Portti perinteisin liitoksin

Paaluista tehdyt aidantolpat ja portti ovat edullinen ratkaisu, kun haluat rajata oman tonttisi naapureista. Huomaamaton portti istuu ympäristöönsä.

Johdanto

Pensas- tai lankkuaita on usein hyvä ja ulkonäöltään onnistunut valinta, kun oma tontti halutaanrajata vaikkapa tiestä kaupunki- tai haja-asutusalueella. Kesämökin maisemissa huoliteltu pensasaita tai vii-meistelty säleaita saattaa kuitenkin näyttää hieman yliampuvalta. Pen-sasaitaa on myös hoidettava säännöl-lisesti. Teräsverkosta ja pyöreistä paaluista tehty aita on sopivan huo-maamaton ja edullinen vaihtoehto.

Tässä mallissa ei tarvitse rehkiä lukuisten tolpanjalkojen upottami-seksi. Varsinkaan silloin, jos materi-aaliksi valitaan painekyllästetyt, kärjistään terävät paalut. Tässä tolpat upotetaan noin 70 cm:n syvyyteen, mutta ne kestäisivät pidempään pyl-väsjalkoihin asennettuina. Portin - sekin painekyllästettyä pyöreää puuta - teko voi tuntua työlääm-mältä, sillä liitokset saattavat aiheut-taa päänvaivaa. Vanhanajan nikkari-taidoilla, muutamalla kikalla ja tarkoilla mitoilla liitoksista tulee kuitenkin erinomaiset.

Ohjeet

01
Portinraami 5 Vaihe

Tässä tehtävä portti on valmistettu pyöreistä aitapaaluista, joita myydään erikokoisina puutavaraliikkeissä.

Pyöreitä tolppia on hieman hanka-lampi työstää kuin neliskulmaisia, sillä sekä mittaukset että liitokset voivat aiheuttaa päänvaivaa. Kunnon väli-neillä, kärsivällisyydellä ja tarkkuudella tehtävästä selviää silti aivan kunnialla.

Portin osat kootaan ulkokäyttöön soveltuvilla ruuveilla ja pu-liimalla. Lisäksi porttia vankistetaan upottamalla vaakarakenteisiin neljä pyörötappia. Näin ruuveilla on enemmän pintaa, johon ”sitoutua”. Se on tärkeää, kun portin liitoksista halutaan mahdolli-simman tukevat ja pitkäkestoiset.

1

Ensin tolppaan kiinnitetään apulauta. Lauta toimii ikään kuin alustana mittojen ottamista varten. Samalla se estää tolppaa vierimästä mittaamisen ja poraamisen aikana.

2

Sahaa molempiin pystytolppiin reiät (A) puoleenväliin tolpan syvyyttä (tässä 3,5 cm). Käytä työhön 70 mm:n reikäsahaa.

3

Sahatut reiät puhdistetaan terävän taltan avulla. Reikien pohja on saatava pinnaltaan täysin tasaiseksi. Vain tällä tavoin liitoksesta voidaan tehdä vankka, tiivis ja suorakulmainen.

4

Poraa portin vaakatolppaan (B) reikä (Ø 21 mm) poikittaistappia (F) varten. Puun päädyn lähelle asetetut ruuvit ovat ongelmallisia, joten niille on luotava kiinnityspintaa. Reiän syvyys on vain 6 cm, joten tappi jää hieman esille.

5

Nyt portin rungon voi koota. Käytä PU-liimaa sekä liitoksissa että poikki-tapissa (F) ja kiinnitä liitokset ruuveilla. Tappi sahataan tasoon, kun se on pohjassa.

02
Poikittaistuki 5 Vaihe

Poikittain asetettu tolppa jäykistää portin raamin ja pitää portin suorassa. Tolppa asetetaan kulkemaan raamin yläosasta viistosti saranapuolen ala-osaan. Poikittaistolppa tukee myös portin ylintä vaakatolppaa salpapuolelta.

Jotta poikittaistolpasta olisi mahdolli-simman paljon hyötyä, se asetetaan portin sisäsivuun veistettyyn loveen.

Jos portti olisi tehty neliskanttisista tolpista, tämä työvaihe olisi sujunut ilman huolen häivää. Pyöreiden tolppien käyttö tekee tehtävästä paljon haasta-vamman. Huolellisesti mittaamalla ja käyttämällä apulautaa kaavana tehtävästä selviää hyvin.

1

Sahaa poikittaistolppaa varten lovi pystytolpan (A) saranapuolelle ja yläosaan (B). Vaakaviilto sahataan puoleen-väliin tolppaa (3,5 cm). Pystyviisteen pituus selviää asettamalla lauta (sama leveys kuin poikittaistolpalla) kiinnityskohtien väliin.

2

Poikittaistolpan päätykulmat selviävät kaavan avulla (jonka voit tehdä apulaudasta, kun olet mitannut ja sahannut kaiken valmiiksi ). Tee merkinnät laudan sileään pintaan ja sahaa lauta niin, että se istuu riittävän kireästi raamissa.

3

Kiinnitä apulauta poikittaistolppaan (C) parilla naulalla. Nyt voit käyttää lautaa alustana, kun sahaat poikittaistolpan päädyt oikeaan kulmaan.

4

Naputtele poikittaistolppa (C) paikoilleen raamin loveen ja kiinnnitä se jokaisessa liitoskohdassa PU-liimalla ja 5 x 80 mm:n ruuveilla.

5

Suojaa puu lahoamiselta. Paine-kyllästetyn puun käyttöikä on pitkä, kun se suojataan puuöljyllä. Päät ovat erityisen alttiita vedelle, joten ne muotoil-laan viistoiksi (tai suojataan alumiinilevyllä), jotta vesi pääsee valumaan pois.

Materiaalit

70 mm:n painekyllästettyjä tolppia:

 • Portin pystytolpat, 2 kpl, (A) à 80 cm Portin vaakatolpat, 2 kpl, (B) à 83 cm Poikittaistolpat (C), n. 90 cm (sovita)
 • 2 runkotolppaa (D) à noin 155 cm 2 tukitolppaa (E) à noin 110 cm

21 mm:n pyörötankoa:

 • 4 poikkitappia (F) à 10 cm

Lisäksi:

 • Apulauta, 7 x 100 cm
 • 4 ruostum. teräsruuvia, 5 x 120 mm
 • 4 ruostum. teräsruuvia, 5 x 80 mm 2 portinsananaa 38,5 cm (kuumasinkitty, irtosaranoin)
 • Salpa Alumiinilevyn pala (tolpanhatuksi)
 • Pu-liimaa (ulkokäyttöön)

Erikoistyökalut

 • Juntta (myös leka käy)

Vie aikaa

Yksi päivä (pystytys mukaan lukien)

Hinta

Noin 50 €

Vaikeusaste

Pyöreiden tolppien liitokset vaativat hieman näppäryyttä ja perusteellisuutta. Muut työvaiheet sopivat kaikille.

Piirustus

Paalujen mittaaminen

Haasteena on saada otettua tarvittavat mitat paalun pyöreästä pinnasta riittävän tarkasti. B Poikkitolpalla (C) varmistetaan, että raamista tulee niin vankka ja vakaa, että porttia voidaan käyttää. Koska pyöreästä puusta voi olla vaikea saada otettua mittoja, on poikkittaistolpan levyisestä laudasta tehtävälle kaavalle käyttöä. Näistä piirroksista näet, kuinka kaavaa käytetään raaminosien (A ja B) ja poikittaistolpan viistolovetuksen työstämiseksi oikeaan kokoon.

Paalujen mittaaminen

Portin pystyttäminen

Jos portti tulee osaksi verkkoaitaa (kuten tässä), maahan upotetaan kaksi tukitolppaa, jotka tukevat portin rakennetta.

Portin pystyttäminen

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Lisää samasta aiheesta Portti