Kesäkeittiö, joka kestää ulkona vuoden ympäri

Suljettavat seinät ja betonipöytälevy kestävät ulkona vuoden ympäri. Kesäkeittiö on aina käyttövalmis.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
200 euroa

Johdanto

Tämä on todella mukava hanke. Ulkokeittiön valmistuttua voit kutsua perheesi ja vieraasi sinne päivälliselle, ja lisäksi jo rakentamisvaihe takaa kiinnostavaa puuhaa. Hankkeen etuna on myös, että voit rakentaa ulkokeittiön omien toiveidesi mukaan. Unelmiesi ulkokeittiö muotoutuu käytännössä samaa tahtia kuin edistyt sen rakentamisessa.

LUE LISÄÄ: Rakenna pitsauuni yhdessä viikonlopussa

Keittiön ideana on, että sitä voi todella käyttää ympäri vuoden. Pöytälevy on kuin iso, vankasta betonista valmistettu pihalaatta. Sen alla oleva runko on verhoiltu ja sekä tiskialtaan että vesihanan voi irrottaa ja siirtää pakkasilta turvaan– ja asettaa tarvittaessa takaisin paikoilleen, jos jouluaattona tekee mieli grillata, juoksuttaa vettä tai käyttää pöytätilaa astioiden ja tarvikkeiden laskualustana.

Valua ei tehdä kalliista valuvanerista vaan öljykarkaistusta kovalevystä, joka tuetaan vanerilevyyn. Vanerilevyä käytetään myös kaapin ylä- tai alaosaan, joten jos et malta odottaa betonilevyn kovettumista, osta toinenkin vanerilevy.

LUE LISÄÄ: Kovalevy – paljon mahdollisuuksia

Ohjeet

01
Soikea muoto 5 Vaihe

Soikean muodon työstäminen voi kuulostaa hankalalta, mutta työ ei ole lain-kaan vaikea. Tehtävän alkuun saattami-seksi riittää pari naulaa (uppokanta), narua ja tavallinen lyijykynä.

Jos haluat ulkokeittiöstäsi mieluum-min pyöreän tai nelikulmaisen, voit muuttaa sen muotoa, mutta varo teke-mästä kulmista liian teräviä.

Työssä on oltava tarkkana ja varmis-tettava, että juoksevaa betonia rajoittava kappale tulee tiiviisti levyä vasten, jotta betoni ei valu ulos. Teemme muotin kovalevystä, ja sahaamme siitä myös valuun tarvittavat levykaistaleet.

1

Ensin valmistaudumme piirtämään soikion. Iskemme levyyn kaksi uppokantanaulaa 170 cm:n välein. Kahden pisteen väliin piirretään suora linja.

2

Piirrämme kaksi rinnakkaista viivaa 30 cm päähän viivan molem-mille puolille. Kahden uppokantanaulan väliin kiinnitetään naru niin tiukalle, että se yltää juuri ja juuri rinnakkaisille viivoille asti.

3

Nyt soikio voidaan piirtää. Piirrä se levyyn lyijykynällä narua pitkin pitämällä naru kireänä. Kiristä naru vain viivaan asti, jotta saat muodosta soikean.

4

Sahaa ylimääräisestä levystä kais taleita. Sahaa kaksi 40 mm le veää kaistaletta koko levyn pituuteen. Sa haa 45 x 45 mm:n soirosta 40 kpl á 20 cm:n pätkää. Ne tukevat ohuita levy-kaistaleita, kun muotti täytetään betonilla.

5

Kiristä kaistaleet kiinni asettamalla ne merkkiviivan myötäisesti työntämällä soironpätkät niitä vasten. Kiinnitä soironpätkät ruuveilla levyyn. Kiinnitä kaistaleet soironpätkiin.

02
Ylä- ja alaosa 9 Vaihe

Nyt muotti on valmis. Asensimme soi-kion molempiin päätyihin soironpätkät, jotta päädyistä ei tulisi liian teräviä.

Asensimme muotille altaan sisämit-taa vastaavan kokoisen styroksilevyn ja vesiputken halkaisijaa vastaavan pienen putken. Niistä jää valmiiseen betoniin reiät, joihin allas ja vesihana voidaan myöhemmin kiinnittää.

Käytämme valuun valmiiksi sekoitet-tua kuitubetonia, sillä kuidut vahvista-vat betonin rakennetta. Vahvistam me valua myös raudoitusverkolla.

Varmista, että levy, jonka päällä valat, on täysin vaakasuorassa, jotta pöytä-levystä ei tule vinoa.

1

Styroksilevy jättää valuun altaan kokoisen aukon. Kiinnitämme sen ruuveilla muovivälikkeiden läpi. Voit myös vain liimata sen paikalleen. Pieni putki jättää reiän vesihanalle.

2

Muotti täytetään puoliväliin betonilla. Betonia muokataan koko ajan lapiolla, jotta siihen ei jää ilmaa. Voit myös iskeä betoniin alapuolelta vasaralla, jotta betoni jakautuu tasaisesti ja ilma puristuu ulos, eikä ilmataskuja synny.

3

Nyt asennamme raudoitus-verkon. Verkko pitää sijoittaa keskelle betonia, jotta se ei jää alttiiksi kosteudelle ja myöhemmin ruostu.

4

Muotti täytetään betonilla. Kun betonia on reunaan asti, pinta voidaan kaapia rimalla ja silottaa lastalla, kunnes se on täysin sileä.

5

Tarvitsemme kaksi levyä: toisen yläosaa ja toisen”keittiökaapin” alaosaa varten. Piirrä muodot piirroksen mukaan ja sahaa levyt. Voit käyttää myös ylälevyyn valulevyä, jos maltat odottaa 2-3 päivää, jonka betonin kovettuminen vaatii.

6

Sopivatko levyt pöytälevyyn? Tämän huomaa helpoiten asettamalla levyt valetun pöytälevyn päälle. Kuvassa nähtävät levyt sopivat hyvin.

7

Liimaa ja ruuvaa molempien levy-jen alapinnan linjaan reunatuet (D). Niiden tehtävänä on pitää verhoilulautoja (B) paikallaan. Aseta lauta kumpaankin sivuun ja sahaa pois se osa, joka työntyy levyn yli.

8

Kiinnitä kaikki reunatuet (D) ala puolelta ruostumattomilla ruuveilla (esim. ruos tumattomat A4-ruuvit tai asennus ruuvit). Me käytämme 40 mm pitkiä ruuveja.

9

Alaosa (tai yläosa) on valmis. Levyt ovat yhdenmukaiset ja valmiit yhteen sovitettaviksi ja verhoiltaviksi.

03
Sivut 9 Vaihe

1

Kuinka montaa lautaa tarvitaan? Tämä on helppo selvittää asettamalla laudat (B) vierekkäin ja mittaamalla, kuinka monta lautaa tarvitaan kattamaan yksi ulkokeittiön sivu.

2

Asenna ylä- ja alaosa yhteen kulmiin ja keskelle kiinnitettävillä laudoilla. Jatka laudoitusta koko rakenteen ympäri.

3

Etupuolelle tehdään välitila, jotta kahdelle ovelle jää tilaa. Jaamme aukon laudalla. Sahaamme kaksi vinojäy-kistettä (C) 22 x 22 mm:n listasta muutamaa senttimetriä aukkoa lyhemmiksi.

4

Nyt lautoja voidaan sovittaa. Asensimme laudat (B) irralleen ja sovitimme ne niin, että keskelle jäi yksi halkaistu lauta. Nyt voit mitata, miten pitkiä oven takapinnan vinojäykisteiden (C) pitää olla.

5

Ovilaudat ruuvataan kiinni vino jäykisteisiiin (C), jotka työstettiin aikaisemmin. Listat ovat siis irrallaan, eikä niitä ruuvata kiinni kaappiin, vaan ainoastaan ovilautoihin.

6

Valmiin oven sisäpinta. Nyt voimme kiinnittää saranan runko-osan. Se pitää sijoittaa niin, että oven saa vaivatta auki ja kiinni.

7

Saranan lehti kiinnitetään oveen. Se pitää sijoittaa niin, että etäisyys saranan molempien päätyjen alareu nasta oven alareunaan on täsmälleen sama.

8

Tältä koottu "kaappi" näyttää. Saranat ovat paikoillaan, mutta nyt ne irrotetaan jälleen, jotta kaappi voidaan maalata saranoita sotkematta.

9

Levy paikalleen. Betonilevy on lähes kovettunut. Nyt se voidaan asettaa paikalleen, jotta ylälevyyn voidaan merkitä ja sahata altaalle aukko.

04
Viimeistely 7 Vaihe

Ulkokeittiö on lähes valmis koottavaksi yhteen. Ensin kuitenkin kiinnitetään jalat (E). Näin pöytä saadaan toivotulle korkeudelle (tässä tapauksessa 90 cm). Jalat myös takaavat, että keittiö seisoo juuri niin vakaasti kuin alusta vain sallii.

Jalat tehdään painekyllästetystä män -nystä, ja jalkaparit lepäävät kahden pie-nen jalkapalan päällä. Näin jalkoja on helppo säätää kiiloilla alustan mukaan.

Lopuksi asennetaan allas ja vesihana. Ne kiinnitetään niin, että ne saadaan talveksi irrotettua. Esikromatut osat eivät pidä pakkasista, vaikka ulkokeittiön muut osat kestäisivät mitä tahansa. Betonipöytälevy on myös öljyttävä.

1

Jalkojen avulla (E) pöytä saadaan hyvälle 90 cm:n korkeudelle. Jalka-parit sahataan 45 x 95 mm:n painekylläste-tystä männystä. Kaareva osa sahataan pistosahalla, joten jalkakappaleet lepäävät kahden pienen jalkapalan päällä.

2

Jalat on kiinnitettävä hyvin. Ulko-keittiön rakenne on raskas, joten kum-paankiin päätyy asennetaan kaksi jalkaa ja ne kiinnitetään vankoilla kulmalevyillä.

3

Jalkojen takasivulla tilaa on vähän. Kiinnitämme jalat tämän vuoksi kulmarautojen sijasta 5 x 70 mm ruuveilla jalkojen läpi lautoihin.

4

Pöytälevy pitää kyllästää, ennen kuin sitä voidaan käyttää. Tässä käytämme parafiiniöljyä, joka kyllästää betonin niin, että se ei ime rasvaa yms.

5

Vesihana ruuvataan paikalleen. Se jää irti pöydästä, joten siihen on helppo liittää puutarhaletku.

6

Allas asetetaan paikalleen. Allas jää irralleen, jotta se voidaan poistaa talveksi. Myös vesihana on ruuvattava irti ennen pakkasia.

7

Kaikki on valmista ulkona kokkaamista varten. Talveksi ulkokeittiön voi vain jättää paikalleen.

Materiaalit

3 mm:n öljykarkaistua kovalevyä:
• 1 levy, 122 x 240 cm

12 mm:n vaneria:
• 2 levyä, ylä- ja alaosat (A) á 120 x 244 cm

21 x 70 mm:n mäntylautaa:
• 49 kpl verhoiluun ja oviin (B) á 81 cm

22 x 22 mm:n mäntylistaa:
• Ovien vinojäykisteisiin (C), n. 3 metriä

45 x 120 mm:n lankkua:
• Reunatukia (D), sahattuna noin 4, 2 metrin lankusta

45 x 95 mm:n painekyllästettyä lankkua:
• Muotin tukemiseen tarvittavat pätkät, sahattuna noin 2 x 4,2 metrin soirosta

45 x 45 mm:n painekyllästettyä rimaa:
• 4 jalkaa (E) á noin 46 cm

Lisäksi:
• 3 säkkiä kuitubetonia, á 25 kg
• 6 mm:n raudoitusverkko
• Saranoita (tässä 200 mm)
• Kulmarautoja, 90 x 65 x 90 mm
• 4 x 40 mm ruuveja
• 4 kpl 5 x 70 mm ruuveja (jalkoihin)
• Pesuallas ja vesihana
• Liitoskappale puutarhaletkua varten

Vie aikaa

Noin viikko sis. kuivumisajat

Hinta

Noin 200 € sisältäen kaiken.

Vaikeusaste

Puutyöt vaativat hieman kokemusta, sillä mahdolliset pulmat ratkotaan työn edetessä. Pöytälevyn valu vaikeuttaa tehtävää, mutta tekee työstä myös jännittävämmän.

Piirustus

## Yhdenmukaiset ylä- ja alaosat

Ylä- ja alalevy on sahattu samankokoi-siksi. Voit käyttää valulevyä ylälevynä, jos maltat odottaa betoni levyn kovet-tumista, ennen kuin rakennat rungon.

## Yhdenmukaiset ylä- ja alaosat

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Kesäkeittiö