13 erilaista aitaa - kattava katsaus

Lamelleja, rankoja, rimoja vai lautoja? Tässä jutussa käydään läpi 13 suositun aitamallin hyvät ja huonot puolet. Voit rakentaa ne itse.

Aidalla voi olla useita eri tarkoituksia. Sen takia kannattaa valita aita, joka sopii juuri sinun tarpeisiisi.

Kuinka korkea aidan pitää olla? Pitääkö sen peittää näkyvyys kokonaan? Paljonko aita saa maksaa? Jaksatko maalata aidan joka kolmas vuosi vai haluatko, ettei aidalle tarvitse tehdä pystyttämisen jälkeen mitään? Siinä vain joitakin kysymyksiä, joita kannattaa harkita huolellisesti ennen aidan valintaa ja rakentamista.

Aitatyypin valinnassa ei ole kysymys vain siitä, mikä näyttää hyvältä, sillä aidan pitää usein täyttää myös joitakin käytännön tarpeita.

LUE LISÄÄ: Rakenna luonnollinen ranka-aita

Useita tarkoituksia

Aita merkitsee tontin rajan, mutta voi toimia samalla meluaitana, jos talo sijaitsee vilkkaan tien varrella. Joskus aidan tärkein ominaisuus on, että sen rakentaminen on helppoa ja nopeaa.

Jotkut haluavat helppohoitoisen aidan ja toiset aidan, jonka yli ei voi kiivetä.

Artikkelissa esitellään 13 erilaista aitaa. Kerromme eri aitojen hyödyistä ja haitoista, jotta osaat päätellä helposti, millainen aita sopii parhaiten sinun tarpeisiisi.

Käyttöikä on laskettu sillä oletuksella, että aitaa huolletaan säännöllisesti. Tolppien pitää olla painekyllästettyä puuta tai muuta kestävää materiaalia.

Aitasäännöt

Aitojen rakentamisesta on erilaisia sääntö-jä. Joidenkin aitojen rakentamiseen tarvitaan toimenpide lupa, toisten ei. Aidan luvanvaraisuus voi riippua korkeudesta ja siitä, sijaitseeko aita asemakaava-alueella. Aitojen korkeudesta, väristä ja paikasta voidaan määrätä alueen rakentamistapaohjeissa.

Yhteinen aita
Tonttien välisellä rajalla aidan rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat yleensä tontin haltijat puoliksi, ellei muuta ole sovittu. Naapurin tonttiin rajoittuva aita kannattaa pyrkiä rakentamaan yhteisym-märryksessä. Jos se ei jostain syystä onnistu, aidan voi rakentaa omalle puolelleen. Silloin aita pitää rakentaa niin kauas naapuritontin rajasta, että sen voi maalata kokonaan omal-ta puolelta. Joissakin kunnissa tonttien välisen aidan rakentaminen vaatii molempien aita-naapureiden kirjallisen sopimuksen.

Pensaista ei sääntöjä
Pensasaitoja laki ja säännökset eivät rajoita. Naapuri voi kuiten-kin katkaista omalle tontilleen yltävät oksat ja juuret sen jälkeen, kun on pyytänyt puiden tai pensaiden haltijaa poistamaan ne. Tontin sisäiset, kevyet tai väliaikaiset aidat eivät yleensä edellytä lupaa. Määräykset vaihtelevat kunnasta ja asuinaluees-ta riippuen.

Ranka-aita

Luonnollinen ja perinteinen, ohuista mäntyrangoista tehty puuaita. Rangat voivat olla joko parkittuja tai kuorimattomia puita, jotka kiinnitetään tolppien väliin. Rangat kiinnitetään vuorotellen eri puolille tolppia eri tolpanväleissä. Useimmiten suhteellisen korkea aita.

EDUT: Yksinkertainen ja kestävä aita, jonka rakentaminen on nopeaa ja helppoa. Aidan korkeutta ja le-veyttä on helppo muutella olosuhtei-den mukaan. Yksittäisen rangan voi vaihtaa uuteen tarvittaessa.

HAITAT: Ei kestä loputtomiin. Tolpat pitää tehdä painekyllästetystä puusta. Parkki tippuu ajan myötä. Kuoret houkuttelevat pihalle hyönteisiä.

Vaikeusaste: Työ etenee rivakasti isolla paineilma naulaimella.

Huolto: Kuoripäällisiä rankoja ei tarvitse suojata. Kuorettomat rangat voi käsitellä maalilla, kuullotteella tai öljyllä.

Käyttöikä: Kuoripäällisinä asennetut rangat kestävät helposti 25-30 vuotta.

Läpinäkyvyys: Vähäinen.

Tuulenläpäisy: Vähäinen.

Vaimentaa melua: Hieman.

Siisti molemmin puolin: Kyllä.

Hinta: Rankojen hinta, omasta metsästä tolppien hinnalla.

Kevyt elementtiaita

Elementtiaita tehdään valmiista osista, jotka kiinnitetään pysty tolppiin joko ruuvaamalla tai kulmaraudoilla. Jotkut valmiselementit ovat niin hauraita, että ne menevät rikki, jos niiden päälle kiivetään. Markkinoilla on erikorkuisia elementtejä noin metristä kahteen metriin asti.

EDUT: Valmiista aitaelementeistä rakentaminen on nopeaa ja helppoa.

HAITAT: Kevyet aitaelementit ja säleiköt eivät ole kovin paksuja, joten ne särkyvät helposti. Puu ei ole erityisen laadukasta, joten kevyt elementit näyttävät hieman halvoilta. Tasamittaisia elementtejä ei ole aina helppo sovittaa pihalle.

Vaikeusaste: Nopeita ja helppoja pystyttää.

Kunnossapito: Öljyllä, kuullotteella tai maalilla.

Käyttöikä: 5-8 vuotta.

Läpinäkyvyys: Vähäinen tai suuri elementin mallista riippuen.

Tuulenläpäisy: Riippuu elementin tyypistä.

Vaimentaa melua: Ei lainkaan.

Siisti molemmin puolin: Kyllä.

Hinta: Vaihtelee tuotteen mukaan Esim. noin. 100 euroa / metri

Raskas elementtiaita

Raskaat aitaelementit on tehty tavallisista kestopuulaudoista ja -rimoista. Rautakaupoissa myydään eripituisia ja -korkuisia valmis elementtejä. Osa elementeistä on hyvin yksinkertaisia, toisissa on erilaisia koristeita. Raskaista aitaelementeistä on helppo rakentaa vankka ja vakaa aita.

EDUT: Valmiita elementtejä, joista on helppo rakentaa pitkäikäinen ja kestävä aita.

HAITAT: Tasamittaisia elementtejä ei ole aina helppo sovittaa pihalle. Maalaaminen on hankalaa, jos ai-doissa on paljon koristeita. Tolppien pitää olla suhteellisen järeitä, ja ne pitää pystyttää tiheään.

Vaikeusaste: Helppoja ja nopeita pystyttää.

Kunnossapito: Öljyllä, kuullotteella tai maalilla.

Käyttöikä: 8-15 vuotta.

Läpinäkyvyys: Vähäinen.

Tuulenläpäisy: Aita päästää tuulen lävitseen, joten pyörteitä ei synny.

Vaimentaa melua: Ei lainkaan.

Siisti molemmin puolin: Kyllä.

Hinta: Vaihtelee tuotteen mukaan Esim noin. 150 euroa / metri.

Vaakalautaaita

Aita koostuu vaakalaudoista, jotka on kiinnitetty tolppiin pienen välimatkan päähän toisistaan. Laudat voivat olla samalla tai eri puolilla tolppia. Aita näyttää samalta kummaltakin puolelta, ja sen läpi voi katsella. Sopii hyvin korkeaksi ja keskimittaiseksi aidoiksi.

EDUT: Yksinkertainen ja kestävä. Helppo rakentaa sopivan korkuiseksi ja pituiseksi tarpeen mukaan. Tolppien väleistä on helppo tehdä yhtä pitkät aidan kokonaispituuden mukaan.

HAITAT: Toisistaan irti olevien vaakalautojen yli on helppo kiivetä. Laudoissa on todella paljon maalat-tavia reunoja.

Vaikeusaste: Helppo ja melko nopea pystyttää. Lautojen väleistä tulee tasaiset, kun laudat kiinnite-tään tolppiin välikapuloiden avulla.

