Kaappeja liukuovien taakse

Vaatekaappi, joka ulottuu seinästä seinään ja lattiasta kattoon syntyi vain 400 eurolla. Tähän hintaan teimme kuvissa nähtävät kaapit ja vieläpä korkelaatuisista aineista Noudatat vain ohjeitamme, jos haluat samanlaiset.

Johdanto

Kaupoista löytyy halpoja-kin vaatekaappeja. Har-voin kuitenkaan onnistuu löytämään kaapin, joka sopisi huoneeseen aivan tar-kasti, jos rakennus ei ole uu-dehkoa normimittaista tuo-tantoa. Jos taas tilaat kaapin mittojen mukaan puusepältä, pääset iloisesti höyläämään luottokorttiasi. Se maksaa.

Muitakin vaihtoehtoja on. Kuvien kaapisto täyttää makuuhuoneen koko takasei-nän lattiasta kattoon. Sen tekoon käytettiin hyvälaatuisia materiaaleja, mutta hinta jäi kuitenkin alle 400 euron.

Kaappi koottiin neljästä osasta. Siinä on kolme pysty-kaappia sokkelin päällä ja vaakasuuntainen yläkaappi. Materiaalimenekki on suu-rempi, kun kaappi kootaan erillisistä osista eikä vain asenneta väliseiniä kehik- koon. Näin toimien voit kui-tenkin tehdä kaapiston osat muualla puutöihin soveltuvis-sa tiloissa. Osien yhdistämi-nen paikalla on pikkujuttu.

Tarkasti tilaan sopiva

Huoneen korkeus oli 253 cm ja seinien väli pienimmillään 192,5 cm. Osat on tehty niin, että niiden sekä seinien väliin jää pieni rako, samoin yläkaa-pin ja katon väliin, jotta osat on helppo sovittaa yhteen.

Erityisen tärkeää on, ettei yläkaappia tehdä aivan lähel-le sijoituspaikan mittoja. Se on pujotettava sivuseinien ja katon tarkoin rajaamaan ti-laan ja siinä sovittelussa voi olla vaikeuksia, jos sivuilla on tilaa vain milli tai pari.

Kaapin ja seinien väliset raot jäävät piiloon, kun ovet on asennettu, sillä liukuovet työnnetään sivuseiniin saakka. Katon ja kaapin väliin jää-vä rako menee umpeen asen-tamalla sen päälle peitelista.

Piirroksen mitat on sovitet-tu mallikaapin huonetilaan. Omaa vastaavaa tehdessä mi-tat pitää ottaa tietenkin omista tiloista ja tehdä kaappi nii-den sallimaan tilaan.

Käytännön syistä ohjeet keskittyvät liukuovien tekoon ja asennukseen ja itse kaapiston teko jää vähemmälle. Kaappien sisustukseen emme ole tässä puuttuneet lain-kaan, koska kokemuksemme mukaan kaikki kuitenkin sisustavat kaapit yksilöllisesti tarpeidensa mukaan.

Ohjeet

01
Kaappeja liukuovien taakse 12 Vaihe

Liukuovien teko vaihe vaiheelta

Ovien liukukiskoja ja pyöräs-töjä hankittaessa pitää var-mistaa, että kaikkien osien kuormituskestävyys on kyllin suuri.Tässä tapauksessa kan-tavuusongelmia ei ollut, sillä ovista tulee muovilevypeilien takia erittäin kevyitä. Toista olisi, jos ne tehtäisiin esim. 15 mm lastulevystä.

Valittujen pyörästöjen kan-tavuudeksi ilmoitettiin 30 kg. se riitti, koska ovista ei tullut lähellekään niin painavia. Pyörät oli varustettu kuula-laakereilla, joten ne pyörivät kouruissaan kuin unelma.

Kannatinpyörästöjen kan-tavuuden lisäksi pitää tietää niiden asennuskorkeus, jotta tarvittavat mitat voi määrit-tää.Valittuja pyörästöjä käyt-täen ovien piti olla 45 mm matalampia kuin kaappien si-säkorkeus on. Näin kaapin yläreunaan jäi reilun 30 mm arako ja alas noin 10 mm.

Ovet kulkevat kahdella kourukiskolla. Mitoita ovien leveydet niin, että kahden takimmaiselle kiskolle asennettavan oven leveydet ovat sa-mat kuin kaappien leveydet + seinämät ja raot. Keskimmäisen oven leveys on kaapin le-veys lisättynä parilla sentillä, että se peittää takimmaisten ovien reunat.

Kuvien ovet on tehty pei-lioviksi. Niiden mäntypuiset kehikot ovat 21 x 70 mm lautaa. Kehikko kootaan liimalla ja puutapeilla. Kokoamisen jälkeen kehikon kulmat viimeistellään yläjyrsimellä, mi-kä saa ovet näyttämään aivan ammattipuusepän tekemiltä.

Peileiksi hankimme 10 mm polykarbonaattilevyä. Se on kasvihuoneisiin tarkoitettua kennorakenteista kattolevyä, joka on kevyttä ja ilmeikkään näköistä materiaalia, joten se sopi mainiosti tähänkin tar-koitukseen.

Ovipeilit voi tehdä paljon perinteisempäänkin tapaan, mm. vanerista tai vähinntään pohjamaalatusta puolikovas-ta kuitulevystä. Voit myös kiinnittää yhteen tai useam-paan oveen oikeat lasipeilit.

Ovikehikot hiottiin hienolla hiomapaperilla. Ovet siveltiin kahteen kertaan valkoisella kuultolakalla ja lakattiin lopuksi kahteen kertaan.

1

Ovien jokainen liitos tehdään liimalla ja kahdella puutapilla. Pystylistojen molempiin päihin, ja isoissa ovissa myös keskelle, porataan kaksi 20 mm syvää reikää 8 mm välein.

2

Vedä levypalalle suorakulmaiset merkkiviivat ja aseta pala kohtisuoraan listan alle ja poraa listan päähän. Kiedo terään maalarinteippiä merkiksi tai käytä poraussyvyyden rajoitinta.

3

Merkitse tapinreikien paikat vaakalistojen päihin merkintänastoja käyttäen. Merkitse kaikkiin listoihin liitoksen tunnusnumero tai -kirjain niin kokoaminen käy helposti.

4

Paina päätylistan reikiin 8 x 40 mm puutapit. Levitä liimaa tappiin ja pursota hieman rei-käänkin. Älä kuitenkaan pursota liimaa reikiin niin paljon, että tapin jäävät liiman varaan.

5

Purista liitokset tavallisten tai kulmapuristi-mien avulla. Jätä kuivumaan noin viideksi tun-niksi. Tarkista suorakulmalla tai ristimittauk-sella, että kehikosta tulee suorakulmainen.

6

Asenna ovipeilit kehikon takasivulle niille jyr-sittyyn tai jätettyyn uraan. Mallityössä jyrsin tekee 10 mm leveää ja 10 mm syvää huullosta. Huulloksen voi tehdä myös listoja yhdistämällä.

7

Viistä ovikehikon ulkokulmat 45 asteen kul-maan jyrsimellä tai tee viisteet höylällä. Tässä viiste on kulmasta mitaten 3 mm syvä.

8

Jyrsi oven alasyrjään ohjauskiskoa varten ura. T-mallisen ohjauskiskon vaatima noin 15 mm syvä ura tehdään aivan keskelle alasyrjää.

9

Vetimien sijaan oviin on jyrsitty puolipyöreät sormilovet. Nekin tehtiin yläjyrsimellä laitteen suuntaisohjainta apuna käyttäen.

10

Ovipeileiksi oli ostettu kennorakenteista poly-karbonaattilevyä, joka on huomattavan kallista. Levyt asennettiin raidat pystysuoraan. Suojaa levy sahatessa paperilla tai kankaalla.

11

Ovipeilit kiinnitettiin 5 x 21 mm listoilla, jotka sahattiin kulmistaan jiiriin. Tarkoituksen käy myös 12 x 15 mm lasituslista. Listat on kätevä kiinnittää nitomakoneella tai pienillä nauloilla.

12

Liukuoviiin pitää hankkia pyöräsarjat. Niihin kuuluu joka oveen asennettavat kaksi pyörää. Pyörät asennetaan ovikehyksen ylärimaan (takasivulle) niiden asennusohjeen mukaan.

02
Kaapiston kokoaminen ja ovien asentaminen 9 Vaihe

1

Sokkeli kantaa kaapin taustalevyjä. Se pitää asentaa vaakasuoraan. Käytä pieniä vanerisuikaleita suoruuden säätämiseen. Kiinnitä sokkeli lujasti lattiaan naulauslevyjen avulla.

2

Lastulevystä tehty sokkeli sai päälleen kuulto-maalatun peitelistan (N), koska kaapit sen päällä ovat vaaleaa mäntyä. Lista kiinnitettiin sokkeliin sen sisäpuolelta ruuveilla.

3

Nosta kaapin osat sokkelin päälle ja kiinnitä ne lujasti toisiinsa vasta, kun olet tarkistanut, että ne ovat oikeilla kohdilla. Tarkista myös seinämien suunnat pysty- ja vaakasuoraan.

4

Kiinnitä kaapit toisiinsa liimapuristimilla ja tarkista, että kolmesta osasta koottu kaappi on yhtä kaukana molemmista sivuseinistä. Ruuvaa kaapit kiinni toisiinsa sekä sokkeliin.

5

Nosta vaakasuuntainen yläkaappi pystykaap-pien päälle ja tarkista, että raot molemmilla sivuilla jäävät yhtä suuriksi. Kiinnitä yläkaappi puristimilla kiinniruuvauksen ajaksi.

6

Ruuvaa kaappien eteen levyjen reunoihin liukuoven pyörästöjen alumiiniset kannatin-kiskot. Kiinnitä kiskot viitisen millimetriä kaapin päällilevyn alasivua alemmaksi.

7

Nosta kaksi takimmaista liukuovea kiskolle. Sovita alasyrjän ohjainlista kohtaan, jossa ovi jää pystysuoraan. Ruuvaa laippojen läpi kiinni.

8

Kun kaksi takimmaista ovea ovat paikoillaan, nosta etummainen ovi kannatinkiskolle ja sää-dä pystysuoraan toisen T-ohjainlistan päälle.

9

Kannatinkiskojen ja kaapin seinämälevyjen etusyrjät peitetään puulistoilla (N1 ja N2), jotka kiinnitetään nauloilla levyjen (K + J) reunoihin.

Materiaalit

Liukuovien aineet ja tarvikkeet

21 x 70 mm lautaa
• 6 osaa (J), 1826 mm
• 10 osaa (L), 500 mm
• 6 osaa (K), 460 mm
• 5 osaa (M), 540 mm

10 mm polykarbonaattilevyä
• 4 levyä, 517 x 825 mm
• 2 levyä, 557 x 825 mm
• 2 levyä, 337 x 517 mm
• 1 levy, 337 x 557 mm

12 x 15 mm lasituslistaa (päät katkaistaan 45° kulmaan)
• 12 listaa, 830 mm
• 12 listaa, 520 mm
• 6 listaa, 560 mm
• 6 listaa, 340 mm

15 x 95 mm lautaa
• 1 osa (N), 1925 mm
• 1 osa (N1), kavennetaan kokoon 80 x 1900 mm

15 x 70 mm lautaa
• 1 osa (N2), 1925 mm

15 x 33 mm listaa
• 1 lista (N3), 1925 mm

Muuta
• 2 kannatinkiskoa, 1925 mm
• 4 ohjain-T-listaa, 1925 mm
• 6 kannatinpyörästöä
• nitoja ja hakasia tai nauloja
• 60 kpl 8 x 40 mm puutappeja

Hinta

Hinta yht. noin 250 euroa.

Tarvikeluettelo Kaappien osat ja sokkeli

15/16 mm lastulevyä
• 6 sivua (A), 575 x 1868 mm
• 6 päälli-/pohjalevyä (B), 633 x 645 mm
• 2 päälli-/pohjalevyä (D), 645 x 1900 mm
• 4 sivua (E), 503 x 575 mm
• 2 sokkelipalaa (G), 80 x 1900 mm
• 4 sokkelipalaa (H), 80 x 548 mm

4 tai 6 mm kuitulevyä tai vaneria
• 3 taustalevyä (C), 633 x 1900 mm
• 1 taustalevy (F), 535 x 1900 mm

Muuta
• puuliimaa
• 40 mm yleisruuveja
• naulauslevyjä sokkelin kiinnityksiin
• 20 mm hakasia tai nauloja

Hinta

noin 150 euroa

Piirustus

Pyörästöt voi kääntää

Kaappeihin tarkoitet-tuja liukuovien pyöräs-töjä voi kääntää 90°, jos tilaa on niukasti, tai liukuoven kehikko on paksua ainetta.

Pyörästöt voi kääntää

Kaappien osien valmistaminen

Kaapin kolme pystyosaa ovat samanlaiset ja tehdään 15/16 mm lastulevystä.

Taustaseiniksi sopii 4 tai 6 mm vaneri tai kovalevy.Taus-talevyt kiinnitetään kehikkoi-hin liimalla ja nitomalla tai pienillä nauloilla.

Kaapin sivut (A) ovat 575 x 1868 mm kokoiset ja pohja se-kä päällilevy molemmat 633 mm leveitä ja 645 mm syviä.

Kaapit kootaan niin, että sekä pohja että päällilevy tulevat 70 mm ulos kaapin etu-osasta. Näin saadaan tilaa liukuoville. pyörästöille ja kis-koille, kun kaapit asennetaan vieri viereen.

Yläkaapin vaakaosa teh-dään aivan samalla periaat-teella. Sen päälli- ja pohjale-vyt (D) ovat 645 x 1900 mm kokoiset, pystysuuntaiset vä-liseinät sekä sivut (E) 503 x 575 mm. Myös yläkaapin pys-tyosat on vedetty 70 mm si-sään vaakaosien etureunasta.

Sokkelin korkeus on on 80 mm ja se on koottu lastule-vynlevysuikaleista (G ja H).

Kaappien osien valmistaminen

Video

TYÖKALUT: Näin käytät yläjyrsintä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät yläjyrsintä. Yläjyrsimeen voi yhdistää lukemattomia teriä, joilla voi tehdä kaikkea koristeleikkauksista levyliitoksiin ja saranoiden koloihin. Esittelemme erilaiset jyrsinterät ja näytämme, miten niitä käytetään.

VINKIT: Paina tappi puuhun puristimella

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …