Vankka säleaita

Sen sijaan, että ostaisi kasan huteria säleistä koottuja valmisaitaelementtejä, voi itse letittää hienon ja paljon vankemman aidan edullisista aitalaudoista.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
20 €/m

Parin nikkarointipäivän päätteeksi taloa ympäröi kaunis säleaita, joka torjuu tuulta tehokkaasti.

Johdanto

Terassin aidasta tulee helposti hieman järeä ja lauta-aitamainen, jos sen rakentaa laudoista, ja hieman liian hutera, jos sen kokoaa rakennustarvi-keliikkeiden säleaitaelementeistä.

Tässä esimerkissä yhdistetään molem-pien vaihtoehtojen parhaat puolet letittä-mällä itse hieno säleaita kapeista kuusi-laudoista. Laudoista on muovattu peh-meitä ja joustavia säilömällä ne vuorokau-deksi veteen. Aidasta tulee lauta-aitamaisen vankka, mutta se näyttää keveältä kaarevine linjoineen. Se on myös tarpeeksi tiivis suojatakseen riittävästi tuulelta. Jos jokin lamelleista sattuisi murtumaan, sen voi helposti vaihtaa uuteen. Valmisaitapaketeissa sen sijaan joutuu usein ostamaan koko osion yhden lamellin rikkoutuessa.

Pienet lamellit on hankittu edullisesti käyttämällä 16 x 100 mm:n painekyllästet-tyjä kuusilautoja, jotka halkaistiin pituus-suunnassa. Lautoja myydään alle euron metrihintaan, ja metrin pituisen aidan saa tehtyä alle 15 eurolla.

Laudoissa on paljon oksakohtia, mutta tämä vain elävöittää aitaa. Aidan päälle asennetaan päällilauta, joka suojaa lamel-lien päätyjä. Sen päälle on myös mukava laskea kahvikuppi. Lisäksi laudasta on apua tolppien pystytyksessä.

Ohjeet

01
Sahaa lamellit 4 Vaihe

Koko projekti alkaa hieman tavanomaisesta poiketen halkaisemalla iso pino lautoja pituussuuntaan. Laudat ovat nimittäin edullisesti hankittuja 100 mm leveitä painekyllästettyjä kuusilautoja. Niitä on hankala letittää ja aidasta tulee turhan järeä, joten halkaisemme ne.

Tämän jälkeen ”uudet” 16 x 48 mm:n lamellit (D), joita on liuotettu vedessä yön yli, on varsin helppo letittää. Koska osa niistä voi murtua, lamelleja tehdään muutamia ylimääräisiä kappaleita.

Sahaukset hoituvat helpoiten katkai-su- ja upotussahalla, mutta jos on kek-seliäs, useista viilloista selviää myös tavallisella, edullisella pyörösahalla.

Myös poikkilaudat (B) halkaistaan.

1

Saha kiinnitetään levyyn, jotta sitä voi nostaa ylös ja alas kuten katkaisusahaa. Kiinnitä kaksi 21 mm listaa (W) levyyn, poraa reiät sahan pohjalevyyn ja ruuvaa saha rei’istä listoihin kiinni, jolloin terä on suorassa kulmassa takimmaiseen listaan nähden.

2

Laudat sahataan mittaan nopeasti ja varmasti suorakulmaisella viillolla, kun laudat on asetettu sahausalustalle takalistaa vasten. Jotta jokaista listaa ei tarvitsisi mitata ja merkitä, kiinnitämme stopparin (X) metrin päähän terästä. Sahaa myös poikkilaudat.

3

Kun laudat on katkaistu, sahausalustaa muokataan niin, että laudat saadaan halkaistua ja lamellit (D) ja poikki-laudat työstettyä valmiiksi. Saha irrotetaan ja höylätty lista (Y) kiinnitetään listaan (W) niin, että sahaa voidaan ohjata sitä pitkin.

4

Laudat halkaistaan. Höylätty lista (Y) on sijoitettu niin, että laudat voidaan halkaista keskeltä, kun ne on asetettu alla olevaa listaaa (X) vasten. Sahan tukemiseksi levyyn kiinnitetään lista (Z). Valmiiksi leikatut lamellit jätetään yöksi veteen.

02
Tolpien pystytys 6 Vaihe

Jokaisen yksittäisen tolpan (A) pystytys kestää kauan, jos se tehdään perintei-seen tapaan. Helpotamme työtä kokoa-malla tolpat päällilaudalla (C) heti kun ne on asetettu kuoppiinsa, ja oikaise-malla ne samalla, kun täytämme tolp-pien ympärystöt maa-aineksella.

Aitaa ei tarvitse upottaa aivan roudat-tomaan syvyyteen asti. Jos routa liikuttaa tolppia hieman, se ei ole vaarallista. Tolpista pitää sen sijaan tehdä tukevat ja vakaat, jotta ne kestävät tuulta. Tolpat kaivetaan noin 70 cm:n syvyyteen.

1

Työ käynnistyy päällilaudan (C) työstämisellä. Kaksi lautaa sahataan pituuteen niin, että ne kohtaavat toisensa 45°:n jiirissä. Lautojen alapintaan merkitään tolppien paikat, jotta mittoja ei tarvitse ottaa myöhemmin.

2

Tolpille (A) kaivetaan kuopat. Mittana käytetään päällilautaa (C), joka asetetaan maahan alapinta ylöspäin, jotta merkinnät näkyvät. Koska aita sijoi-tetaan kiveykselle, kivet poistetaan ja 75 cm syvät kuopat kaivetaan maakairalla.

3

Yksittäinen tolppa (A) asetetaan paikoilleen ja oikaistaan samalla kun kuoppa täytetään. Kuoppaa täytetään 10 cm kerrallaan ja maa tiivistetään hyvin laudalla ennen kuin täyttöä jatketaan. Jos maa on hyvin kuivaa, sitä kostutetaan hieman.

4

Kulmatolppa sijoitetaan kuoppaansa ja ensimmäi-set kaksi tolppaa yhdistetään päällilaudalla (C). Laudan pitää sijoittua tarkasti, mutta tolppia ei vielä oikaista. Uloin tolppa asennetaan samaan tapaan.

5

Kaksi uutta tolppaa oikaistaan sekä syvyyteen että pystysuuntaan. Sijainti lukitaan vinotuilla, jotka kiinnite-tään maahan pienillä kiiloilla. Tuet voi kiinnittää tolppii ruuvipuristimilla, jolloin tolppiin ei tarvitse porata ruuvinreikiä.

6

Viimeiset tolpat sijoitetaan kuoppiin ja kiinnitetään päällilautaan. Ne oikaistaan suoraan ja kiinnitetään muihin tolppiin muutamalla laudalla. Nyt kuopat on helppo täyttää ja maa tiivistää iskemättä samalla tolppia vinoon.

03
Letitä aita 7 Vaihe

Kun tolpat ja päällilauta on asennettu, jokainen osio täytetään lamelleilla. Ne sijoitetaan kolmen poikkilaudan ympä-rille ja kiinnitään ruuveilla.

Lamellit ovat olleet yön yli vedessä, joten niitä on melko helppo taivutella nii-den murtumatta. Lamelleja pitää kuiten-kin painaa varsin kovaa toisesta päästä, joten tähän työhön valmistetaan jalka-käyttöinen apuväline. Laudanpätkästä muokataan ”vipulauta”, joka ruuvataan kiinni lyhyeen puupalaan. Lamelli voi-daan painaa vipulaudalla ylöspäin, jol-loin kädet jäävät vapaiksi.

Ennen kuin poikkilaudat kiinnitetään, niihin tehdään merkit 50 mm:n välein, jotta lamellit saadaan helposti oikaistua.

