Perinteinen portti

Upea portti komistaa talon sisäänkäyntiä. Perinteisen, klassisen pihaportin pystyy rakentamaan ilman erikoistyökaluja ja suuria nikkarointitaitoja. Kun rakennat portin itse, saat siitä juuri sellaisen kuin haluat.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
90 euroa

Portti on valmis. Perinteinen portti sopii hienosti talon tyyliin.

Johdanto

Talon sisääntuloväylänä oli ammottava aukko. Kahden tolpan väliin ei sopinut mikään vakio-mittainen portti, joten päätimme rakentaa portin itse – perinteisen mallisen, joka kestää vuosikausia.

Portti koostuu raamista, ja raamin neljään osaan jakavasta rististä keskellä. Alimmissa ruuduissa on neljä pyörökeppiä keskitolpan kummallakin sivulla.

Yläpuolelle tehtiin kaksi ristikkoa. Voit teettää portin myös puusepällä, mutta ohjeitamme seuraamalla pystyt rakentamaan sen itsekin. Ennen kuin aloitat, mittaa, että portti sopii sekä aidan että talon mittasuhteisiin. Muuta tarvittaes-sa hieman portin mittoja ja ulkonäköä.

Kun valitset puutavaraa porttia varten,kannattaa olla tarkkana ja valita suorin ja tasalaatuisin puutavara. Mitä laadukkaampaa puuta löydät, sitä helpompi portti on rakentaa. Portista tulee myös kauniimpi ja kestävämpi.

Ohjeet

01
Mittaa ja sahaa 2 Vaihe

Mittaa ensin aukkokohta, johon portti on tarkoitus asettaa. Portti näyttää siistiltä hieman tolppien yläreunan alapuolella. Etäisyys tolppiin on noin 5 cm. Sijoita saranat tarkasti, jotta portti aukeaa ja sulkeutuu hyvin. Portti koo-taan lapaliitoksin, jolloin liitoskohdasta poistetaan puolet puu-aineksesta. Tämä tehdään sahaamalla puuhun uria, minkä jälkeen yli jäävä puu poistetaan urakohdista taltalla.

Älä sahaa raamin pystyosaa lopulliseen pituuteen ennen kuin olet tehnyt loviliitokset. Tällöin voit vielä tarvit-taessa hieman säätää loviliitoksesi lopul-lista sijaintia, jos et saanut sitä heti en-simmäisellä kerralla oikealle kohdalle.

1

Mittaa portin tarkat mitat. Huomioi myös kahva ja saranat. Sahaa tätä silmällä pitäen raamin sivujen kokoisesta puutavarasta kaksi pienempää puukappaletta ja pidä niitä kahvaa ja saranoita vasten, kun otat portin mittoja.

2

Merkitse ja sahaa kaikki osat, joiden mitat olet selvittänyt. Portti on 90 cm korkea ja 120 cm leveä.

02
Valmistele liitokset 3 Vaihe

1

Sahaa urat liitoskohtien puuhun. Portti kootaan lapaliitoksin, joita varten on sahattava monta uraa puoliväliin lautaa - kohtaan, johon liitos tulee. Käytä katkaisu/ jiirisahaa, jossa on syvyydenrajoitin. Voit käyttää myös käsisahaa.

Poista ylimääräinen puuaines sahaamistasi urista. Tämä on helpoin tehdä taltalla.

2

Ota mitat keskimmäistä vaakalautaa (D) ja pystylautaa (E) varten, jotta voit sahata ja taltata liitoskohdat. Liimalla ja ruuveilla lapaliitoksin kootusta portista tulee vahva ja kestävä.

3

Poraa pyörökepeille reiät portin keskilautaan (E). Käytä 24 mm:n puuporaa. Säädä syvyys niin, että poraat noin 40 mm laudan sisään. Näin pyörökeppi uppoaa sopivan syvälle puuhun.

Täysin yhtenevien reikien teossa käytetään poratelinettä.

03
Kokoa portti 4 Vaihe

Osat kootaan liimalla ja ruuveilla. Kokoa ensin irto-osat. Jos olet ollut tarkka, portista tulee jo itsestään melko vankka. Osia ei saa liittää toisiinsa löyhästi, mutta et myöskään saa käyttää työssä voimaa.

Ylin ja alin osa raamista liitetään yhteen ruuveilla. Älä sahaa pystyosia lopulliseen pituuteensa ennen kuin olet tehnyt lapaliitokset. Näin pystyt tarvit-taessa vielä hieman säätämään lovilii-toksen lopullista sijaintia. Portin alaosan kahteen ”ruutuun” asetetaan kumpaan-kin 4 pyörökeppiä. Me käytimme Ø 25 mm:n pyörökeppiä, joka on sahattu 7 cm pidemmäksi kuin näkyvä mitta, jotta se voidaan asettaa porattuihin reikiin.

1

Aseta pyörökepit (G) paikoilleen porattuihin reikiin, joiden pohjalle on laitettu hieman pu-liimaa. Aloita poikki-jäykistäjän (D) kohdalta ja aseta pyörö-kepit varovasti alhaalta päin.

2

Paina pyörökepit paikoilleen portin alaosaan. Kiristä raamin ympärille vetoliinat ja aseta ruuvi-puristimet liitoskohtiin.

3

Poista yli pursunut liima. Pu-liima laajenee ja muuttuu tahmeaksi ennen kuin se kuivuu. Liiman kannattaa antaa kuivua kokonaan ja poistaa se sitten esim. mattopuukolla. Voit käyttää myös tavallista ulkokäyttöön sopivaa puuliimaa.

4

Kiinnitä pystyjäykistäjä (D) ruuvaamalla se viistosti kiinni. Käytämme 6 x 30 mm:n ruuveja. Esiporaa 5 mm:n poralla, jotta puu ei halkea. Laita kaksi ruuvia jokaiseen liitokseen - yksi kummallekin puolelle lautaa.

04
Ristikot ja kulmat 5 Vaihe

1

Pyöristä sivulautojen yläreunat (A). Piirrä pyöristys ja sahaa se pistosahalla. Älä sahaa aivan ylälautaan (C) asti, sillä sen päälle tulee lista (H), joka suojaa rakennetta hieman sateelta.

Sivulautojen yläosien pyöristysten kaavana voi käyttää vaikkapa maalipurkkia.

2

Tee yläkenttien ristikot (F). Sijoita listat kulmiin. Piirrä kulmat listoihin ja sahaa listat. Listat kootaan loviliitoksin, jotka pitää siis sahata. Pidä listoja päällekkäin. Piirrä, missä listat kohtaavat toisensa, sahaa urat ja talttaa puuaines pois.

Merkitse listan keskikohta ja aseta lista keskelle viistosti kulmsta kulmaan. Tee merkinnät.

3

Kiinnitä ristikot (F) pienellä ruuvilla (3,5 x 3,5 mm) raamin ylälautaan (C), kun olet koonnut osat. Ruuvaus sujuu helpoiten kulmaruuvitaltalla tai pienellä ruuvinvääntimellä.

4

Kiinnitä saranat ja kahva ennen portin maalausta. Kiinnitä kahva ja saranat ensin kokeeksi ruuvipuristimilla. Portin alle laitettava kiila tukee porttia sillä aikaa, kun säädät kiinnityksiä. Kun kaikki on paikoillaan, ruuvaa portti kiinni.

5

Hio portti kevyesti hienolla hiomapaperilla. Pohjamaalaa ja pintamaalaa sen jälkeen kahdesti. Me käytimme pellavaöljymaalia. Voit käyttää myös esim. alkydimaalia. Puu kannattaa aina suojata pellavaöljyllä kertaalleen ennen maalausta.

Asenna kapea lista (H) ylälaudan päälle ennen kuin hiot. Lista ulottuu 5 mm yli molemmista sivuista ja suoja näin porttia sateelta.

Sahaa urat jiiri-/ katkaisusahalla

Syvyydenrajoittimella varustetulla jiiri-/katkaisusahalla on helppo sahata. Jos et omista sähkökäyttöistä sahaa, voit käyttää käsisahaa, mutta se on hieman työläämpää.

Jiiri-/katkaisusahan terä on pyöreä, minkä takia urasta ei tule yhtä syvää kaikista teräkohdista. Lähimpänä sahaa oleva teräreuna ei yllä puoli-väliin lautaa, ellei kappaletta siirrä. Aseta lauta sahan ohjuria vasten, jotta puukappale yltää mahdollisim-man pitkälle ulos ja terä ylettyy oikeaan syvyyteen.

Tee ensin koesahaus saman kokoiseen puukappaleeseen, jotta tiedät, että urasta tulee sopivan syvä. Säädä syvyydenrajoitinta, sahaa molemmilta sivuilta ja varmista, että urat osuvat tarkasti toisiinsa.

Materiaalit

45 x 95 mm:n lautaa:

 • 2 sivua (A) raamiin á 90 cm
 • 1 pohjakappale (B) raamiin, 120 cm

45 x 70 mm:n lautaa:

 • 1 yläkappale (C) raamiin, 120 cm
 • 1 jäykistävä pystylauta (D), 60 cm
 • 1 jäykistävä vaakalauta (E), 100 cm

35 x 35 mm:n listaa:

 • 4 listaa (F) ristikoihin á noin 50 cm

Ø 25 mm:n pyörökeppiä:

 • 8 pyörökeppiä (G) alakenttiin á n. 40 cm

15 x 55 mm:n listaa:

 • 1 päällyslista (H), 100 cm

Lisäksi:

 • Pu-liimaa
 • Ruuveja, 6 x 30 mm, 3,5 x 35 mm
 • Saranat, 300 mm
 • Kahva
 • Maalia

Erikoistyökalut

 • Katkaisu/jiirisaha
 • Pystyporateline

Vie aikaa

Noin 2–3 pv, sis. kuivumisajan.

Hinta

Noin 90 €

Vaikeusaste

Ota mitat huolella, jotta lopputuloksesta tulee hyvä. Se säästää myös aikaa pidemmällä tähtäimellä. Vaikeinta on sahata lapaliitokset.

Piirustus

Vankka portti ristikoin ja säleiköin

Portti kootaan lapaliitoksin. Tämä tarkoittaa, että puolet puusta poistetaan liitoskappaleesta, mikä tekee liitoksesta erityisen vahvan. Portissa on keskellä ristikko, joka jakaa raamin neljään kenttään. Alimmissa kentissä on pyörökepit, ylimmissä ristit.

Tee lapaliitokset portin runkoon, keskimmäiseen ristiin ja kahteen yläosan ristikkoon. Liitokset kootaan liimalla ja ruuveilla. Pyörökepit liimataan porattuihin reikiin.

Vankka portti ristikoin ja säleiköin

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Lisää samasta aiheesta Portti