Lattialämmitys palkkien päälle

Vesikiertoinen lattialämmitys on helpointa tehdä asentamalla puulattiaan lämmönluovutuslevyt, joissa on valmiit urat vesiletkuja varten.

Johdanto

Lattialämmitys on yleistynyt valettu-jen kylpyhuonelattioiden lisäksi muissakin huonetiloissa. Ratkaisu on todella hyvä ja helppo, jos käytössä on, kuten esimerkissä, vesikiertoinen lämmitys, uralliset lattialevyt letkuja varten ja kätevät ponttilaudat. Näin päästään eroon kömpelöistä pattereista ja saadaan tilalle uusi lattia, jonka jakamaa lämpöä on helppo säätää.

Tässä vanhalle lattia-alustalle asennettava järjestelmä on 40 mm paksu, joten sille on yleensä kaikkialla tilaa ilman suurempia muutostarpeita.

Jalkalistat vaihdetaan ja ovien peitelistoja lyhennetään hieman alareunasta, mutta siinä kaikki. Vaikka lattian asen-nus kuulostaa isolta hankkeelta, työtä voi helpottaa valitsemalla kunnon materiaalit:

• Erityiset lämpöletkuille uritetut lattia-levyt kiinnitetään vanhaan lattiaan

• Lämpöä jakavat ohuet metallilevyt painetaan lattialevyihin.

• Lämpöletkut painetaan uriin.

• Uusi lattia napsautetaan päälle.

Usein eniten askarruttaa se, miten letkut asetetaan niin, että lämpö jakau-tuu parhaiten, varsinkin kun yleensä yhdestä kohteesta ohjataan kahta lattialämmitteistä huonetta, kuten tässä esimerkissä. Letkujen liittämi-nen jakotukkiin on aina syytä jättää ammattilaisen tehtäväksi.

Ohjeet

01
Huone tyhjennetään ja lattia suunnitellaan 5 Vaihe

Etukäteisvalmistelut riippuvat paljon siitä, mille alustalle lattia rakennetaan. Esimerkissä poistetaan molempien huo-neiden jalkalistat, kynnykset ja vanha parkettilattia, ja kannattimien päällä on lopuksi vain puukuitulevyt.

Letkuille tarvittavat uritetut levyt kiinnitetään suoraan alustaan. Vamista, että levyt sijoittuvat kannattimille poikittain, jotta ne tukevat parhaiten.

1

Jalkalistat ja paneelit poistetaan. Lvis-asentaja poistaa vanhan patterin ja asentaa jakotukin, joka toimittaa lämmön lattiaan. Tämän saa tehdä itsekin omassa talossa, mutta harva taitaa tämän työn.

2

Huoneet mitataan, jotta voidaan suunnitella yhtenäinen ratkaisu. Vaikka huoneiden välissä olisi kynnys, on paras, että lattiapinnat muodostavat kokonaisuu-den ja lämpö johdetaan yhdestä paikasta.

3

Lattiaan tehdään liitunaruviiva, jotta saadaan suora ohjauslinja. Näin työn voi turvallisesti aloittaa sellaisestakin seinästä, joka on hieman vino ja epätasainen.

4

Mitataan, piirretään, lasketaan ja koeasennetaan, jotta saadaan selville, miten letkujen pitäisi kulkea. Niiden pitäisi ensin kulkea kylmiä ulkoseiniä pitkin.

5

Suunniteltaessa asennetaan pelkät kääntölevyt, ilman pitkiä levykappaleita niiden välissä. Jo näin nähdään, miten letkut tulevat sijoittumaan.

02
Lastulevyt asennetaan ja viimeiset urat avataan 5 Vaihe

Letkuja varten uritetut lastulevyt voi-daan nyt asentaa. Esimerkissä on sekä pitkiä levyjä yhdensuuntaisine urineen että lyhyitä kääntölevyjä, jotka ohjaavat letkut takaisin vastakkaiseen suuntaan. Usein joutuu jyrsimään tai sahaamaan joitakin lisäuria, ja letkun saattaa joutua ohjaamaan myös levyjen välistä.

Levyt sahataan, liimataan yhteen uris-ta ja ponteista ja kiinnitetään alustaan.

1

Ensimmäiseen kääntölevyyn jyrsi-tään avausura, jotta letku saadaan ohjattua kaarevaan uraan. On parasta ostaa 20 mm urajyrsinterä, jolla voidaan tehdä oikean levyinen ura.

2

Ensimmäinen kääntölevy asetetaan paikalleen. Uriin ja pontteihin sivellään liimaa. Levy kiinnitetään alustaan 4,2 x 55 mm ruuveilla. Levyt oikaistaan liitu-narun mukaan. Jatka seuraavaan levyyn.

3

Suorat levypalat asetetaan kääntö-levyjen jatkoksi. Ne oikaistaan taas liitu-narun ja lämmönjakolevyn mukaan niin, että urat jatkuvat tarkasti levystä seuraavaan.

4

Suorat levypalat liimataan myös urista ja ponteista ja kiinnitetään ruuveilla. Ruuvit sijoitetaan 60 cm:n välein kolmeen riviin levyn poikki.

5

Lämpöletkulle voi yhä tehdä tilaa, kun levyt on asennettu. Multicutter on hyvä väline. Kuvassa tehdään kaareva ura letkun johtamiseksi naapurihuoneeseen.

03
Lämmönjakolevyt painetaan paikoilleen 3 Vaihe

Lämmönjakolevyt ovat tärkeä yksityis-kohta: valetussa lattiassa betoni vastaanottaa ja jakaa lämpöä, puulattiassa tehtävän hoitavat alumiinilevyt. Nämä jakolevyt painetaan lastulevyjen uriin. Jotkut valmistajat suosittelevat, että ne kiinnitetään huopanauloilla. Levyt sovitetaan pituuteen katkaisemalla ne sopivasta urasta. Loppulevyllä aloite-taan seuraava rivi, jotta levyjä ei mene hukkaan.

1

Lämmönjakolevyt asetetaan noin 10 mm:n raoin niin, että levyt voivat elää, koska metallli laajenee. Levvypituudet harvoin täsmäävät esityöstettyjen taitos-kohtien kanssa, joten levyvälit tasataan.

2

Lämmönjakolevyjä on helppo lyhentää. Niitä ei leikata pituuteen, vaan taitetaan levyssä olevaa uraa pitkin. Aseta levy putkimuoto ylöspäin ja taita levy sitten sen rihlattuja linjoja pitkin.

3

Levyn voi sahata pituuteen, jos seinän reunalla olevassa urassa ei ole tilaa täyslevyiselle jakolevylle. Kyse on nimittäin levystä, joka pitää letkua urassa paikallaan.

04
Lämpöletkujen asennus ja yhdistäminen 4 Vaihe

Lämpöletkujen asennus sujuu kahdelta työntekijältä nopsaan. Yksin tehden työ vie koko päivän. Toinen kannattelee isoa rullaa ja ohjaa letkua, ja toinen painaa letkua uriin tai kiinnittää sen kiinnik-keillä, jos letkua ei asenneta uriin.

Letku yhdistetään keskuslämmityk-seen jakotukilla, joka takaa, ettei lämpötila nouse liikaa.

1

Letku painetaan huolella uriin samaan tahtiin, kun uutta letkua levite-tään, jotta sitä voidaan ohjata koko ajan. Tässä vaiheessa apulaisesta on paljon apua. Letkut pysyvät hyvin jakolevyjen urissa.

2

Päädyssä letku kaartuu takaisin ja jää irralleen kaarevaan jyrsittyyn uraan. Kun letkua on viety vähän matkaa eteenpäin seuraavaa uraa pitkin, mutka on tukevasti kiinni levyissä.

3

Viereiseen huoneeseen johtavat kaksi letkua asetetaan seinän vie-rustalle oikeiden urapaikkojen viereen. Ne kiinnitetään alustaan kaapelikiinnikkeillä.

4

Naapurihuoneeseen johtavat letkut eristetään putkikauluksilla, jotta olohuoneen lattia ei lämpene liikaa, vaikka viereistä huonetta lämmitetään.

05
Lattialautojen asennus 9 Vaihe

Nykyaikaiset ponttilattiat on todella helppo asentaa, jos työn aloittaa oikein. Käytä mittaamiseen ja laskemiseen aikaa, kunnes sinulla on käsitys, mistä kannattaa aloittaa. Älä aloita täysilevyi-sellä laudalla niin, että työ päätyy kape-aan kaistaleeseen vastakkaisella sei-nällä. On parempi sahata molemmista laudoista hieman pois. Huomioimme myös kahden huoneen yhdistämisen.

1

Jälleen tehdään merkkiviiva koko huoneen poikki, jotta uudelle lattialle saadaan ohjauslinja. Koska viivaa ei voida tehdä jakolevyihin, käytetään tällä kertaa mitta-apuna lankaa.

2

Lattialämmityslevyt katetaan eristematolla ennen lattian asennusta. Matto suojaa levyjä ja vaimentaa askelääniä.

VINKKI: Aseta eriste ulkopuoli ylöspäin, niin eristeen päädyt eivät myöhemmin nouse.

3

Ensimmäinen lautarivi asennetaan kiilojen kanssa seinää vasten niin, että seinustalle jää valmistajien vaatima rako, ja toisaalta voidaan olla varmoja, että laudat ovat suorassa viivoihin nähden.

4

Lattialaudat napsautetaan yksitel-len paikoilleen. Ei siis tarvitse ensin asentaa koko riviä, ennen kuin laudat napsautetaan kiinni: lattiassa on päätypontit, jotka lukittuvat seuraavaan riviin.

5

Rivin viimeisen laudan lyhentämi-seen käytetään pistosahaa, pääty-viilto jää piiloon jalkalistajen alle. Loppu-palalla aloitetaan seuraava rivi, jotta päätykohdat limittyvät.

6

Ovikohdassa lauta sahataan niin, että se työntyy syvennykseen. Lautaa voi joutua lyhentämään pohjasta. Siisteintä on aina sovittaa lattia syvennyksen mukaan.

7

Pontin "lukitustelki" leikataan pois laudasta, joka työnnetään ovisyvennyk-seen, joten tätä lautaa ei voi vain painaa paikalleen. Tämä liitos liimataan.

8

Lauta isketään varovasti syvennyk-seen ja peitelistan alle. Osta aina lattiaan sopiva lyöntikiila, muuten saatat vaurioittaa ponttia ja uraa.

9

Viimeinen lauta sahataan taka-reunasta hieman viistoksi, jotta se saadaan helpommin paikalleen. Viimeisen rivin pääty liimataan ja kiinnitetään, kun liima on kuivunut.

06
öljykäsittely ja jalkalistojen asennus 3 Vaihe

Kun koko lattia on asennettu, se öljy-tään. Nyt kun tila on tyhjä eikä jalkalis-tojakaan tarvitse varoa, lattia on helppo öljytä. Myös valmistaja neuvoo käsitte-lemään lattian öljyllä ennen käyttöön ottoa. Öljyn voi antaa imeytyä puuhun tehtaan suositusaikaa kauemmin, ja sen voi hieroa puuhun. Tätä varten kannattaa vuokrata lattiahiomakone.

Kun öljy on kovettunut vuorokauden, asennetaan lopuksi jalkalistat takaisin.

1

Lattia käsitellään öljyllä. Huone on tyhjä, joten öljy voidaan hieroa kunnolla lattiaan hiomakoneella. Anna lattian kovettua kokonaan ennen käyttöön ottoa, niin se kestää todella hyvin.

2

Jalkalistat sahataan ja niihin sivellään liimaa, ennen kuin ne asennetaan. Näin säästetään ruuveja ja tasoitet-tavia ja maalattavia reikiä on vähemmän.

3

Listat kiinnitetään ruuveilla ja tarvittaessa tulpilla riippuen seinärmateriaalista. Seinän ja listan välinen rako tiivistetään akryyylisaumalla.

Materiaalit

• 13 kääntölevyä, á 60 x 120 cm (17 mm)
• 20 suoraa levyä, á 60 x 180 cm (17 mm)
• 75 lämmönjakolevyä (17 mm)
• 1 rulla 500 g lattiaeristettä
• 120 m lämpöletkua, 17 x 2 mm
• Pumppu, jakotukki, termostaatti, yms..
• 300 puuruuvia (4,2 x 55 mm)
• Kaapelikiinnikkeitä, 20 mm, ja 3 x 30 mm ruuveja
• Putkikaulus 20 mm putkelle
• 30 m2 lattialamelleja, saarni, lukkopontt.
• PVAc-liimaa, 2 litraa lattiaöljyä
• 16 m jalkalistaa, 14 x 65 mm

Vie aikaa

1-2 viikkoa

Hinta

Noin 5000 €/30 m2. Kustannukset riippuvat lattiatyypistä.

Vaikeusaste

Kun lvis-työt jättää lvi-asentajalle, vaikeinta omassa urakassa on lämpöletkujen sijoittelu ja asennuksen suunnittelu.

Piirustus

Suunnittele lämmön reitti

Varaa tarpeeksi aikaa laskeaksesi, miten lämpö kannattaa jakaa. Työ sujuu monella tapaa itsestään: letkuja varten uritetut lastulevyt asennetaan kannattimille poikittain kantavan lattian alle, ja ponttilattia asennetaan samaan suuntai-sesti. Varsinainen konsti on osata arvioida, miten lämpö jakautuu parhaiten - ei aivan helppoa silloin, kun ohjataan samanaikaisesti kahta huonetta yhdestä paikasta.

Suunnittele lämmön reitti

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Lattialämmitys