Tee mökistäsi valoisampi

Mökki kaipaa päivänvaloa, joten asennamme umpiseinään kolme ikkunaa. Avatessamme seinän vaihdamme samalla verhoilun ja lisäämme eristeitä. Kuulostaa hurjalta, mutta hanke on melko helppo.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
1300 euroa

Johdanto

Ikkunoiden asentaminen puuseinään, jossa ei ennestään ole lainkaan ikkunoita, voi kuulostaa monimutkaiselta. Kuten näiltä sivuilta voit huomata tehtävä ei kuitenkaan vaadi uusien ikkunoiden ja muiden materiaalien lisäksi sen kummempaa puutyökokemusta. Tarvittavat tiedot saat tästä artikkelista.

LUE LISÄÄ: Ikkunaluukut, jotka voit tehdä itse

Asennamme seinään kolme uutta ikkunaa, ja koska vanha lautaverhoilu oli jo kulunut, uusimme sen samalla. Lisäämme seinään myös 50 mm eris-tettä. Koska kyseessä on kesämökki, eristysvaatimukset eivät ole yhtä tiukat kuin ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetussa rakennuksessa. Selvitä kuntasi rakennusviranomaisilta julki-sivumuutoksia koskevat määräykset ja mahdollinen ohjeistus.

Vahvista rakennetta

Uudet ikkunat edellyttävät lähes aina muutosten tekemistä verhoilun takana olevaan puurunkoon. Verhoilu on kiinni-tetty runkoon, joka puolestaan kannat-telee ja jäykistää koko taloa. Tämän vuoksi rungosta ei voida vain poistaa osia ikkunoiden tieltä, vaan rakennetta on vahvistettava. Runkoon työstetään ikkunoille sopivat aukot, ja aukkokohdat tuetaan vankasti rakenteeseen.

Selviät työstä hyvin omin voimin, mutta koska runkoa aukaistaan paljon, apurista on paljon hyötyä. Hanke on hyvä hoitaa ripeästi, varsinkin, jos tiedossa on tuulisia ja sateisia päiviä. Apurin avulla homma hoituu viikonlopussa.

Ohjeet

01
Avaa seinä 3 Vaihe

1

Poista verhoilu sorkkaraudan avulla. Jos verhoilulautoja ei käytetä uudelleen, purku sujuu nopeasti. Jos seinässä on sähkökaapeleita, pyydä sähköasentajaa poistamaan kaapelit ja valmistelemaan tulevat sähköasennukset.

2

Poista tuulensuojapaperi ja tuuletusrimat. Avaamme ensin seinän yläosan, johon ikkunat tulevat. Alaosan tuulensuojapaperi saa jäädä suojaamaan loppueristeitä tuulta ja sadetta vastaan. Sen poistamme myöhemmin.

3

Poista eristeet varovasti seinän yläosasta, johon ikkunat sijoitetaan. Eristeet ovat hyväkuntoisia, joten siirrämme ne kuivaan paikkaan odottamaan takaisin asennusta.

02
Uutta puuta runkoon 4 Vaihe

Käytä tarpeeksi aikaa uusien ikkunoiden sijainnin suunnitteluun. Puurunkoa on sovitettava ikkunoille, joten siihen leikataan kolme uutta aukkoa.

Uusien ikkunaaukkojen sisämittojen pitää olla 1,5-2 cm ikkunoita suurempia, jotta karmien ympärille jää 8-10 mm saumavaraa. Tämä tarvitaan, jotta ikkunan ja seinän välit saadaan tiiviiksi.

Uudet palkit muuttavat rakenteen vahvuutta, joten et voi esim. antaa ikkunakarmien kannatella seinän yläjuoksua. Näitä kolmea pientä ikkunaa varten kuormitusta on helppo siirtää uusien palkkien avulla. Jos olet epävarma, ota yhteyttä rakennesuunnittelijaan.

1

Sahaa käsisahalla rakenteeseen tilaa uusille ikkunoille. Varo sähkökaapeleita ja ole varovainen, ettet tee höyrysulkuun reikää. Jos näin kuitenkin kävisi, paikkaa reikä höyrysulkuteipillä.

2

Kiinnitä rungon uudet vaakapalkit (A) täyspitkiin pystytolppiin vankoilla kulmalevyilä. Käytä naulauslevyissä oikeita levyruuveja, kuten aina, äläkä sijoita ruuveja liian tiiviisti tai liian lähelle reunaa, jotteivät ne halkaise puuta.

3

Kiinnitä uudet pystytolpat (B) pitkillä pistoruuveilla yllä ja alla oleviin vaakapalkkeihin. Selviät tästä ilman naulauslevyjä, sillä kuormitus siirretään suoraan puusta puuhun, ruuvit vain pitävät palkin paikallaan.

4

Poista loput tuuletusrimat ja tuulensuojapaperit. Asennetut palkit ja tolpat (A ja B) yhdistetään vanhoihin tolppiin ja yllä olevaan yläjuoksuun kolmen ikkunoille tehdyn kentän yläpuolella.

03
Eristeet ja paperi 5 Vaihe

Kun loput tuulensuojapaperit ja vanhat tuuletusrimat on poistettu, voidaan alkuperäisen seinän päälle asentaa lisäeristekerros.

