Rakenna aita, joka kestää 30 vuotta!

Tämä kaunis ja kestävä aita rakennettiin 18 vuotta sitten täysin ilman kestopuuta ja myrkyllisiä liuotusaineita. Kyseessä oli testi, ja siitä otettiin opiksi. Kunnollisesta nykyaidasta tulee vanhaakin parempi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
500 euroa

Johdanto

Rakensimme lähes 20 vuotta sitten perinteisen aidan käyttämättä lainkaan kestopuuta ja synteettisiä liuotinaineita. Aita tehtiin ensiluokkaisesta puutavarasta perinteisin kirvesmiestaidoin. Kyseessä oli kokeilu, josta kerroimme numerossa 10/1998.

20 vuotta myöhemmin...

Nyt, lähes 20 vuotta myöhemmin, voimme sanoa kokeilun onnistuneen. Aita on selvinnyt kahdesta rajumyrskystä, useasta ankarasta talvesta ja lukemattomista auringonpaahteisista tunneista osoittamatta väsymisen tai lahoamisen merkkejä. Uskomme siis, että aita kestää 20 vuotta. Todennäköisesti 30 vuotta, tai ehkä jopa 40, mikä on todella pitkä ikä aidalle.

Emmekö kuitenkin voisi tehdä aidasta vielä parempaa ja helppohoitoisempaa? Kyllä voimme. Nyt rakennamme aitaversion 2.0.

Vesi valuu pois nopeammin

Useimmissa muutoksissa keskitytään veden johtamiseen nopeammin pois, ja etenkin aidan vaakapinnoilta. Sadevesi, loska ja jää kuluttavat maalipintaa nopeasti.

Tämän vuoksi suosittelemme viistopintoja ja tippanokan jyrsimistä kaikkien vaakarakenteiden alapintaan. Muita muutoksia ei tarvita kestävyyden parantamiseksi. Näytämme kuitenkin myös, miten aidan voi rakentaa helpommin ja halvemmalla. Lisäksi viimeistelemme ilmeen jyrsimällä urat sekä lautoihin että tolppiin.

Ohjeet

01
Laudat imevät vähemmän vettä 4 Vaihe

1998

V. 1998 kaikki laudat olivat ala reu -nastaan tasaisia, joten laudan pääty imi paljon kosteutta. Alapintaa oli myös hankala öljytä tai maalata.

2016

Uuden aidan verhoilulautoihin työstetään tippanokat sahaamalla lautojen alareunat viistoon. Näin vesi valuu nopeammin alas ja alapinnat on helpompi maalata.

Kauniit ja edulliset verhoilulaudat

Vuonna 1998 teimme verhoilu-laudat 21 x 68 mm:n höylätystä siperiankuusesta. Se on turhankin kallis materiaali. Tällä kertaa ostimme sahapintaisia muotti lautoja, jotka höyläsimme molemmin puolin, sahasimme oikeaan pituuteen ja halkaisimme pituussuuntaan. Näin saimme 21 x 60 mm:n hyvälaatuisia lautoja. Jokainen lauta on 95 cm pitkä. Aidasta tuli useita satoja euroja edulli-sem pi rakentaa, sillä höylätty puu on yllättävän kallista. Lautojen alareunat viistettiin puun suojaamiseksi.

Lautojen ylä osaan jyrsitään koristeeksi V:n muotoiset urat.

Katkaisu/jiirisahan kiinteän säädön avulla kaikki laudat voidaan sahata nopeasti 45° kulmaan. Tämä on sarja-tuotantoa, sillä lautoja on paljon.

1

Höylätyt laudat halkaistaan pituus-suunnassa. Tämä on helpointa tehdä pöytäpyörösahalla. Jos sitä ei ole saatavilla, voit käyttää tavallista pyörösahaa.

2

Katkaisu/jiirisaha säädetään sarjatuo-tantoa varten kiinnittämällä rajoittimeksi puupalikka. Nyt verhoilulaudat on nopea asettaa sahalle ja sahata oikeaan mittaan.

3

Laudan (A) alareuna sahataan 15 asteen kulmaan. Reunan ei tarvitse olla veit-senterävä, jäljelle pitäisi jäädä 1-2 mm puupintaa. Näin maali tarttuu paremmin tähän tärkeään pintaan (lähelle maata).

