Näin rakennat riukuaidan

Perinteinen kuusiriu’uista tehty aita on jo luonnostaan suojattu laholta ja sienikasvustolta. Kun aidan rakentaa oikein, se kaunistaa tontinrajaa vuosikausia.

Kun on jo vuosikausia nähnyt kilometreittäin painekyllästettyjä lauta-aitoja, aidan rakentaminen perinteiseen tapaan kuusenriu’uista on houkuttaleva ajatus. Riukuaita on perinteinen, luonnollinen ja jämäkkä. Luonnonmateriaalien ansiosta valmis aita näyttää aina yksilölliseltä, vaikka se rakennettaisiin hyvin huolellisesti ja tarkasti ohjeiden mukaan.

Riukuaidat ovat yllättävän kestäviä, vaikka niitä ei öljytä tai suojata puunsuoja-aineilla ja ne seisovat sateessa ja tuulessa vuosikaudet – jos ne vain on pystytetty oikein.

Tästä jutusta voit lukea, mitä ranka-aidan teossa pitää ottaa huomioon. Näytämme myös, miten rakennat ranka-aidan.

Noin ranka-aidan

Kuorelliset kuusiriu’ut ovat luonnostaan suojassa laholta ja sienikasvustolta, ja ne kestävät vähintään 25 vuotta ilman minkäänlaista apua. Tolpat ovat aidan heikoin lenkki. Ne vaurioituvat usein maahan upotetulta osaltaan ennen kuin riu’ut antavat periksi.

Tolppien on tämän vuoksi oltava laadukkaita – joko kestopuuta, ensiluokkaisia kuusitolppia tai vielä mieluummin tammi- tai akaasiatolppia, jotka ovat niin ikään hyvin luonnostaan suojattuja ja kestävät yhtä pitkään maassa kuin kuusiriu’ut tolppien välissä.

Jos haluat aidan seisovan vakaasti ja kauniisti pystyssa mahdollisimman monta vuotta, noudata aidanrakentajiemme hyviä neuvoja.

He valitsevat nopean menetelmän, jolla syntyy helposti yhtenäisen näköinen aita ja antavat luonnon vastata aidan kauniista ja yksilöllisestä ilmeestä.

LUE LISÄÄ: Rakenna luonnollinen ranka-aita

Näin pystytät ranka-aidan tolpat

Alla näytetään, miten pystytät tolpat niin, että ranka-aidasta tulee tukeva.

Kun tolpat asennetaan suoraan riviin yhtenäisin välein ja samaan korkeuteen, luonnollinen aita saa säännöllisen rakenteen ja ilmeen.

Aidan tulevaisuus riippuu tolpista. Ei siis kannata fuskata, sillä virheitä ei voi korjata ja lahonnutta tolppaa on työläs vaihtaa. Pystytä ensin kaksi ulommaista tolppaa ja saata ne täysin pystysuoraan ja oikeaan korkeuteen. Muut tolpat on tämän jälkeen helppo oikaista näiden uloimpien tolppien mukaan.

Tolpat saatetaan linjaan riippumatta siitä, asetetaanko riu’ut ”osioittain”, jolloin osiot asennetaan vuoroin molem-min puolin tolppia tai asetetaanko riu’ut ”jatkuvalla limityksellä”, jolloin kaikki osiot sijoittuvat tolpan ulkopuolelta seuraavan tolpan sisäpuolelle.

180 cm korkean aidan tolpat upo-tetaan 90 cm:n syvyyteen ja 200 cm korkean aidan tolpat metrin syvyyteen. Kaltevalla maalla osioita voi porrastaa.

Ylälinja vaateriin

Vaikka maanpinta viettää, riu’ut asetetaan keskenään vaateriin ja yläpäästään samaan korkeuteen. Jos maaperä viettää paljon, voit porrastaa aidan osioittain. Jokainen osio on vaaterissa.

Korkeuden säätö

Kätevin keino saada riu’uista juuri oikean korkuiset on jättää tolpat 3-5 cm liian korkeiksi ja iskeä ne lopuksi 3-5 cm maahan lekan avulla.

Tolppien väleistä helposti tasaiset

Tolppaväli valitaan niin, että kaikista osioista tulee yhtä leveät. 220 cm pitkien riukujen pitäisi yl tää vähintään 3 cm tolpan yli, jotta tolpat jäävät hieman piiloon eivätkä halkeile. Tolppaväleistä saat helposti tarkat, kun käytät oikeaan mittaan katkaistua riukua mittana.

Varmasti pystysuoraan

Uloimmat tolpat asennetaan huo lella pystysuoraan ennen kuin niiden ylä- ja alareunaan ki ristetään naru. Seuraavat tolpat oikaistaan naru jen mukaan ja saatetaan pystysuoraan pitkän vesivaa’an avulla.

Näin rakennat rangoista

Alla näytetään, miten naulaat rangat yhteen niin, että aidasta tulee tiivis ja se kestää pitkään.

Epäsäännöllisen muotoiset riu’ut naulataan yhteen, jotta niistä syntyy tiivis pinta, joka kestää kauniina vuosikaudet.

Riu’ut asetetaan vaakaan ja tiiviisti yh teen. Ne kiinnitetään tolppiin ja oikaistaan keskenään linjaan. Vinoimmat riu’ut painetaan paikoilleen ja riu’ut naulataan yhteen lyhyin välein. Näin aita pysyy vuosia tiiviinä ja kauniina.

Riu’ut kiinnitään 100 mm:n galvanoiduilla nauloilla isolla paineilmanaulaimella. Naulain kannattaa ehdottomasti ostaa tai vuokrata. Riukujen ohuempi pää sijoitetaan vuoroin vasemmalle ja oikealle. Kiinteää kuviota rikkomalla voi peittää pieniä vinouksia. Jos alimmat riu’ut kääntää samoin päin, aidan alaosasta saa tiiviimmän viistoa maanpintaa vasten.

Lauta helpottaa asennusta

Päätyyn kiinni te -tään lau ta 3-5 cm:n päähän tol pasta, jot ta osion riu’ut alkavat sa mas ta kohdasta. Riu’ut tuetaan lautaa vasten ennen kuin ne naulataan kiinni.

Tärkeä lisäkiinnitys

Riu’ut kiinnitetään molem-mista päistään tolppiin. Jotta riu’ut voidaan oikaista ja saada tiiviisti toisiinsa kiinni, ne kiinnitetään myös alla oleviin riukuihin. Pyöritä riukuja niin, että saat niihin mahdollisimman tasaisen pinnan. Isot oksakohdat voi poistaa pienellä kirveellä.

Sahaa päät nopeasti

Riu’ut sahataan pituu teen vasta, kun koko osio - tai koko aita - on asennettu. Työ sujuu nopeimmin ja jäljestä tulee siisti ja tarkka, kun sahaat koko osion riukujen päät yhdellä kertaa pystyviivaa pitkin.

Ohuita riukuja ylös

Riu’ukujen ohut ja paksu pää vuorottelevat. Tarkista jatkuvasti, että aidasta tu lee vaakasuora, ja sääs tä muutamia ohuita riukuja yläosaan, jotta saat osiosta haluamasi korkuisen.

Metsänkorjuun ylijäämää

Kuusiriu’ut ovat usein harvennuksen sivutuotteita.

Riukupuuta korjataan taimi koilta, jotta kunnon puilla on tilaa kasvaa.

Ennen vanhaan ”aidot”, kuorel-liset riukupuut olivat jätepuuta - nuoria luontaisesti uudistuvia kuusia, jotka poistettiin, jotta arvokkaaksi puutavaraksi kasva-tettavilla puilla olisi tilaa kasvaa. Aidaspuut kaadetaan talvella ja ne saavat kuivua ilmavassa paikassa

KUUSEN KUORI ON KIINTEÄÄ JA RÖPELÖISTÄ. Kuusiriu’ut ovat hy vä valinta. Kuusen solut ovat suljettuja, täynnä pihkaa ja hyvin suojattuja luonnollista lahoamista vastaan.

MÄNNYN KUORI ON HALKEILEVAA ja kirjavaa. Männyn ydinrakenne on avoin, ja hyönteiset ja sienet valtaavat sen pian kaadon jälkeen.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Aita