Näin ylitasoitat seinän

Kaikki voivat oppia ylitasoittamaan seinät tasaisiksi. Siihen tarvitaan vain kärsivällisyyttä, oikea tasoite ja oikea tekniikka. Näytämme, miten se tehdään.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä/25 m2
Hinta
5 €/m2

Johdanto

Suurin osa nykyaikaisista tasoitteista luokitellaan kevyttasoitteiksi. Luokitus ei takaa sitä, että tasoitteen käyttäminen olisi kevyttä tai helppoa. Kevyttasoitteen nimi tulee siitä, että se on huomattavasti kevyempää kuin aiemmin suositut hiekkatasoitteet. Nykyaikaisissa tasoitteissa on vinyyliasetaattipolymeerien kaltaisia täyteaineita, jotka painavat selvästi vähemmän kuin hiekka.

Ylitasoittaminen tarkoittaa koko seinän tasoittamista, ei pelkkien saumojen ja kolojen oikaisua. Jokainen voi oppia ylitasoittamaan, mutta se vaatii kokeilemista ja ennakkoluulotonta otetta. Lastaa pitää osata käyttää oikein ja painaa sopivasti, ja tasoitetta pitää annostella oikein.

Ylitasoittaminen onnistuu harvoin ensimmäisellä kerralla, mutta pinnan voi hioa, pohjustaa ja tasoittaa niin monta kertaa kuin on tarpeen. Parin harjoituskerran jälkeen tasoittaminen alkaa sujua niin hyvin, että seinät voi pinnoittaa tapetilla tai maalilla.

Näin ylitasoitat seinän

Näissä tee se itse -ohjeissa kerrotaan, miten ylitasoitat seinän. Näytämme, miten:

  • siistit seinät ennen tasoittamista
  • tasoitat ruuvinkannat ja kipsilevyjen saumat
  • vahvistat liitokset
  • teet työn helpommin käyttämällä kahta lastaa samanaikaisesti
  • tasoitat isot pinnat
  • saat vahvat ja terävät nurkat

Ohjeet

01
Valmistelut 3 Vaihe

Poista seinästä kaikki irtokerrokset, ennen kuin aloitat tasoittamisen. Esimerkiksi pienet tapetinpalat tarttuvat helposti kiinni tasoitteeseen ja tekevät siihen ärsyttäviä juovia.

Paikkatasoita reiät ja halkeamat, imuroi seinä ja käsittele se pohjusteella, joka sitoo pölyn ja muut epäpuhtaudet kiinni alustaan.

Työ sujuu paljon helpommin kahdella tai kolmella erikokoisella lastalla kuin yhdellä leveällä lastalla.

1

Pohjan pitää olla kiinteä. Poista vanhat tapetit, irtomaali ja muut roskat teräskaapimella. Poista huolellisesti pienet paperinpalat, jotka ovat tarttuneet seinään tapetista.

2

Pohjan pitää olla tasainen ja koloton. Etsi kohoumat vetämällä leveää lastaa seinää pitkin. Hio koholla olevat kohdat muun seinän tasolle.

3

Tasoita kaikki kolot ja halkeamat. Käytä akryylipohjaista korjausmassaa syvien reikien ja halkeamien paikkaukseen. Tasoita laajat mutta matalat painaumat karkealla tai keskikarkealla tasoitteella.

02
Näin tasoitat ruuvinreiät ja kipsilevyjen saumat 6 Vaihe

Kipsilevysaumojen vahvistami-seen on käytetty joskus liimattavaa lasikuitu verkkoa, mutta aika ja uudet tuotteet ovat ajaneet lasikuidun ohi. Kipsilevysaumat kannattaa vahvistaa kartonki nauhalla, jotta saumoista tulee mahdollisimman kestävät. Myös kipsilevyjen valmistajat suosittelevat käyttämään kartonki nauhaa, sillä se ehkäisee tasoitteen halkeamista. Kipsi levyjen tasoittamiseen pitää käyttää hienoa tai keski karkeaa tasoitetta.

1

Tarkista ennen tasoittamista, että kaikki ruuvit ovat tarpeeksi syvällä. Voit tarkistaa asian vetämällä lastaa seinää pitkin. Upota levyn päällä törröttävät ruuvit pinnan alle.

2

Peitä ruuvinkannat kevyttasoitteella. Paina tasoite tiiviisti ruuvinkannan päälle pienellä lastalla. Vedä ylimääräinen tasoite pois lastan reunalla. Tee sama uudestaan, jos tasoite vajoaa.

3

Tasoita saumat moneen kertaan. Levitä saumaan aluksi ohut kerros tasoitetta kapealla lastalla. Levitä massa tasaiseksi kerrokseksi koko sauman matkalle.

4

Paina kartonkisaumanauha kiinni tasoitteeseen lastalla. Aloita toisesta päästä ja pidä lastaa terävässä kulmassa. Varmista, että kartonkinauha on suora ja rypytön.

5

Täytä sauma tasoitteella. Varo, ettei kartonkinauha liiku lastan mukana. Nauha voi tarttua kiinni lastaan.

Vedä ylimääräinen tasoite pois leveämmällä lastalla.

6

Hio kuivunut tasoite kevyesti. Imuroi seinä ja sido viimeiset pölyhiukkaset kiinni alustaan dispersiopohjusteella. Kun pohjuste on kuivunut, seinä on valmis ylitasoittamista varten.

03
Tasoitteen vahvistaminen 4 Vaihe

Eri materiaalien liitoskohdat ja isot halkeamat kannattaa vahvistaa, jotta tasoite ei halkea.

Vahvista helposti särkyvät kohdat. Lasikuituverkko pitää tasoitteen koossa ja pienentää halkeamisriskiä.

1

Eri materiaalien liitokset ja helposti särky-vät kohdat kannattaa vahvistaa, jotta niiden tasoite ei halkea ajan myötä.

2

Levitä aluksi ohut kerros tasoitetta vahvistettavaan kohtaan.

3

Paina ohut lasikuituverkko kunnolla kiinni tasoitteeseen.

4

Viimeistele kohta levittämällä tasoitetta verkon päälle. Paina verkko kunnolla tasoitteeseen ja tasoita pinta lastalla.

04
Isojen pintojen tasoittaminen 5 Vaihe

Kaikki seinät voi ylitasoittaa riippumat­ ta siitä, onko ne tehty betonista, kevytbetonista, tiilistä tai kipsistä. Myös rapatut seinät, tapettiseinät ja käsittele­ mättömät seinät voi ylitasoittaa.

Tasoite pitää valita sen mukaan, kuinka tasainen pohja on. Lastat kannattaa valita tasoitteen koostumuksen, oman työskentelytavan ja pinnan koon perusteella.

Yleensä seinän tasoittamiseen tarvi­ taan useita erikokoisia lastoja.

1

Levitä tasoite seinälle. Aloita reunoilta ja etene hitaasti ja rauhallisesti keskelle. Aloita tasoitteen levittäminen seinän alaosasta yhden käden lastalla.

2

Levitä seinälle tasainen kerros tasoitetta. Käytä leveämpää lastaa, jos haluat levittää kerralla enemmän tasoitetta. Leveämmän lastan käyttämiseen tarvitaan kahden käden otetta.

3

Tasoita pinta lopuksi leveällä lastalla. Paina lastan toista reunaa hieman kovemmin kuin toista. Se helpottaa tasoitteen levittämistä ja pienentää lastan toiseen päähän tulevia harjanteita.

4

Liikuttele lastaa seinää pitkin laajoin liikkein, jotta tasoite leviää tasaisesti joka puolelle. Lastaa ei kannata pyyhkiä kuivaksi, vaan sen reunassa saa olla koko ajan jonkin verran tasoitetta.

5

Älä välitä, vaikka kuivunut pinta ei näytä aluksi täydelliseltä. Seinään jää aina lastan jäljiltä pieniä harjanteita ja koloja. Ne on helppo hioa pois hiomalevyllä ja teleskooppivarrella.

05
Näin saat kestävät ja terävät nurkat 3 Vaihe

Seinien ulkonurkat ovat alttiina kol­ huille ja menevät helposti rikki. Uusi nurkka voi näyttää kärsineeltä jo parin kuukauden jälkeen.

Ulkonurkat tasoitetaan kulmasuoja­ listojen avulla. Ne ovat pitkiä metalli­ listoja, joissa on 90 asteen taite. Listat helpottavat nurkan tasoittamista, sillä lastaa voi vetää listan reunaa pitkin.

1

Muotoile sisänurkka leveällä lastalla. Levitä ohut kerros tasoitetta lastan päästä päähän. Paina lasta nurkkaan ja vedä lastaa seinän keskikohdan suuntaan tasaisella liikkeellä. Muotoile sisänurkan molemmat puolet samalla tavalla.

2

Ulkonurkan voi tasoittaa teräväksi vain kulmasuojalistan avulla. Markkinoilla on erilaisia ja eri materiaaleista tehtyjä kulmasuojalistoja, jotka kiinnitetään seinään liimalla tai ruuveilla. Kaikkien kulmasuoja­ listojen reunassa on pieni koroke, jota vasten lastan voi tukea.

3

Levitä tasoite. Nurkat on helpointa tasoittaa levittämällä tasoitetta seinän keskeltä kulma­ suojalistan suuntaan. Pyyhi ylimää­ räinen tasoite pois leveällä lastalla. Levitä tasoitetta nurkan suuntaisesti seinää tai nurkkalistaa vasten. Tasoita kulmasuojalistan molemmat puolet.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Seinien rappaaminen