Vanha aita uuteen uskoon

Vaikka aita nättäisi vanhalta ja aikansa eläneeltä, sitä ei välttämättä tarvitse uusia kokonaan. Artikkelin aidan kulmateräksestä tehdyt paalut säilytettiin ja vain huonokuntoinen teräsverkko korvattiin puuosilla.

Johdanto

Talo ja pihaympäristö kertovat pal-jon omistajastaan. Alamme ottaa vastaan vaikutelmia jo kohteeseen saapuessamme, joten talon julkisivu on hyvin keskeisessä asemassa. Usein en-simmäinen näkyviin tuleva kohde on pi-haa ympäröivä aita.

Aita on paljon muutakin kuin este, joka pitää koirat ja pikkulapset poissa ajo-tieltä. Se on oman alueesi raja ja niin naapureiden, vieraittesi kuin jokaisen ohikulkijankin silmien alla.

Kuvan pihaa ympäröi aikansa elänyt, surullisen ränsistynyt verkkoaita, joka näki parhaat päivänsä joskus 70-luvulla. Perhe haaveili sievästä lauta-aidasta ja päätti tehdä sen itse, jotta saisi siitä täs-mälleen omien toiveittensa mukaisen. Vanhassa aidassa oli vielä jotain hyvää-kin. Aitapaalut olivat nimittäin ehjät, suorassa ja tukevasti maassa, joten ne päätettiin vain kunnostaa ja maalata.

Ennen
Vanha aita näytti rumalta ja oli alkanut ruostua. 1970-luvulla suosiossa ollutta verkkoaitatyyliä ei ollut voinut enää aikoihin pitää muodikkaana. Tontin ympärille haluttiin uusi, kaunis puuaita.

Jälkeen
Uusi aita antaa hyvän ensi-vaikutelman. Naulojen ja ruuvien kantoihin voi vielä sipaista maalia, jolloin kiinnityksetkään eivät juuri näy. Rimojen alapäät pitää nostaa korkeam-malle, etteivät ne jää sulavaan lumeen.

Ohjeet

01
Aitapaalujen kunnostaminen 3 Vaihe

1

Teräslankaverkko irrotettiin paaluista kulmahiomakoneella. Kipinöinnin takia on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita.

2

Paaluista poistetaan ruoste. Työkaluksi sopii kulmahiomakone ja teräsharjat, mutta puhdistus onnistuu myös käsivoimin.

3

Paalut maalataan ruoste-estomaalilla ja sitten ulkoalkydimaalilla. Noin 10 cm etäisyy-delle paalujen päistä porataan 6 mm reiät.

02
Aitarimojen sahaus ja maalaus 3 Vaihe

1

Aitarimojen sahaus ja maalaus on järkevä rationalisoida sarjatyönomaiseksi. Ensin rimat maalataan molemmin puolin.

2

Maalin kuivuttua rimat katkotaan. Niiden alapäät katkaistaan 15° kulmaan, jolloin vesi tippuu niistä nopeasti pois.

3

Aitarimojen yläpäät sahataan teräviksi. Sahaukset kannattaa tehdä penkissä jiiri sahalla. Naulajuoksut katkotaan erikseen.

03
Aidan kokoaminen 9 Vaihe

Maalauksen jälkeen sahatut rimojen päät on maalattava erittäin hyvin. Pää-typuu maalataan kolmeen, mielellään jopa neljään kertaan. Maalausvaihe kannattaa rationalisoida niputtamalla suuri määrä lautoja yhteen joko pystyyn tai vaakasuoraan.

1

Teräspaaluihin kiinnitetään rimat (A) 30 mm yleisruuveilla, joille pitää porata reiät teräkseen. Jos puutavara on painekyllästettyä, ruuvien pitää olla ruostumatonta (A2) terästä.

VINKKI: Paaluun kiinnittetäävän riman ala -pää nostetaan 10-20 cm korkeudelle maasta.

2

Paallun uuden tukiriman pystysuunta tarkistetaan. Alaruuvi kierretään ensin kiinni ja lauta säädetään vesivaa’an avulla pystysuo-raan. Vasta sitten kiinnitetään toinen ruuvi. Laudat kiinnitetään kaikkiin teräspaaluihin paitsi portinpylväisiin.

3

Portinpylväiden verhouslaudat kiinnite-tään sydänpuoli ulospäin. Niitä ovat kaksi 38 x 75 mm lautaa (B) ja kaksi 22 x 125 mm lautaa (D). Niiden alapäät on sahattu vinoon poikki. Näistä laudoista tulee lähes tasasivui-nen nelikulmainen pylväs.

4

Pylvään kolme sivua naulataan yhteen. Näin muodostunut kouru kiinnitetään teräs-pylvääseen kuten aitapaalujen puiset laudat.

VINKKI: Kiinnitysruuveille pitää porata teräs-profiiliin niin suuret reiät, etteivät kiinnitys-ruuvien kierteet vahingoitu.

5

Pylvään lautapäällysteen neljäs lauta naulataan tai ruuvataan kiinni. Pylväälle tehdään hattu, joka suojaa sitä ja parantaa ulkonäköä. Pylvään hattu kiinnitetään mieluiten ruuveilla kaikilta neljältä sivulta.

6

Nyt on vuorossa naulausjuoksujen (C) mittaaminen ja katkominen. Jokaisen paalu parin väli on mitattava ennen naulausjuoksujen katkomista. Mitta otetaan paalun keskeltä seuraavan paalun keskikohtaan.

7

Naulausjuoksut kiinnitetään päistään kah -della ruuvilla. Niiden väli on helppo säätää mittakapulalla. Alempi juoksu säädetään ensin vesivaa’alla tai vaakitusletkulla vaaka suoraan ja vähintään 30 cm korkeudelle maasta.

8

Naulausjuoksut kiinnitetään portinpyl-väisiin pää pylvään sisäsivua vasten. Laudan pää maalataan ja se kiinnitetään pylvääseen kulmalevyllä (koko esim. 50 x 50 x 35 mm) ja sinkityillä yleisruuveilla.

9

Lopuksi kiinnitetään aitarimat (F) naulalla tai ruuvilla kumpaankin naulausjuoksuun.

VINKKI: Rimojen alapäät saa helpoimmin suoraan ja oikealle korkeudelle maasta, kun niiden alle kiinnitetään tukilauta. Sen päälle asetettu pystylauta määrittää rimojen välit.

Materiaalit

38 x 75 mm lautaa
• x lautaa (A), haluttu pituus (75 cm)
• 4 lautaa (B), tarvittava pituus (90 cm)
• x naulausjuoksut (C), tarvittava pituus

Lisäksi
• 4 kpl 22 x 125 mm lautoja (D), 90 cm
• 2 kpl 30 x 160 x 160 mm kansia (E)
• 25 x 50 mm rimaa (F), 78 ja 85 cm
• 50 tai 55 mm nauloja tai yleisruuveja
• 30 mm sinkittyjä yleisruuveja
• 50 x 50 x 35 mm naulauslevyjä
• ulkomaalia

Hinta

noin viisi euroa metri.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.