1

Tolppiin (A) tehdään merkinnät poikkilaudoille (B). Ensin tehdään merkintä poikkilautojen yläreunan kohdal-le 47 cm ja 94 cm päällilaudan (C) alapuo-lelle. 25 mm:n listoista kootulla ”ohjaimella” heloille on helppo tehdä merkinnät.

2

Ylintä kolmesta poikkilaudasta (B) ei kiinnitätä helaan vaan päällilau-taan ruuvaamalla se alapuolelta 5 x 70 mm ruuveilla. Esiporaa 5 mm poralla reiät neljälle ruuville/poikkilauta.

3

Helat (E) kiinnitetään kahdella 3,5 x 30 mm ruuvilla keskelle tolppaa. Ylin hela sijoitetaan keskelle poikkilautaa - siis hieman sen viivan alle, joka osoittaa poikkilaudan yläreunan. Alin hela sijiotetaan alimman poikkilaudan alareunan alle.

4

Poikkilaudat (B) naputetaan heloihin niin, että ne istuvat tolppien merkkiviivoihin. Laudat istuvat heloihin tiiviisti. Laudat kiinnitetään heloihin 3 x 20 mm ruuveilla.

5

Nyt sitten letitetään! Lamellit laitetaan paikalleen yksi kerrallaan poikki-lautojen ympärille vuoroin keskimmäisen laudan etu- ja takapuolelta. Lamelleja työnnetään ylintä poikkilautaa kohti painamalla jalalla vipulaudasta.

6

Lamellit oikaistaan poikkilautoihin tehtyjen viivojen mukaan ja niitä sääde-tään niin, että niiden väliin jää yhtä paljon ilmaa. Lamellit kiinnitetään ylhäältä ja al-haalta 3,5 x 30 mm ruuveilla. Tuulensuoja on valmis, sillä jätämme sen puupintaiseksi.

7

Parin nikkarointipäivän päätteeksi taloa ympäröi kaunis säleaita, joka torjuu tuulta tehokkaasti.

Materiaalit

5 osioon, á 1 m

75 x 75 mm painekyll.mäntyä:
• 6 tolppaa (A) á 180 cm

21 x 95 mm terassilautoja:
• 15 poikkilautaa, á 100 cm (B), jotka sahataan 8:sta 100 cm:n laudasta

28 x 120 mm terassilautoja:
• 2 päällilautaa (C), noin 230 ja 340 cm

16 x 100 mm kuusilautaa:
• 100 lamellia (D) á 100 cm, jotka sahataan 50:stä á 100 cm:n laudasta

Lisäksi:
• 20 U-profiilia (E), 25 x 25 x 2 mm
• Ruuveja: 3 x 20 mm, 3,5 x 30 mm ja 5 x 70 mm
• 10 x 180 mm pulttiruuveja + 3 aluslevyä (seinäkiinnitystä varten)
• Alumiiniputkea, Ø 11 mm, pituus 6 cm (seinäkiinnitystä varten)
• Lautoja (tukirimat ja sahausalusta)

Erikoistyökalut

• Edullinen pyörösaha (noin 40 €)
• Maakaira (päivävuokra noin 10 €)
• Katkaisu-/jiirisaha (tarvittaessa)

Vie aikaa

3 päivää

Hinta

Noin 15–20 €/aitametri

Piirustus

Tuulensuoja letittämällä

Aita on tehty yksinkertaisista ja edullisista tarvikkeista.

Lamellisauvat (D) letitetään kolmen tolppiin (A) kiinnitetyn vaakalaudan (B) ympärille.

Tolpat on kaivettu maahan, ja yhdistämällä ne päällilau-taan (C) ennen kuopan täyttöä maalla tolpat on helpompi pystyttää suoraan linjaan.

Aita erottaa terassin ruoho-saumaisesta kiveyksestä. Jotta nurmi olisi myös myöhemmin yhtä helppo leikata, tolpat upotetaan kiveykseen.

Tuulensuoja letittämällä

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …