Ongelma

Uudessa talossamme on takka, jota emme parhailla taidoillammekaan tahdo saada palamaan.

Ratkaisu

Tämä on tyypillinen ongelma uusissa, tiiviisti rakennetuissa taloissa. Talo on niin tiivis, ettei takka saa riittävästi ilmaa. Jos ilmastointijärjestelmää ei ole, talo voi olla niin tiivis, ettei ilma pääse kiertämään venttiileistä ja liesikuvun kautta. Ongelman voi ratkaista asentamalla ilmanvaihtoventtiilin, josta takka saa tarvitsemansa ilman. Venttiilissä tulee olla pelti, joka suljetaan takan ollessa poissa käytöstä.