Yksinkertaisen vankka penkki

Vain kahta eri kokoista puutavaraa ja yksi ruuvikoko. Tätä helpommalla tai edullisemmin ei juuri voi päästä. Katso tästä, miten helppo se on rakentaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
70 euroa

Johdanto

Tee itse -projektien ostoslistalta löytyy yleensä kyynärän mitalla erilaista puutavaraa. Tämä penkki on kuitenkin poikkeus, sillä se syntyy vain kahta eri puutavarakokoa ja yhtä ruuvikokoa käyttämällä. Lisäksi lähes kaikki penkin osat sahataan suoraan kulmaan, mikä myös osaltaan helpottaa työskentelyä.

Vaikka penkki on äärimmäisen helppo rakentaa, sen ulkonäöstä tai kestävyydestä ei ole tarvinnut tinkiä. Penkin monet listat ja ruuviliitokset tekevät siitä vankan, ja ilmava rakenne antaa tyylikkyyttä ja yksinkertaisuutta sen ilmeeseen.

Rahoilla huippulaatua

Kahta selkätukea lukuunottamatta koko penkki voidaan rakentaa tavallisista 45 x 45 mm:n listoista. Niitä saa kaksi kolme metriä parilla eurolla, joten tämä projekti ei tee lovea budjettiin. Penkin koko puutavaramäärän hinnaksi tulee noin 50 €. Maalien ja ruuvien kanssa kokonaishinta on noin 70 €. Tällä summalla ei pihakalusteliikkeistä saa yhtä laadukasta penkkiä.

Valtavasti piilotettuja ruuveja

Penkin rakenne muistuttaa Lego-rakennussarjaa, paitsi että palikoiden tilalla on yhteen ruuvattavat listat. Vaikka ruuveja käytetään paljon, ne eivät näy penkistä päälle päin. Liitokset nimittäin kääntyvät ”taaksepäin”, joten ruuvit peittyvät aina seuraavaksi asennettavan listan alle.

Mustat ”istuimet” voi luonnollisesti maalata myös jonkin muun väriseksi, mutta niistä ei voi luopua ilman, että kestävyys kärsii. Ellei sitten päätä asentaa penkin keskikohtaan ylimääräistä jalkasarjaa.

Ohjeet

01
Sahaa osat 4 Vaihe

Sahaus sujuu helposti. Lähes kaikki osat sahataan vain pituusmittaan. Tästä sel-viää nopeasti katkaisu-/jiirisahalla, mutta myös pistosahalla pärjää.

Vain selkätuet (F) sahataan muotoon, jotta penkistä tulee mahdollisimman mukava istua. Jos mittaat tarkasti, nou-datat piirustusta ja käytät ensimmäistä selkätukea toisen tuen mallina, selkä-tuista tulee tarkalleen samanlaiset.

Viimeinen mutta tärkein työtehtävä on porata kaikki ruuvinreiät, jotta ne sijoittuvat limittäin toisiinsa nähden. Reiät voidaan porata joko yhdellä kertaa tai yksitellen työn edetessä.

1

Lyhennä kaikki listat (45 x 45 cm) tarvikelistassa annettuihin mittoihin. Mittaa sitten, miten listat kootaan, ja esi-poraa ruuveille reiät 5 mm:n poranterällä. Poratelineestä on iso apu, mutta reiät voi porata myös vapaalla kädellä.

2

Poraa välikappaleiden (D) reiät limittäin jalkojen (B) reikiin nähden. Näin ruuvit eivät osu toisiinsa, kun listat ruuvataan yhteen.

3

Sahaa selkätuki (F) pistosahalla, kun olet ensin piirtänyt sen muodon soiroon vasemmalla puolella olevan piirustuksen mittojen mukaan.

4

Käytä ensimmäistä selkätukea (F) mallina toiselle. Kun olet sahannut kappaleet, hio ne täysin sileiksi. Työ sujuu nopeasti nauhahiomakoneella, mutta epäkeskohiomakonekin käy.

02
Kokoa penkki 6 Vaihe

Jos olet porannut kaikki ruuvinreiät huolella toisiinsa nähden limittäin, penkin kokoaminen sujuu leikiten.

Jalkojen (B) ja istuimen/selkälistojen (C) sijainnit selviävät nopeasti ja helposti kahden 50 cm ja 25 cm pitkien apu-mittakeppien avulla.

Jotta ruuvinreiät jäisivät huomaamat-tomiksi, kokoaminen kannattaa aloittaa etummaisesta istuinlistasta. Näin kaikki ruuvit kääntyvät taaksepäin ja jäävät seuraavien listojen taakse piiloon. Vain penkin takasivuun ja selkänojan päällisivuun jää joitakin ruuvinreikiä, jotka tasoitetaan lopuksi.

Tyylikäs, kestävä ja yksinkertainen. Penkki on rakennettu vain kahdesta puutavarakoosta.

1

Ruuvaa ensin kaksi välikappaletta (C) kiinni istuinlistaan (A), 50 cm:n päähän kummastakin päästä. Jotta työ sujuisi jouhevasti ja kappaleet sijoittuisivat tarkasti oikeille kohdille, sahaa avuksesi 50 cm pitkä mittakeppi.

2

Jalat (B) asennetaan 25 cm:n pää-hän istuinlistan (A) päädystä. Myös nyt tarvitaan mittakeppiä (25 cm pitkä). Jokai-seen jalkaan - ja muihin liitoksiin - käyte-tään 5 x 70 mm:n ruuveja, jotka asetetaan viistosti porattuihin reikiin.

3

Sitten kiinnitetään seuraava istuinlista (A). Kiinnitä kappaleet puristimilla ja kiinnitä lista molempiin jalkoihin (B) ja kahteen välikappaleeseen (C). Limittäin sijoitetut esiporatut reiät takaavat, että ruuvit eivät osu toisiinsa.

Kun asennat seuraavan jalan (B), listan (A) ruuvinreiät tulevat sitä vasten.

4

Asenna sitten listat (A), jalka (B) ja välikappaleet (C ja D). Kun olet puolivälissä, asenna poikkijäykiste (E). Se kiinnitetään jokaiseen jalkaan kahdella ruuvilla. Jatka sitten listoilla A, B, C ja D.

5

Selkätuet (F) ruuvataan kiinni välikappaleisiin (D) alhaalta ja istuin-listoihin (A) päältä. Tämän jälkeen voidaan koota penkin selkänoja. Se koostuu selkä-nojan listoista (A) ja välikappaleista (C), ja ne kootaan samalla tavalla kuin istuin.

6

Kun selkänoja on nostettu pai-koilleen, se ruuvataan kiinni selkä-nojan tukiin (F). Ruuvaa takapuolelta selkä-nojan läpi ja kaikkiin neljään listaan (A) yhdellä ruuvilla/liitos. Käännä penkki ja kiinnitä noja takimmaiseen istuinlistaan.

Materiaalit

45 x 45 mm listoja:
• 10 istuin-/selkänojalistaa (A) á 210 cm
• 10 jalkaa (B) á 42 cm
• 20 välikappaletta (C) á 45 cm
• 10 välikappaletta (D) á 10 cm
• 1 poikkituki (E), 175 cm

45 x 95 mm soiroja:
• 2 selkätukea (F) á 78 cm

Lisäksi:
• 5 x 70 mm ruuveja (ruostum. terassiruuvi)
• Pohjustetta (lahoa ja sieniä vastaan)
• Täysinpeittävää puunsuojaa

Erikoistyökalut
• Porateline
• Tarv. nauhahiomakone

Vie aikaa

Noin päivä. Jos osat maala-taan ennen kokoamista, laske kuivumiseen päivä.

Hinta

Noin 70 € (50 € puutavaraan, loppu-summa ruuveihin ja maaliin

Vaikeusaste

Aloittelijalle sopiva projekti, jossa tarvitaan vain kahta eri puutavara- ja ruuvikokoa.

Piirustus

Multimedia

Selkätuki sahataan muotoon

Kaksi selkätukea (F) ovat ainoat penkin osat, joita ei raken-neta 45 x 45 mm:n listoista. Sen sijaan ne sahataan 45 x 95 mm:n soiroista niin, että niihin saadaan hienoinen kallistus taaksepäin. Näin pen-killä on mukavampi istua. Oik. olevassa piirustuksessa on annettu mitat selkä-tuen muodon piirtä-miseksi soirolle. Kaksi tummanharmaata aluetta osoittavat istuinlistojen (A) ja välikappaleiden (D) sijainnin.

Selkätuki sahataan muotoon

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Pihapenkki