Lähivarasto polttopuille

Jos puuliiterisi sijaitsee kauempana talolta, voi pääoven vieressä sijaitseva lisäkatos olla kätevä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
50 euroa

Johdanto

Puukatos on helppo rakentaa. Se koostuu pohjakehikosta, kahdesta tolpasta ja katosta. Kehikkoon kiinnitetään kolme lautaa lattiaksi. Kehikko ja tolpat rakennetaan painekyllästetystä puusta, sillä ne joutuvat maakosketukseen.

Kehikko (A ja B) ja tolpat (C) kootaan täkkiruuveilla, sillä ne vakauttavat rakennetta. Laudat (D) kiinnitetään ruostumattomilla ruuveilla.

Ohjeet

01
Rakenna perustus ja asenna runkotolpat 8 Vaihe

1

Sahaa ensin kehikon (A ja B) osat. Kehikko tehdään painekyllästetystä puusta, silllä se lepää maan tasalla. Aseta tarvittaessa pienet kumi- tai bitumi-huopapalat kehikon alle.

2

Esiporaa täkkiruuveille reiät 8 mm puuporalla. Kaikkiin liitoksiin tulee kaksi reikää. Poraamme 22 mm:n päähän päädystä ja 35 mm pitkän sivun sisäpuolelle osaan A, jotta ruuvi osuu keskelle B:tä.

3

Kehikon osat (A ja B) kootaan 8 x 100 mm ruuveilla. Iske ruuvit sisään vasaralla ja kiristä hylsyavaimella. Muista asentaa aluslevy jokaiseen ruuviin.

4

Lattia koostuu kolmesta laudasta (D). Reunimmainen asetetaan tiiviisti kehikon (A) reunaan. Keskimmäisen laudan molemmin puolin jätetään yhtä suuret ilmaaraot. Kiinnitä 4,2 x 45 mm ruuveilla.

5

Tolpat (C) sahataan ylhäältä viistoon, jotta katosta saadaan kalteva. Sahaa tolpan keskeltä 22,5°:n kulmaan.

6

Aseta tolppa (C) kehikon (B) lyhyen sivun keskelle ja purista se kiinni. Tarkista ensin, että tolppa on täysin pysty-suorassa ja merkitse sitten tolpan paikka.

7

Tolppa ruuvataan kiinni kehikkoon. Irrota tolppa ensin ja esiporaa ruuveja varten 8 mm puuporalla. Kiinnitä 8 x 100 mm täkkiruuvit hylsyavaimella.

8

Toinen tolppa kiinnitetään samalla tavalla. Muista käyttää aluslevyjä ruuvien alla, muutoin ruuvien kannat pureutuvat puuhun.

02
Kokoa puukatoksen kattorakenne 4 Vaihe

Kattorakenne koostuu neljästä kannattimesta (E) ja neljästä vinotuesta (F). Ne sahataan kolmeen eri kulmaan: 90, 45 ja 22,5 astetta, jotka kaikki ovat katkaisu-/ jiirisahojen kiinteitä kulmia.

Esteettisistä syistä kattoon työstetään kaksi kaltevuuskulmaa. Ylimpänä katon kaltevuus on 22,5 astetta ja alempana katto tasoittuu niin, että viimeiset 7 cm asettuvat vaakasuoraan.

1

Neljä kannatinta (E) sahataan päistään viistoon. Irti sahattu pala liimataan ja ruuvataan kiinni vastakkaiselle puolelle, jolloin se muodostaa eräänlaisen kattokourun. Esiporaa ennen kiinnitystä.

2

Kannattimet (E) asetetaan pai-koilleen ja kiinnitetään puristimilla. Nyt voidaan merkitä vinotukien (F) paikat. Sahaa kattotuet niin, että ne tulevat tiiviisti tolppaa (C) ja kannatinta vasten.

3

Esiporaa 4 mm poralla reiät vinotuen (F) läpi tolppaan (C). Kiinnitä se 4,2 x 75 mm ruuveilla. Mittaa vinotuen paikka tolpassa ja ruuvaa muut tuet samalle korkeudelle.

4

Aseta kannatin (E) paikoilleen ja kiinnitä se puristimilla. Esiporaa 4 mm poralla viistosti vinotuen läpi ja ruuvaa tuki kiinni 4,2 x 75 mm ruuveilla. Kiinnitä muut kannattimet samalla tavalla.