Kunnossapito: Öljy, kuullote tai maali.

Käyttöikä: 15-20 vuotta.

Läpinäkyvyys: Hyvä, jos lautojen välissä on isot raot.

Tuulenläpäisy: Aita läpäisee tuulta, joten pihalle ei synny pyörteitä.

Vaimentaa melua: Ei yhtään.

Siisti molemmin puolin: Kyllä.

Hinta: 15-20 euroa / metri

Pystylauta-aita

Pystylaudoista tehty aita voi olla täysin tiivis, jolloin sen läpi ei näe eikä tuule. Aidan voi rakentaa pontatuista laudoista tai tavallisista laudoista, jotka asennetaan lomittain. Laudat kiinnitetään vaakasuuntaisiin koolauslautoihin, jotka on kiinnitetty tolppiin. Pystylauta-aidat ovat usein korkeita.

EDUT: Aidan korkeutta ja leveyttä on helppo säätää tarpeen mukaan. Tolppien ei tarvitse olla yhtä kaukana toisistaan, jos laudat kiinnitetään aidan etupuolelle eikä taustan ulkonäöllä ole suurta merkitystä. Pystyaidan yli on vaikea kiivetä.

HAITAT: Laudoissa on paljon maa-lattavia reunoja ja nurkkia.

Vaikeusaste: Keskitasoa. Rakenta minen vaatii tarkkuutta. Lautojen pitää osua juuri oikeille paikoil-leen riippumatta siitä, millaisista laudoista aita rakennetaan.

Kunnossapito: Öljyllä, kuullotteella tai maalilla.

Käyttöikä: 15-20 vuotta.

Läpinäkyvyys: Ei.

Tuulenläpäisy: Ei, joten puuskia voi esiintyä.

Vaimentaa melua: Vähän.

Siisti molemmin puolin: Ei.

Hinta: 30-40 euroa / metri

Vinovuorilauta-aita

Limilaudoitettu aita tehdään yleensä profiililaudoista,

joissa on limitettävä pontti. Laudat voi kiinnittää H-tolppiin, joiden jokaisessa nurkassa on urat lautojen päitä varten. Laudat voi kiinnittää myös tolppien sisäpuolelle lisättyihin rimoihin. Aidan voi rakentaa myös tavallisista laudoista.

EDUT: Profiililaudoista tehty aita on todella kestävä. Laudat on helppo kiinnittää H-tolppiin, ja aidasta voi tehdä sopivan korkuisen ja levyisen. Limilautojen yli on vaikea kiivetä.

HAITAT: Rakentaminen vaatii tarkkuutta, sillä lautojen pitää olla samassa tasossa joka välissä. Tavallisista laudoista on vaikeampi rakentaa kuin profiililaudoista.

Vaikeusaste: Profiililaudoista on helppo rakentaa, tavallisista hieman vaikeampaa.

Kunnossapito: Öljy, kuullote tai maali.

Käyttöikä: 15-20 vuotta.

Läpinäkyvyys: Ei.

Tuulenläpäisy: Ei, joten pihalla voi esiintyä tuulenpuuskia.

Vaimentaa melua: Jonkin verran.

Siisti molemmin puolin: Tavallaan, mutta profiililaudoilla aitaan tulee selkeä etu- ja takapuoli.

Hinta: 25-40 euroa / metri

Komposiitti-aita

Aita on yksinkertainen. Lautojen päät kiinnitetään H-tolpissa oleviin uriin. Rakenteesta tulee hyvin vankka, jos tolpat valetaan betonista. Komposiittilaudat liitetään toisiinsa pienillä muoviosilla, joten niiden kanssa työskennellään eri tavalla kuin puun. Komposiittiaita voi olla yhtä hyvin matala tai korkea.

EDUT: Vakaa aita, jota ei tarvitse huoltaa käytännössä ollenkaan. Kestää pitkään. Aidasta on helppo rakentaa juuri sopivan korkuinen ja levyinen, ja tolppien väleistä voi tehdä samankokoiset. Aidan yli on vaikea kiivetä.