Sisempi eristekerros sijoittuu pystytolppien väliin, joten sijoitamme 50 mm lisäeristelevyt vaakatuuletusruoteiden väliin. Näin vältytään kylmäsilloilta. Uudet ruoteet on kiinnitetty pystytolppiin.

Rimat sijoitetaan 30 cm:n välein. Näin saadaan tilaa eristeille, jotka on leikattu mittaan halkaisemalla 60 cm mineraalivillalevyt pituussuunnassa. Rimoitus suljetaan päätysivuissa pystyrimoilla, kuten myös ikkuna-aukon ympäriltä.

1

Kiinnitä rimat (C) 5 x 80 mm ruuveilla. Rimoituksen päätyjä ja ikkunoiden ympärystä lukuunottamatta rimat asennetaan vaakaan 30 cm:n välein.

2

Täytä kapeat kentät 50 mm:n eristelevyillä (E). Ne istuvat tilaan tiukasti ja pysyvät itsestään paikallaan. Mineraalivilla ei ole vaarallista, joten voit työskennellä paljain käsin. Voit silti kaivata työhansikkaita, sillä kuidut kutittavat.

3

Kiinnitä uusi tuulensuojapaperi vankoilla sinkilöillä. Aloita alhaalta, jotta mahdolliset sadepisarat eivät pääse paperin alle. Limitä vaakakaistaleet vähintään 10 cm:n leveydeltä.

4

Kiinnitä tuulensuojapaperin päälle tuuletusrimat (D) vaakarimojen (C) päälle. Ne takaavat verhoilulautojen tuuletuksen. Siksi ne asennetaan lyhyinä pätkinä, joiden väliin jää hieman rakoa.

5

Ikkuna-aukon alareunaan asennetaan alumiininen vesipelti (G). Se jatkuu verhoilun päälle. Pellin takareunan alle pannaan muutama tuulensuojakaistale, jotta kaato on varmasti oikein.

04
Ikkunat ja verhoilu 4 Vaihe

Nyt tuulensuojapaperi aukaistaan uusien ikkuna-aukkojen kohdalta ja seinän sisäverhoiluun tehdän aukko.

Aukko sahataan sisäpuolelta. Jotta näkisimme sahauskohdan, poraamme ikkuna-aukon sisäverhoilun kulmiin ulkoa päin reiät 10 mm poralla.

Ikkuna asennetaan ja tiivistetään sekä sisältä että ulkoa, ja tämän jälkeen jäljellä on enää seinän ulkoverhoilu ja lautaverhoilun maalaus.

1

Tee sisäverhoiluun aukko ikkunaaukolle. Piirrä ensin neljä viivaa ulkoa päin kulmiin porattujen neljän reiän välille. Työnnä tämän jälkeen sahanterä porausrei’istä sisään ja sahaa aukko.

2

Ikkunat kiilataan aukkoihin ja kiinnitetään 130 mm karmiruuveilla joka sivulta. Isommat ikkunat vaativat kolme karmiruuvia. Puurunkoon on hyvä käyttää säädettäviä karmiruuveja, sillä puu elää ajan myötä.

3

Tiivistä saumat ulko- ja sisäpuolelta. Kun kiilat on poistettu, työnnä saumoihin mineraalivillaa. Tiivistä sisäsaumat akryylisaumamassalla ja pursota sitä pyöreän pohjanauhan päälle. Käytä ulkosaumoissa laajentuvaa saumanauhaa.

4

Kiinnitä uudet verhoilulaudat (H) 4,5 x 60 mm ruuveilla tuuletusrimojen (D) läpi sisempiin rimoihin (C). Pontatut laudat on helppo asentaa. Viistä lautojen alareunat lopuksi pyörösahalla.

Materiaalit

45 x 95 mm rakennesahatavaraa:
• Uusia runkopalkkeja (A ja B)

50 x 50 mm kuusta/mänty:
• Rimat (C) lisäeristeitä varten

25 x 50 mm kuusta/mäntyä:
• Tuuletusrimat (D) tuulensuojan päälle

Lisäksi:
• Ruuveja 4,5 x 60, 5 x 80 ja 6 x 120 mm
• Naulauslevyjä, 80 x 60 x 60 mm + ruuvit
• 50 mm mineraalivillalevyjä (E)
• Tuulensuojapaperia (F) + sinkilöitä
• 3 uutta ikkunaa mittojen mukaan
• 12 karmiruuvia, 130 mm + peitelevyt
• Vesipelti (G), alumiinia
• Laajentuvaa saumanauhaa
• Akryylisaumamassaa + pohjanauha
• Verhoilulautoja (H), pontattuja

Vie aikaa

Noin viikko

Hinta

Noin 250 € + kolme ikkunaa, noin 350 € /kpl

Vaikeusaste

Jos sinulla on jonkin verran kokemusta puutöistä, tämä on lopputuloksen merkittävyyteen nähden helpohko hanke.

Piirustus

Puuseinän uudet ikkunat

Kun olet avannut puuseinää runkoon asti, voit muuttaa rakennetta niin, että jokai-nen ikkuna saa oman aukkonsa.

Puuseinän uudet ikkunat

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Rakennukset