Matala vesikiertoinen lattialämmitys

Vesikiertoisen lattialämmityksen voi asentaa joka huoneeseen. Uudet lattialämmitysjärjestelmät ovat matalia, niitä on helppo käyttää ja ne painavat niin vähän, että ne voi asentaa myös yläkertaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
90 €/m2

Johdanto

Lattialämmitysjärjestelmien rakennekorkeudet ovat muuttuneet ohuemmiksi. Se johtuu muun muassa siitä, ettei lämmitysletkuja enää tehdä paksusta pex-putkesta, joka valetaan paksuun betonikerrokseen.

Ohuemmat letkut

Monet nykyaikaiset lattialämmitysjärjestelmät perustuvat ohuisiin letkuihin ja itsestään tasoittuvaan lattiatasoitteeseen. Menetelmä helpottaa ohuen lattialämmityksen tekemistä.

Kevyempi lattia

Ohut rakenne tarkoittaa samalla, että lattialämmitys painaa aiempaa vähemmän. Sen vuoksi lattialämmituksen voi rakentaa myös yläkertaan.

Lattialämmityksen edut

Lattialämmityksessä on matalan rakennekorkeuden lisäksi myös muita etuja patterilämmitykseen verrattuna. Lattialämmitys lämmittää tasaisesti ja miellyttävästi ja helpottaa asunnon sisustamista. Lattialämmitystä ei tarvitse myöskään maalata, puhdistaa tai huoltaa.

Vesi on halvempaa kuin sähkö

Lattialämmitykseen vaihtaminen voi tulla kalliiksi, mutta voit vähentää kustannuksia tekemällä työn itse. Myös lattialämmityksen tyyppi vaikuttaa säästöihin. Sähkölämmitys maksaa noin kolme kertaa enemmän kuin kaukolämpöön yhdistetty vesikiertoinen järjestelmä.

Ohut rakenne ja kaato

Tässä jutussa rakennettava lattialämmitysjärjestelmä voi olla ohuimmillaan vain 16-millinen. Lattialämmitys asennetaan viemäröityyn huoneeseen, joten lattiaan pitää tehdä kaato. Se tarkoittaa, että myös rakennekorkeuden on oltava paksumpi. Huoneen toiseen päähän levitetään 25 milliä tasoitetta, toiseen päähän 40 milliä. Lattialaattojen kanssa lattilämmityksen rakennekorkeudeksi tulee 48-50 milliä.

Yhteistyössä ammattilaisten kanssa

Rakennusliike teki työn loppuun, sillä siitä oli useita etuja. Asukas halusi varmistua, että järjestelmä toimii ja tasoitetyöt on tehty kunnolla. Esityöt tehtiin kuitenkin itse.

LUE LISÄÄ: Asenna sähkölattialämmitys itse

Lattialämmitysjärjestelmä

Ohjeet

01
Esivalmistelut 7 Vaihe

Lattia on valmisteltava lämpökaapeleita ja tasoitetta varten. Kaikki kolot ja hal-keamat on paikattava, jotta tasoite ei valu niihin. Tämän jälkeen lattia pohjus-tetaan tartunta-aineella eli primerilla, jotta tasoite kiinnittyy hyvin alustaan.

Huoneesta on syytä tehdä tarkka piirros, jotta lämpökaapeleiden oikea pituus osataan arvioida järjestelmää tilattaessa. Kaapeleita ei nimittäin voi lyhentää enää jälkikäteen.

Lämpökaapelit asennetaan noin 10 cm:n etäisyyksin. Niitä ei saa asentaa WC:n, ammeen tai muiden kiinteiden kalusteiden alle.

1

Lattia siistitään tasoitetta varten, joka levitetään lämpökaapeleiden päälle. Kaikki lattian ja seinän rajapinnassa olevat kolot ja halkeamat täytyy tiivistää. Tässä se tehdään mineraalivillalla, jota painetaan tiukasti koloihin.

2

Putkien ympäristöt saumataan akryylisaumalla, saumausvaahdolla tai muulla aineella, joka tiivistää reiät niin, että juokseva tasoite ei valu niistä ulos.

VINKKI: Käytä nopeasti kuivuvaa sau-mausainetta, jotta työ etenee rivakasti.

3

Puhdista lattia liima-, tasoite- yms. nokareista. Käytä leveää lastaa nokareiden poistoon - lasta löytää myös lattiasta mahdollisesti ylös nousseet naulat ja ruuvit, jotka on syytä poistaa.

4

Valitse tarkistuspiste, jos haluat olla aivan varma, että olet mitannut läm-pökaapeleiden pituuden oikein. Piirrä put-kien sijainti lattiaan ja käytä lämpökaape-leiden pituista narunpätkää mittaamiseen.

