Leveä portti pihatielle

Katso, miten ammattilainen rakentaa leveän portin pihatielle. Kevyt runko pysyy neljän koukun, kahden teräsvaijerin ja ruuvien varassa.

Vanha betonipylväs sen sijaan on ulkonäöstään huolimatta edelleen riittävän tukeva uutta porttia varten. Puuseppä on päättänyt sahata uudet laudat itse. Laudat sahataan 19 x 100 mm:n käsittelemättömästä männystä, joka myöhemmin maalataan tai käsitellään puunsuoja-aineella.

Laudat halkaistaan kahtia 50 mm:n levyisiksi. Laudat sahataan pöytäpyörösahalla. Ennen aitalautojen sahaamista on varmistuttava siitä, että pöytäsaha on tukevasti paikallaan.

Tässä otetaan 4,8 cm:n mitta kymmensenttisen laudan kummastakin reunasta. Keskelle jää silloin 4 mm:n sahausura, jota pitkin sahanterä kulkee. Näin laudoista tulee varmasti yhtä leveitä.Kiinnitä pitkittäisvaste kunnolla paikalleen, jotta sahaaminen sujuu vakaasti.

Lautojen tulee olla vanhojen lautojen pituisia eli 104 cm plus kärki. Puuseppä mittaa kärjet ja sahaa ne katkaisusirkkelillä.Ensin 45 asteen kulma toiseen sivuun ja sama toiseen. Sitten jatketaan samaan tapaan, kunnes kaikki laudat on sahattu.Vanha portti nostetaan pois paikoiltaan ja viedään roskalaatikkoon. Lähes puhkiruostuneille heloillekaan ei enää ole käyttöä. Nyt otetaan mitat uuden portin tolppaa varten. Tolppa tehdään 50 x 150 mm:n kyllästetystä männystä, joka sahataan yläreunasta viistoon. Viistosta päästä vesi valuu alas, mikä pidentää tolpan elinikää huomattavasti.

Tolppa kiinnitetään tukevasti tiiliseinään. Kiinnitysruuvit on ehdottomasti porattava tiileen, ei missään tapauksessa huokoiseen laastiin. Siksi ruuvien sijainti on merkittävä tolppaan huolellisesti.On tärkeää kiinnittää tolppa yläosastaan kahdella ruuvilla, koska kuormitus on suurempi ylhäällä. Alas riittää yksi ruuvi.erkitse tolpan keskelle, mille kohdalle ruuvit porataan. Porassa on 8 mm:n yleisterä, jolla voi porata sekä puuta että tiiltä.

Poraa tolpan läpi niin, että seinään tulee samalla merkit kohtiin, joihin reiät pitää porata. Ota tolppa pois ja poraa seinään 8 cm syvä reikä. Tolppa kiinitetään 18 x 120 mm:n karmiruuveilla ja niihin kuuluvilla propuilla. Ruuvi pannaan propun sisään ja sitten molemmat hakataan tolpan läpi seinään. Sitten ruuvi kierretään tiukasti kiinni.Kaikki laudat sahataan viistosti. Viiston pään ansiosta sadevesi valuu pois, jolloin se ei pääse imeytymään puun sisään.

Uuden leveän portin pitää avautua notkahtelematta. Poikkipuiden kumpaankin reunaan kiinnitetään T-saranat. Ensin otetaan mitat, jotta helat varmasti tulevat poikkipuun keskelle. T-saranat ovat 90 cm:n pituisia, ja ne kiinnitetään ruostumattomilla 4,5 x 50 mm:n ruuveilla. Helojen on tässä tapauksessa oltava pitkiä.

Niiden pituuden pitää olla vähintään kolmasosa poikkipuun pituudesta ja mielellään enemmänkin. Mitä pidempi sarana, sitä paremmin portti pystyy liikkumaan sen varassa vakaana. Ylimmän saranahelan läpi porataan pylvääseen reikä ja se kiinnitetään lukkoruuvilla, jonka lukitusmutteri kiristetään tiukasti.

Alimmainen poikkipuu asetetaan betonipylvään helan kohdalle ja pidetään suorassa. Nyt voidaan tehdä tarkat merkinnät keskiosan sahauskohtaa varten. Mitasta vähennetään 2 cm, jotta portille jää kääntymistilaa. Kun puut on sahattu, toinen saranahela kiinnitetään samalla tavalla kuin edellinen.

Kun poikkipuu kiinnitetään pylvääseen, säädetään korkeus ensin niin, että poikkipuu on täysin vaaterissa. Hela kiinnitetään neljällä ruuvilla. Alimmainen poikkipuu on nyt valmis. Ylempi poikkipuu mitataan ja kiinnitetään samalla tavalla. Nyt molemmat poikkipuut ovat paikallaan, ja seuraavaksi merkitään portin keskikohta.

Vatupassin avulla tarkistetaan, että alimmainen poikkipuu on samalla tasolla kuin ylimmäinen. Ja sitten piirretään merkkiviiva. Poikkipuihin merkitään pystylautojen paikat niin, että ne tulevat samalle etäisyydelle toisistaan. Perinteisten puisten tukipuiden sijasta tässä on päätetty vahvistaa portin rakenne teräsvaijerilla. Sitä varten kiinnitetään neljä galvanoitua silmukkaruuvia.

Silmukkaruuveihin kiinnitetty teräsvaijeri varmistaa, ettei portti pääse heilumaan liitoksissaan. Teräsvaijerin halkaisija on 4 mm, ja se kiinnitetään lukolla ja niin sanotuilla vanttiruuveilla, jotta teräsvaijeria voi tarvittaessa säätää. Nyt kiinnitetään laudat. Niiden paikat on mitattu ja merkitty valmiiksi, ja ne ruuvataan paikalleen ruostumattomilla 4,5 x 60 mm:n ruuveilla.

Kaksi ruuvia ylös ja kaksi alas, ja viistosti toisiinsa nähden. Näin laudat eivät halkea niin helposti. Tällainen sijoittelu on myös mukavamman näköinen. Nyt uusi portti on valmis. Paitsi että portti ei vielä aukea. Siitä selvitään käsisahalla. Vanttiruuvien ansiosta porttia voi nyt säätää ylös- ja alaspäin niin, että se saadaan täysin oikealle kohdalle.

Tuore puu usein antaa hiukan myöten, mutta vanttiruuveja säätämällä portti on helppo säätää oikeaan asentoon. Nyt on uusi portti valmis, ja vanha voidaan kantaa roskikseen. Puu on toistaiseksi käsittelemätöntä, joten se pitää joko maalata tai kyllästää. Se tehdään vasta sitten kun puu on täysin kuivaa ja ilma lämmennyt mielellään yli 15-asteiseksi.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Portti