Rakenna maja puuhun

Puumaja sopii hienosti jokaiselle pihalle, jossa on leikkiviä lapsia. Maja on helppo rakentaa itse.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
450 euroa

IKIOMA MAJA PUUSSA. Ylhäälle puiden lehtien keskelle voi piiloutua Robin Hoodin tapaan. Ehkä Nottinghamin sheriffi tai prinssi Juhana ratsastaa tästä pian ohi...

Johdanto

Puumaja

Hanke käynnistyy lasten toiveesta. Lapsi kaipaa salaista paikkaa, joka on piilossa aikuisen valvovalta silmältä. Mutta olivatpa lapset kuinka omatoimisia tahansa, aikuisen on hyvä olla rakennustöissä mukana, jotta majasta tulee varmasti riittävän vankka. Majan pitää myös olla turvallinen.

Turvallinen puumaja

Puumajassa ei saa olla törröttäviä nauloja, joihin lapsi voi haavoittaa itsensä, ja lattian pitää kantaa lasten paino. Seinät eivät saa kaatua, kun puumajassa pompitaan. Aikuiset osaavat ottaa huomioon eri näkökohdat, joista seitsenvuotias on yleensä onnellisen tietämätön. Hän vain haluaa majan takapihan puuhun.

Tämä puumaja

Tee Itse rakensi puumajan 2,5 metriä maan yläpuolelle. Maja kiinnitettiin suoraan puuhun pulteilla ja kansiruuveilla. Puun runko on noin 60 senttiä paksu, joten se ei vahingoitu muutamasta pultista ja ruuvista.

Vankka pohja

Majan tärkein osa on noin 180x180-senttinen lankkupohja. Pohja kootaan rungon ympärille ja kiinnitetään puuhun pulteilla. Sen jälkeen pohja vakautetaan vinotuilla alapuolelta. Rakentamista on hyvä jatkaa vankalta pohjalta.

Lattia ja seinät

Puumajan lattia tehdään höylätyistä laudoista, joiden väliin jätetään pienet raot, jotta vesi pääsee valumaan maahan. Seiniin tehdään lomalaudoitus. Laudat kiinnitetään alapäästä majan pohjaan ja yläpäästä koolauslautaan. Katto tehdään lankuista ja kattolaudat limitetään siten, että vesi valuu alaspäin. Lopuksi koko puumaja maalataan pariin kertaan.

Puumajan rakentaminen on mukava koko perheen projekti.

Ohjeet

01
Näin puumaja rakennetaan 12 Vaihe

MAJA NOUSEE 2,5 METRIN KORKEU-TEEN ja kiinnitetään suoraan puuhun pul-teilla tai kansiruuveilla. Valitun puun runko on noin 60 cm paksu, joten se ei vahingoitu pienestä määrästä pultteja ja ruuveja.

180 x 180 cm:n pohja koostuu lautakehikosta. Pohja kootaan puunrungon ympärille ja pultataan siihen kiinni. Tämän jälkeen pohja jäykistetään vinojäykistäjillä alapuo-lelta, jotta sen päälle voidaan rakentaa.

Lattia on tehty höylätyistä muottilaudois-ta, jotka on asennettu pienin raoin, jotta sadevesi valuu lattiasta läpi maahan.

Seinät rakennetaan lomalaudoituksena. Laudat kiinnitetään pohjan reunaan ja yhdistetään ylhäällä sisäpuolelta rimalla.

Palkit on tehty laudoista ja katto limilau-doitettu, jotta vesi valuu pois. Maja maala-taan lopuksi pariin kertaan vesiliukoisella puunsuoja-aineella.

1

Sören näyttää Karille, miten loviliitos sahataan. Majan lattiaa kannattelevat 1 neljä pohjapalkkia (A) sovitetaan puunrungon ympärille. Jokaiseen palkkiin sahataan ja taltataan tätä varten 47,5 x 47,5 mm lovet 60 cm:n etäisyyksin.

2

Pohja kootaan puun ympärille 250 cm:n korkeuteen. Se kiinnitetään puuhun neljäl-lä 12 x 150 mm kansiruuvilla (B) palkkien (A) läpi.

3

Kulmat vahvistetaan kulmaraudoilla, jotka kiinnitetään 5 x 35 ruuveilla. Niille ei välttämättä tarvitse esiporata reikiä.

4

Pohja reunustetaan laudoilla (C), jotka kiinnitetään palkkeihin (A) 5 x 120 mm ruu-veilla. Huomioi ovea varten viistetty nurkka.

5

Kulmat vahvistetaan viistolaudoilla (D) ja vinojäykistäjillä (E), jotka kiinnitetään puunrunkoon 5 x 120 mm ruuveilla.

6

Lattialaudat (F) kiinnitetään. Lattia on 20 x 100 höylättyä lautaa, jotka kiinnite-tään 4 x 50 mm ruuveilla.

7

Seinät pystytetään. Limilaudoitus kiinni-tetään pohjareunaan majan ympärille. Sa-manpituiset laudat (G) asennetaan 5 cm:n raoin.

8

Kari ruuvaa uloimmat laudat (G) kiinni. Ne peittävät alemman kerroksen lautavälit. Sören on neuvonut, että ne pitää ruuvata keskeltä. Ruuvit eivät saa mennä kahden lautakerroksen läpi.

9

Palkit (K) kiinnitetään yläjuoksuihin (J) ja ruuvataan yhteen sivua vasten. Palkit lepäävät kahden katto-orren päällä. Palkit saavat ulottua 25 cm seinän yli, jolloin ne toimivat räystäinä.

Harjalaudat lepäävät ison T:n päällä kuten kuvasta näkyy.

10

Vahvikkeet (H) kiinnitetään verhoi-luun (G). Vahvikkeiden päällä ovat yläjuoksut, jotka ulottuvat 25 cm päädyn yli.

11

Katto katetaan 25 x 150 mm limilaudoi-tuksena (M). Ne sovitetaan puunrungon ympärille. Tuulilaudat kiinnitetään reunoihin.

12

Salainen uloskäynti. Kari voi halutessaan pujahtaa ulos lattia-luukun kautta oven sijaan.

Materiaalit

45 x 95 mm painekyllästettyjä palkkeja:
• 24 m alajuoksu (A), (C), (D) ja vinojäykisteet (E)
• 20 m kattorakenne (K) ja (L)

20 x 100 mm höylättyä lautaa:
• 25 m lattialautoja (F) (eivät näy kuvassa)

16 x 100 mm sahapint. aitalautaa:
• 100 seinälautaa (G) á 120 cm
• 4 tuulilautaa (O) á 200 cm

38 x 73 mm kattoruoteet:
• 15 m yläjuoksut (H) + (J)

25 x 150 mm paneelilautoja:
• 34 kpl vesikattoon (M) á 240 cm

Lisäksi:
• Kansiruuveja (B)
• Erilaisia ruuveja
• Kulmarautoja
• Puunsuoja-ainetta

Vie aikaa

1 viikonlopun

Hinta

450 euroa

Piirustus

Majan rakenne on näin yksinkertainen. Kyseessä on vain mallipiirros, majan mitat ja rakenteet voi sovittaa olosuhteiden ja lasten toiveiden mukaan.

Video

TEKNIIKAT: Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Video

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

Video

VINKIT: Naulojen ja ruuvien oikea pituus

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Leikkimökki