Kätevä penkki kääntönojalla

Ranskalaisella ruuvilla saat rakennettua penkkiin kätevän kääntönojan, jos aurinko paistaa liiaksi kasvoille tai jos haluaa välillä vaihtaa näköalaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
60 euroa

Johdanto

Tavallista puutarhapenkkiä pitää nostaa, siirtää tai kääntää, jos haluaa vaihtaa näköalaa tai nauttia vaikka ilta-auringon viimeisistä säteistä. Tämän penkin kanssa riittää, että nostaa tuolin takaosaa ja kääntää selkänojan toiseen suuntaan. Penkki on 170 cm pitkä. Se päätettiin tehdä lehtikuusesta, koska löytyi hyvä tarjous vankasta ja hyvälaatuisesta lehtikuusipuusta. Penkin voi hyvin rakentaa myös kuusipuusta.

Ohjeet

01
Rakenna penkin jalat ja vaakaosat 7 Vaihe

Molemmat jalkasarjat koostuvat kahdesta jalasta (A seur. sivun piirroksessa), tolpasta (B) ja kahdesta vaakaosasta (C). Vaakaosat ja jalat upotetaan tolppiin.

Tolpat sahataan pituuteen - 40,5 cm. Vaakaosa ja jalat upotetaan tarkasti.

Vaakaosa ja jalat työntyvät 5 mm tolppien sivujen yli, sillä vaakaosa ja jalat ovat 28 mm paksuja, lovet sen sijaan vain 23 mm syviä. Tolppia on nostettu 15 mm irti maasta.

1

Penkin jalat (A) ja vaakaosa (C) sahataan pituuteen, ja niiden lopullinen muoto mer-kitään pyöristyksineen. Sahaa osat kapealla pistosahan terällä. Hio pinta nauhahiomakoneella.

2

Penkin alaosasta tulee vakaampi, kun jalkojen (A) alareunaan tehdään viilto (kts. piirros). Merkitse ja käytä 12 mm poraa reikien poraamiseksi puuhun.

3

Sahaa pistosahalla kah-den porausreiän väli auki jalkojen alareunan suuntaisesti. Irrota hukkapuu sahaamalla rei-kien ulkoreunojen alareunasta suorassa kulmassa sisäänpäin.

4

Merkitse ja sahaa tolp-piin (B) viilto suorassa kulmassa. Sahaa merkittyyn syvyy-teen saakka. Käytä tarvittaessa apulautaa, joka puristetaan merkkiviivan kohdalle, ja ohjaa sahanterää laudan myötäisesti.

5

Kiinnitä tolppa puristimilla ja sahaa hukkapuu pois. Sahaa viivan hukkapuun puolelta ja poista mahdolliset epätasaisuudet raspilla tai hiomapaperilla.

6

Esiporaa jalkojen ja vaakaosan läpi 5 mm poralla. Tee ruuvinkannoille upotukset, ennen kuin asennat ensimmäisen jalkakappaleen, jotta se ulottuu yhtä pitkälle tolpan kummallakin sivulla.

7

Jalkaosa (A) liimataan ja ruuvataan kiinni tolppaan (B). Käytä pu-liimaa ja 5 x 60 mm ruostumattomia ruuveja. Vastakkainen jalkaosa ja vaakaosat (C) kiinnitetään samalla tavalla.

02
Rakenna penkin istuinosa 5 Vaihe

Istuin koostuu kuudesta lis-tasta, joista kaksi ulointa (D1) on 10 cm pidempiä kuin neljä muuta (D2). Uloimmat listat työntyvät nimittäin 5 cm jal-kojen vaakaosan yli, jotta ne voivat toimia stoppareina taittuvalle selkänojalle.

Istuimen listat valmistetaan halkaistuista terassilau-doista. Istuinta vakautetaan keskikohdan alle asennettavalla poikkituella (E).

1

Sahaa kuusi listaa (D1 ja D2). Aseta ne pöydälle ja esiporaa reiät kaikille ruuveille 3 mm poralla. Tee upotukset kaikille ruuvikannoille.

2

Sijoita uloin lista (D1) niin, että se myötäilee vaakaosan (C) etureunaa, ja ulottuu 5 cm vaakaosan yli pituussuunnassa. Esiporaa vaakaosan yläreunaan reiät 3 mm:n poralla.

3

Kiinnitä lista vaakaosaan yhdellä ruuvilla. Oikaise lista suoraan kulmaan vaakaosaan nähden. Kiinnitä lista 5 x 60 mm:n ruostumattomilla ruuveilla. Toinen uloin istuinlista kiinnitetään samalla tavoin.

4

Aseta loput neljä istuin-listaa (D2) tasaisin välein. Käytä pieniä kiilapaloja listojen välissä. Listat kiinnitetään kah-della 5 x 60 mm ruuvilla kummastakin päästä, yksi kumpaankin kahteen vaakaosaan.

5

Penkin istuinlistoja vakautetaan keskiosan alapuolelta poikkituella (E), joka kiinnitetään 5 x 50 mm ruuveilla alapuolelta niin, että ne eivät näy päälle päin.

03
Kokoa selkänoja ja kokoa penkki 8 Vaihe

Selkänoja kostuu kahdesta pystytuesta (F) ja kahdesta vaakaterassilaudasta (G). Pys-tytuet ovat halkaistuja terassilautoja, mutta vaakalautoja käytetään kokolevyisinä. Pystytyet pitää kiinnittää tarkasti suoraan kulmaan selkänojaan nähden. Poikki-tukien etäisyys on pari milli-metriä suurempi kuin penkin leveys, jotta selkänoja voi-daan käääntää ilman että se puristuu penkkiä vasten.

1

Laudat (selkänoja G) upotetaan poikkitukien (F) suorakulmaiseen reikään. Tee merkinnät ja poraa reikä jokaiseen kulmaan 8 mm poralla.

2

Sahaa pistosahalla neljä poraamaasi reikää auki. Sahaa hukkapuun puolelta merkkiviivaa. Poista epätasaisuudet raspilla tai viilalla.

3

Ennen kuin selkänoja kootaan, porataan 12 mm reikä molempien pystytukien alareunaan. Reikä porataan 5 cm:n päähän päädystä ja 3,5 cm päähän sivusta. Muista porata täysin pystysuoraan.

4

Työnnä selkänoja (G) paikalleen (sen pitää ulottua 8 cm reiästä ulos). Laudan pitää istua tiukasti poikkituen reiässä. Kun selkänoja on pai-koillaan, toiselle sivulle esiporataan ruuvikantojen upotukset.

5

Kaksi selkänojan lautaa kiinnitetään pystytukiin 5 x 60 mm ruuveilla. Sen jälkeen tehdään sama selkänojan toisessa päässä.

6

Mittaa 23 cm vaakaosan yläreunasta. Tolpan sivun keskelle porataan reikä 8 mm poralla. Reikä, jota käytetään selkänojan kiinnittämiseen porataan 5 cm:n syvyyteen.

7

Selkänoja kiinnitetään kahdella 12 x 90 mm täkkiruuvilla ja kantojen alle tulevilla aluslevyillä. Ruuvit kiristetään huolellisesti, jotta pystytuet liikkuvat vapaasti vaakaosan ja lyhyempien istuinlistojen ohi.

8

Kuvasta näkyy penkin idea. Selkänojan pystytuet on kiinnitetty jalkojen tolppiin. Pystytukia voi kääntää sivulta toiselle. Uloimmat istuinlistat ovat 5 cm muita pidempiä, jotta selkänoja pysähtyy niihin.

Materiaalit

28 x 120 mm terassilautaa (lehtikuusta):
• 4 jalkaa (A) á 50 cm
• 4 vaakaosaa (C) á 40 cm
• 2 selkänojaa (G) á 176,5 cm

28 x 58 mm lehtikuusta (28 x 120 mm terassilautoja, halkaistu pituussuuntaan):
• 2 listaa istuinta varten (D1) á 170 cm
• 4 listaa istuinta varten (D2) á 160 cm
• 1 poikkituki (E), 38 cm

28 x 70 mm lehtikuusta (28 x 120 mm terassilautoja, halkaistu pituussuuntaan):
• 2 pystytukea (F) á 80 cm

95 x 95 mm tolppia (lehtik.):
• 2 jalkaa (B) á 40,5 cm

Lisäksi:
• 5 x 50 mm ruuveja (ruostum.)
• 5 x 60 mm ruuveja (ruostum.)
• 12 x 90 mm täkkiruuveja
• Pu-liima, pohjuste, maali

Erikoistyökalut
• Porateline
• Yläjyrsin
• Upotuspora

Vie aikaa

Penkin rakentaa viikonlopussa. Pohjustusöljyn ja maalin kuivuminen vie aikansa.

Hinta

Noin 60 € + pohjustusöljyn ja maalin kustannukset.

Vaikeusaste

Malttia – penkin kokoamisessa tarvitaan tarkkuutta. Käytä nivelmittaa ja suorakulmaa ahkerasti.

Piirustus

Vahva ja kestävä

Käytimme penkkiin terassilautoja ja tolppia, molemmat ovat lehtikuusta. Tästä oli se etu, että sekä laudat että tolpat ovat suorassa kulmassa ja höylätty kaikilta neljältä sivulta jo valmiiksi. Istumakorkeus on noin 45 m, ja penkki seisoo 50 cm korkeiden jalkojen päällä.

Vahva ja kestävä

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Pihapenkki