Pyörävaja, jossa on vaakarimat ja muottivaneriseinät

Tämän pyörävajan seinät on tehty parista 12 milliä paksusta muottivanerista, jotka jäykistävät rungon tehokkaasti. Niiden päälle asennetaan tyylikkäät vaakarimat.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
1700 euroa
Pyörävaja

Siisti ja tilava vaja

Johdanto

Vajan rakenne on melko yksinkertai-nen. Runko tehdään lankuista, joiden päälle asennetaan muottivanerit ja vaakarimat, jotka antavat vajalle viimei-sen silauksen.

Lankut kiinnitetään seinään ja vajan alla oleviin laattoihin. Asenna laattojen ja lankkujen väliin huopapalat, jotta kosteus ei nouse laatoista puuhun. Käytä kiinnittämiseen vain ruostumat-tomia A4-ruuveja.

Tee se itse -ohjeissa näytetään, miten:

 • rakennat rungon
 • asennat kattorakenteet
 • asennat seinärimat
 • teet oven lankuista ja rimoista
 • asennat katelevyt
 • asennat sadevesikourut

Ohjeet

01
Rakenna runko 4 Vaihe

Pyörävaja 1

Sahaa osat katkaisusirkkelillä. Lankut on helppo sahata oikean pituisiksi katkaisu- ja jiirisirkkelillä. Se on korvaamaton työkalu tällaisessa projektissa.

Pyörävaja 2

Tee päätyrunko. Kiinnitä alalankun (B) alle huopakaistale ja leikkaa se lankun pituiseksi.

Pyörävaja 3

Poraa lankkuihin valmiit ruuvinreiät. Lankut kiinnitetään laattoihin ja seinään, joten poraa reiät myös niihin lankuissa olevien reikien kohdalle.

Pyörävaja 4

Asenna pystytolpat (A). Lyö lankkujen läpi pitkät tulpat, jotka yltävät seinään. Tarkista vatupassilla, että lankut ovat suorassa. Kiinnitä päätyjen muottivanerit (P) lankkuihin.

02
Asenna kattorakenne 7 Vaihe

Vajan päädyt on asennettu talon seinää vasten. Nyt päädyt yhdistetään toisiinsa rakentamalla niiden välille katto.

Katto koostuu kahdesta lankkura-kenteesta. Toinen lähtee talon seinästä, toinen vajan etuseinästä. Lankkujen puoliväliin tehdään rako metallikourua varten, joka johtaa veden pois katolta (katso piirustus).

Pyörävaja 1

Asenna tukikapula (D). Asenna nurkka­ tolppien (A ja C) väliin kapula (D), joka tukee kattoa. Asenna kapula 10 senttiä tolpan­ päiden alapuolelle, jotta vesi valuu kouruun.

Pyörävaja 2

Asenna kattopalkit (E). Niiden pitää yltää päästä päähän. Palkit vakauttavat vajan ja kantavat katon painon.

Pyörävaja 3

Kiinnitä poikkipuut (F) seinäpalkin (E) ja keski-palkin (E) väliin. Valokatteet kiinnitetään poikkipuihin (F). Kourun molemmille puolille asennetaan neljä poikki-puuta. Katon toinen puoli näkyy valmiina laattojen päällä.

Pyörävaja 4

Katon molemmat puolet on asennettu. Seuraavaksi on aika tehdä tukirakenteet, jotka vakauttavat vajan ja pitävät sen tukevasti paikallaan.

Pyörävaja 5

Asenna tukitolppa (G) vajan ulkoreunaan. Tolppa tukee kattoa ja toimii alustana toisen oven karmille.

Pyörävaja 6

Asenna kourun reunalaudat (H). Laudat ruuvataan kiinni tukilankkujen (F) väliin. Vesikouru asennetaan lautojen (H1) väliin.

Pyörävaja 7

Ruuvaa vaja kiinni laattoihin. Kun vajan runko on valmis, sen voi ruuvata kiinni laattoihin.

03
Tee ja asenna rimaelementit 4 Vaihe

Vajan päädyt vuorataan vinorimoilla, jotta seinille satava vesi valuu nopeasti maahan.

Vaakarimat (K) kiinnitetään pysty-rimoihin (J). Vaakarimat asennetaan välikapuloiden avulla, jotta rimojen välisistä raoista tulee yhtä isot ja vaja näyttää tasapainoiselta.

