Puupöytä penkkeineen koko perheen käyttöön

Nämä kauniit ja vankat pihakalusteet voi rakentaa tavallista laudoista. Lähes kaikkiin työvaiheisiin riittää työkaluiksi pelkkä porakone ja saha.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
200 €/koko kalustesarja

Johdanto

Jos pihallasi ei ole vielä kalusteita, älä huoli: neuvomme, miten rakennat ne helposti. Kalusteet voit rakentaa rakennustarvikeliikkeiden tavallisesta rakennuspuutavarasta, ja työkaluiksi riittävät muutamat pakistasi löytyvät vakiotyökalut. Työtä voi toki helpottaa isolla konekannalla, mutta se ei ole tarpeen.

LUE LISÄÄ: Tasohöylä – oleellinen osa verstasta

Voit käytettävissä olevan ajan, oman energiatasosi ja työkaluvalikoimasi mukaan päättää, kuinka hienoja yksityiskohtia kalusteisiisi tulee. Voit myös rakentaa pöydästä ja penkeistä tässä esiteltävää mallia lyhyemmät tai hieman pidemmät, sillä vankat laudat kyllä kestävät, eikä pihakalusteista tule hataria.

Me rakennamme penkit ja pöydän valmiiksi, ennen kuin maalaamme ne, jotta työvaiheet näkyvät hyvin. Jos haluat suojata kalusteet, pohjusta ne öljyllä ja puusuojalla, ennen kokoamista. Maalaa ne lopuksi.

Ohjeet

01
Penkin päädyt kootaan yksitellen 8 Vaihe

Penkki rakennetaan neljässä vaiheessa: ensin rakennetaan kaksi päätyä, sitten ne kootaan ruuvaamalla istuin niihin kiinni, minkä jälkeen työstetään selkä-noja. Lopuksi penkkiä vankistetaan istuimen alle asennettavilla vinotuilla.

Jotta hanke olisi todella helppo, pen-kin rakenne on suorakulmainen. Selkä-nojan hyvä kaltevuus syntyy sahaamalla takajalkojen etureunat viistoon. Osat yhdistetään pulteilla ja muttereilla.

1

Sahaa takajalkojen (A) yläosa viistoon selkänojan kallistamiseksi. Linja alkaa 2 cm yläreunasta sisään päin ja jatkuu 50,5 cm jalkoja alaspäin.

VINKKI: Upotussahasta (+ kisko) on apua.

2

Merkitse jalkoihin (A ja B) pulttien reiät. Ne teh dään 2 cm kaikista sivuliitoksista sisäänpäin. Jos valmistat poraohjaimen (kts. seur. vaihe), etäisyys reunasta on helppo säilyttää.

3

Valmista poraohjai n ja pora teline, johon kiinnität porakoneen. Taso (X) ja ohjurit (Y) kiinnite tään poh ja le vyyn (Z), jotta voidaan porata tarkasti suo rassa kulmassa 2 cm:n päähän takareunasta.

4

Poraa 8 mm:n reiät pulteille jalkoihin (A ja B) ja runkoon (C). Poraa ensin jalkoihin (A ja B), kiris tä sitten ne kiinni runkoon (C) ja poraa hieman reikiin - loppu-osa porauksesta tehdään poraohjaimella.

5

Kokoa jalat (A ja B) ja runko (C) pulteilla. Työnnä pultit sisään pää dyn ulkopuolelta. Lopuksi tarvitset vasaraa, täs-sä pultin kauluksen reunat lukitsevat pultin puuhun. Kiinnitä aluslevyillä ja muttereilla.

6

Yhdistä ylemmän rungon sisäsivu (C) vaakalautoihin (D). Laudan-pätkien avulla selkänojan ja istui men ruuvit sijoittuvat yhtä etäälle reu nasta. Sivele niihin liimaa ennen kuin asennat ne.

7

Kiinnitä vaakalaudat (D) runkoon parilla 6 x 80 mm:n ruuvilla. Liima pitää yksinkin, mutta ruuveja käyttämällä voit jatkaa työtä välittömästi.

8

Lukkopultit kiriste-tään muttereilla - pultit takertuvat puuhun, eivätkä siis pyöri ympäri.

02
Istuimen ja selkänojan kiinnitys ja tulppaus 7 Vaihe

Sekä istuin että selkänoja rakennetaan 45 x 95 mm:n höylälaudoista. Ne on sahattu 178 cm:n pituuteen eli 27 cm pöytälevyä lyhyemmiksi, joten ne sopi­ vat hyvin yhteen. Voit muuttaa lautojen pituutta, mutta niiden pieni pituus ero kannattaa säilyttää.

Lautoja kiinni pitävät ruuvit katetaan tulpilla. Tämä pidentää penkin käyttö­ ikää. Karmiruuvien kattamiseen tarkoi­ tetut tulpat viimeistelevät ilmeen.

1

Esiporaa ruuveille ja tulpille reiät is­ tuin­ ja selkänojalautoihin (E). Sijoita reiät 12,5 cm:n päähän päädystä ja 2 cm etureu­ nasta poraohjainta käyttäen. Po raa 1 cm 14 mm:n poralla, sitten läpi 6 mm:n poralla.

2

Yhdistä päädyt kahteen reunim­ maiseen istuinlautaan (E). Osat on helppo yhdistää ja oikaista niin, että päädyt jäävät 10 cm laudan päätyjen sisäpuolelle, kun käytät apuna yhdenkäden puristimia.

3

Kiinnitä kaksi reunimmaista istuinlautaa (E) 6 x 100 mm:n ruuveilla. Ruuvien kannat katoavat reikään tehtyyn upotusosaan. Tarkista, että ruuvin päälle jää tilaa puutulpalle.

4

Kiinnitä reunimmaiset selkänoja­ laudat (E) päätyyn (takajalkaan (A)). Oikaise ne, jotta päädyt ovat suorassa kul ­ massa istuimeen nähden ja etäisyys laudan päätyyn on 10 cm. Kiinnitä laudat.

5

Jaa loput laudat (E) tasaisesti istuimeen ja selkänojaan. Aseta kaksi lautaa kiinnitettyjen lautojen väliin, mittaa välin leveys ja jaa se tasaisesti eli 1/3 välimitasta jokaiseen lautaväliin.

6

Kiinnitä istuimen ja selkänojan lo­ put laudat (E). Puristimet helpottavat lautojen asennusta ja hienosäätöä oikeille pai koille, ennen kuin laudat ruuvataan kiinni.

7

Liimaa puutulpat ruuvinkantojen päälle ulkokäyttöön tarkoitetulla PU­ liimalla. Voit iskeä tulpat sisään vasaralla.

VINKKI: Kaada kulhoon vähän liimaa ja sivele liima tulppiin siveltimellä.

03
Penkkiä jäykistetään alapuolelta 2 Vaihe

Vaikka istuin ja selkänoja vakauttavat penkkiä, rakennetta lisävahvistetaan kahdella pitkällä vinotuella alapuolelta.

Vinotuet yhtyvät keskellä lyhyeen tukilautaan, joka kokoaa istuinlaudat. Jotta saat rakenteesta hieman tyylik­ käämmän ja huomaamattomamman, voit oikaista lyhyen tuen etu­ ja takareu­ nan leveällä 45 asteen viisteellä.

1

Kiinnitä keskelle istuimen alapintaa tukilauta (F). Kiinnitä se alapuolelta 6 x 80 mm:n ruuveilla, ja asenna ruuvit limittäin rakenteen lujittamiseksi.

2

Kiinnitä vinotuet (G) tuki lautojen (F) ja runkolautojen (C) väliin. Kaksi vinolautaa sahataan viistäen mittaan ja kiinnitetään 5 x 55 mm:n ruuveilla.

