Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Kätevä portti

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Tyylikkäässä, perinteisessä portissa ei ole heloja tai näkyviä liitoksia. Kehikko kootaan pyörökepeistä tehdyillä tapeilla ja verhoilun ruuvien reiät katetaan puutulpilla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
250 euroa
Kätevä portti

Johdanto

Rakennamme portin, josta on iloa, jos haluat pitää koiraa pihalla, lapset poissa uima-altaalta tai jos tahdot sulkea pihapiriin, puutarhan tai pihatien jostakin muusta syystä.

Portti on jaettu kapeaan ja leveään osaan. Kapeaa osaa voi käyttää päivittäiseen kulkemiseen ja pyörällä ajoon, leveän voi avata autoa ja peräkärryä varten.

Molemmat portit on saranoitu. Jos sinulla ei ole tarvetta ajaa portista autolla tai peräkärryn kanssa, voit saranoida vain toisen porteista. Voit myös itse päättää, miten leveitä porttien tulisi olla suhteessa toisiinsa.

Portti on rakennettu vankasta painekyllästetystä puutavarasta, jotta rakenteesta saadaan vahva ja kestävä moniksi vuosiksi eteenpäin. Portista tulee väkisinkin melko raskas, mikä asettaa suuria vaatimuksia tolpille, joihin portit ripustetaan.

Ohjeet

Kehikot

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kehikot ovat porttien kantava osa. Ne rakennetaan 45 x 95 mm höylätyistä ja painekyllästetyistä laudoista. Kehikko-jen tulee olla noin 5 cm kapeampia kuin niiden tolppien välinen etäisyys, joihin portit kiinnitetään.

Kehikon korkeus sen sijaan on jousta-vampi mitta ja riippuu halutusta portti-korkeudesta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että kehikot olisivat noin 5 cm verhoilua matalampia, jotta verhoilulau-dat työntyvät hieman kehikon alareu-nan alle. Sahaa kehikkojen päällyspinnat viistoon, jotta sadevesi valuu niiltä pois.

Katso tarkempia yksityiskohtia piir-roksesta, jonka löydät artikkelin lopusta.

1

Mittaa, niin tiedät, kuinka korkeita ja leveitä porttien tulisi olla. Tolppiin pitää jättää vähintään 15 mm väliä molemmissa reunoissa ja kahden porttikehikon väliin on jätettävä vähintään 20 mm rakoa.

2

Sahaa kappaleet (A, B ja C viimeisen sivun piirroksessa) kahta kehikkoa varten painekylläste-tyistä laudoista. Katkaisusaha tekee siistin ja suorakulmaisen viillon, mikä on tärkeää.

3

Kokoa kehikot levyn päällä. Näin voit helposti varmistaa, että niistä tulee suorakulmaiset - kunhan itse levy on suorakulmainen. Kiinnitä kappaleet levyn kahteen sivureunaan kuten kuvassa näkyy.

4

Poraa kierreporalla kaksi 20 cm syvää reikää kehikon pysty-kappa leiden (C) läpi kehikon vaakaosan (A ja B) päätyyn. Säädä syvyys oikein kietomalla poranterään teippiä.

5

Leikkaa 22 cm pitkät pätkät (D) 16 mm:n pyörökepistä ja teroita niitä hieman puukolla. Viistetyt reunat helpot tavat tapin iskemistä ja varmistavat, että liima valuu tapin sivuja pitkin alas koko pyörökepin pituudelle.

6

Kokoa kehikon osat (A, B ja C) tapeilla (D). Työnnä tapit reikiin ja naputa ne pohjaan asti vasaralla. Varmista, että kappaleet ovat tiiviisti yhdessä. Anna liiman kuivua.

7

Leikkaa tappien ylimääräinen pituus pois, kun liima on pursunut ulos ja kuivunut. Liima kuivuu parissa tunnissa kuivana, lämpimänä päivänä, mutta voi vaatia jopa vuorokauden, jos ilma on kosteaa ja lämpötila matala.

8

Hio tappi ja liimanjäänteet pois. Tasaiset pinnat voi hioa tehokkaasti epäkesko- tai nauhahiomakoneella. Loput kulmien ja liitosten liimajäänteet saa poistettua hiomalla käsin keskihienolla hiomapaperilla.

Vinojäykistäjät

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Merkitse vinojäykistäjien (G ja F) paikat. Sijoita kehikko lankun päälle. Oikaise lankkua niin, että se asettuu diago-naa li sesti noin 5 cm sivukappaleiden (C) sisäpuolelle molemmissa päädyissä. Tee viiva molempiin sivuihin aina kulmaan asti.

2

Poraa tapille reikä kehikon C läpi vinojäykistäjään (G/F). Sen on sovittava kehikkoon tiukasti, joten poraa mieluummin hieman liian pitkälle kuin liian vähän: reikää voi aina hieman oikaista.

3

Kiinnitä vinojäykistäjä samaan tapaan kuin kootessasi kehikkoa: sivele reikään PU-liimaa ja naputa tappi (D) reikään, katkaise se ja hio lopuksi.

Saranat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Aseta saranat kehikon päälle. Aseta kehikkoon kiinnitettävä sarananosa paikalleen niin, että kehikkoon jää noin 1 cm etäisyyttä, kun osa on kiinnitetty tolppaan. Merkitse saranan paikka joka puolelta.

2

Talttaa saranaraudalle paikka. Työ sujuu nopeasti ja helposti kapealla monitoimityökalun terällä. Aloita sahaamalla 5 mm syvä ura viivoja pitkin. Voit toki käyttää myös käsitalttaa.

3

Tarkista, että sarananvarsi sopii taltattuun alueeseen ja kiinnitä se 35 mm pitkillä tasakantaisilla lastulevyruuveilla tai helaruuveilla.

Pystytys

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Tolppaan kiinnitettävän saranan tappiosa asennetaan samalla korkeudelle kuin porttiin kiinnitettävä saranan varsiosa.

Nyt portit voidaan kiinnittää tukevasti maahan asennettuihin tolppiin. Toinen portti kiinnitetään niin, että molemmat sarananosat on asennettu, toinen porteista varustetaan tässä vaiheessa vain yhdellä sarananosalla. Viimeinen sarananosa kiinnitetään vasta sitten, kun portit on oikaistu toisiinsa nähden, ja niiden väli on niin iso, että portit voi avata ja sulkea niiden kolahtamatta toisiinsa.

Toisen portin leveys on vähän yli kaksi metriä. Painonsa vuoksi se alkaa helposti roikkua, joten sen saranasivua vastapäätä asennetaan tukijalaksi lankku. Se on helppo tarvittaessa uusia.

1

Mittaa ja kiinnitä saranan tappiosat tolppiin. Niiden välisen etäisyyden tulee olla sama kuin kehikoihin kiinnitettyjen saranan varsiosien välinen etäisyys.

2

Ripusta toinen kehikko ylimmästä saranasta ja oikaise sitä niin, että se asettuu samalla korkeudelle ensimmäisen kehikon kanssa. ”Lukitse” korkeus kiinnittämällä etureunaan laudanpätkä ruuvipuristimilla.

3

Aseta viimeinen sarananvarsi tappiosaan, kun molemmat kehikot ovat samalla korkeudella. Työnnä saranan varsi sille jyrsittyyn koloon ja kiinnitä se ruuveilla.

4

Kiinnitä leveään porttiin "tukijalka" (J). Jos portti on yli 120 cm leveä, sitä ei voi ripustaa yksistään saranoiden varaan ilman riskiä siitä, että se alkaisi roikkua. Tee merkintä kiilapalaan (J) ja sahaa se oikeaan korkeuteen.

5

Aseta kiilapala (J) pystykehikon (C) alle ja kiinnitä se työntösalvalla. Kiilapala on maassa kiinni ja alttiina lumelle ja kosteudelle. Se on kuitenkin helppo vaihtaa, jos se lahoaa.

6

Poraa laattaan 16 mm:n reikä suoraan työntösalvan alle. VINKKI: Jos portin alla ei ole kiinteää alustaa, voit iskeä tai valaa maaperään putken porattavan reiän sijaan.

Verhoilu

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kun portit ovat paikoillaan, ne voidaan verhoilla. Voit asentaa verhoilulaudat pystyyn, vaakaan tai viistoon. Jotta porttien verhoilu muistuttaisi olemassa olevaa aitaa, ne verhoillaan 95 mm leveillä painekyllästetyillä terassilaudoilla.

Laudat asennetaan pystyyn ja niiden yläreunaa suojaamaan asennetaan pääl-lyslauta (E), joka sahataan terassilau-dasta. Verhoilu (H) ja päällyslauta (E) kiinnitetään kehikoihin 5 x 50 mm ruos-tumattomilla lastulevyruuveilla. Ruu-vien reiät katetaan 16 mm mäntylau-dasta työstetyillä tulpilla (L) ja liimataan ulkokäyttöön tarkoitetulla PU-liimalla.

1

Asenna kumpaankin porttiin päällyslauta (E). Keskitä lauta kehikkoon nähden. Ota huomioon myös verhoilu, jota ei vielä ole kiinnitetty. Esiporaa reiät 16 mm oksaporalla.

2

Sahaa verhoilulaudat (H) terassilaudoista. Esiporaa reiät jokaisen laudan ylä- ja alareunaan niin, että laudat sopivat kehikkoon. Muista huomioida kehikoiden saranat.

3

Aloita uloimmista verhoilu-laudoista (H) kummallakin sivulla. Talttaa saranareunassa laudan takareunaan tilaa niin, että verhoilu voidaan asentaa 0,5 cm kehikon reunan yli.

4

Kiinnitä uloimmat laudat molempiin sivuihin. Verhoilu-lautojen (H) takapuolet ja reunat sekä kehikon verhoiltava puoli on hyvä maalata jo etukäteen.

5

Mittaa uloimpien verhoilulautojen (H) välinen etäisyys ja jaa mittaus-tulos tasaisesti niin, että lautojen väleistä tulee yhtä suuret. Piirrä kehikkoon merkkiviiva ja kohdista lauta sen avulla.

6

Kiinnitä laudat ja kata ruuvit. Kiinnitä laudat 5 x 50 mm ruostumatto-milla ruuveilla. Verhoilulautojen (H) ja päällyslautojen (E) ruuvit katetaan 16 mm:n mäntypyörökepistä tehdyillä tulpilla (L).

7

Paina pyörökepit reikien pohjaan saakka ja katkaise ne 1 mm:n päästä verhoilulaudan pinnasta. Monitoimityökalu on tähän hyvä väline, mutta selviät hyvin myös hienohampaisella käsisahalla. Käy kaikki reiät läpi samaan tapaan.

8

Kiinnitä kahva. Tähän valittiin tallin-kahva, joka porataan portin läpi ja kiinnitetään kummaltakin puolelta. Helas sa on kahva toisella puolella ja salpa toisella.

8

Jos tolppia on lyhennettävä, voit tehdä sen sahaamalla ne vähintään 30 asteen kulmassa viistoon niin, että sadevesi valuu alas. Voit sahata tolpan myös suoraan ja varustaa sen hatulla, joka suojaa tolpan yläpäätä.

10

Nyt koira pysyy pihalla. Porteista voi avata vain toisen tai molemmat.

Materiaalit

45 x 95 mm painekylläst. lautoja:
• 2 kehikon vaakaosaa (A) á 189 cm
• 2 kehikon vaakaosaa (B) á 80 cm
• 4 kehikon pystyosaa (C) á 75 cm
• Vinojäykistäjä (G), noin 100 cm
• Vinojäykistäjä (F), noin 200 cm
• Kiilapala (J), 14 cm

19 x 95 mm painekyllästettyjä terassilautoja:
• 2 päällyslautaa (E) á 100/209 cm
• 28 verhoilulautaa (H) á 79 cm

16 mm mäntypyörökeppiä:
• 20 tappia (D) á 22 cm
• 64 tulppaa (L) á noin 1 cm

Lisäksi:
• Tolpat (K), esim. 75 x 75 mm
• Tallinovenkahva
• Työntösalpa
• 2 tallin saranoita, 310 mm
• 2 tallin saranoita, 460 mm
• 64 ruostumattomia ruuveja, 5 x 50 mm
• 26 ruostumattomia ruuveja, 5 x 35 mm
• PU-liimaa (ulkokäyttöön)

Vie aikaa

Varaa työhön viikonloppu + kuivumiseen tarvittava aika.

Hinta

Noin 250 €

Vaikeusaste

Jos sinulla on vähänkin kokemusta puutöistä, hanke sopii sinulle hyvin.

Piirustus

Vankat portit ja tyylikkäät liitokset

Pyörökepit tekevät porteista erityisen vankat ja tyylikkäät. Pyörökeppejä käytetään kehikoiden kokoamiseen ja ruuvinreikien tulppaamiseen.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä

Oletko jo tilaaja? Oletko jo lehden tilaaja? Napsauta tästä

Uusi käyttäjä? Näin saat käyttöoikeuden!

Nollaa salasana

Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat ohjeet salasanasi nollaamiseksi.

Tarkista sähköpostiosoite

Tarkista sähköpostisi

Olemme lähettäneet sinulle sähköpostia osoitteeseen . Siinä on ohjeet, joiden avulla voit nollata salasanasi. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista, että se ei ole joutunut roskapostin joukkoon.

Anna uusi salasana.

Nyt sinun pitää antaa uusi salana. Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä. Kun olet luonut uuden sanasanan, sinua pyydetään kirjautumaan sisään palveluun.

Salasana vaaditaan
Näytä

password_reset.form.password_is_changed

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Kätevä portti
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin