Sähkölattialämmitys - näin asennat sen

Sähköisen lattialämmityksen takia lattiaa pitää korottaa vain 10 milliä. Tässä jutussa näytetään, miten levität sähkömatot ja levität niiden päälle itsetasoittuvan lattiatasoitteen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
120 €/m2

Tarvitaan vain ohut lämpö­ matto ja juoksevaa lattia­ tasoitetta lattian pinnan nostamiseksi 10 mm:llä lattialämmitystä varten.

Johdanto

Mitä tehdä, kun huomaa, että keittiönlattia tuntuu armottoman kylmältä, vaikka keittiöön on juuri laitettu uudet kaapistot ja upea musta linoleumimatto?

Pitää tehdä kuten artikkelimme perhe: repiä uusi linoleumimatto pois ja korvata se ohuilla sähkötoimisilla lämpökaapeleilla ja asentaa taas uusi lattia.

Lämpökaapelit on asennettu itsekiinnittyvään verkkoon, joka rullataan lattialle. Verkko peitetään itsetasoittuvalla tasoitemassalla ja sen päälle asetetaan uusi korkkilattia. Lattian täyttö nostaa sen korkeutta noin 15 mm.

Mutta poistamalla vanha linoleumimatto, uusi lattiapinta nousee vain 10 mm vanhaa lattiaa korkeammalle.

LUE LISÄÄ: Asenna sähkölattialämmitys itse

Ohjeet

01
Vanha päällyste 4 Vaihe

Ensin on poistettava vanha lattiapääl-lyste (tässä linoleumi) ja tarvittaessa jalkalistat. Ei vain tasaisen ja kiinteän alustan luomiseksi vaan myös siksi, että lattialämmitykselle ja uudelle lattiapääl-lysteelle saataisiin mahdollisimman ma -tala alusta. Vaikka lämpöverkko ja kork-kipinnoitteiset laatat eivät juuri nosta lattian tasoa, lattian pinta nousee ta -soitteen takia kuitenkin noin 15 mm. Ja mitä enemmän lattiaa joutuu nosta-maan, sitä enemmän joutuu näkemään vaivaa ovikynnysten, kehyslistojen ja viereisten lattiapintojen kanssa.

1

Leikkaa linoleumi 20-30 cm:n kais taleiksi. Pintaa on viillettävä pariin kertaan taittoteräveitsellä, jotta sitkeän lino leumipinnan saa leikattua. Käytä apuna pitkää ohjauskiskoa tai -lautaa.

2

Irrota linoleumikaistaleet toisesta päästä vetäen. Vie kaistaleet pois. viNkki: Vedä mattoa 80-90°:n kulmassa. Tällä tavalla vetäen kaistaleet eivät murru.

3

Käytä terävää leveää lastaa niissä kohdin, joissa päällyste on tiukasti kiinni. Toisella kädellä voit taivuttaa mattoa ja toisella kädellä kaapia lastan avulla mattoa irti alustasta.

4

Poista betonilattiasta loput liimajäänteet ja päällyste. Tämä on helpoin tehdä isolla ja karkealla hiertimellä. Voit käyttää myös hiomakonetta karkealla hiomapaperilla, esim. karkeudella 40.

02
Alustan valmistelu 5 Vaihe

Ensimmäiseksi joudut pyytämään säh köasentajaa vetämään kaapelit ja tekemään rasialle paikan seinään siihen kohtaan, johon termostaatti sijoitetaan. Kun tämä on tehty, alustaan jyrsitään urat termostaatille johtavaa anturia varten. Anturan kärjen on oltava kaa-peleiden välissä, mutta se ei saa koskettaa niihin.

Lattia on käsiteltävä tartunta-aineella eli primerilla, jotta itsekiinnittyvä läm-pömatto voi kiinnittyä betonilattiaan. Tartunta-aine varmistaa myös myö-hemmin asennettavan tasoitemassan lujan kiinnittymisen alustaansa.

1

Sahaa kaksi rinnakkaista viiltoa kulmahiomakoneen timanttilaikalla seinän termostaattikohdasta lattiakohtaan, jossa anturi sijaitsee.

2

Talttaa betoni urien välistä pois vasaralla ja taltalla. Uran on oltava niin syvä, että anturin suojaputki, jonka saa lämpömaton mukana, asettuu tasaisesti lattiapinnan alapuolelle.

3

Imuroi lattia perusteellisesti, kun ura on riittävän syvä, jotta pintaan ei jää yhtään pölyä tai betonijäänteitä. Nyt pintaan voidaan levittää tartunta-aine.

4

Levitä lattiaan ja uraan tartuntaainetta, joka voi toimia pohjana myös tasoitemassalle (kysy myyjältä). Levitä tartunta-aine kalkkiharjalla tai suurella siveltimellä.

5

Liimaa anturin suojaputki kiinni uraan, kun tartunta-aine on kuivunut. Liimapistoolilla työ sujuu nopeasti. VINKKI: Myös putken pään voi sulkea liimalla, jolloin sinne ei pääse tasoitemassaa.

03
Maton asennus 5 Vaihe

Valitsemamme lämpökaapelit on asen-nettu itsekiinnittyvään verkkoon, mat-toon, joka rullataan auki ja kiinnitetään alustaan. Vaikka matto kiinnitetään alustaan, kiinnitys kannattaa varmistaa liimanokarein, jotta matto ei pääse liik-kumaan märässä tasoitemassassa.

Lämpömaton on oltava sopivan kokoi-nen. Sen on sovittava lämmitettävään neliömäärään, joten se ei saa olla liian pieni tai liian suuri. Kaapeleita ei voi lyhentää, joten koko rulla on käytettävä, ja lisäksi kaapelit eivät saa missään tilanteessa mennä päällekkäin, sillä tämä saattaa vaurioittaa kaapeleita ja aiheuttaa oikosulun.

1

Ennen kuin rullaat lämpömaton lattialle, tarkista, että kaapelit ovat kunnossa ja valmistajan ohjeiden mukaisia. VINKKI: Pyydä sähköasentajaa tekemään mittaukset samalla kun hän asentaa termostaattirasian.

HUOM: Lämpökaapelit saa kytkeä vain valtuutettu sähköasentaja.

2

Rullaa kaapelimatto lattia-pinnan päälle. Aloita rullaaminen termostaatin läheltä, jotta näet mihin anturijohdon pituus riittää, kun sähköasentaja tulee liittämään sen.

3

Leikkaa mattoa käännös-kohdissa. Käytä taittoteräveistä ja leikkaa varovasti keskeltä kaapeleita. TÄRKEÄÄ! Varo, ettei veitsi vaurioita kaapeleita.

4

Kun olet katkaissut maton, voit varovasti kääntää rullan ja jatkaa sen auki rullaamista toiseen suuntaan. Kaistaleiden on sijoituttava tiiviisti toisiinsa, mutta ne eivät saa asettua päällekkäin.

5

Liimaa kaapelit ja alareuna kiinni lattiaan, jotta ne eivät liiku märässä tasoitemassassa. Työ onnistuu helpoiten kuumaa liimaa ja liimapistoolia käyttämällä.

04
Tasoitus 3 Vaihe

1

Sekoita sementtipohjainen tasoi-temassa veteen ohjeiden mukaan. VINKKI: Käytä porakoneeseen liitettyä vispilää. Sen avulla massasta saa tasaisen ja paakkuuntumattoman.

2

Anna tasoitemassan seistä muutaman minuutin ja sekoita se vielä kertaalleen ennen kuin kaadat tasoit-teen lattialle. Aloita kulmasta ja kaada massaa pienelle alalle (1-2 m2) kerrallaan.

3

Auta tasoitemassaa leviämään. Vaikka massa on itsetasoittuvaa, se on levitettävä tasaiseksi kerrokseksi leveällä lastalla. Kerroksen on oltava niin paksu, että se juuri ja juuri peittää lämpökaapelit.

05
Asenna lattia 10 Vaihe

Kun lattiamassa on täysin kuivunut vuo-rokauden kuluttua, voit päällystää lat-tian haluamallasi materiaalilla. Mate-riaalin pitää tietysti soveltua lattialäm-mityksen kanssa käytettäväksi.