Pyörävaja 1

Rakenna rimaelementit. Kuvassa näkyvä elementti asennetaan etuseinään. Kiinnitä jokainen rima (K) yhdellä ruuvilla kum­ mastakin päästä.

Pyörävaja 2

Kiinnitä tukitolppaan (G) rima (L) oven saranaa varten. Naulaa rima (L) kiinni rima elementin viereen.

Pyörävaja 3

Ruuvaa elementit kiinni. Asenna aluksi kolme pitkää rimaa (K1) seinän yläreunaan. Asenna nyt rimaelementti oven oikealle puolelle.

Pyörävaja 4

Ruuvaa elementti kiinni. Poraa tolppaan (G) reikä ja kiinnitä ruuvit joka rimanväliinväliin.

04
Tee ovi rimoista ja lankuista 4 Vaihe

Ovi rakennetaan samalla periaatteella kuin etuseinä ja päädyt. Ovi vuora-taan vinorimoilla, jotka kiinnitetään tukirimoihin. Valmis rimaelementti kiinnitetään muottivaneriin.

Ovi asennetaan pitkillä saranoilla, ja pihakiviin kiinnitetään ovistoppari. Voit päättää oven koon itse. Jos haluat vajaasi leveämmän oven, sille on hyvin tilaa.

Pyörävaja 1

Kiinnitä saranat Kiinnitä saranat kolmella isolla pultilla. Asenna saranat 25 sentin päähän oven ylä- ja alapäästä.

Pyörävaja 2

Ruuvaa saranat kiinni oviaukon oikealle puolelle, johon asennettiin aiemmin rima (L).

Pyörävaja 3

Oven voi lukita sisäpuolelta työntösalvalla. Rautakaupoissa myydään monenlaisia ja erikokoisia salpoja.

Pyörävaja 4

Kiinnitä ovistoppari laattoihin. Varmista kokeilemalla, että stoppari on oikeassa paikassa, ennen kuin ruuvaat sen kiinni.

05
Asenna valokatelevyt 4 Vaihe

Vajan katto tehdään valokatelevyistä, sillä ne ovat halpoja ja niiden läpi pääsee paljon valoa. Peltikatto on kestävämpi vaihtoehto. Seinän viereen asennetaan tiivistelista (M), jotta vesi ei valu vajan rakenteisiin seinää pitkin.

Myös katon reunoille asennetaan alumiinilistat (M), jotta vesi ei valu katolta rimojen päälle.

Pyörävaja 1

Sahaa levyt poikki kourun reunan kohdalta. Myös kattopalkkien (E) päällä on alumiini listat. Asenna valo­ katteet tai E kattopellit niille sopivilla ruuveilla.

Pyörävaja 2

Tiivistelista (M) peittää seinän ja katon välisen raon ja johtaa veden valokatteelle. Levyn päällä oleva tiivistekaulus auttaa pitämään rakenteet kuivina.

Pyörävaja 3

Asenna reunapellit (M) vajan molempiin päätyihin. Alumiinilistat estävät veden valumisen vajan sisään.

Pyörävaja 4

Asenna peitelistat (M2). Asenna reuna­ peltien (M1) päälle peitelistat. Käytä kiinnittämiseen asennusliimaa.

06
Ruuvaa vesikouru paikalleen 2 Vaihe

Vinorimat tekevät vajasta ainutlaatuisen näköisen, mutta ne eivät ole vajan ainoa erikoisuus. Piilossa oleva vesi-kouru tilattiin metallipajalta tarkasti mittojen mukaan. Kouru johtaa veden pois vajan katolta ja noin 40 sentin päähän vajan seinästä, joten vesi ei roisku pitkin seiniä.

Pyörävaja 1

Sadevesi johdetaan pois. Kätevän kourun ansiosta vajaan ei tarvitse asentaa muita kouruja tai syöksytorvia.

Pyörävaja 2

Asenna kouru. Nosta kouru kattopalkkeja kannattelevien tukikapuloiden (D) päälle ja ruuvaa kouru kiinni.