HAITAT: Komposiitti haalistuu parissa vuodessa, mutta värin voi palauttaa komposiitinhoito-tuotteilla. Markkinoilla on komposii-tista tehtyjä H-tolppia.

Vaikeusaste: Helppo.

Kunnossapito: Vain pesu.

Käyttöikä: 25-30 vuotta.

Läpinäkyvyys: Ei.

Läpäisee tuulta: Ei, joten tuulen puuskia voi syntyä.

Vaimentaa melua: Hieman.

Siisti molemmin puolin: Kyllä.

Hinta: 50-80 euroa / metri

Rima-aita

Avoin rima-aita rakennetaan yleensä höylätystä puusta.

Aita koostuu pystytolpista ja toisistaan etäälle kiinnitetyistä vaaka rimoista. Aita sopii puutarhan tilanjakajaksi, terassin viereen tai pihan ja ison luonnontilaisen niityn rajalle. Aita voi olla yhtä hyvin matala tai korkea.

EDUT: Aita on helppo rakentaa. Ilmava rakenne on hyvin joustava, joten aidan korkeutta ja leveyttä on helppo muutella tarpeen mukaan. Köynnöskasvit voivat kiipeillä aitaa pitkin. Lahonnut tai katkennut rima on helppo vaihtaa uuteen. Aita on helppo maalata.

HAITAT: Aidan yli on helppo kiivetä. Ei suojaa sen paremmin katseilta kuin melultakaan, ellei aidan viereen istuteta pensaita.

Vaikeusaste: Helppo.

Kunnossapito: Maalilla, öljyllä tai kuullotteella, mutta käsiteltävää puuta ei ole paljon.

Käyttöikä: 15-20 vuotta.

Läpinäkyvyys: Kyllä.

Läpäisee tuulta: Kyllä.

Vaimentaa melua: Ei lainkaan.

Siisti molemmin puolin: Kyllä.

Hinta: 5-15 euroa / metri

Kivikoriaita

Kivikoriaita tehdään täyttämällä vankoista raudoista tehtyjä koreja luonnonkivillä. Markkinoilla on erikokoisia koreja. Aita kannattaa rakentaa mahdollisuuksien mukaan valmiiden korien mittaiseksi, jotta verkkoja ei tarvitse katkoa rälläkällä. Kivikoriaidat ovat usein matalia.

EDUT: Erittäin vankka aita, jota ei tarvise huoltaa. Kestää helposti vuosikymmeniä.

HAITAT: Hyvin leveä aita, joka vie paljon tilaa. Verkkojen leikkaaminen on vaikeaa, ja katkaistut pinnat ruostuvat helposti. Korien alle tarvitaan tasainen alusta. Aidan rakentaminen ja purkaminen on raskasta työtä.

Vaikeusaste: Rakentaminen on melko helppoa, mutta raskasta.

Kunnossapito: Ei tarvita.

Käyttöikä: 40-50 vuotta.

Läpinäkyvyys: Ei.

Läpäisee tuulta: Ei, mutta puus kia ei synny, jos aita on matala.

Vaimentaa melua: Korkea kiviaita vaimentaa melua, matala ei juuri.

Siisti molemmin puolin: Kyllä.

Hinta: Noin 100 euroa / metri (verkkojen hinta 1x1x0,5 m)

Meluaita

Meluaidat ovat usein korkeita ja paksuja. Aidassa on puurunko, joka voidaan täyttää ääntä imevillä eriste levyillä. Eristetyn puolen pitää olla avoin ja melun suuntaan, jotta se imee melun itseensä. Toinen, pihansuuntainen puoli peitetään laudoilla.

EDUT: Meluaita voi vaimentaa melua 5-10 desibeliä. Meluaidan voi rakentaa siten, että se näyttää pihan puolelta aivan tavalliselta aidalta.

HAITAT: Meluaidan rakentaminen on tavallista aitaa hitaampaa, sillä eristelevyt pitää leikata ja saumat limittää huolellisesti, jotta melu ei kulkeudu saumoja pitkin. Toinen puoli ei näytä erityisen hyvältä.

Vaatii usein luvan.

Vaikeusaste: Keskitasoa.

Kunnossapito: Puuta pitää huol taa. Melunvaimennuseristeet voi joutua vaihtamaan.