Perinteinen korkkilattia asennetaan kaistaleina tai laattoina, ja sen asennus vaatii asiantuntemusta. Tässä käyttä-mämme 30 x 90 cm:n korkkipinnoitetut laatat on sen sijaan helppo asentaa itse. Ne asennetaan rivi kerrallaan ja painetaan yhteen palapelin tavoin. Korkkilaattoja saa erivärisinä. Laattojen alle suosi-tellaan laitettavaksi vähintään 0,2 mm paksu PE-kalvo. Lue käyttöohjeet huolel-lisesti ennen kuin aloitat lattianteon.

1

Mittaa lattia huolellisesti ennen kuin asennat ensimmäisen laatta-rivin, jotta voit tarkistaa, että huone on suorakulmainen ja että viimeisestä rivistä ei tule liian kapeaa.

2

Asenna lattia reunasta alkaen pontti ulospäin. Tässä aloitamme lyhyellä pätkällä lieden edustalta. Reunoille laitetaan 10 mm:n kiilapalat, jotta laattojen ympärille jää elämisvaraa.

3

Mittaa yksi laattarivi kerrallaan. Reunoille täytyy jättää 10 mm elämis-varaa. Laatat on helppo sahata pistosahalla. VINKKI: Sahaa laatan takapuolelta, niin vältyt rispaantumisilta ja repeytymisiltä.

4

Klikkaa ensimmäinen rivi laattoja yhteen päädyt vastakkain. VINKKI: Muista suojata päätyliitokset, jos kuvio sen sallii. Tällä tavoin rivit lukkiutuvat toisiinsa valmiissa lattiassa.

5

Kun päädyt on liitetty toisiinsa, yhdistetään koko laattarivi edelliseen riviin. Paina pontit huolella uriin ennen kuin asennat koko rivin paikalleen.

6

Naputa rivejä varovasti yhteen, kunnes sauma on lähes näkymätön. VINKKI: Naputa vasaran sivulla uraan asetettua irtopalaa vasten - näin laatan reuna ei vaurioidu.

7

Työnnä laattaa kehyslistojen alle oven kohdalla. Sahaa kehyslistan alaosa monitoimityökalulla tai pienellä käsisahalla. Käytä pientä korkkipalaa alustana, niin saat kehyslistan alareunan sovitettua uuteen lattiaan.

8

Viimeistä laattaa ei saa kehys-listan alle muuten kuin sivuttain ponttia pitkin työntämällä, joten sauman päädyn urospontti leikataan pois ja pääty-sauma varmistetaan liimalla pontin sijaan.

Leikkaa urospontti irti veitsellä ja laita saumaan sen sijaan puuliimaa.

9

Viimeistä seinän vastaista riviä ei voi asentaa vasaralla ja lyöntipalalla. Liitokset voi painaa yhteen sorkkaraudalla tai lautaparkettiasennustyökalulla.

10

Viimeistele lopuksi listoilla. Listat sulkevat laattojen ja jalka-listojen tai seinän ja sokkelien väliset raot. Kiinnitä naulat jalkalistoihin äläkä lattiaan.

Materiaalit

8,5 m2:n lattiaan:
• 8 m2:n lämpökaapeliverkko
• 70 kg lattiatasoitetta
• 2,5 l primeria
• 8,5 m2 Marmoleum Clickiä (Forbo)
• 15 m jalkalistoja

Erikoistyökaluja
• Timanttilaikallinen kulmahiomakone
• Porakone, johon on liitetty vispilä
• Kumilasta

Lue lisää tuotetietoutta:
www.devi.fi, www.forbo.fi,
www.maxit.fi (tasoitteet)

Vie aikaa

Työhön pitää laskea vähin­ tään 2-3 päivää työaikaa, varsinkin jos huone on suuri. Tasoitemassan kuivumiseen kuluu noin 24 tuntia.

Hinta

Yhteensä noin 120 €/m2

Vaikeusaste

Lämpömatto on helppo asentaa lattian päälle. Jos lattiatasoitteen saa jaettua tasaisesti alustaan, ei korkkilattian asennuskaan ole ongelma.

Piirustus

Lämpimän lattian rakenne

Itsekiinnittyvä lämpökaapeleista koostuva verkko (A) on asennettu betoni lattialle. Lämpö-kaa pelit peitetään itsetasoittuvalla tasoitemassalla (B). Päällimmäiseksi asetetaan aidot lukkopontilliset korkkipinnoitteiset laatat (C). Lattialämmitys on varustettava vikavirtasuojalla.

Lämpimän lattian rakenne

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Lattialämmitys