03
Asenna aluslaudat ja kattohuopa 5 Vaihe

Kannattimille (E) asennetaan laudat (G), jotka muodostavat tasaisen ja vankan alustan kattohuovalle.

Kaksi ylintä lautaa sahataan viistoon niin, että niiden liitoskohdasta katon-harjalla tulee tiiivis.

Liitoksen ei tarvitse olla täysin tiivis, sillä laudat ovat vain alusta kattohuo-valle. Esimerkissä huopa kiinnitetään pelkillä nauloilla ilman kattoliimaa.

1

Alimpaan kattolautaan (G) esiporataan reiät 4 mm poralla. Tämän jälkeen kaikki kattolaudat kiinni-tetään paikoilleen 4,2 x 45 mm ruuveilla.

2

Kattohuopa kiinnitetään lyhyillä huopanauloilla. Laudat ovat 22 mm paksuja, joten käytämme 20 mm:n nauloja. Naulat sijoitetaan tiiviisti reunalle samalla varoen, etteivät laudat halkea.

3

Kattohuovan reuna taitetaan lautareunan yli.

VINKKI: Jos huopa kiinnitetään kuumail-mapuhaltimella, sitä on helpompi työstää.

4

Katon molempiin päätyihin asennetaan tuulilaudat (H). Ne ovat lähinnä koristeita. Käytämme 15 x 43 mm listaa, joka naulataan tai ruuvataan kiinni.

5

Lopuksi kattorakenteen alapuoli maalataan. Loput katoksesta on rakennettu painekyllästettystä puusta, joten sitä ei tarvitse maalata.

04
Tunnelmavalo uuden puukatoksen kylkeen 4 Vaihe

Ripustimme katoksen sivulle pihalyhdyn luodaksemme tunnelmaa. Hinta noin 8 €.

Lyhtytelineen löysimme Biltemasta muutamalla eurolla. Jalusta on pitkän tangon päässä, ja tankoa tai-tetaan kahteen kertaan ruuvipenkissä. Molemmat kul-maukset ovat 90 astetta. Ensimmäinen kulmaus tehdään koristeen alle. Toinen kulmaus sijoitetaan niin, että lyhty kiinnittyy 30 cm:n etäisyydelle tolpasta.

Lyhtyvalo luo juhlan tuntua - tyynellä ilmalla.

1

Pidike on pitkä tanko. Se taitetaan 90 asteeseen suo-raan koristeen alapuolelta.

2

Tolppaan porataan reikä 90 cm korkeudelle lyhdyn pidiketankoa varten.

3

Tolpan ja tangon väliin jäte-tään 30 cm. Etäisyys mitataan ja tanko taitetaan uudestaan.

4

Tanko puristetaan tolppaan puristimilla ja kiinnitetään kahdella vahvalla sinkilällä.

Materiaalit

45 x 145 mm painekylläst. mäntyä:
• 2 kehikon osaa (A) á 95 cm
• 2 kehikon osaa (B) á 40 cm

70 x 70 mm painekylläst. mäntyä:
• 2 tolppaa (C) á 180 cm

22 x 95 mm painekylläst. lautaa:
• 3 lautaa (D) á 95 cm, kehikkoon

45 x 95 mm höylättyä mäntyä:
• 4 kannatinta (E) á 50 cm

45 x 70 mm höylättyä mäntyä:
• 4 kattotukea (F) á 30 cm

22 x 95 mm raakalautaa:
• 12 kattolautaa (G) á 130 cm

15 x 43 mm mäntyä:
• 2 tuulilautaa (H) (sovitetaan mittaan)

Lisäksi:
• 8 x 100 mm täkkiruuveja + aluslevyt
• 4,2 x 45 mm ja 4,2 x 75 mm ruost. ruuveja
• Pohjustusöljyä ja puunsuojaa
• Vedenkestävää puuliimaa
• Kattohuopaa ja 20 mm huopanauloja
• Pidike ulkolyhdylle (tarv.)

Vie aikaa

Jos tarvikkeet ovat valmiina, työstä selviää päivässä.

Hinta

40-50€

Vaikeusaste

Puutavaraa joutuu sahaa-maan moneen eri kulmaan, mutta se ei ole vaikeaa. Lyhtytankoja voi olla hankala taivuttaa 90 asteen kulmaan.

Piirustus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …