Tyylikäs hyllykkö kevytbetonista

Kevytbetonilevyistä ja harkoista voi tehdä melkein mitä tahansa. Teimme levyistä oheisen hyllykön tarkalleen asukkaiden toiveiden mukaan. Toisenlainen ja toimiva tulos sopii hyvin asunnon tähän soppeen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
300 euroa

Johdanto

Hyllykkö on vain esimerkki siitä, mitä voi saada aikaan kevytbetonilevyistä. Niitä on helppo sahata ja työstää muutenkin. Niitä ei voi taivuttaa, mutta muuten niitä voi muotoilla aivan tarpeen mukaan.

Tässä tapauksessa asukkaiden oli vaikea löytää kaappia tai muuta huoneka-lua, joka olisi sopinut luonnollisesti keit-tiöön avautuvaan aukkoon.

Hyvin pian selvisi, että hyllykkö kan-natti tehdä kevytbetonilevyistä. Osaksi materiaalin helpon työstettävyyden joh-dosta, osaksi siksi, että niiden hieman karkea pinta sopii hyvin yhteen asunnon muiden pintojen kanssa.

Sitten täytyi vain piirtää joukko viivoja papereihin ja löytää ratkaisu, joka näytti parhaalta ja sopi hyllykön tulevaan paikkaan.

Kieli keskellä suuta

Mitat piirustuksia varten täytyy ottaa tarkasti. Kevytbetonilevyjä valmistetaan vain tiettyjä kokoja. Sahaa varmuuden vuoksi vain pari levyä kerralla. Siten vältät tilanteen, jossa kaikki 14 levyä ovat väärää kokoa, jos olet sattunut al-kujaan mittaamaan väärin. Siporexin väliseinälaattojen paksuudet ovat 68 ja 100 mm, muut mitat 575 x 575 mm.

Ohjeet

01
Levyjen työstäminen on helppoa 4 Vaihe

Kevytbetonilevyjä voi sahata tavallisella käsisahalla, mutta saha kyllä menettää siinä terävyytensä. Tässä työssä on kui-tenkin niin paljon sahaamista, että sitä varten kannattaa hankkia harkkosaha, joka maksaa vähintään noin 50 euroa, mutta se kestääkin pitkään kaikenlais-ten harkkojen sahaamista.

Välttämätön työkalu on myös vankka hiontatuki, johon voi kiinnittää harkko-jen särmien pyöristämisen ja mahdolli- sesti karkeiksi jääneiden sahauspintojen silottamiseen.

Toinen hyvä työväline on liimakauha, jolla on helppo annostella liitospintoihin oikea määrä laastia. Siporex muuten si-mittää laastia liisterilaastiksi.

Kauhoja on eri leveyksiä, jotka vas-taavat levyjen leveyksiä.Vaihtoehtoises-ti voit levittää laastin hammaslastalla. Tarvikkeita myyvät samat liikkeet, jois-ta saa kevytbetonilevyjä.

Levyihin piirretään paksulla timpurinkynällä katkaisulinjat ja ne sahataan tavallisella käsisahalla tai harkkosahalla. Sahaa levyt tasaisella alustalla, että ne eivät murru juuri sahan mennessä alapinnan läpi.

Hiomapaperi kiinnitetään tukevarakenteiseen ja isoon, kahvalliseen hiomatukeen, jolla reunat voi muotoilla ja pyöristää kätevästi.

Ennen kiinnityslaastin levitystä molemmat liitospinnat kastellaan. Sekoita liisterilaasti tai ohutsaumalaasti ja levitä se kostealle liitospinnalle muurauskauhalla.

Liimakauhalla voit vetää ylimääräisen liiman pois. Kauha toimii kuin hammaslasta, joka jakaa liimaa sopivina määrinä. Levyt painetaan kiinni heti.

02
Hyllykön valmistus vaiheittain 8 Vaihe

Helpointa hyllykön valmistus on, jos sii-tä on tehty tarkka piirustus ja työtä teh-dessä edetään piirustusten mukaan.Työ alkaa pohjalaattojen asennuksella. Sitten kiinnitetään paikoilleen alimmat pystylevyt (B) seinään vedettyjen teip-pien mukaan. Sovita levyt ja kiinnitä ne sokkeliin sekä seinään ohutsauma- tai liisterilaastilla. Sen jälkeen kiinnitetään mahdolliset tilanjakajat ja alimmat hyl-lyt. Seuraavat pystykappaleet liimataan päälle ja näin jatketaan. Parin tunnin kuluttua kiinnitystyö on tehty.

Hyllykön pituus ja pystylevyjen paikat merkitään teipillä seinään. Pohja-levyt (A) asetetaan paikoilleen ja kiinnitetään päistä laastilla toisiinsa.

Alimmat pystykappaleet (B) sahataan ja kiinnitetään laastilla sokkeliin sekä seinään. Tarkista niiden pystysuoruus vesivaa’alla tai pitkällä suorakulmalla ja seinään tehtyjen pystylinjojen avulla.

Hyllyt, vinohyllyt, tilanjakajat ja lokerohylly (C) rakennetaan viimeiseksi seinien väleihin. Vinojen tilanjakajien päät viistetään kulmiin sopiviksi. Ne muotoillaan siis teräviksi.

Kiinnityksen aikana voit oikoa ja sovittaa levyjä hiomalla liitoksia ja reunoja karkealla hiomapaperilla päällystetyllä hiontatuella.

Liika kiinnityslaasti kaavitaan pois ennen kuin se ehtii kovettua. Jos sen antaa kovettua, se pitää poistaa piikkaamalla tai kulmahiomakoneella hiomalla.

Kahden pystykappaleen väliin kiinnitim-me vinohyllyn, joka tuettiin alta neljällä vankalla ruuvilla. Ruuvit piilotettiin uriin hyllyn alle ja hylly liimattiin pystykappaleisiin liima-laastilla muun rakenteen tapaan.

Kun levyt on kiinnitetty liima- tai ohutsau-malaastilla, arat kulmat pyöristetään. Kaikkia kulmia pyöristetään samalla tavalla. Mitä suuremmat pyöristykset sitä vähem-män arkoja kulmat ovat kolhuille.

Sitten levyt silotetaan seinä- tai kipsi-laastilla. Tasoite tai laasti hiotaan aivan tasaiseksi ja sileäksi hiomapaperilla. Hionnan jälkeen hyllykkö on maalausvalmis.

Materiaalit

• 100 x 575 x 575 mm kevytbetonilevyjä (A), noin 7 euroa/kpl
• 68 x 575 x 575 mm kevytbetonilevyjä (B ja C), noin 6 euroa/kpl
• liisteriliimaa (Siporex) tai ohutsaumalaastia, noin 15 euroa/25 kg
• kipsi- tai seinälaastia, laadusta riippuen noin 5 tai 15–20 euroa/25 kg
• lasihylly (D)
• valaisin
• jalopuulista (E)
• 7,5 x 130 mm karmiruuveja
• asennusliimaa

Työkalut
• muurauskauha
• liimakauha, noin 10 euroa
• käsisaha
• hiontatuki
• kaavinrauta tai lasta
• vesivaaka
• lyijykynä
• mitta
• suorakulma
• taltta
• maalarinteippiä

Vie aikaa

1 päivä

Hinta

noin 300 euroa (ilman työkaluja).

Piirustus

Ota tarkat mitat

Mallityö on tehty 400 x 600 mm levyistä, joiden paksuudet olivat 50, 70 ja 100 mm. Siporexin valmistamien levyjen paksuudet ovat 68 ja 100 mm, joten piir-roksen mittasuhteet muuttuvat hieman, kun siinä olevat 50 ja 70 mm paksut le-vyt korvataan 68 mm levyillä.

Aloita mittaamalla ja piirtämällä hyl-lykkö sellaiseksi, kuin sen haluat. Piirrä jokainen yksittäinen levy.

Hyllykkö kannattaa mitoittaa niin, et-tä levyjä tarvitsee sahata mahdollisim-man vähän. Suunnittele hyllykkö niin, että levyt tulevat päällekkäin ja kantavat toisiaan.

Piirrettyäsi rakenteen voit laskea, montako levyä tarvitset.

Kuin kokoaisi rakennuspalikoita

Piirretyn hyllykkön pohjalaatta on tehty 100 mm levyistä (A). Mallityön seinät ovat 70 mm levyjä (B) ja hyllyt sekä tilanjakajat on tehty 50 mm levyistä (C). Jos muita kuin Siporexin tuotteita ei ole saatavana kaikki hyllyt ja väliseinät tehdään 68 mm levyistä.

Ota tarkat mitat

Vinkit & niksit

Rakenteen kiinnitys seinään

Vaikka hyllykkö on painava, se ei ehkä silti ole vakaa. Siksi se täytyy kiinnittää huolellisesti seinään tai lattiaan.

.Voit kiinnittää yhden tai useammista pysty-levyistä seinään. Jousihelalla kiinnitetyllä hyllyköllä on mahdollisuus liikkua seinän suhteen, jolloin se ei halkeile lattian liik- kuessa. Jos lattia on betonilattian tapaan liikkumaton, hyllykön voi liimata seinään ja lukita ruuvilla, joka ruuvataan seinään ja kiinnitetään liimalla levyliitokseen.

Karmiruuveille ja muille ruuvitulpille tehdään ura vastakappaleeseen kuten piirros osoittaa. Ruuvi kiinnitetään kevytbetoniin sen omalla liimalaastilla.

Kun käytät jousi-helaa, hyllykön seiniä ei kiinnitetä laastilla huoneen seinään. Saumat tiivistetään akryyli-massalla

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Kirjahyllyt