04
Rakenna ensin pöydän kaksi pukkijalkaa 6 Vaihe

Pöydän pukkijalat ovat vankat, ja koska ne kootaan päältä päin vaakalaudalla, pöytärakenteesta muodostuu vakaa.

Jalat sahataan 45°:n kulmaan ja asetetaan ristiin keskeltä - tai hieman alem-paa, jolloin ne ovat vähemmän tiellä. Näin menetellen pöydästä ei tosin tule aivan yhtä vakaa ta. Työstämme lapalii-toksen, jossa puun paksuudesta poistetaan puolet. Liitos on yksinkertainen ja helpottaa seuraavia työvaiheita.

1

Jalkojen (A) risteyskohdassa puusta poistetaan puolet sen paksuudesta. Voit poistaa puuta vanhaan tapaan käsisahalla ja taltalla, mutta liukutangollista katkaisusahaa käyttäen selviät helpommalla.

2

Säädä katkaisusahan sahaus-syvyys niin, että viillot yltävät tar-kasti puoliväliin pöydänjalkaa. Kun sahaat molem milta sivuilta koerimaa, näet heti, koska terä on sahannut oikeaan syvyyteen.

3

Naputtele katkaisusahalla tiheään viiltämäsi puu irti vasaralla. Kirvesmiehet ovat perinteisesti käyttäneet tähän työvaiheeseen leveää talttaa.

4

Kaavi jäänteet pois kat kaisu sahalla kuljettamalla lankkua te rän alla. Jotta alue saadaan siistiksi etureu naan asti, jalan ja ohjaimen väliin on jätettävä etäisyyt tä, joten asetamme lankun taakse riman (X).

5

Pukit kootaan pulteilla. Molemmat jalkaosat (A) sopivat niin tarkasti toisiinsa, että niistä syntyy täysin suora kulma. Jalat kootaan pultilla kuten penkin kin jalat. Porasimme jalan läpi yhdellä kertaa.

6

Kiinnitä vaakalauta (B) jalkoi hin (A) 6 x 80 mm:n ruu villa kummas ta kin reunasta. Tarkista, että lauta on suorassa.

VINKKI: Sahaa vaakalaudasta kulma pois, niin istujien jaloille jää enemmän tilaa.

05
Pukkijalat yhdistetään runkoon 8 Vaihe

Pukkijalat kootaan pöydän runkolautoi-hin. Aivan kuten penkissäkin, kiinni-tämme ensin kaksi uloimmaista lautaa, ja sen jälkeen jaamme lopputilan tasai-sesti lautojen kesken.

Koska lautojen kiinnitysruuvit tulevat pöytälevyn päälle, ne altistuvat sateelle, joten ruuvienreiät tulpataan. Tulpat saa-tetaan nyt laudan tasoon (toisin kuin pen kissä), ja ne sahataan pyörökepistä.

1

Kiinnitä uloimmat runkolaudat (C) puristimilla pukkijalkaan laudan toisen pään levätessä työpöydällä. Laudan tulee ulottua 20 mm pukkijalkojen vaakalaudan yli molemmissa päädyissä.

2

Kiinnitä toinen pukkijalka toi seen päähän runkolautaa. Pöydän osat on helpompi säätää paikalleen, kun käytät puristimia. Kun pöydän ristikkäis mitat ovat yhtä pitkät, pöytä on suorakulmainen.

3

Kiinnitä kaksi runkolautaa (C) vaakalautaan (B) 80 mm:n ruuveilla: yksi ruuvi kumpaankin liitokseen. Poraa ensin 15 mm:n syvyyteen 13 mm:n poralla, ja sen jälkeen vaakalautaan 6 mm:n poralla.

4

Kiinnitä loput pöytälaudat (C). Laudat jaetaan tasaisesti, kiinnitetään puristimilla ja kahdella 6 x 80 mm:n ruuvilla jokaisesta liitoksesta, kun kaikki osat on oikaistu ja saatu täysin suoraan.

5

Tulppaa ruuvienreiät 13 mm:n pyörökepillä. Voit sahata kaikki tulpat ensin mittaan, tai tehdä kuten me: liimaa kepin pääty kiinni, sahaa loppuosa pois, liimaa keppi seuraavaan reikään jne.

6

Keppi sahataan aivan pöytälaudan pinnan tasoon hienohampaisella teräl­ lä. Monitoimityökalulla sahaus sujuu ripeästi.

VINKKI: Jos haluat toimia oikeaoppisesti, työs tä tulpat tulppaporalla.

7

Jäykistä pöytää alapuolelta kahdella poikkilaudalla (D) ja kahdella vinotuella (E) - kuten penkissäkin tehtiin. Kiinnitä ensin poikkilaudat, sitten vinotuet.

8

Pöytä hiotaan ja tulpat työste­ tään pöytälautojen tasoon. Tämän jälkeen kalusteet pohjustetaan ja maalataan.

Materiaalit

45 x 120 mm höylättyä mäntyä/kuusta:
• 2 takajalkaa (A) á 90 cm
• 2 vaakalautaa (B) á 39,5 cm

45 x 95 mm höylättyä mäntyä/kuusta:
• 4 runkolautaa (C) á 58 cm
• 2 välikappaletta (D) á 35 cm (sovitetaan)
• 8 istuin- ja selkänojalautaa (E) á 178 cm
• 1 tukilauta (F), 36 cm

45 x 45 mm höylättyä mäntyä/kuusta:
• 2 vinotukea (G) á 70 cm (sovitetaan)

Lisäksi:
• Lukkopultteja, aluslevyjä ja muttereita 8 x 100 mm, 32 kpl
• Ruostumattomia puuruuveja, 5 x 55, 6 x 80 ja 6 x 100 mm
• Puutulppia karmiruuveille, 32 kpl
• PU-liimaa, ulkokäyttöön
• Öljypohjustetta
• Puunsuojaa, puoliksi peittävää

Materiaalit pöytään:

45 x 120 mm höylättyä mäntyä/kuusta:
• 4 pöydänjalkaa (A) á 100 cm (sovitetaan)
• 2 kehyslautaa (B) á 90 cm
• 6 pöytälautaa (C) a 205 cm

45 x 95 mm höylättyä mäntyä/kuusta
• 2 keskimmäistä kehyslautaa (D) á 85 cm

45 x 45 mm höylättyä mäntyä/kuusta
• 2 vinotukea (E) á 60 cm (sovitetaan)

Lisäksi:
• 2 pulttia, aluslevyjä, muttereita, 8 x 70 mm
• Ruostumatt. ruuveja, 5 x 55 ja 6 x 80 mm
• Puutulppia, 24 kpl, esim. pyörökepistä
• Öljypohjustetta
• Puunsuojaa, puoliksi peittävää

Vie aikaa

3-5 päivää + maalaus- ja kuivumisaika

Hinta

200 €/koko kalustesarja

Vaikeusaste

Todella helppo hanke, ja rakennat mainiot puutarhakalusteet alusta loppuun.

Piirustus

Pihakalusteet vankoista laudoista

Pöytä ja penkit rakennetaan kolmesta erilevyisestä, mutta samanpaksuisesta puutavarasta. Laudat pultataan ja ruuvataan yhteen yksinkertaisin liitoksin. Jos haluat päästä todella helpolla, voit korvata istuimen, selkänojan ja pöytälevyn tulpat ruuveilla. Tulpat toki viimeistelevät kaluste-ryhmän ilmeen.

Pihakalusteet vankoista laudoista

Ensin rakennetaan pöydän päätyjen pukkijalat, jotka yhdistetään pöytälautojen avulla. Lopuksi pöytää jäykistetään keskipukilla ja vinotuella.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Puutarhakalusteet