Autokatos, jossa on pyörävaja

Tavallisen autokatoksen yhteyteen voi rakentaa helposti pyörävajan. Vajan rakenne on yksinkertainen, ja se on helppo yhdistää autokatokseen siististi vaakarimoilla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
1.000 euroa

Johdanto

Haaveiletko katoksesta, jossa on tilaa sekä autolle että pyörille? Voit lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja rakentaa pyörävajan auto­ katoksen yhteyteen. Voit tehdä katoksen ja vajan alusta asti tai ostaa valmiin autokatoksen ja rakentaa pyörävajan sen kylkeen.

Tämä autokatos on tehty huolellisesti. Tolpat kestävät kosteutta tavallis­ ta paremmin, sillä ne on pystytetty tolppakenkiin eikä maahan. Katoksen jatkoksi rakennettu vaja on vuorattu yksinkertaisilla vaakarimoilla, jotka peittävät samalla autokatoksen takaseinän. Rimat yhdistävät vajan ja autokatoksen ulkonäöllisesti toisiinsa. Lopuksi kaikki puuosat maalataan, jotta autokatos ja vaja kestävät mahdollisimman pitkään.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Piirrä projektisi ilmaisella piirustusohjelmalla, ennen kuin rakennat

Ohjeet

01
Tolpat 4 Vaihe

Tolpat asennetaan U:n muotoisiin tolppa­ kenkiin, jotka valetaan betoniin. Tolpille kaivetaan noin 30x30 sentin kokoiset kuopat, jotka yltävät roudattomaan syvyyteen asti. Tolppakengät upotetaan märkään betoniin. Tolpat pystytetään vasta, kun betoni on saanut kovettua rauhassa vuorokauden ajan.

1

Upota U:n muotoiset tolppakengät betoniin. Aseta kuopan päälle vaakalauta, joka pitää tolppakengän paikallaan ja estää sitä vajoamasta betoniin. Tarkista vatupas­ silla, että tolppakenkä on suorassa. Painele betonia esimerkiksi rimanpätkällä, jotta massaan ei jää ilmakuplia ja betoni tiivistyy tolppakengän ympärille.

2

Asenna tolppa (A) tolppakenkään. Kiinnitä tolppa väliaikaisesti puristimella, kunnes kaikki tolpat ovat paikoillaan. Viritä tolppien viereen linjalanka ja suorista tolpat. Voit nostaa tolppia jonkin verran ujuttamalla niiden alle puukapuloita tai kiiloja.

3

Asenna palkki (C) väliaikaisesti kahden tolpan päälle. Tarkista, että tolpat ovat tar­ kasti suorassa ja hienosäädä niitä tarpeen mukaan. Voit tehdä kattoon kallistuksen asentamalla vajan toisen pään tolpat hieman korkeammalle. Voit tehdä katosta myös jyrkemmän, jos haluat, että lumi valuu alas paremmin.

4

Ruuvaa tolpat (A) kiinni 12x120 millin kansiruuveilla.

02
Palkit 4 Vaihe

Katoksen molemmilla puolilla on kolme tolppaa, joiden päihin sahataan hahlot palkkeja varten. Jos sivupalkit eivät yllä katoksen päästä päähän, jatkoliitokset tehdään tolpan kohdalle. Poikittaiset katto­ palkit kiinnitetään sivupalkkeihin kulma­ raudoilla. Palkit kallistuvat automaattisesti toiseen suuntaan, sillä tolpat asennettiin eri korkeudelle.

1

Asenna palkki (B) tolppien (A) päälle. Sivupalkit jäykistävät katoksen rakenteen ja toimivat poikkipalkkien alustana. Sahaa palkit niin pitkiksi, että ne yltävät 30 senttiä etutolpan ja 15 senttiä takatolpan yli.

2

Kiinnitä palkki (B) kierretangoilla, alus­ levyillä ja muttereilla. Autokatoksen rungon voi periaatteessa koota pelkillä ruuveilla, mutta kierretangot tekevät rakennuksesta tukevamman. Se on tarpeen, kun auto­ katoksen kylkeen rakennetaan pyörävaja.

3

Kiinnitä poikittaiset kattopalkit (C) sivupalkkeihin (B) kulmaraudoilla ja ruuveilla. Asenna lankut 60 sentin välein. Kulmaraudat pitää asentaa vain palkkien toiselle puolelle, sillä niiden päähän kiin­ nitettävät otsalaudat jäykistävät katon ja estävät palkkeja liikkumasta.

4

Maalaa rakennus. Maalaaminen on paljon helpompaa nyt kuin myöhemmin. Tässä vaiheessa on helppo yltää kaikkiin nurkkiin, eikä maalia mene vahingossa valokatelevyihin.

03
Vaja ja katto 4 Vaihe

Lisärakennus koostuu kahdesta tolpasta, jotka yhdistetään autokatokseen palkeilla. Lisäksi takatolppien väliin pystytetään kaksi ylimääräistä tolppaa ovien asentamista varten.

Valokatelevyt voi asentaa katolle, kun puurunko on valmis. Tässä käytetään läpinäkyviä valokatelevyjä.

1

Pystytä maahan kaksi tolppaa (A) vajan rakentamista varten. Asenna tolpat autokatoksen takatolppien kohdalle. Asenna takatolppien kohdalle ylimääräinen palkki (D) palkkien (E) kiinnittämistä varten. Asenna palkki (D) vajan ulkopuolelle. Kiin­ nitä se kierretangoilla samalla tavalla kuin autokatoksen palkit (B).

2

Sahaa tolpat (A) sen pituisiksi, että ne ovat palkin (D) tasolla. Sahaa palkit sen pituisiksi, että ne ovat samassa linjassa tolppien ulkoreunan kanssa.

3

Kiinnitä kaksi apulankkua (F) auto­ katoksen takana olevaan lisätolppaan. Asenna lankunpätkät tolpan molemmille puolille takimmaisten lankkujen väliin. Lankunpätkien tarkoitus on tukea kattoa tolpan ympärillä.

4

Asenna otsalaudat (G) vajan ja auto­ katoksen ympärille. Asenna ruuvit suoriin riveihin linjalangan avulla. Kiinnitä valo­ katelevyt niille sopivilla ruuveilla. Leikkaa levyt sopiviksi pistosahalla. Liimaa sahaus­ kohtiin maalarinteippiä, jotta sahauslinjan reunoista tulee siistit.

04
Rimat ja ovet 5 Vaihe

Vaja ja autokatoksen takaseinä vuorataan rimoilla. Vajaan tulee yhteensä kolme ovea: yksi pariovi, josta on helppo kulkea pyörien kanssa ja tavallinen ovi, josta on helppo päästä vajan takaosaan. Ovet tehdään tasaisella ja suorakulmaisella alustalla ja asennetaan paikoilleen valmiina. Ovista tulee suorakulmaiset, kun ne tehdään levyn päällä. Kaikkiin oviin asennetaan vinotuet, jotta ne eivät painu kieroiksi.

1

Nämä rimat yltävät talon seinään asti, joten seinään pitää asentaa tolppa (H) rimojen kiinnittämistä varten. Tolppa asennetaan seinään 5x60 millin ruuveilla.

2

Sahaa ja asenna rimat (M). Kiinnitä rimat tolppiin 4,5x43 millin ruuveilla. Käytä rimojen välissä 8 milliä paksua välikapulaa, jotta kaikista raoista tulee yhtä leveät.

3

Sahaa rimat (M) sopivan pituisiksi, kun kaikki saman seinän rimat ovat paikoillaan. Kuvassa sahataan vajan pitkän seinän rimoja. Kiinnitä rimoihin väliaikainen ohjain­ rima ja työnnä käsisirkkeliä sen reunaa pitkin, jotta sahauslinjasta tulee suora ja siisti. Voit käyttää myös upotussahaa ja ohjainkiskoa.

4

Tee ovet tasaisella ja suorakulmaisella alustalla. Tee aluksi runko osista (J ja K), ja kiinnitä siihen rimat (M) 4,5x40 millin ruuveilla. Asenna kaikkiin oviin vinotuki (L) saranapuolen alanurkasta toisen puolen ylänurkkaan.

5

Rimat ja ovet sulautuvat yhteen.

Materiaalit

 • 6-tolppainen valmisautokatos (A, B, C, G)

Autokatoksen perustus:

 • 6 pilarikenkää 125x125 millin tolpille
 • 24x40 kiloa valmisbetonia
 • Kansiruuveja, 12x120 mm + aluslevyjä
 • 8 kierretankoa, Ø 12 mm, n. 15 cm pitkiä
 • 8 mutteria ja aluslevyjä, Ø 12 mm

Vaja:

 • 2 pilarikenkää 125x125 mm tolpille
 • 2 tolppaa, 125x125 mm
 • 2 palkkia (D) á 48x123 mm lankkua,
 • 270 cm pitkiä
 • 5 kattopalkkia (E) á 48x123 mm lankkua,
 • 205 cm pitkiä
 • 2 otsalautaa (G) á 18x200 mm,
 • 206,8 ja 270 cm pitkiä
 • Valokatelevyjä, 0,7 mm
 • Valokateruuveja, noin 50 kpl.
 • 12 kulmarautaa, 40x40 mm
 • Ruuveja, 4x45 mm
 • Kestopuurimaa (M), 21x45 mm, vajan seiniin
 • 185,5 ja 235 cm pitkiä
 • Ruuveja, 4,5x43 mm

Takaseinän puutavara:

 • 1 tolppa (H) 48x73 mm, 180 cm pitkä
 • 1 tolppakenkä 125x125 mm tolpalle
 • 1 tolppa (A), 125x125 mm, 200 cm pitkä
 • Kansiruuveja, 12x120 mm + aluslevyt
 • 2 apukapulaa (F) á 48x123 mm lankkua,
 • 57 cm pitkiä
 • Kestopuurimaa (M), 21x45 mm,
 • 11,5 ja 215 cm pitkiä
 • Ruuveja, 4,5x43 ja 5x60 mm

Ovet (sekä pari- että yksittäisovi):

 • 6 rungon pystyosaa (J) á 48x73 mm, 166 cm
 • 6 rungon vaakaosaa (K) á 48x73 mm, 66,5 ja
 • 85 cm
 • 3 vinotukea (L) á 48x48 mm,
 • n. 145 ja 155 cm pitkiä
 • Kestopuurimaa (M), 21x45 mm,
 • seiniin, 81,5 ja 85 cm pitkiä
 • Ruuveja, 4,5x43 mm
 • 12 ikkunakulmarautaa, 112 mm
 • 6 tallinovensaranaa, 385 mm
 • 2 ovenkahvaa

Lisäksi:

 • Ulkomaalia, tässä harmaata

Erikoistyökalut

 • Tarvittaessa upotussaha ja ohjainkisko

Vie aikaa

Noin 4-5 päivää.

Hinta

Noin 1.000 euroa.

Vaikeusaste

Autokatoksen rakentaminen ei ole vaikeaa, mutta tolpat ja ovet pitää asentaa tarkasti suoraan.

Piirustus

Video

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

TEKNIIKAT: Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …