiililista, joka yhdistää kauniisti päädyn raskaat jalat hentoihin ovipeileihin. Lista liimataan kiinni ja varmistetaan uppo-kantanauloilla tai ruuveilla. Esiporaa, sillä lista halkeaa helposti. Lopuksi pääty maalataan.

Materiaalit

• Tavallinen puusänky, mielellään käytetty
• Peiliovi
• 6 metriä lankkua, 45 x 95 mm
• Höylättyä 21 x 70 mm listaa, noin 2 m
• Profiililista, noin 2 metriä
• 2 kulmalevyä ja muutamia ruuveja
• Maalia (pohja- ja pintamaalia)
• Akryylitasoitemassaa

Erikoistyökalut
• Peräkärryn tms. kuormaliina

Vie aikaa

Päivä + kuivumisaika.

Hinta

Muutama kymppi, jos sinulla on vanha ovi ja sänky jo olemassa.

Vaikeusaste

Helppo tehtävä, jossa voit improvisoida toteutusta ja yksityiskohtia omien materiaaliesi mukaan.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.