Perinteinen pihaportti

Puuseppä näyttää nyt, miten tehdään klassinen, z-runkoinen pihaportti. Portti kasataan niin, että metalliheloja ei tarvita lainkaan.

Runko tehdään kyllästetystä 50 x 100 mm:n männystä. Työ aloitetaan mittaamalla z-rungon yläpalkin pituus. Tämä mitta on 2 cm lyhyempi kuin niiden kahden pylvään välinen etäisyys, joiden väliin portti sijoitetaan.

Jos pylväiden välinen etäisyys on siis 108 cm, tulee yläpalkin pituudeksi 106 cm. Kakkosnelonen sahataan mitan mukaan toisesta päästä 15 asteen jiiriin. Kun palkki sahataan tällä tavoin viistoon, portilla on riittävästi tilaa avautua. Portin pitää olla 2 cm pylväiden väliä kapeampi siksi, että sillä pitää olla avautumispuolella tilaa.

Toinen palkki mitataan ja sahataan samalla tavalla. Sitten on vielä tarkistettava, että palkit ovat täsmälleen saman pituiset. Z-rungon on oltava todella kestävä, joten liitokset on kiinnitettävä tukevasti. Työpöydälle asetetaan kaksi tukevaa apulankkua. Nämä väliaikaiset lankut asetetaan pöydälle tarkasti mittojen mukaan. Välimatkan pitää olla täsmällinen kummassakin päässä, sillä portin tarkat mitat määräytyvät näiden tukipuiden perusteella.

Tukipuiden päälle piirretään kohtisuora merkki ja siitä 106 cm:n päähän toinen merkki. Tämä on siis portin leveys. Sitten mitat siirretään suorakulman ja vatupassin avulla toiseen palkkiin. Tällä tavoin varmistuu se, että molemmissa tilapäisissä tukipuissa on täsmälleen samanlaiset, kohtisuorat merkit.

Merkinnät siirretään samalla tavalla tukipuiden toisiin päihin. Kun merkit on piirretty molempiin päihin, asetetaan portin ylä- ja alareunaan tulevat kakkosneloset täsmälleen tukipuiden merkkien kohdalle. Sitten mitataan paikat kahdelle pienelle kololle, joiden varaan tulee viisto tukipuu.

Toiseen päähän tehdään merkki 2,5 cm:n päähän reunasta.Huomaa, että tämä merkki tehdään siihen päähän, jota ei ole sahattu viistoon. Tästä tulee valmiiin portin saranapuoli. Samalla tavalla merkitään toiseen palkkiin viistoon sahatun pään mitta. Tämä on valmiissa portissa kahvapuoli.

Poikkipuu asetetaan alemman 2,5 cm:n merkin kohdalle niin, että sisäreuna koskettaa toisen palkin merkkiviivaa. Nyt poikittaiset palkit ovat oikeassa asennossa, ja niiden mitat ja sijainti piirretään ylä- ja alapalkkiin.2,5 cm:n merkistä alkaen mitataan 1,25 cm ja sitten tehdään merkkiviiva siihen kohtaan, johon on merkitty poikkipuun viisto kiinnityskohta. Samat merkit piirretään toisen tolpan sisäpuolelle.

Nyt kolmiot sahataan pistosahalla. Tähän työvaiheeseen kannattaa käyttää leveää terää. Tolpan sisään mennään 1,25 cm siksi, että se on kahdeksasosa 10 cm leveästä laudasta. Tämä on perinteinen ja varma peukalosääntö tällä tavalla yhdistettäville laudoille.Sahauskohta siistitään sileäksi terävällä taltalla. Pidä talttaa viisto puoli alaspäin ja käyttele sitä varovasti niin, että et vahingossa riko reunapalaa.

Ennen kuin pihaportin ylä- ja alapalkkien työstämistä jatketaan, ne on kiinnitettävä lujasti tukipuihin.Mittaa vielä ylä- ja alapalkkien etäisyys toisistaan ja tarkista, että ne ovat varmasti täysin samansuuntaiset ennen kuin ruuvaat ne kiinni tukipuihin. Ruuvien on oltava tarpeeksi pitkiä - tässä ne ovat 100 mm:n pituisia - jotta sivulaudat eivät pääse heilumaan vähääkään.Nyt on aika panna poikkipuu paikalleen.

