Uusi portti vanhoihin pylväisiin

Tarkat mitat ja hyvä työpiirros ovat kaikki kaikessa, kun rakennat uutta porttia valmiiden pylväiden väliin. Artikkeli kertoo miten kannattaa menetellä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
100 euroa

Johdanto

Valmiit portit eivät sovi mitoiltaan, ja puusepän tekemät portit tulisi-vat kalliiksi. Ota siis mitta ja lyijy-kynä esiin, jos haluat ryhtyä rakenta-maan uusia portteja pylväisiin, jotka ovat olennainen osa talosi perinteistä ilmettä. Vaikka omien portinpylväidesi mitat eroaisivat näistä mitoista, voit hyö-dyntää projektin periaatteita. Tarkista ensin, kestävätkö pylväät uusien porttien painon ja ovatko usein valamalla asennetut helat ruostuneet puhki. Jos helat on vaihdettava, poista vanhat helat kulmahiomakoneen metallilaikalla ja asenna uudet tulppien ja ruuvien avulla.

Sen jälkeen piirretään uudet portit. Tässä asensimme kapeat listat portin sisäosaan, suoraan kantavan kehyksen päälle ja alle. Ne sekä tasapainottavat porttia että muodostavat portin keskelle neliön. Jos portin on oltava korkeampi, voit säätää listojen ja kehyksen välistä etäisyyttä. Portin keskiosassa olevan ris-tikkokuvion voit kopioida.

3 vahvaa liitosta

Kuvioon kuuluvat vinolistat vakauttavat portteja. Lisäksi käytimme kolmea erilaista liitostapaa, joiden ansiosta portit kestävät melkein mitä vain.

Tasoreikäliitokset

Kehyksen vaaka- ja pystysuorien osien liitoksissa on käytetty tappeja ja lovia.

Pyöröreikäliitokset

Tasoreikäliitoksia on vahvistettu jokaisessa liitoskohdassa 16 mm:n pyörötapeilla.

Ristilapaliitokset

Portin keskiosan neliökuvio on koottu ristilapaliitoksella. Listojen välinen liitos pysyy paikallaan liiman ja ruuvien avulla.

Ohjeet

01
Rakenna kehys 10 Vaihe

Porttien kehykset (piirroksessa A ja B ) rakennetaan 45 x 95 mm:n höylätystä männystä. Listojen (C) mitat ovat 40 x 45 mm. Listat voit tehdä halkaise-malla höylätavaran pituussuunnassa. Sitten vain höyläät ja hiot sen listojen tarkkaan mittaan.

Kehys on koottu tasoreikäliitoksilla. Tapitus on aito puusepänmenetelmä, jolla aikaansaadaan erittäin vahva liitos. Jos et uskalla ryhtyä tekemään tarkkoja tasoreikäliitoksia, voit tehdä ristilapalii-toksia, jollaisia on käytetty portin sisä-osan kuvioissa. Silloin listojen A ja C on oltava pitempiä kuin tässä, koska ne on upotettava kauttaaltaan listojen B ja A päälle. Lapaliitoksetkin on tapitettava.

1

Käytä suorakulmaista levyä alustana. Aseta sahattavat osat levyn sivujen myötäisesti. Niin varmistat, että portin kehyksestä tulee suorakulmainen. Aseta kehyksen osat kokoamisjärjestyk-seen ja merkitse tappien paikat.

2

Kaikki tapit ovat 5 cm pitkiä. Poista ensin 5 cm:n pituisten tappien olkapäät pystysuorista kehysosista (A) ja listoista (C). Käytä käsi- tai selkäsahaa. Myös muut tapit voi tehdä sahaamalla, mutta tässä käytämme talttaa.

3

Aseta osat levylle ja merkitse tappien lovien paikat ja niiden tarvittava syvyys. Piirrä suorakulmaa apuna käyttäen merkintäviivat kehys- osien (A ja B) sivulle.

4

Merkitse tapin reiän keskikohta ja merkitse naskalilla tarkka porauskohta. Poraa huolellisesti kehys-osan (A) leveitä tappeja varten kolme (pystysuoraa) reikää ja listojen (C) pieniä tappeja varten kaksi reikää.

5

Kun reiät on porattu, niistä poistetaan ylimääräinen puuaines taltalla. Tappien on sovittava reikiin tiukasti mutta helposti. Tarkasta tiukkuus liittämällä osat kokeeksi yhteen.

6

Kokoa kehys väliaikaisesti (ilman liimaa). Naputa ensin kaksi pysty-suoraa sivua (A) yhteen listojen (C) kanssa. Käytä kumivasaraa. Naputa sen jälkeen kiinni ala- ja yläkappaleet (B). Purista osat täysin tiiviisti yhteen ruuvipuristimilla.

7

Kun osat ovat puristettu kiinni, liitos viimeistellään. Lyhennä tappeja niin, että ne ovat pari millimetriä portin paksuutta (45 mm) pitempiä.

8

Merkitse tappien reiät naskalilla, jotta reiän keskikohta vastaa tarkasti tapin keskikohtaa. Poraa reiät kokonaan puun läpi 16 mm:n poralla.

9

Irrota osat toisistaan. Levitä liimaa tappien reikiin ja kokoa osat uudelleen. Laita liimaa lovireikiin ja lyö sitten tapit paikalleen loviin kumivasaralla.

10

Hio tapit pinnan tasalle. Parhai-ten työ onnistuu nauhahiomakoneella, mutta voit käyttää myös muun-laista sähköhiomakonetta. Hio sen jälkeen kaikki liitoskohdat kevyesti hiomapaperilla.

02
Kehyksen kuvio 7 Vaihe

Kehyksen keskellä oleva kuvio muodos-tuu rististä (D) ja kahdesta nelikulmiosta, joista toinen on suuri (E) ja toinen pieni (F). Suuri nelikulmio asennetaan kehyksen sivujen suuntaisesti, pieni nelikulmio vinoneliöksi.

Kokosimme nelikulmiot sahaamalla niiden nurkat viistoiksi ja ruuvaamalla listat yhteen, mutta voit koota nelikul-miot myös ristilapaliitoksilla. Kun kaikki osat on maalattu, liitokset eivät näy.

Suuri risti ei ole pelkkä koriste vaan se myös vakauttaa porttia.

Ennen porttien tuomista ulos ne käsiteltiin pohjustusöljyllä ja maalattiin täy-sin peittävällä puunsuoja-aineella kahteen kertaan - suuret pinnat telalla.

1

Aseta ristikkäiset listat (D) kulmasta kulmaan. Merkitse listojen keskikohdat ja se, mistä kohtaa listojen päät on sahattava 45 asteen jiiriin, ja sahaa listat. Aseta listat päällekkäin ja merkitse niihin lovien kohdat.

2

Sahaa ristiliitosten kohdalle puoliväliin asti urat käsitai selkäsahalla. Kun sahaat useita uria vierekkäin, saat helposti taltattua lovet auki.

3

Kokoa risti kuvassa esitetyllä tavalla 1,8 x 35 mm:n dyckert-nauloilla. Hakkaa ne viistosti liitokseen. Aseta risti paikalleen kehykseen.

4

Kiinnitä risti kehykseen kiinni viidellä 5 x 80 mm:n ruuvilla. Asenna ruuvi niin, että ruuvinreikä on vinosti alaspäin, jolloin sadevesi ei pääse täyttämään sitä.

5

Kokoa nelikulmiot (E ja F) ja aseta ne ristikkäisten listojen päälle. Käytä kokoamiseen liimaa ja viittä 70 mm:n ruuvia. Kiinnitä ne liitoskohdista levyn suorakulmaiseen nurkkaan ruuvipuristimilla. Näin kehyksestä tulee suorakulmainen.

6

Aseta ulompi nelikulmio (E) ke-hyksen sisään ristilistojen (D) alle. Kiinnitä se neljällä 40 mm:n ruuvilla.

7

Aseta sisempi nelikulmio (F) vinottain ulomman nelikulmion (E) sisään. Kiinnitä se ristilistoihin kahdeksalla 40 mm:n ruuvilla.

03
Porttien kiinnitys 6 Vaihe

1

Aseta saranat tappeihin ja sijoita portti niin, että se on 3 cm irti maasta. Aseta 25 mm paksu lista portin alustaksi. Tue porttia kiiloilla tai ohuilla levynpaloilla, kunnes portin yläreuna on vaakasuorassa ja sivut pystysuorassa.

2

Kun portti istuu hyvin paikallaan, kiristä saranan ympärillä oleva puristin. Kiinnitä sarana porttiin neljällä 40 mm:n ruuvilla.

3

Sovita portit ja niiden päällä oleva lista yhteen niin, että ne ovat tasassa ja samansuuntaiset. Ruuvaa työntösalpa toisen portin alaosaan. Merkitse työntösal-van tapin paikka maahan. Poraa noin 2 mm salvan halkaisijaa suurempi reikä maahan.

Viimeinen silaus ...

Portin helaksi sopii parhaiten kes-tävä ja tukeva tallinovisalpa. Ala-osaan on asennettu työntösalpa, joka on tarpeellinen kaksiosaises-sa portissa. Päälle laitoimme pääl-lyslistan. Se suojaa hieman portin kehystä mutta on lähinnä koriste.

Nyatoh-päällyslista

Tallinovisalpa

Työntösalpa

Materiaalit

45 x 95 mm:n soiroa:
• 2 kehysosaa (A), à 92 cm
• 2 kehysosaa (B), à 89 cm

40 x 45 mm:n listaa (sahataan 45 x 95 mm:n soirosta):
• 2 listaa (C), à 80 cm

24 x 45 mm:n listaa:
• 2 ristikkäislistaa (D), à 99 cm
• 4 listaa (E), à 62 cm
• 4 listaa (F), à 37,6 cm

21 x 70 mm:n nyatoh-listaa (tai tiikkiä)
• 2 peitelistaa (G), à 89 cm

16 mm:n pyörökeppi:
• 8 tappia, à 5 cm

Lisäksi:
• 1 koukkusarana, 30 x 320 mm
• 1 kulmasarana, 21,5 x 11,1 cm
• 1 työntösalpa, pituus noin 33 cm
• 1 tallinovisalpa 45 mm:n paksuiseen oveen
• Ruuveja: 5 x 80 mm, 5 x 70 mm, 4 x 50 mm ja 4 x 40 mm
• 1,8 x 35 mm:n dyckert-nauloja
• Puuliimaa
• Pohjustusöljyä
• Täysinpeittävää puunsuoja-ainetta

Erikoistyökalut

• Porateline
• 16 mm:n puupora (litteä tai kierrepora)

Vie aikaa

2-3 työpäivää (+ kuivumisaika)

Hinta

Noin 100 € / portinovi

Vaikeusaste

Tappiliitokset ja portin keskiosan kuvion työstö vaativat jonkin verran tarkkuutta, mutta ne ovat tavallisia puusepän töitä.

Piirustus

Portin rakenne

Nämä ovat tämän portin mittoja. Laske oman porttisi mitat omien portinpylväidesi välisen etäisyyden mukaan.

Portin rakenne

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Portti