Työstä valmiskaapit tilaan sopiviksi

Kahta valmiskaappia ”jatkojalostetaan” käyttämällä mielikuvitusta ja nikkarointitaitoja. Tuloksena syntyy tyylikäs vaatekaappi, joka sopii hyvin vinoseinustalle.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
400 euroa

Johdanto

Vaatekaapin rakentamisessa hyödyn-netään valmiita moduuleja. Tavoittee-na on rakentaa tilava kaappi, jolla vinoseinustalla oleva hankalan mallinen tila saadaan hyötykäyttöön. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä alusta asti.

Urakkaa helpotetaan ostamalla kaksi kapeaa korkeaa kaappia, jotka ensinnäkin säästävät sahaus- ja kokoamistyötä, ja toiseksi kaappeja voidaan hyödyntää vankkoina tukipylväinä, jotka vakauttavat koko kaapistoa. Kaapit asennetaan sen verran etäälle toisistaan, että niiden väliin syntyy ”ilmaiseksi” kolmas osio. Kaapit sijoitetaan korkealle sokkelille, ja niiden päälle aivan katonrajan tuntumaan asennetaan lopuksi liukuovelliset kaapit.

50 cm leveitä, 58 cm syviä ja 195,2 cm korkeita kaappeja lukuunottamatta kaikki osat sahataan neljästä 1220 x 2440 mm:n mdf-levystä. Lisäksi tarvitaan helat ja kiskot liukuovia varten. Vinoseinustan matalin nurkkaus muutetaan kolmella levyllä toimistosopeksi.

Ohjeet

01
Sokkelin teko ja asennus 4 Vaihe

1

Sijoita sokkelin sivut (B) niin, että syntyy kolme yhtä isoa tilaa. Kiinnitä sivut liimalla ja 3,5 x 40 mm ruuveilla takalevyn (A) läpi. Tee merkkiviivat kulmai-men avulla takalevystä sivujen keskelle. Esiporaa ruuvien reiät.

2

Kiinnitä sokkelilevy (C1) sokkeliin. Liimaa ja ruuvaa se ensin kiinni takalevyyn (A) samoilla ruuveilla. Levy työntyy 2 cm takareunan ja oikean reunan yli, jotta se sijoittuu jalkalistan päälle.

3

Ruuvaa sokkelilevy (C1) kiinni sivuihin (B) 3,5 x 40 mm ruuveilla 25 cm:n välein tai tiheämmin. Esiporaa jälleen ja upota ruuvien kannat. Varmista, että sivut (B) tulevat suoraan kulmaan.

4

Työnnä sokkeli paikalleen kulmaan. Oikaise sokkeli kiilojen avulla, kunnes se on vaaterissa molempiin suuntiin. Kiinnitä sokkeli parilla ruuvilla tausta-levyn (A) ja jalkalistan läpi.

02
Tee kolme sokkelilaatikkoa 6 Vaihe

Laatikot rakennetaan mahdollisimman helposti: osat sahataan samasta levystä ja kootaan ruuveilla ja liimalla.

Koko sovitetaan siten, että kaikille sivuille jää sokkelin sisällä hieman ilmaa. Laatikot liukuvat 15 mm korkeilla rullilla, ja etulevyt ylettyvät leveydeltään sokkelin sivuihin asti. Kaikki ruuvit upotetaan, ja etulevyn reiät tasoitetaan ennen maalaamista ja vetimien kiinnitystä.

1

Esiporaa huolellisesti ruuveja varten, varsinkin laatikoiden etulevyssä (G). Kannattaa vetää merkkiviiva suorakulmaimella, niin laatikot sijoittuvat tarkasti.

2

Ruuvien kannat upote-taan, jotta ne voidaan tasoittaa yhdistämisen jälkeen. Voit käyttää poratelineeseen asennettavaa upotusporante-rää. Vielä helpompaa on kiinnittää poraan upotusterä.

3

Kiinnitä laatikoiden sivut (E) takakappaleeseen (D) liimalla ja 3,5 x 40 mm ruuveilla. Koska takakappale asettuu sivujen väliin, myös nä-mä ruuvit pitäisi upottaa, jotta ne eivät naarmuta sokkelia.

4

Kiinnitä laatikon pohja (F) sivuihin (E) ja takakappaleeseen (D) liimalla ja ruuveilla. Kun ne oikaistaan laatikon pohjareunan mukaan, ne sijoittuvat automaattisesti suoraan.

5

Vedä laatikon etuosan (G) sivuihin viivat 12 mm päähän reunasta, ennen kuin kiinnität etulevyn sivuihin (E) ja pohjaan (F). Etulevy myötäilee yläreunaa, mutta yltää 10 mm pohjan yli.

6

15 mm korkeat rullat kiinnitetään 3,5 x 145 mm ruuveilla pohjalevyn kulmiin. Laatikon etulevy työntyy 10 mm pohjan yli helmaksi, joka pienentää lattianvastaista rakoa (kuvassa takareuna).

03
Kaapit kootaan ja asennetaan 7 Vaihe

Nyt kaapit voidaan koota ko-konaisuudeksi: kaksi valmiina ostettua korkeaa kaappia yhdistetään tavalliseen tapaan eli helalla ja kuusio-koloruuveilla.

Kaksi kaappia asetetaan sokkelin päällyslevyn päälle. Kaappien päälle tulee vielä kaapin päällyslevy. Nyt kaappi seisoo tukevasti ja se voi-daan täyttää: kahteen val-miiseen kaappiin laitetaan hyllyt ja keskiosaan asennetaan hylly ja tanko.

1

Valmiiksi kootut korkeat kaapit asennetaan sokkelille. Katso, jääkö seinäkulmaukseen tilaa, ja seisovatko kaapit suorassa. Varmista, että sokkelilevy (C1) jatkuu 7 cm kaapin etureunan yli.

2

Kaapit kiinnitetään seinään. Jos seinä on tehty kivestä tai kipsistä, käytä tulppia: esiporaa varovasti kaapin takalevyn läpi, tee reikien taakse merkit ja poista kaapit. Esiporaa ja iske tulpat reikiin.

3

Aseta kaapit takaisin paikalleen ja kiinnitä ne. Ruuvaa kaapin pohjan läpi sokkelilevyyn 3,5 x 30 mm ruuveilla ja kiinnitä kaappi seinään esim. 5 x 60 mm ruuveilla. Muista 7 cm levennys.

4

Kaapin päällyslevy (C2) asennetaan korkeiden kaappien päälle. Se sulkee yllä olevan tilan. Tarkista jälleen, että seinä itsessään ei ole vino, sillä silloin se on tiellä.

5

Kaapin päällyslevy (C2) kiinnitetään 3,5 x 30 mm ruuveilla. 7 cm:n levyinen ylityöntyvä reuna tuo tilaa liukuovien kiskolle (J), johon kaksi isoa ovea ripustetaan.

6

Laatikot ja valmiina ostetut hyllyt työnnetään paikoilleen. Jos laatikot eivät liu’u letkeästi, upota ruuveja hieman. Kuvan vetimet tulevat 30 mm ulos etulevystä.

7

Kaappien väliin jäävä tila sisustetaan maun ja tarpeen mukaan. Käytimme ylijääneet mdf-levyt hyllyinä. Ne kiinnitettiin neljällä pienellä kalustekulmalla. Hyllyn alle asennettiin Ø 20 mm:n metallitanko.

04
Liukuovet isojen kaappien eteen 6 Vaihe

Kaapiston pääosa, siis kaksi korkeaa kaappia ja niiden vä-linen tila, katetaan kahdella liukuovella. Liukuovet ovat 94 cm leveitä ja sijoittuvat 2,5 cm päällekkäin, kun ne peittävät kaapiston.

Korkeus määritellään liu-kukiskon ja pohjan ohjainkis-kon koon mukaan. Liukuovi-kisko kannattelee jopa 25 kg painoista ovea. Se ostetaan 2 m:n kiskon ja neljän rullan kanssa samassa paketissa.

1

Ovet varustetaan kuppivetimin, jotka upotetaan oviin. Tavalliset vetimet olisivat tiellä ovien liukyessa toistensa ohi. Kupit liimataan 8 mm syviin reikiin, jotka porataan 40 mm lattaporalla.

2

Ovien pohjaan jyrsi-tään ura, joka tarttuu ohjainkiskoon (K). Ura on 4 mm leveä ja 12 mm syvä. Ylhäällä rullat ruuvataan kiinni ovien sisäpuolelle mukana tulevilla lyhyillä ruuveilla.

3

Kiinnitä liukuovikisko (J) päällyslevyn alapuolelle niin, että kiskon etureuna on levyn etureunan linjassa. Käytä 3,5 x 15 mm kupukantaruuveja, ne tulevat kiskon mukana. Kiinnitä kisko 20 cm välein.

4

Isot liukuovet (H) ripustetaan kiskoon, ensin takimmainen. Tarkista, että ne riippuvat sivusuunnassa pystysuorassa. Jos näin ei ole, voit säätää niitä rullien heloista.

5

Ohjainkiskot (K) kiinnitetään sokkelilevyyn (C1), kun ne on työnnetty liukuovien uraan. Ovien etulevyt saatetaan pystysuoraan ja kiskot kiinnitetään 3,5 x 15 mm uppokantaruuveilla 25 cm välein.

6

Reunalistat (T) asennetaan sivuihin niin, että ne työntyvät 9 cm korkean kaapin etureunan yli. Alin peite-lista (S) ruuvataan sokkelilevyn (C1) reunaan niin, että se peittää liukuovien alla olevan raon.

05
Liukuovet kaappien päällä 5 Vaihe

Kaappien päällä on hyvää tilaa. Se suljetaan kahdella liukuovella, joista vasen sahataan niin, että se sopii vinoon seinään.

Ovet liukuvat uritetuissa listoissa, jotka valmistetaan mdf-levykaistaleista.

Ylin liukukisko on valmis-tettu kahdesta 7 cm leveästä mdf-levyn kaistaleesta, jotka on liimattu yhteen niin, että lista on 32 mm paksu. Sen ura on syvin. Liukuovet voidaan työntää ensin niihin ja sen jälkeen alareunan uraan.

1

Uralistoihin (L ja M) jyrsitään ura 18 mm uraterällä 1 cm päähän kummastakin sivusta. Ylimmän listan (M), joka koostuu yhteenliimatuista listoista, ura on 20 mm syvä, alin ura (L) on 8 mm syvä.

2

Ylin liukulista (M) ruuvataan kattoon kiinni, sen jälkeen, kun se on viistetty päästä niin, että se sopii seinän alle. Listan etureunan pitää olla linjassa päällyslevyn (C2) etureunan kanssa.

3

Alin uralista (L) ruuva-taan kiinni päällyslevyn (C2) päälle niin, että molemmat etureunat ovat linjassa keskenään.

4

Ovet (N) nostetaan paikoilleen kun etummainen on sovitettu vinoseinään viistämällä. Kun kaikki ovet on suljettu, etummaisen oven suoran sivun pitäisi olla linjassa vaatekaapin liukuoven kanssa.

5

Peitelistat (P ja R) kiin-nitetään, jolloin ne peittävät isojen liukuovien uralistat ja kiskot. Ylimmät kaksi listaa sahataan viistoon niin, että ne myötäilevät vinoa seinää.

Materiaalit

16 mm mdf-levyä:
(Yht. 4 levyä á 1220 x 2440 mm)
• 1 sokkelin takalevy (A), 25 x 181 cm
• 4 sokkelin sivua (B) á 25 x 56,4 cm
• 2 sokkelin ylälevyä/kaapinrajoitinta (C1 + C2) á 65 x 183 cm
• 3 laatikon takaosaa (D) á 20,9 x 53,8 cm
• 6 laatikon sivua (E) á 20,9 x 55 cm
• 3 laatikon pohjaa (F) á 55 x 57 cm
• 3 laatikon etuosaa (G) á 23,5 x 59,4 cm
• 2 liukuovea (H) á 94 x 190 cm
• 1 uralista, yläkaapin pohja (L), 7 x 183 cm (pituus sovitetaan)
• 2 uralistaa, yläkaapin päällyslevy (M),
á 7 x 150 cm (liimataan yhteen)
• 2 liukuovea (N) yläkaappiin á 25 x 94 cm
• 1 peitelista yläreunaan (P), 4 x 150 cm
• 1 peitelista keskikohtaan (R), 8 x 183 cm
• 1 peitelista alareunaan (S), 4 x 183 cm
• 1 lista (T), 14 x 223,4 cm
• 1 lisähyllylevy (U), 57 x 83 cm

Kaikki mdf-levyjäänteet - tai ylimääräiset liimapuulevyt voidaan sahata hyllyiksi toimistotilaa varten.

Lisäksi:
• 2 korkeaa kaappia á 50 x 58 x 195,2 cm
• 1 liukovikisko (J) pyörillä, 2 metriä
• 2 alum. kulmaprofiilia (K), á 1,5 x 20 x 20 mm
• 3 laatikon vedintä, 12 rullaa (15 mm)
• 6 liukuovivedintä, 1 tanko + helat (1 m)
• 4 kalustekulmaa lisähyllyä varten
• Ruuveja: 3,5 x 40, 3,5 x 30 ja 5 x 60 mm
• Tarvittaessa ruuvitulppia
• Pohjamaalia ja kiiltävää pintamaalia

Vie aikaa

Pari viikonloppua, jolloin edetään vaiheittain. Näin osat eivät ole toistensa tiellä.

Hinta

Noin 400 €. Säästät noin 130 € , jos rakennat kaapit alusta alkaen itse.

Vaikeusaste

Kaappi on valmistettu helpolla tavalla. Osat on sahattava tarkasti.

Piirustus

Ylhäällä isot liukuovet (H) riippuvat kahdessa helassa, jotka pyörivät tuplaliukuovi-kiskossa (J). Helat ruuvataan ovien takapuolelle kiinni -käännettynä toisin päin, jotta ovet asettuvat tiiviisti toisiinsa. Voit säätää rullia, kunnes ovet riippuvat täysin pystysuorassa.

Alhaalla kahta ovea ohjaavat ohjainkiskot. Ne voivat olla T-profiileja tai L-profiileja (K), kuten tässä. Listat työnnetään ripustettujen ovien uriin ennen kuin ne kiinnitetään sokkeliin. Näin voit oikaista niitä yhdessä ovien kanssa ja varmistaa, että ne riippuvat pystysuorassa.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kaappi