Tässä vaiheessa mitataan, miten viistoon poikkipuun päät sahataan, jotta poikkipuut ovat täsmälleen oikean mittaiset ja että ne sopivat ylä- ja alapalkin koloihin. Poikkipuu sahataan pistosahalla viistoon, ja lopuksi kulmasta sahataan pieni pala pois. Toinen pää sahataan samoin.

Nyt poikkipuu on valmis asetettavaksi sivulautojen välin. Se lyödään paikalleen vasaralla.Heloja ei tarvita, sillä portin runko kasataan neljällä pyöreällä 16 mm:n puutapilla. Ylä- ja alaosan liitoskohtiin porataan reikäporalla kaksi reikää. Reiät porataan kumpaankin reunaan niin, että ne ulottuvat toisen puun sisään vähintään 4 cm, mielellään hiukan syvemmällekin. On tietenkin tärkeää, etteivät reiät ole samalla kohdalla. Ne porataan kohtisuoraan, alekkain toisiinsa nähden.

Tarkista, että reiästä tulee varmasti tarpeeksi syvä. Nyt sahataan 4 pyöreää puutappia 16 cm:n pätkiksi. Tapit ovat käsittelemätöntä mäntyä, joka kostuessaan laajenee jonkin verran. Siten ne kiinnittyvät reikiin hyvin. Reikiin ja tappeihin levitetään ensin polyuretaaniliimaa. Tämä liima laajenee kuivuessaan, jolloin liitoksesta tulee todella luja.

Muista pyyhkiä ylipursunnut liima heti pois, sillä kuivana sitä voi olla vaikea poistaa. Täsmälleen reikien kokoiset puutapit on sahattu tarkoituksella pari senttimetriä liian pitkiksi, joten ne on helppo lyödä reikien sisään. Rei'istä näkyviin jääneet puutapin päät sahataan pois käsisahalla, kun portin runko on valmis. Nyt porttiin tarvitsee enää liittää pystylaudat. Tässä porttiin on päätetty panna vuorotellen kapeampia ja leveämpiä lautoja, jotka ovat 19 x 100 mm:n käsittelemätöntä mäntyä.

Laudat sahataan sopivan mittaisiksi. Lautojen välimatkaksi jätetään 2 cm, ja tämä mitta merkitään ylä- ja alapalkkiin. Nyt kiinnitetään ensimmäinen lauta. Kaikki laudat on sahatttu niin, että ne ovat 10 cm ylä- ja alapalkkia pidempiä. Nyt tarkistetaan, että ensimmäinen lauta ulottuu kummastakin päästä 10 cm palkkeja pidemmälle. Se ruuvataan 7 cm:n päähän porttirungon sivusta. Laudat ruuvataan kiinni 4 x 45 cm:n ruostumattomilla ruuveilla sekä ylä- että alapalkkiin.

Toinen lauta kiinnitetään vastakkaiseen reunaan. Tällä tavoin leveiden ja kapeiden lautojen sijoittelu osuu kohdalleen.Kaksi ensimmäistä lautaa pitävät nyt rungon suorassa, ja se voidaan irrottaa tukipuista. Reunimmaisten lautojen päihin kiinnitetään puulista. Kun se on paikallaan, on loput laudat helppo sijoittaa suoraan mittaamatta joka kohtaa erikseen. Tämä on hyvä vinkki, jonka avulla työ sujuu nopeammin.Nyt kiinnitetään paikalleen kaikki leveät laudat.

Sitten kiinnitetään kapeat laudat niiden välikohtiin. Yksi ruuvi riittää kiinnitykseksi niihin kolmeen kohtaan, joissa laudat ovat portin rungon kohdalla.Lopuksi lista otetaan pois, ja portti on valmis asennettavaksi.

    Muut lukevat juuri nyt …