5

Poraa lämpökaapeleille reiät sei-nän läpi. Lämmönjakotukki (shuntti) ei saa sijaita huoneessa, jonka ilmankos-teus on korkea. Tässä asennamme lattia-lämmityksen kylpyhuoneeseen, joten jakotukki sijoitetaan viereiseen tilaan.

6

Poista pölynimurilla pölyt ja leiju-vat hiukkaset. Lattian pitää olla täy-sin puhdas ennen kuin primeri levitetään.

7

Lattiaan levitetään primeri, jotta alusta ei ime kosteutta. Käytä sivellintä, jotta primeri levittyy tasaisesti.

VINKKI: Valmistaja suosittelee, että lattia pohjustetaan uudestaan, kun kaapelit on kiinnitetty. Näin tasoite kiinnittyy varmasti.

02
Asenna lämpöletkut 3 Vaihe

Lämpöletkut on ostettu ja lattiaan on piirretty, miten letkut sijoitetaan. Tarkistimme pitkän narun avulla, että piirtä-mämme asennuskuvio täsmää letkujen pituuden kanssa. Lisäksi lämmönjako-tukki on kiinnitetty viereisen huoneen seinään. Nyt asennamme letkut ja kiin-nitämme ne alustaan nauloilla, jotka sisältyvät lämmitysjärjestelmäpakettiin.

Letkut asennetaan kaarevin käännök-sin: niitä ei saa taittaa teräviin kulmiin.

Tässä asennettava Termotech-järjestelmä sisältää 350 W:n sähkökattilan, joten lattia voidaan pitää mukavan läm-poisenä vaikka lämpö olisi suljettu kesän ajaksi muusta talosta.

1

Yksi letkuista liitetään lämmön-jakajaan. Lämmitysletkuun kiinnite-tään pieni holkki (metalliputken pala) ennen kuin letku kiinnitetään jakajaan. Holkki estää letkun puristumisen kiristettäessä.

2

Lämpöletkut naulataan kiinni mukana tulevilla kaapelikiinnikkeillä. Naulaa noin 10 cm:n välein, alussa ja käännöksissä hieman tiheämpään.

TÄRKEÄÄ! Letkujen pitää olla tiiviisti kiinni alustassa - myös tasoitusvaiheessa.

3

Lämpöletkut on levitetty suoriin riveihin valtaosaan huonetilasta. Nyt lattialämpö jakaantuu tasaisesti. WC-istuimen ja ammeen alle ei asenneta letkuja. Tässä on jätetty huoneen vasempaan reunaan tilaa ammeelle.

03
Valmistele tasoitetyö 4 Vaihe

Kun ohuet lämpöletkut ovat paikoillaan, lattiaan levitetään ylimääräinen primerikerros. Myös letkut ja naulat sivellään primerilla.

Palkkasimme lvi-asentajan testaa-maan järjestelmän ja tasoittamaan lat-tian. Työ maksoi meille noin 400 €. Jos haluaa itse tasoittaa lattian, järjestelmää pitää kokeilla ensin. Järjestelmä täyte-tään vedellä ja pumppu pannaan päälle noin 15 minuutiksi.

Jos järjestelmä on tiivis, töitä voidaan jatkaa. Lattiakaivon ympärillä pitää olla erityisen huolellinen. Huonosti tiivistet-ty kaivon ja ritilän sauma korotetussa lattiassa johtaa usein kosteusvaurioihin.

1

Asentaja korottaa ensin kaivoa korotusrenkaalla, jonka avulla lattiakaivo saadaan oikealle korkeudelle valmiissa lattiapinnassa.

2

Kaivo suljetaan korotusrenkaalla. Rengas estää nestemäisen tasoitemassan valumisen ritilälle.

VINKKI: Tähän tarkoitukseen voi käyttää myös silikonilla kiinni liimattavaa kumilistaa.

3

Pienet korokepalat leikataan sopivaan korkeuteen. Ne liimataan kiinni alustaan, jotta järjestelmä on vakaa.

4

Korokepaloja levitetään useaan kohtaan lattiaa. Näin tasoitemassa saadaan täysin samaan tasoon kaikkialla.

VINKKI: Taitava lattiatasoitteen käyttäjä voi levittää tasoitteen samaan tasoon ja hioa siihen myöhemmin sopivan kaadon.

04
Tasoita lattia 4 Vaihe

Tässä kohteessa lattiatasoite levitetään lastulevyalustalle, joten käytämme Bostikin Fiber Quick -tuotetta. Sitä on vahvistettu kuiduilla, joten se sopii puulattialle. Betonilattiassa tasoitteen ei tarvitse olla kuituvahvistettua.

Käyttipä minkälaista tasoitetta tahansa, on tärkeää, että pakkauksen sekoitusohjeita noudatetaan, jotta tasoit-teen koostumuksesta tulee juuri oikea jokaisella annostuskerralla.

Lattiatasoitetta on helppo sekoittaa porakoneen vispilällä, mutta työhön menee monta annosta ja astiaa on raskas siirrellä ympäriinsä. Me levitämme huoneen toiseen reunaan 25 mm tasoi-tetta ja toiseen reunaan 40 mm.

1

Tasoite sekoitetaan pakkauksen ohjeiden mukaan. Käytä mitta-astiaa apuna seoksen valmistamisessa.

TÄRKEÄÄ! Älä ohenna juoksevaa lattiatasoitetta vedellä. Se heikentää valmiin lattian lujuutta.

2

Valmista tasoite suurissa erissä. Tässä sekoitetaan 75 kg kerrallaan. Toinen astia on täytetty vedellä, joten tasoite on pian sekoitettu valmiiksi. Suurissa erissä massasta saadaan tasaisen yhtenäistä ja hyvin itsestään levittyvää.

3

Kun tasoite on levitetty, se silotetaan leveällä lastalla. Korokepalat osoittavat, missä kohdin tasoitetta on riittävästi. Kumisaapaiden jättämät jäljet täytetään myöhemmin.

4

Lattiakaivolliseen huoneeseen tehdään tasainen kaato. Tämä huone on hyvin pieni. Korkeus-ero on noin 15 mm.

05
Työstä oikea kaato 3 Vaihe

1

Kun tasoite on kuivunut, kaivon kohdalta kaavitaan tasoitetta pois, jotta siihen saadaan hieman suurempi kaato. Tämä kannattaa tehdä ennen kuin tasoite on kovettunut kokonaan - ilman-kosteudesta riippuen 2-6 tunnin kuluttua.

2

Tarkista, että kaato kaivolle on kunnossa. Käytä vesivaakaa. Jos lattiatasoite on liian kuivaa kaavittavaksi lastalla, käytä hiomakonetta.

3

Lattia hiotaan kevyesti hiomaki-vellä, jotta pinnasta tulee täysin tasainen. Pienet nyppylät poistetaan. Tämän jälkeen tasoite saa kovettua ennen kuin se vesieristetään. Käyttämämme tasoitteen kuivuminen vaatii väh. 24 tuntia.

Materiaalit

Lattialämmitykseen:

 • Thermotech Minifloor 8- järjestelmä
 • Tartunta-aine (primeri)

Lattian tasoittamiseen:

 • Lattiatasoitetta (tässä Fiber Quick)
 • Korokepaloja
 • Tarvittaessa lattiakaivon ritilä
 • Korotusrengas (kauluksellinen)
 • Tarvittaessa akryylisaumamassaa (tms.)
 • Tarvittaessa mineraalivillaa

Vie aikaa

Jos on nopea, työstä selviää 2–3 työpäivässä, mutta työpäivät jakaantuvat pidemmälle jaksolle.

Hinta

Lattialämmitysjärjestelmä ja tasoite maksoivat noin 1000 € kahden huoneen yhteensä noin 11 m2:n tilaan.

Vaikeusaste

Lämpökaapeleita ei ole vaikea asentaa, on vain oltava huolellinen. Lattian tasoittaminen sen sijaan on vaikeaa.

Vinkit & niksit

3 matalan rakennekorkeuden lattialämmitysratkaisua

MATTO. Tarjolla on järjestelmiä, joissa ohuet putket tai kaapelit on kiinnitetty verkkoon. Esimerkiksi Enston Thin Mat voidaan asentaa myös puisten lattiapintojen (esim. lastulevyn ja vanerin) päälle. Ohut ThinMat on helppo ja nopea asentaa suoraan vanhan lattian päälle.

URAT. Joissakin järjestelmissä putket painetaan tai ”tallataan” levyjen uriin. Esimerkiksi LK Lattialämmi-tyksen EPS 16 -paketissa on tarvikkeet 5 tai 10 m2:n lattialämmityksen asennukseen. 16 mm korkea eris-tetty uralevy asennetaan vanhan lattian päälle ja päällilattia suoraan uralevyn päälle.

LEVYT. Tarjolla on myös järjestelmiä, joissa ohuet putket asennetaan levyille. Esimerkiksi Warmia-saneerauslevyn yläpinnalla on lämpöput-kelle valmiit asennusnystyt, joiden väliin putki asennetaan. Lattiaraken-teen korkeus ilman pintamateriaalia on vain 20 mm.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Lattialämmitys