Tavarat talteen

Laatikoille sovitettu hyllykkö pistää verstaan pientarvikkeet järjestykseen. Helpporakenteisilla hyllyköillä voi luoda järjestystä myös muihin huoneisiin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
6 tuntia
Hinta
130 euroa

Johdanto

Säilytyslaatikoille tehty hyllykkö saattaa verstaan naulat, ruuvit, liimat, maalit, tulpat, sähkölam-put, jatkojohdot ja monet muut siellä sun täällä lojuvat tarvikkeet sellaiseen järjestykseen, että ne varmasti löytyvät juuri silloin, kun niitä tarvitaan.

Hyllykköä voi hyödyntää myös varastossa, ulkovajassa, ullakolla ja muissa tiloissa, joihin halutaan järjes-tystä, ja jossa halvat muovilaatikot eivät pilaa muuta sisustusta. Ohjeiden avulla hyllyköt on niin helppo rakentaa, että enää ei tarvitse tyytyä tila-päisratkaisuna valmishyllyköihin. Nyt tehtävät hyllyköt on mitoitettu laati-koiden kokoon ja huonetilaan, ja voit helposti muuttaa mittoja niin, että hyllyköt sopivat omiin tarpeisiisi.

Löysimme kaksi 18 mm koivuvane-rilevyä, joista syntyy upea hyllykkö, mutta myös halvempi 22 mm:n lastu-, mdf- tai vanerilevy käy hyvin.

Ohjeet

01
Sahaa mittaan 2 Vaihe

Hyllykköön tarvittavien kappaleiden sahaus on helppo tehtävä, sillä mittoja on vain kolme: kaksi sivukappaletta, kaksi sokkelikappaletta ja 10 hyllyle-vyä, joista kaksi on ylä- ja alalevyjä.

Jos omistat pyörösahan, voit sahata osat tunnissa tai parissa, varsinkin, jos käytössäsi on upotussaha ja ohjainkis-ko. Käsisahan käyttö tekee työstä ras-kasta ja hidasta, kun osien yhdistämi-seen kuitenkin menee vain pari tuntia.

Yksi erinomainen vaihtoehto on sahauttaa kappaleet mittaan jo liik-keessä. Se ei maksa omaisuuksia, jälki on tarkkaa, ja voit käyttää säästyneen energiasi parin lisähyllykön tekoon.

1

Sahaa levyt. Sahautitpa levyt liik-keessä tai itse kotona, ohjainkiskolla varustettu upotussaha on paras vaihtoehto. Merkitse kaikki osat lyijykynällä kirjaimin ja ylös ja alas osoittavin nuolin, jotta tiedät miten ne pitää myöhemmin koota.

2

Jos haluat hioa hyllykön, se kannattaa tehdä nyt, kun pystyt puris-tamaan samankokoiset kappaleet yhteen ja hiomaan reunat siisteiksi ja tasaisiksi. Terävät reunat viistetään muutamalla vedolla, jotteivät ne vaurioidu kolauksista.

02
Merkitse tarkasti 2 Vaihe

Nykyaikaiset leikkaavat ruuvit ja kannan alla olevat jyrsinkierteet vetävät ruuvin yleensä suoraan puuhun, mutta jäljestä tulee siistimpi ja parempi, jos ensin esiporaat ja upotat kannat.

Koska haluamme myöhemmin siirtää useimpia hyllyjä, kokoamme ruuveilla vain sivut ylimmän, keskimmäisen ja alimman hyllyn kohdalta. Sivujen ulko-pintaan tehdään merkinnät ruuveille, joilla pysyvät hyllyt kiinnitetään. Ruuvit pitää sijoittaa hyllyjen keskelle, 1 cm:n, 81 cm:n ja 181 cm:n etäisyydelle yläreu-nasta. Merkitsemme keskilinjan ja kol-men ruuvin paikat, yhden keskelle ja yhden 6 cm:n päähän reunasta.

1

Aseta sivuosat (A) vierekkäin ja purista ne yhteen ulkopinnat ylospäin. Jos et vielä ole merkinnyt miten osat käännetään, merkitse nyt molempiin osiin, mikä on yläpää ja mikä etupuoli.

2

Tee merkit niille ruuveille, joilla kiinnitetään kiinteät hyllyt. Piirrä ensin poikkilinjat 1 cm:n, 81 cm:n ja 181 cm:n pää-hän yläreunasta. Viivoihin tehdään merkit 6 cm:n päähän sivuista ja keskelle (17 cm). Esiporaa 6 mm poralla ja upota tarvittaessa.

03
Poraa hyllyjen reiät 5 Vaihe

Työstämme apuvälineen, poraohjaimen, jotta hyllynkannattimien reiät on hel-pompi tehdä niin tarkasti, että hyllyt eivät varmasti keiku.

Poraohjain on vain levynpala, jossa on reikiä, joiden läpi sivuosien reiät pora-taan. Tällöin riittää, että mittaa vain yhden rivillisen sivukappaleiden reikiä ja voi silti olla varma, että kaikista nel-jästä rivistä tulee yhdenmukaiset.

Poraohjain on valmistettava huolella, mutta pienet virheet eivät maata kaada, sillä samat virheet toistuvat kaikissa riveissä. Hylly on suorassa, vaikka sitä olisi nostettu tai laskettu hieman.

1

Tee poraohjain 12 cm leveästä ja 180 cm pitkästä mdf-levystä. Kun siihen on porattu reiät keskilinjalle, on helppo porata tarkasti yhtenäiset reikärivit 6 cm:n päähän kummankin sivukappaleen etu- ja takareunasta.

2

Poraa reiät poraohjaimen läpi viivojen risteyskohdasta. Poraa suo-raan. Kannattimet sopivat 4 mm:n reikiin.

VINKKI: Jos sinulla on porateline, voit käyttää sitä, mutta pienistä epätarkkuuk-sista ei ole haittaa.

3

Kiristä poraohjain sivuosan (A) sisäpuolelle niin, että päätyreuna ja toinen pitkä sivu ovat linjassa. Poraa 8-10 mm sivuosaan poraohjaimen kaikkien reikien läpi. Käytä syvyydenrajoitinta, jottet poraa liian syvälle.

4

Poraa sitten toinen reikärivi samaan sivuosaan: poraohjain irrotetaan ja työnnetään vastakkaisen reunan yli kääntämättä tai kiertämättä sitä. Oikaise poraohjain reunan ja yläosan mukaan, kiristä se kiinni, jotta voit porata.

5

Toista koko porausvaihe toisessa sivukappaleessa. Kääntämällä koko ajan sama pinta sivuosaa vasten ja oikaise-malla ohjain ylälinjan mukaan varmiste-taan, että kaikki reiät jokaista hyllyä varten ovat samassa tasossa, jotteivat hyllyt keiku.

04
Kokoa hyllykkö 5 Vaihe

Sivukappaleet yhdistetään hyllyihin (B), mutta ensin jokaiseen hyllyyn (B) on esi-porattava, jotta ne voidaan ruuvata yhteen matalien sokkeliosien (C) kanssa. 9 mm:n päähän etureunasta porataan viisi 6 mm:n reikää hyllyn läpi. Sitten porataan vastaava rivi takareunaan.

Ensin kootaan sokkeli (alin hylly ja kaksi sokkeliosaa), sitten yhdistetään sivukappaleet (A) sokkeliin, asennetaan kaksi hyllyä lisää ja päällilevy (D). Useimmat liitokset on helppo koota sive-lemällä liimattavaan reunaan liimaa, oikaisemalla reunat tasoon ja ruuvaa-malla liitos kiinni. Vain kiinteä hylly kes-kellä oikaistaan merkkiviivojen mukaan.

1

Kokoa sokkeli hyllylevystä (B) ja kahdesta sokkeliosasta (C). Esipo-raa hyllyyn 5 reikää 9 mm:n etäisyydelle etureunasta ja sitten 5 reikää 9 mm:n etäi-syydelle takareunasta. Sivele osien yläreu-naan liimaa ja yhdistä ne 60 mm:n ruuveilla.

2

Kiinnitä molemmat sivuosat (A) sokkeliin. Kaikki etureunat käännetään alaspäin, jotta ne voidaan oikaista alustan linjan mukaan. Varmista, että hyllynkannatti-men reiät tulevat sisäpintaan ja että sokkeli sijoittuu alas.

3

Ruuvaa ja liimaa kaksi muuta kiinteää hyllylevyä (B) sivukappa-leiden (A) väliin. Ylin oikaistaan vain ylä-reunan mukaan. Aseta keskihyllyn keski-kohta 81 cm:n päähän yläreunasta, tee merkkiviiva ja oikaise hylly suorakulmalla.

4

Kiinnitä taustalevyyn (D) valmiiksi naulat, jotta levy voidaan asentaa hyllykköön ja muut kappaleet voidaan oikaista sen mukaan. Piirrä viiva 9 mm:n päähän reunasta ja napauta naulat puoliksi kiinni, mutta ei vielä kokonaan levyn läpi.

5

Kiinnitä taustalevy (D). Sivele reu-noihin liimaa ja napsauta sitten naulat kiinni. Ensin pitkälle sivulle, jotta se myötäi-lee ylälinjaa. Sitten toisen pään ylälinjaan, jos hyllykkö on varmasti suorakulmainen. Naulaa myös ylä-, ala- ja keskihyllyt kiinni.

Materiaalit

18 mm vaneria
(tarvitt. 20 mm mdf- tai lastulevyä):
• 2 sivukappaletta (A) á 34 x 190 cm
• 10 hyllylevyä (B) á 34 x 73 cm
• 2 sokkelikappaletta (C) á 8,2 x 73 cm

4 mm kovalevyä (tarvitt. vaneria):
• 1 taustalevy (D), 77 x 182 cm

Lisäksi:
• 6 x 60 mm ruuveja (noin 30 kpl)
• 1,5 x 20 mm uppokantanauloja
• Hyllynkannattimia, 28 kpl
• Puusepänliimaa (PVAc-liimaa)

Vie aikaa

2-4 tuntia + pari tuntia, jotka kuluvat levyjen sahaamiseen.

Hinta

100-130 €, jos käytät vaneria, ja noin 80 €, jos valitset lastulevyt. Ei sis. laatikoita.

Vaikeusaste

Yksinkertaisempaa hommaa saa hakea, mutta jälleen kerran muutama ratkaiseva vinkki voi helpottaa työtä paljon ja taata siistin lopputuloksen.

Piirustus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kirjahyllyt