Materiaalit

12 mm muottivaneria

 • 2 päätyä (P) á 213x149 cm
 • Etuseinän yläreuna (P1), 197,7x21,8 cm
 • 2 ovea (P2) á 189,5x94,5 cm
 • Etuseinä (P3), 94,5x189,5 cm
 • Ovien välinen kaistale (P3), 187x5 cm

45x95 mm lankkua

 • 4 nurkkatolppaa (A+C) á 197 cm
 • 2 lattialankkua (B) á 149 cm
 • 2 tukikapulaa (D) á 20,2 cm
 • 4 kattopalkkia (E) á 197 cm
 • 8 tukilankkua (F) á 64,6 cm
 • Tukitolppa (G) 197 cm

Lämpöpuuta, 26x92 mm (halkaistaan kahtia 26x45 mm rimoiksi)

 • 6 pystyrimaa (J) päätyihin, á 213 cm
 • 4 pystyrimaa oveen, (J1) á 189,5 cm
 • 2 pystyrimaa etuseinään (J2) á 191,2 cm
 • Rima saranoiden asentamista varten (L), 189,5 cm
 • 4 pystyrimaa oven päällä olevan levyn asentamiseen (N), á 21,8 cm

Lämpöpuuta, suunnikasrimaa, 26x68 mm

 • 52 rimaa päätyihin (K1) á 152,9 cm
 • 23 rimaa etuseinään (K2) á 94,7 cm
 • 46 rimaa oviin (K3) á 94,5 cm
 • 3 rimaa oven päälle (K4) á 290,2 cm

Sahattua lautaa, 22x100 mm

 • Lyhyitä kourulautoja (H1), 4 kpl, á 87 cm
 • Pitkiä kourulautoa (H2), 2 kpl, á 92,5 cm

Alumiinilistoja

 • Reunalistoja, 60x60x30 mm (M1)
 • Peitelistoja, 30x30 mm (M2)
 • Tiivistelistaa (M)
 • Listaa kourun viereen, 60x60x30 mm (M3)

Lisäksi

 • Kateruuveja, 50 mm
 • 4,2x42 mm ja 6x15 mm A4-ruuveja
 • 6x50 mm säänkestäviä pultteja saranoille
 • 2x40 mm nauloja
 • Katon tiivistekaulus
 • Kattohuopaa, 20x11 cm
 • Valokatteita
 • Vesikouru katolle
 • Ovien liukusalvat
 • 4 T-saranaa oviin
 • Asennusliimaa
 • Ovistoppari

Vie aikaa

Yhden viikonlopun.

Hinta

Tämä vaja maksoi noin 1700 euroa.

Vaikeusaste

Vajan rakentaminen ei ole kovin vaikeaa, mutta huolellinen mittaus on tärkeää. Jotkut työvaiheet kannattaa tehdä kaksin.

Piirustus

Multimedia

3D-malli

Pyörävaja Piirustus
3D-malli

Helppo pyörävaja, jossa on vesikouru

Tämän vajan rakentaminen ei ole vaikeaa, eikä se vie paljon tilaa.

Avaa 3D-malli

Pyörävaja Piirustus
3D-malli

Rungon rakentaminen

Vajan runko tehdään lankuista.

Avaa 3D-malli

Pyörävaja Piirustus
3D-malli

Kattorakenteen asentaminen

Sivupalkit ja katon tukirakenteet asennetaan seinään.

Avaa 3D-malli

Pyörävaja Piirustus
3D-malli

Asenna seinärimat

Rimaelementit on tehty valmiiksi. Ne tehdään suunnikkaisrimoista.

Avaa 3D-malli

Pyörävaja Piirustus
3D-malli

Oven rakentaminen

Ovi on tehty lankkujen päälle asennetuista rimoista samalla tavalla kuin seinät.

Avaa 3D-malli

Pyörävaja Piirustus
3D-malli

Ruuvaa vesikouru paikalleen

Ylimääräisiä syöksytorvia tai räystäskouruja ei tarvita kätevän piilokourun ansiosta.

Avaa 3D-malli

Video

TYÖKALUT: Näin käytät pöytäsirkkeliä

Videolla kerrotaan, miten käytät sahaa. Sahassa on iso pöytä ja erilaisia säätömahdollisuuksia, joten sillä voi halkaista lautoja suorassa ja viistossa kulmassa sekä sahata puihin uria. Pöytäsirkkeli on erinomainen työkalu myös levyjen halkaisemiseen.

Video

TEKNIIKAT: Suorat ruuvirivit ulkovuoraukseen

Porausohjaimella työ sujuu nopeasti ja riveistä tulee suorat

Video

TEKNIIKAT: Suorakulma isoihin projekteihin

Voit tehdä sen helposti kolmesta laudasta

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Lisää samasta aiheesta Pyörävaja