Käyttöikä: 15-20 vuotta.

Näkyy läpi: Ei.

Läpäisee tuulta: Ei, joten pihalla voi esiintyä puuskia.

Vaimentaa melua: Hyvin.

Siisti molemmin puolin: Ei.

Hinta: 50-100 euroa / metri

Perinteinen aita

Perinteinen puuaita tehdään pystylaudoista, vaaka-koolauksista ja tolpista.

Koolaus laudat kiinnitetään tolppiin ja pystylaudat tai -rimat ruuvataan niihin kiinni. Lautojen tai rimojen väliin jätetään pienet raot. Tolppien päät voi muotoilla teräviksi. Lautojen ylä- ja alapäät sahataan vinoon.

EDUT: Kärsineet laudat on helppo vaihtaa uusiin. Aidan rakentaminen on helppoa ja yksinkertaista.

HAITAT: Rakentaminen on työlästä ja hidasta. Sahattavia ja kiinnitettä-viä lautoja on paljon, eikä koriste-leikkausten tekeminen ole nopeaa. Laudoissa on paljon maalattavia pintoja ja nurkkia. Aidan yli on kohtuullisen helppo kiivetä.

Vaikeusaste: Aidan tekeminen alusta asti on yksinkertaista, mutta työlästä ja vie aikaa.

Kunnossapito: Öljyllä, maalilla tai kuullotteella.

Käyttöikä: 15-20 vuotta.

Läpinäkyvyys: Kyllä.

Läpäisee tuulta: Kyllä.

Vaimentaa melua: Ei lainkaan.

Siisti molemmin puolin: Ei.

Hinta: 5-15 euroa / metri

Vinolauta-aita

Aita rakennetaan tiheästi pystytettyjen tolppien väliin. Laudat kiinnitetään tolppien väliin vinosti, ja lautojen väliin jätetään pienet raot. Laudat kiinnitetään aidan molemmille puolille, ja lautojen päät katkaistaan vinossa kulmassa. Jos aidasta saa näkyä läpi, riittää, että laudat kiinnitetään toiselle puolelle.

EDUT: Vinot laudat jäykistävät aidan ja tekevät rakenteesta erittäin vakaan. Aidan korkeus ja leveys on helppo sovittaa tarpeen mukaan. Pilaantuneen laudan vaihtaminen on helppoa.

HAITAT: Aidan tekeminen vaatii paljon mittaamista ja sahaamista. Siisti lopputulos vaatii suurta tarkkuutta. Maalattavia pintoja ja nurkkia on paljon.

Vaikeusaste: Keskitasoa. Sahaamista riittää.

Kunnossapito: Öljyllä, maalilla tai kuullotteella.

Käyttöikä: 15-20 vuotta.

Läpinäkyvyys: Rajallinen.

Läpäisee tuulta: Hieman.

Vaimentaa melua: Ei lainkaan.

Siisti molemmin puolin: Kyllä, jos laudat ovat molemmin puolin.

Hinta: 30-50 euroa / metri

Rima-aita

Tämä aita on tehty kapeista lehtikuusirimoista, jotka on asennettu 3 sentin välein. Rimojen taakse on asennettu eristelevyt, jotka vaimentavat melua. Meluaidat eivät näytä yleensä kovin hyviltä, mutta tämä aita on poikkeus! Se näkyy myös hinnassa.

EDUT: Aita sopii epätasaiseen maastoon, sillä rimojen pituutta on helppo säätää. Aita vaimentaa melua, mutta se ei näy päällepäin.

HAITAT: Rimojen sahaaminen on hidasta, ja lehtikuusi maksaa. Meluaita on aina kalliimpi ja vaikeampi rakentaa kuin tavallinen aita.

Vaikeusaste: Vaikea. Aidassa riittää sahaamista, ja rakentamisessa pitää olla tarkkana..

Kunnossapito: Kyllä, öljyllä, kuullotteella tai maalilla.

Käyttöikä: 15-20 vuotta.

Läpinäkyvyys: Ei.

Läpäisee tuulta: Ei.

Vaimentaa melua: Hyvin.

Siisti molemmin puolin: Kyllä.

Hinta: noin 100 euroa metri

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Aita