Näyttävä tammiaita

Tammitukkien sahausjämistä rakennettu aita näyttää ainutlaatuisen tyylikkäältä ja kestää pitkään. Pari metriä korkea tammiaita maksaa noin 80 euroa metriltä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
80 euroa metri.
Näyttävä tammiaita

Kuori ja lajittele laudat huolellisesti ennen asentamista, jotta ne sopivat yhteen mahdollisimman hyvin.

Johdanto

Tammilaudat kiinnitetään painekyllästetystä puusta tehtyyn runkoon. Sitä ennen laudat pitää kuoria ja lajitella siten, että ne sopivat toistensa viereen ja rakojen peitoksi. Kuoriminen on kovaa työtä, mutta valmis aita näyttää uskomattoman hyvältä.

LUE LISÄÄ: Upea, karu ja kestävä riukuaita

Kohtuuhintaisia jämiä suoraan sahalta

Sahoilta voi saada kohtuullisen hintaista tammilautaa, joka ei täytä rakennuspuutavaran mitta- tai laatuvaatimuksia. Pintasuikaleet, haljenneet laudat ja latvat heitetään yleensä menemään, sillä niille ei ole järkevää käyttöä.

Jämien koko ja muoto vaihtelee laidasta laitaan, joten työ kannattaa aloittaa lautojen lajittelusta. Toivottoman ohuet tai muuten käyttökelvottomat laudat voi hylätä suosiolla. Jos sekaan on sattunut hyviä lautoja, ne kannattaa säästää esimerkiksi ruokapöydän rakentamiseen.

Aitaan käytettävät laudat pitää lajitella, sillä ne ovat erittäin epäsäännöllisen muotoisia. Käytä kunnolla aikaa lautojen asetteluun, jotta aidasta tulee mahdollisimman tiivis ja hyvän näköinen.

Pintalaudoissa on yleensä paljon kuorta. Laudat pitää kuoria ennen asentamista, sillä lautoihin jätetyt kuoret irtoavat ja niiden kohdalle tulee ammottavia reikiä.

Lataa tammiaidan rakennusohjeet

Materiaalilistan lisäksi näissä tee se itse -ohjeissa näytetään vaihe vaiheelta miten:

  • pystytät tolpat
  • kuorit ja asennat laudat

Työssä ei ole vaikeita vaiheita, mutta tolpat pitää pystyttää tarkasti suoraan.

Ohjeet

01
Pystytä tolpat 10 Vaihe

Aivan aluksi aidalle pitää raivata paikka. Sen jälkeen on aika rakentaa aidan runko painekyllästetyistä tolpista ja niiden väliin kiinnitettävistä lankuista.

Viritä ensimmäisen ja viimeisen tolpan välille linjalangat, jotta voit pystyttää tolpat tarkasti suoraan linjaan.

Varmista, että tolpat ovat tukevasti kiinni maassa, sillä tammilaudat ovat yllättävän painavia.

1

Kaiva tolpille kuopat. Nämä kuopat tehtiin lapiolla ja maakairalla. Harkitse moottori­ kairan vuokraamista, jos rakennat pitkän aidan. Voit käyttää myös ruuvipaaluja.

2

Pystytä päätytolpat suoraan sekä leveys­ että syvyyssuunnassa. Tolppaa on helppo säätää, kun siihen kiinnitetään puristimilla kaksi vatupassia.

3

Tiivistä maata tolpan juuren ympärille. Tässä tiivistämiseen käytetään paksua vesi­ putkea. Tiivistä maata vähän kerrallaan ja lisää hiekkaa tai mursketta pienissä erissä. Tarkista välillä, että tolppa on pysynyt suorassa.

4

Viritä linjalangat päätytolppien väliin, kun ne ovat suorassa. Kiinnitä toinen lanka noin 30 senttiä maan yläpuolelle ja toinen pään korkeudelle. Kiristä langat tiukoiksi.

5

Asenna loput tolpat noin kahden metrin välein. Suorista tolpat linjalankojen mukaan, mutta älä paina tolppia kiinni lankoihin. Tarkista vatupassilla, että tolpat ovat pystysuorassa myös aidan suunnassa.

6

Kiinnitä vaakapuut tolppiin, kun kaikki tolpat ovat paikoillaan. Tee lankuista aluksi hieman ylipitkät. Asenna ylempi runkolankku 180 senttiä ja alempi 40 senttiä maan yläpuolelle lankun yläreunasta mitattuna.

7

Sahaa runkolankut oikean mittaisiksi. Pituus vaihtelee hieman sen mukaan, kuinka tarkasti tolppa on osunut oikeaan paikkaan. Voit sahata lankut käsisahalla.

8

Kiinnitä kulmaraudat lankkuihin, ennen kuin asennat ne tolppien väliin. Tarkista suorakulmalla, että rautojen pystyosat ovat samassa linjassa lankun pään kanssa.

9

Ruuvaa lankut kiinni tolppiin. Lankkujen yläreunojen paikat kannattaa merkitä tolppiin. Kiinnitä kulmaraudat ruuveilla, jotka sopivat reikien kokoon.

10

Asenna lankut vaakasuoraan. Tämän aidan lankut asennetaan eri tasoille, sillä maa viettää jonkin verran. Kiinnitä lankun vasen pää oikeaan korkeuteen, säädä lankku vaakasuoraan ja kiinnitä toinen pää.

02
Kuori ja asenna laudat 8 Vaihe

Lautojen kuorimiseen kannattaa käyttää parkkuurautaa. Se on puiden kuorimiseen käytetty perinteinen työkalu, jossa on pitkä ja leveä terä ja kaksi kahvaa. Aseta terä puun päälle 15-20 asteen kulmassa ja vedä terää itseäsi kohti. Kuori irtoaa helpoimmin lautojen reunoilta pitkinä suikaleina. Leveällä pinnalla olevan kuoren irrottaminen on paljon hitaampaa.

Laudat kannattaa kuoria ennen asentamista. Kuori irtoaa laudoista ennemmin tai myöhemmin, joten aidasta tulee paremman näköinen ja tiiviimpi, kun laudat kuoritaan ennen kiinnittämistä.

Laudat asennetaan kahteen kerrok-seen. Lajittele laudat etukäteen, jotta erimuotoiset laudat muodostavat yh-tenäisen pinnan. Aidasta on tarkoitus tulla elävän näköinen, joten lautojen epäsäännöllisyys ei haittaa mitään.

1

Kuori lankut parkkuu raudalla vetämällä terää itseäsi kohti puun pituussuunnassa. Työ ottaa voimille, joten se kannattaa tehdä pienissä erissä.

2

Sahaa lautojen alapäät viistosti poikki, jotta vesi valuu nopeasti maahan. Asenna laudat ylipitkinä ja lyhennä yläpäät vasta, kun kaikki laudat ovat paikoillaan.

3

Tue linjalauta oikeaan korkeuteen ja vaaka suoraan tolppien väliin. Aseta laudat linja laudan päälle, jotta aidan alareunas-ta tulee suora.

4

Ruuvaa ensimmäinen lauta kiinni. Laudan yläpää on kutakuinkin tolpan pään tasolla. Kiinnitä lauta kahdella-kolmella 5x80 millin ruuvilla ylhäältä ja alhaalta.

5

Kiinnitä seuraavat laudat. Päätä jo etu käteen, mitkä laudat tulevat toiseen kerrokseen, jotta osaat kiinnittää alemman kerroksen laudat oikeisiin paikkoihin. Suunnittelu on tärkeää, koska laudat ovat erimuotoisia.

6

Numeroi pintakerroksen laudat ja kirjoita lankkuun, mikä lauta kuuluu mihinkin. Siten laudat pysyvät järjestyksessä ja päätyvät oikeisiin paikkoihin.

7

Sahaa laudat poikki yläpäästä l injalangan mukaan, kun ensimmäinen kerros on valmis. Laudat on helpointa sahata upotussahan ja ohjainkiskon avulla.

8

Asenna toisen kerroksen laudat 6x100 millin ruuveilla alempien lautojen päälle. Sahaa myös toisen kerroksen laudat poikki upotussahan ja ohjainkiskon avulla.

Materiaalit

  • Kestopuutolppia
  • Kestopuulankkuja 45x95 mm
  • Tammilautoja
  • Ruostumattomia A4-ruuveja, 5x80 ja 6x100 mm
  • Kulmarautoja + ruuveja

Erikoistyökalut

  • Upotussaha ja ohjainkisko

Vie aikaa

Tammilautojen siistiminen ja aidan rakentaminen kesti yhteensä kaksi viikkoa. Tolppien pystyttämiseen ja aidan paikan raivaamiseen kului kaksi päivää ja lautojen asentami-seen neljä. Lautojen kuoriminen kesti neljä päivää, sillä työ on niin kovaa, että se oli pakko tehdä pienissä osissa.

Hinta

Noin 80 euroa metri.

Vaikeusaste

Työssä ei ole vaikeita vaiheita, mutta tolpat pitää pystyttää tarkasti suoraan.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Aita