Kätevä ja monipuolinen pihavaja

On yhtä helppoa rakentaa hieno kuin tylsä vaja. Jos aiot rakentaa pihavajan puutarhatyökaluille, verstaaksi tai vierasmajaksi, voit saman tien rakentaa kauniin rakennuksen.

Johdanto

Työkaluvajan voi rakentaa monella eri tavalla. Joko kokoamalla ele-menteistä rakentuvan hyödylli-sen mutta tylsän näköisen pihavajan tai rakentamalla sen ylijäämälaudoista ja riskeeraamalla, että vaja myös näyt-tää ylijäämäiseltä. Tai sitten voit rakentaa esimerkkimme mukaan.

Näytämme, miten rakennat ulkova-jan/ulkorakennuksen/varaston, joka näyttää hienolta ilman, että sen raken-taminen on yhtään sen vaikeampaa kuin edellisestä hankkeesta jääneen lautapinon kokoaminen.

Valitsimme hieman kalliimpia mate-riaaleja, sillä rakennusta käytetään myöhemmin vierasmajana. Voit hyvin ostaa edullisempiakin materiaaleja ilman, että vajan ilme kärsii. Sen sijaan mittasuhteilla on suuri merkitys loppu-tulokselle: Katto on 1/3 talon kokonais-korkeudesta, ja sitä on kallistettu pal-jon, jotta se selviää isoistakin lumi-kuormista talvella. Talo on neliömäi-nen, lähes 10 m2, ja sen leveys on sama kuin sen korkeus. Näin julki-sivu näyttää rauhalliselta.

Työn päätteeksi saat: vankan alustan lattialla, joka kestää monenlaista käyttöä ja vankat siististi verhoillut seinät, jotka voi eristää sisäpuolelta. Kaiken kruunaa upea pyramidikatto, jonka rakenta-miseen ei tarvita hankalia mate-maattisia laskelmia.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Vala maailman helpommat perustukset

Ohjeet

01
Alusta ja lattia 7 Vaihe

Rakennus lepää kannatinpalkkirakentei-sen, tasaiseksi alustaksi kiilatun kehikon päällä. Voit kiinnittää vajan mieltymyk-sesi mukaan joko itse valamillesi pilareille tai maahan kaivamillesi perustus-harkoille. Kehikko on helppo koota, ja kun se on kiilattu ja kiinnitetty kunnolla, lattialevyt ruuvataan tai naulataan sen päälle. Tämän jälkeen voidaan pystyttää seinät. Lue kotisivuiltamme www.teeitse. com lisää pilariperustusten tekemisestä.

1

Tarkista ensin puutavaran laatu. Mikään puutavara ei ole täysin suoraa, joten ensin on löydettävä merkintäkorkeus. Se on kohdassa, jossa palkki taipuu keskeltä ylöspäin. Piirrä siihen ympyrä. Ympyräpuoli on tästä lähtien puutavarasi yläreuna.

2

Rakenna alustan kehikko. Käytä ensin kahta siisteintä kappaletta A. Oikaise palkin toinen pää sahaamalla se suoraksi. Mittaa 299 cm ja sahaa sitten toinen pää siististi 90 asteen kulmaan.

3

Merkitse ja kiinnitä palkkikengät (A) mitoitukseltaan niin, että voit koota lattialevyt joka toiselle kannatti-melle- eli etäisyys on 122 cm keskeltä keskelle, ja sitten kannatin keskelle levyä.

4

Kokoa nyt palkkikehikko (A) ja kaksi kannatinta (B). Jos palkit ovat hieman kierot, voit vetää niitä puristimilla yhteen. Näin voit hyödyntää vipuvarsiperi-aatetta ja vääntää puuta niin, että saat sen asettumaan juuri niin kuin haluat.

5

Sijoita loput kannatinpalkit (B) palkkikenkiin ”ympyräpuoli” ylös-päin. Tarkista, että alusta on suorassa kulmassa. Kiinnitä kaikki kannattimet heloihin ja kiilaa ne keskeltä. Kaikki kiilat kiinnitetään kannattimiin, jotta ne eivät liiku.

6

Nyt on aika asentaa lattia. Levyt (D) kootaan ponteista kannattimien (B) kohdalta, lyhyellä sivulla levyt kootaan poikkikannattimen (C) tms. päälle. Kiinnitä puristimilla ja naulaa kiinni.

7

Naulaa loput levyt (D) kiinni naulaimella noin 20 cm:n naulaus-välein. Nyt sinulla on valmiina hyvä ja tasainen alusta, jolle voit pystyttää seinät.

02
Sivumoduulit 6 Vaihe

Sivut koostuvat pystytolpista ja vaaka-juoksuista, jotka kiinnitetään naulausle-vyillä. Sivut kootaan yksi kerrallaan ja kulmissa käytetään tuplatolppia raken-teen jäykistämiseksi. Jäykistystä vahvis-tetaan asentamalla tuulijäykisteet rakennuksen kahdelle sivulle. Näin vaja ei horjahda kovallakaan tuulella.

Esimerkkivajaan ei ensi alkuun asen-neta lainkaan ikkunoita, mutta voit tie-tenkin asentaa ikkunat, jos haluat.

Talon voi myös eristää sisäpuolelta: tolppien väliin mahtuu 100 mm eristettä.

1

Merkitse lattiaan pystytolppien (F) paikat. Kiinnitä tämän jälkeen kulma-raudat helaruuveilla. Käytä 5-10 cm:n tol-panpätkää merkintöjen tekoon. Oviaukko (karmileveys + 15 mm ilmaa joka puolella) sijoitetaan keskelle yhtä julkisivua.

2

Aseta vaakajuoksu (G) lattialle ja kiinnitä siihen kulmaraudat lattian kulmarautojen mukaisesti. Toista sama kolmella muulla sivulla: ensin kulmaraudat lattiaan, sitten vaakajuoksuun. Näin voit olla varma, että ne ovat samalla kohdalla.

3

Nosta ensimmäiset kaksi kulma-tolppaa (F). Kiinnitä ne vinojäykistä-jillä, jotka ruuvaat kiinni pohjakehikkoon. Kiinnitä vinojäykistäjän yläpää tolppaan puristimilla. Aseta sitten yläjuoksu (G) paikalleen ja kiinnitä se helojen läpi.

4

Kiinnitä oviaukon vaakapalkki (H). Halusimme asettaa ovikarmin 2 mm:n kiilalle suoraan lattialle, jolloin päällipalkki (H) voitiin kiinnittää, ja jolloin aukossa on 15 mm:n ilmarako, kun ovi asennetaan.

5

Asenna tuulijäykiste. Kahteen julki-sivuun kiinnitetään reikänauhat, ennen kuin tuulensuojat kiinnitetään. Asenna ne tolppien ulkopuolelle, jota ne eivät ole tiellä, jos haluat joskus eristää sisäpuolelta.

6

Kiristä tuulijäykiste pitämällä reikänauhaa pari senttimetriä irti tolpasta ja ruuvaamalla ruuvi viistosti palkkiin. Kun se on vetänyt nauhan tiukalle, ruuvaa toinen ruuvi tavalliseen tapaan, niin tuulijäykiste pysyy kireänä.

03
Kattohuopa ja listat 3 Vaihe

1

Nyt seiniin asennetaan tuulen-suojapaperi. Aloita alhaalta ja kiinnitä vuodat hakasnaulaimella. Asenna vuodat niin, että ne limittyvät noin 20 cm. Ylin vuota, joka on kahta ensimmäistä kapeampi, asetetaan myös 20 cm:n limityksellä.

2

Pidä hiiret ulkona. Emme halua vajaan hiiriä, joten julkisivun alaosaan naulataan hiiriverkko, joka kiinnitetään lattiapalkin yläreunaan. Hiiriverkko kiriste-tään samaan tapaan kuin tuulijäykiste.

3

Naulaa ruoteet (J) kiinni kaikkiin pystytolppiin koko matkalta. 19 x 45 mm listat yltävät alareunassa hieman hiiriverkon päälle ja jatkuvat ylhäällä yläjuoksun yläreunaan asti.

04
Lautaverhoilu 4 Vaihe

Talo verhotaan limilaudoituksella. Se näyttää siistiltä ja kestää, ja koska pää-talo on verhoiltu samalla tavoin, rakennukset sopivat kauniisti yhteen.

Ennen kuin asennat laudat, muista käsitellä ne puunsuojalla kaikilta pin-noilta. Käytämme julkisivuun haponkes-täviä, ruostumattomia teränauloja, joten ruuvit eivät koskaan ruostu. Olemme myös kiinnittäneet ne tarkasti suoraan riviin, jolloin ne näyttävät siisteiltä. Voit asentaa laudat nyt tai koota kattoraken-teen ensin. Näytämme rakenteen tässä tuulensuojan kanssa, vaikka olemme itse asiassa asentaneet katon ensin.

1

Nyt voit kiinnittää julkisivun laudat (K). Asenna alin lauta narun mukaan, jonka kiristät 9 cm pohjakehikon alareunan yläpuolelle. Tee tolppiin merkkejä, niin saat laudat myötäilemään koko talon ympäri siististi.

2

Työstä kulmasuojat (L) kahdesta raakalaudasta, jotka naulaat yhteen. Jos haluat jäljestä erityisen hienon, voit leikata reunat 45°:n jiiriin, ennen kuin naulaat. Sahaa ne tarkasti pituuteen ennen yhdistämistä.

3

Kiinnitä kulmasuojat (L) kaikkiin neljään kulmaan niin, että ne istuvat hyvin ja suorassa ja viimeiste-levät ilmeen. Käytä samoja lautoja kuin oven peitelautoihin (M).

4

Käsittele kattopalkkien päät öljyl-lä, kun olet päässyt verhoilun yläreu-naan, jotteivät palkit loista vihreinä, kun vaja on valmis. Olemme itse asiassa rakenta-neet kattorakenteen.

05
Kattorakenne 8 Vaihe

Teimme pyramidikaton pohjarakenteen, ennen kuin verhoilimme julkisivut. Voit edetä toisessakin järjestyksessä, meille tämä työjärjestys sopi parhaiten. Tämän vuoksi näissä katonrakennuskuvissa ei näy minkäänlaista julkisivuverhoilua.

Pyramidikattoa tuetaan neljällä kul-mavasalla. Ne yhdistyvät keskellä, mikä esimerkissä on tarkasti 303 cm lattian yläpuolella. Nostamme kulmavasat ja etsimme keskikohdan ilman hankalien laskelmien käyttöä. Luotinaru, ruuvupu-ristimet ja apulauta - muuta ei tarvita.

Kun kaikki neljä kulmavasaa on pys-tytetty, kiinnitetään pienemmät yläjuok-susta alkavat vaihtopalkit. Niitä tarvi-taan kattolevyjen kannattelemiseen.

1

Ripusta luotinaru lattian keski-kohdalle. Aseta kulmavasa kulmasta keskustaa kohti ja tue sitä laudalla ja ruuvipuristimilla. Ripusta luotinaru kulmavasaan (N).

2

Nosta kulmavasa (N) ja siirrä luotinarua sitä mukaa, kun nostat vasaa. Tue vasaa alapuolelta laudalla ja puristimilla kuten kuvassa. Nosta vasaa ja narua kunnes yläkohta on 303 cm lattiasta ja tee merkki pystysuoraan vasasta alas.

3

Kun olet sahannut ensimmäisen kulmavasan (N) niin, että se sopii yläosaan, nosta loput kolme vasaa pystyyn yksi kerrallaan. Kiinnitä ne ylhäältä ja mittaa tämän jälkeen etäisyys kulmavasasta alas yläjuoksuun (G).

4

Sahaa kulmavasoihin lovet ylä-juoksun kohdalle. Tämä onnistuu, kun pidät vasaa paikallaan apulaudan avulla kuten kuvassa. Piirrrä viisto lovi, joka jatkuu 2/5 puun sisään (tässä 6 cm).

5

Sahaa kulmavasoihin (N) lovet käsisahalla. Sahaa myös kulmavasojen päätyyn 45°:n viisteet, jotta päädystä tulee terävä. Näet kuvasta neljä, miltä päädyn tulisi näyttää.

6

Yhdistä neljä kulmavasaa (N) reikänauhalla ristiin rakenteen päältä. Voit vetää kulmavasoja tuulijäykis-täjien tapaan tiiviimmin yhteen ruuvista. Kulmavasat kiinnitetään yläjuoksuun (G) kulmaraudalla molemmilta sivuilta.

7

Sovita vaihtopalkit (P ja R) paikal-leen. Aseta ensin lyhyt palkki (P) suoraan kulmaan yläjuoksuun (G) nähden 101 cm oikeasta kulmasta ja pitkä (E) palkki 120 cm päähän vasemmasta kulmasta. Merkitse, mistä palkit sahataan kulma-vasojen mukaan 45°:n viisteellä.

8

Ruuvaa vaihtopalkit (P ja R) kiinni yläjuoksuun (G) kulma-raudalla ja viistosti kulmavasoihin (N) ruuvattavilla ruuveilla.

06
Vinot räystäslaudat 5 Vaihe

1

Rakennuksen joka sivulle asennetaan räystäslaudat. Alimpana on uralauta (T) ja ylempänä ponttilauta (S). Ylempi lauta sahataan 5 cm korkeaksi, jotta se sopii palkkien korkeuteen.

2

Tee merkkiviiva suorakulmaimen avulla ja naulaa räystäslaudat kiinni 70 mm lämpögalvanoiduilla, rihlatuilla nauloilla. Kun naulat ovat suorassa rivissä, räystäslautojen ilme näyttää huolitellulta.

3

Säädä säätökulmain niin, että se istuu kulmaan ja tee merkinnät räystäslautaan. Tässä laudat sahataan 45 asteen kulmaan, jotta ne sopivat toisiinsa täydellisesti.

4

Sahaa räystäslaudat kulmissa merkkiviivan mukaan. Sahaa 45 asteen kulmassa kulmaa kohti. Jos tämä tuntuu vaikealta. voit sahata räystäslaudat katkaisu-/jiirisahalla, ennen kuin asennat ne paikoilleen.

5

Aluskatteen päällä on kattopaanut. Voit toki asentaa myös tavallisen kattohuovan.

07
Kattohuopa 5 Vaihe

Kun kattolevyt on asennettu, voit asentaa kattohuovan. Me valitsimme katto-paanut, sillä niitä on käytetty myös pää-talon katossa. Voit toki valita myös tavallisen kattohuovan tai vaikka jonkin muun levykaton. Ulkorakennukseenkin asennetaan aluskate, jotta kattohuopa varmasti kestää hyvin ja pitkään.

Ennen kuin asennat huovan, joudut päättämään, haluatko kattokouruihin alaspäin kallistetut kiinnikkeet, jolloin niille on jyrsittävä tilaa kattolevyihin.

Jos valitset räystäslautoihin ruuvat-tavat kiinnikekoukut tämän sijaan, voit odottaa vielä kattokourujen asennuksen kanssa.

1

Naulaa räystäspelti kattopintaan kiinni kouruille asti. Muista poistaa katosta kaikki lika, ennen kuin asennat kattohuovan.

2

Naulaa ja verhoile koko katto aluskatteella, ennen kuin aloitat alhaalta räystäspelliltä kattohuovan asennuksen kohti katon yläosaa.

3

Naulaa ja liimaa kattopaanut kiinni alhaalta ylöspäin ja leikkaa niitä kulmissa, jotta ne eivät mene toistensa päälle. Muista tarkkailla suuntaa, jotta rivit asettuvat samalla tavalla kaikilla kattopinnoilla.

4

Aseta lopuksi kattohuopavuota kulmavasojen päälle, jotta sau-moista tulee tiiviit. Kaksi vanaa kattoliimaa sauman kummallakin puolella ja kaistale vuotaa päälle. Näin saumat on peitetty.

5

Aluskatteen päällä on kattopaanut. Voit toki asentaa myös tavallisen kattohuovan.

Materiaalit

63 x 125 mm painekyllästettyä lankkua:

 • 2 päätypalkkia (A) á 299 cm
 • 6 kannatinpalkkia (B) á 286,3 cm
 • 5 poikkipalkkia (C) á enintään 55 cm

18 mm lattia-/kattolevyjä:

 • 4 lattialevyä (D) á 2400 x 1200 mm
 • 4 kattolevyä (E) (ei näy piirr.) á 2400 x 1200 mm

45 x 95 mm lankkua (lautaa):

 • 21 tolppaa (F) a 210 cm
 • 4 yläjuoksua (G) a 298 cm
 • 1 yläpalkkia (H), 98 cm

21 x 45 mm listaa:

 • 22 ruodelistaa (J)
 • (ei näy piirr.) á 210 cm

21 x 118 mm ThermoWood -limilautoja:

 • 82 seinäverhoilulautaa (K) (ei näy piirr.) á 298 cm

19 x 100 mm ThermoWood -lautoja:

 • 8 kulmalistaa (L) (ei näy piirr.) á 210 cm
 • 3 oven peitelautaa (M) (ei näy piirr.)

47 x 145 mm kattopalkkia:

 • 4 kulmavasaa (N) a 248 cm
 • 4 lyhyttä vaihtopalkia (P) á 108 cm
 • 4 pitkää vaihtopalkkia (R) á 132 cm

25 x 125 mm pontattuja räystäslautoja

 • 4 räystäslautaa, yli (S) á 336 cm
 • 4 räystäslautaa, alle (T) á 336 cm

Lisäksi:

 • 8 palkkikenkää
 • 36 naulauskulmaa
 • 1 rulla NKT-reikänauhaa
 • 40 mm helaruuveja
 • 30 m2 tuu-lensuojaa
 • 50 mm haponkestäviä ruostumatt. teräsnauloja
 • 70 mm rihlattuja teräsnauloja
 • Isola hiiri-verkkoa
 • ovi, 18 m2 kattopaanuja
 • 18 m2 aluskatetta
 • 24 kpl räystäs-peltiä
 • huopanauloja
 • kattoliimaa
 • kouruja
 • syöksyputkia
 • mustaa öljyä ja valkoista puunsuojaa

Erikoistyökalut

 • Naulain
 • Luotinarua

Ajankäyttö:

Varaudu käyttämään tähän hankkeeseen pari viikkoa.

Hinta:

Noin 8000 € sisältäen kaiken.

Vaikeusaste:

Jos seuraat ohjeitamme ja jos sinulla on jo kokemusta puurakentamisesta, pystyt hyvin tekemään tämän vajan.

Piirustus

Näin vaja kootaan

Näin vaja kootaan

3D-malli

3D-malli

Yksinkertainen vaja

Avaa malli ja katso tarkasti kaikki yksityiskohdat.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Vinot otsalaudat

Viistot otsalaudat johtavat veden tehokkaasti pois seinustalta.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kaunis pyramidikatto

Pyramidikaton rakenne on suhteellisen yksinkertainen.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Lattia- ja kattolevyt

Sekä katossa että lattiassa on 18 millin vanerilevyt.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Huopapaanujen asentaminen

Huopakatto on helppo tehdä pienistä paloista

Video

TYÖKALUT: Näin käytät viimeistelynaulainta

Videolla esitellään viimeistelynaulaimen toiminnot ja säätömahdollisuudet. Naulaimesta on paljon apua monissa eri töissä kuten listojen tai räystäspohjalautojen asentamisessa. Naulaimen ansiosta toinen käsi jää vapaaksi listojen ja lautojen kannatteluun.

Video

TEKNIIKAT: Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

Video

VINKIT: Väännä puu suoraksi

Video

VINKIT: Asenna pitkät laudat yksin

Video

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Pihavarasto