4

Lautoihin jyrsitään V:n muotoiset 4 mm syvät urat. Rakennam me 5 lautaa varten kehikon, jotta laudat py syvät hyvin paikal-leen jyrsinnän ajan. Jyr simme kehikkoon kiinnitettyä jyrsinohjainta pitkin.

02
Vesi johdetaan nopeammin pois vaakapinnoilta 3 Vaihe

1998

Kaikissa vaakarakenteissa oli alkujaan vain 10 asteen kaltevuus. Se oli liian vähän.

2016

Nyt kaltevuus on 20 astetta, jotta sadevesi valuu nopeammin alas.

Verhoilulautojen alapintaan on jyrsitty tippanokka

Tolpat tehdään yhä ydinpuusta

Alkuperäisen aidan heikoin lenkki olivat sen vaakarakenteet. Ne vaativat nopeimmin uutta maalia, erityisesti sen vuoksi, että talven alati vaihtuvat sääolosuhteet pakkasista sulapäiviin koettelivat maalia. Ve destä on siis päästävä nopeasti eroon. Lisäämme laudan yläreunan kaltevuutta ja jyrsimme alapintaan tippanokan.

Vaakarakenteet olivat v. 1998 siperiankuusta. Nyt käytämme kuusilautoja, joita saa kohtuuhintaan. Tol pat ovat vanhojen kaltaiset: järeää 100 x 100 siperiankuusta.

Hiomme sahapintaiset tolpat (C) hiomakarkeu della 60, ennen kuin sahaamme ne ja jyrsimme urat.

Sadevesi valuu viistopinnalta nopeasti sivua pitkin alas ja tippanokka takaa, että vesi kerääntyy pisaroiksi, jotka putoavat alas.

1

Kaikkien vaakalautojen (B) alapintaan jyrsitään tippanokka. Ura tehdään 8 mm:n urajyrsinterällä 5-6 mm syvyy-teen ja se jyrsitään 8 mm:n etäisyydelle reunasta.

2

Tolpat (C) sahataan päältä viistoon. Tol pat sahataan käsisahalla, sillä ne ovat liian paksuja useimmille katkaisu/jiirisahoil-le. Jotta viilloista saadaan yhdenmukaiset, sahanterää tuetaan sahaohjuria vasten.

3

Tolppiin (C) jyrsitään urat V-uran mallisella jyrsinterällä 5-6 mm:n syvyyteen. Tolpat eivät ole niin yhteneviä, että voisimme jyrsiä useamman tolpan yhdellä kertaa, joten urat jyrsitään yksitellen pienen ohjurin avulla.

03
Kaunis viimeistely koristaa aitaa 3 Vaihe

1998

Vuonna 1998 laudat oli viistetty vain yläreunasta.

2016

Uudessa aidassa on panostettu viimeistelyyn jyrsimällä sekä lautoihin että tolppiin urat.

Portti on hieman helpompi rakentaa

Vuoden 1998 aidan portti oli tehty siperian kuusesta. Nyt portti tehdään samasta puusta kuin aidan muutkin rakenteet: laudat männystä ja vaaka-rakenteet kuusesta. Portista tulee edullisempi ja ihan yhtä kaunis.

Aidan rakenne on sama kuin ennen, mutta portti tehdään hieman helpommin. Emme nimittäin nyt työstä lovia Z-kuvioon kiinnitettäviä ja aitaa jäykistäviä tukilautoja varten, vaan käytämme uudessa portissa tappeja ja ruuveja. Ne pitävät yhtä hyvin. Portin leveys on sama 108 cm.

1

Portti rakennetaan kehikoksi kahdesta pys ty- (A) ja kahdesta vaakalau dasta (B). Pystylaudat kiinnitetään kah del la 4 x 50 mm:n ruuvilla liitoksista. Portti käänne-tään ja Z-laudan (D) paikka merkitään.

2

Jokaista liitosta vahvistetaan vielä tapilla. Poraamme reiän Z-laudan (D) läpi puoleen väliin vaakalautaa (B) 16 mm:n puuporalla ja liimaamme tapin. Kun liima on kuivunut, tappi katkaistaan ja hiotaan.

3

Loput laudat (A) asetetaan niin, että nii-den väliin jää yhtä isot raot ja niiden yläreu-nat ovat tasassa, ennen kuin ne kiinnitetään kahdella 4 x 50 mm:n ruuvilla jokaisesta liitoksesta. Esiporaa, ennen kuin ruuvaat.

04
Uusi aita on helpompi pystyttää 3 Vaihe

1998

Vuonna 1998 tolppiin tal-tattiin lovet vaakaraken-teille. Rakenne on tukeva, mutta sen työstäminen on hiukan haastavampaa.

2016

Helpotamme työtä käyttämällä kulmarautoja ja 80 mm pitkiä, viistoon kiinnitettäviä ruuveja.

Puu käsitel lään ennen kokoamista

Ennen kuin aita asennetaan, kaikki puupinnat pohjustetaan ja maalataan kertaalleen pellavaöljymaalilla - ku ten vuonna 1998 tehtiin. Pellava öljy tuot-teet sivellään aina useampaan kertaan hyvin ohuina kerroksina. Kun aita on koottu, pinnat käsitellään vielä kertaalleen.

Vaakalaudat (B) kiinnitetään kul-ma raudoilla ja ruuvaamalla ylhäältä päin viistoon. Ruuvit jättävät aina reiän, josta vesi pääsee sisään. Reiät peitetään pellavaöljykitillä, ennen kuin aita maalataan viimeisen kerran.

Vaakaan asennettujen lautojen (B) takapinta myötäilee tolppien (C) takapintaa.

Aidan korkeuden päätät itse. Me rakensimme aidasta 115 cm korkean, ja halusimme, että pystylautojen ylä -reuna jää hieman tolppien alemman uran alapuolelle.

1

Tolpat (C) pystytetään. Asennamme en-sin kaksi uloimmaista tolppaa ja vedäm-me niiden väliin narun. Maahan kaivetaan kuopat metrin syvyyteen, jotta jokaisen tolpan alle mahtuu 10 cm:n sorakerros.

2

Laudat (A) kiinnitetään kahdella 4 x 50 mm:n ruuvilla jokaisesta liitoskohdasta. Käytämme välikkeitä, jotta lautaväleistä tulee tasaisest ja tarkistamme jatkuvasti vesivaa’alla, että laudat ovat pystysuorassa.

3

Portti kiinnitetään tolppaan T-saranoilla. Saranat kiinnitetään ensin porttiin helaruu-veilla, sitten tolppaan. Käytämme samaa etenemistapaa portin vastakkaisella sivulla, jonne kiinnitetään salpa.

Materiaalit

  • Tolpat (C): 100 x 100 mm:n siperiankuusta
  • Vaakalaudat (B) ja Z-lauta (D): 45 x 95 mm:n kuusta
  • Pystylaudat: 21 x 60 mm:n män tyä (A)
  • 16 mm:n pyörökeppi
  • Ruuveja: 4 x 50, 5 x 80 ja 5 x 90 mm
  • Helat: Salpa (porttiin), T-saranat (155 x 390 mm) ja kulmarautoja (40 x 40 mm)
  • Helaruuveja: 3,5 x 35 mm
  • Pohjustusöljyä, maalia (esim.pel-la vaöljy) ja vedenkestävää liimaa.

Erikoistyökalut

  • Pöytäpyörösaha ja yläjyrsin

Vie aikaa

Noin viikko. Materiaalien valmistus 10–12 m:n aitaan vie pari päivää, pohjustus ja maalaus niin ikään pari päivää ja asennus päivän.

Hinta

Rakensimme 10 m aitaa noin 500 eurolla.

Vaikeusaste

Työ on osin sarjatuotantoa, mutta se ei ole vaikeaa. Asennus voi olla haaste, koska aita on sovitettava paikallisiin olosuhteisiin (maaperä, maasto, kupertuminen jne.)

Piirustus

Lautojen yläosaan jyrsitään koristeeksi V:n muotoiset urat.

Katkaisu/jiirisahan kiinteän säädön avulla kaikki laudat voidaan sahata nopeasti 45° kulmaan. Tämä on sarjatuotantoa, sillä lautoja on paljon.

Multimedia

Portin leveydeksi valittiin 108 cm, jotta portista pääsee esteittä pyörän, kottikärryjen ja lastenvaunujen kanssa. Tolppien väli on noin 112 cm.

Vaakaan asennettujen lautojen (B) takapinta myötäilee tolppien (C) takapintaa

Aidan korkeuden päätät itse. Me rakensimme aidasta 115 cm korkean, ja halusimme, että pystylautojen ylä - reuna jää hieman tolppien alemmann uran alapuolelle.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.