Tyylikkäät tunnelmanluojat seinäpaneelit

Voit luoda kotiisi tyylikkään tunnelman asentamalla korkeat seinäpaneelit. Lisäksi ne ovat kätevät, sillä ne suojaavat seinää ja ovat helpot puhdistaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
40 €/m

Johdanto

Korkeat seinäpaneelit tulivat jo 1800-luvulla muotiin pohjoismaisissa aatelis- ja porvariskodeissa. Euroopassa tuolloin yleistynyt empiretyyli valtasi jalansijaa myös Suomessa. Korkeita paneeleita näkee yhä muun muassa hienoissa, kauniisti entisöidyissä puu- ja kivitaloissa.

Nopea ja tyylikäs ratkaisu

Korkeat seinäpaneelit voi rakentaa ja muotoilla monella eri tavalla oman maun ja tyylinäkemysten mukaan ja omia tarpeita toteuttaen.

Tähän kohteeseen valitsimme helpon ja nopean ratkaisun hyödyntämällä valmiiksi jyrsittyjä ja maalattuja mdf-levyjä, joiden profiili muistuttaa perinteistä helmiponttiprofiilia. Levyt liimataan suoraan seinään jalkalistojen yläpuolelle asennusliimalla.

Seinäpaneelien ilme viimeistellään ylälistalla, jonka maalaamme niin ikään. Paneeleita voi ostaa valmiina ”sarjana”, tai sitten voi yhdistää erilaisia listoja ja vaikkapa vanhoja jalkalistoja korkeiksi seinäpaneeleiksi.

Ohjeet

01
Suunnittelu 2 Vaihe

Ennen kuin pääset asentamaan paneeleita, joudut aluksi hieman suunittele-maan. Sinun on mm. päätettävä, kuinka korkealle haluat paneeliesi yltävän. Merkitse seinään kokeeksi linja, joka myötäi-lee esim. ikkunan alareunaa, peilioven peiliä tai keittiön pöytätasoa, kuten tässä kohteessa. Yhtenäisen linjan pitä-minen tuottaa harmonisimman ilmeen.

Ennen kuin aloitat paneelien asen-nuksen, mittaa, pystytkö käyttämään pelkästään kokonaisia paneeleita. Näin käy harvoin, useimmiten paneeleita jou-tuu sahaamaan. Jos sahaat ensimmäisen ja viimeisen paneelin yhtä le veiksi, koko panelointi näyttää kauniilta.

1

Päätä aluksi, kuinka korkealle haluat paneeliesi yltävän esim. keittiönpöytätason ylälinjasta. Jos sovitat valmiiden paneelien korkeuden jonkin olemassa olevan kalusteen tms. linjaan, lopputulos näyttää tyylikkäämmältä.

2

Merkitse haluamasi korkeus kaikkiin seiniin, joihin paneelit asennetaan. Tarkista, että linjaan ei osu pistorasioita tai muita esteitä. Tässä valmiin paneelin korkeudeksi määriteltiin 90 cm.

02
Sovittaminen 5 Vaihe

Rakennamme korkeat seinäpaneelit alusta loppuun uusien jalkalistojen kera. Jalkalistat asennetaan ensin, jotta seinäpaneelit voidaan asentaa niiden päälle. Voit käyttää vanhoja jalkalistojasi, jos ne ovat yhä mieleesi. Me päädyimme uusiin, täysin sileisiin jalkalistoihin, jotta saisimme kokonaisvaikutelmasta hyvin yksinkertaisen.

Mittaa, kuinka monta paneelia tarvitset ja mistä kohdin niitä on lyhennettävä, jotta ne sopivat valittuun korkeuteen. Sahaa paneelit. Ne kannattaa lyhentää yläreunasta, koska se jää ylälistan alle piiloon. Tällöin levyjen alareuna pysyy siistinä ja maalattuna.

1

Asenna jalkalistat ensin, jos haluat asentaa uuden jalkalistat kuten tässä. Jos nykyiset jalkalistasi ovat yhä mieluisat, voit antaa niiden olla ja asentaa seinäpaneelit suoraan niiden yläpuolelle. Listat liimataan ja naulataan kiinni parilla uppokantanaulalla.

2

Mittaa, jotta voit sahata paneelit oikeaan korkeuteen. Paneeli levyn korkeus selviää parhaiten ottamalla mitta jalkapaneelin yläreunasta valmiiseen seinämerkkiin ja vähentämällä tulok sesta ylälistan korkeus.

3

Mittaa paneelilevyjen leveys niin, että seinän ensimmäinen ja viimei nen "lauta" ovat yhtä leveät. Mittaa levy ja seinäpinta ja laske kokonaisten levyjen määrä. Jaa pois sahattava mitta tasan ensimmäisen ja viimeisen levyn kesken.

4

Merkitse paneelilevyihin sahauslinjat. Varmista, että ura sijoittuu asennussuuntaan nähden eteenpäin. Sahaa levyt yläreunasta, jotta et vaurioita maalattua alareunaa.

5

Sahaa levyt. Käytämme tässä ohjainkiskollista upotussahaa, mutta voit käyttää myös pyörösahaa ja ohjurina lautaa. Myös pöytäsahaa voi käyttää.

03
Asennus 11 Vaihe

Korkeat paneelit liimataan kiinni sei-nään. Käytämme vesiliukoista asennus-liimaa, joka on erittäin tehokasta. Jos seinä on tasainen, voi riittää, että vain painat levyt liimaan. Jos seinä on vino tai siinä on kohoumia, voit joutua pitämään levyjä paikallaan, kunnes liima on kui-vunut parin tunnin kuluttua.

Voit pitää paneeleita paikoillaan muu-tamalla uppokantanaulalla yläreunasta. Naulanreikä jää lopulta ylälistan alle piiloon. Voit myös kiilata levyn välilaikai-sesti jalkalistaan, kuten tässä jouduttiin tekemään. Tai käyttää teippiä tai jotakin muuta keinoa levyjen ja listan pitelemi-seksi. Myös lista kiinnitetään liimalla.

1

Tee seinään vaaka-apu viiva seinäpaneelien ylälinjaan, niin näet, kuinka korkealle liimaa on levitettävä.

2

Pursota asennusliimavanoja seinään noin 10 cm:n välein. Pursota liimavanat viistoon, niin saat liimaa saumakohtien alle. Pursota liima levy kerrallaan, jotta liima ei ehdi kuivua ennen levyn asennusta.

3

Paina ensimmäinen levy liimaan. Aloita noin 1 mm:n päästä oviaukosta, jotta akryylisaumalle jää tilaa. Varmista, että levy on alhaalta jalkalistan päällä täysin suorassa, ja paina se tiiviisti kiinni seinään.

4

Asenna seuraava levy. Aseta pontti viereisen levyn uraan ennen kuin kallistat levyn paikalleen. Paina levyä edellistä levyä ja alhaalla jalkalistaa vasten samalla, kun painat sitä tiiviisti seinään.

5

Kiinnitä paneeli ylhäältä tarvittaessa uppokantanauloilla ja alhaal ta väli aik aisesti kiiloilla, jotta levyt pysyvät paikoillaan liiman kuivumisajan. Toimi näin, jos seinä on epätasain en tai vino, jolloin liima voi aluksi menettää otteensa.

6

Sahaa ylälista mittaan ja liimaa se kiinni paneelien päälle, kun olet asenta nut kaikki paneelit. Pursota listan taakse pari vanaa liimaa ja paina se varo en paikalleen niin, että huullos tulee alaspäin levyjä vasten. Varo, ettet sotke seinää liimalla.

7

Yhdistä ylälistat viistoliitoksiin. Jos ylälinja on pitkä, lista on koottava useasta kappaleesta, ja tällöin liitoskohta kannattaa sahata 30-45 asteen kul maan. Viisto pinta tarjoaa suuremman liima pinnan, ja liitos näyttää siistimmältä ja tarkemmalta.

8

Täytä pienet raot akryylisaumamassalla. Lopputulos näyttää tyylikkäimmältä, jos viimeistelet paneelit täyttämällä pienet raot akryylisauma massalla kohdista, joissa korkeat paneelit osuvat esimerkiksi oviaukkoa vasten.

9

Kulmat voi myös siistiä akryylisaumalla tai listalla, jotta seinän ja paneelien rajapinnasta saa siistin. Tässä silotamme sauman lastalla, jotta paneelin päätyreunasta ja seinäkulman välistä saadaan siisti ja täysin tasainen.

10

Käytä akryylisaumamassaa myös ylhäällä kattaaksesi ylälistan ja seinän välisen raon kohdassa, jossa panelointi loppuu. Näin rajalinjan raosta tulee täysin tiivis.

11

Korkeat seinäpaneelit ovat käytännölliset ja tyylikkäät. Tähän kohteeseen valittiin tyyliltään yksinkertaiset paneelit ja listat.

Materiaalit

  • Seinäpaneeleita, valkoinen
  • Reunalista, valkoinen, 16 x 65 mm
  • Asennusliimaa (tässä Dana Lim MS liimaus- ja saumausmassa 524)
  • Akryylisaumamassaa
  • Uppokantanauloja, 1,2 x 35 mm

Erikoistyökalut

  • Upposaha/pyörösaha
  • Naulain

Vie aikaa

1-2 päivää (n. 15 m:n seinään)

Hinta

Noin 40 €/m

Vaikeusaste

Seinäpaneelit on helppo asentaa, ja ne saa helposti leikattua mittaan ja muotoon pyörösahalla.

Vinkit & niksit

Valtavasti yhdistelmämahdollisuuksia

Korkeat paneelit koostuvat yleensä ala-reunan jalkalistoista, ponttilautaa muistuttavasta keskiosan levystä ja yläreunan listasta. Yhdistelmämahdollisuuksia on siis todella monia, sillä voit rakentaa levyt niin korkeiksi kuin haluat, käyt-tää korkeita tai matalia jalkalistoja, järeää tai hentoa ylälistaa jne. Jos valitset esim. perinteikkäät listat, ilmeestä tulee romanttisempi, jos taas käytät yksinker-taisia listoja, myös valmis panelointi näyt-tää yksinkertaisemmalta. Paneelien korkeutta on myös helppo säädellä oman kodin tyylin mukaan.

Tästä poikki piir-rok sesta nä kee, miten paneelit rakennetaan. Tässä on alhaalla järeä jalkalista.

Ilme kevenee, jos jalkalistat ovat pie nem mät ja mal lil taan yksin-kertaisemmat.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …