Tärytä ajotie lujaksi

Alustan täryttämiseen tarvitaan hyvä ja painava levytärytin. Näin alustasta saadaan kivikova, ja sen ansiosta myös ajotiestä tulee vahvarakenteinen. Lue, miten teet sen.

Murskatun betonipedin täryttämiseen tarvitaan hyvä ja raskas levytärytin. Sen täytyy painaa vähintään 100 kg.

Johdanto

Jos pihaasi on tarkoitus työstää uusi ajotie, tee työ kunnolla alusta alkaen, niin tie kestää vuosikaudet. Alustan tulee olla kova, jotta laatat kestävät raskasta liikennöintiä eikä tiehen synny ajouria. Reunojen pitää olla lujat, jotta laatat eivät pääse liukumaan sivulle, ja saumojen on oltava tiiviitä, jotta tierakenne ei elä.

Ennen kuin ryhdyt työhön, selvitä, onko tontille suunnitteilla viemäröintejä tai kaapelointeja, jotta et myöhemmin joudu kaivamaan ajotietä auki.

Lue lisää: Pihatie

Piha on todella helppo hoitoi-nen. Saumat ovat kovia, eivätkä rikka-ruohot kasva niissä.

Ohjeet

01
Mittaus 4 Vaihe

Ensin on hoidettava tärkeät mittaukset, jotka ovat uuden ajoväylän sijainti ja mitat. Selvitä, miten iso alueen pitäisi olla ja pystytä keppejä päällysteen ympäri, jotta voit ottaa tarkemmat mitat.

Rotaatiolaser helpottaa mittaamista merkittävästi. Voit vuokrata laitteen konevuokraamosta tai ottaa mitat pitkällä letkuvesivaa’alla. Mittausmenetelmästä riippumatta on tärkeää työstää nk. mittasuunnitelma (kts. alla). Siihen merkitään keppeihin tehdyt merkinnät, jotta mittaaminen valmiiseen korkeuteen ja kaadon teko oikeaan suuntaan sujuisi helpommin. Sopiva kaato ajotiessä on 2 cm metrillä.

1

Iske kepit maahan hieman ajotieksi kaavaillun alueen ulkopuolelle. Mitä enemmän keppejä, sitä parempi. Käytä niitä ohjeviittoina, kun mittaat ajotien korkeutta ja kaatoa.

2

Merkitse keppeihin ajotien korkeus, niin saat käyttöösi mittaussuunnitelman. Me mittaamme rotaatiolaserin ja ilmaisimen avulla. Pimeydessä näkee rotaatiolaserin punaisen valon. Jos et käytä tätä keinoa, käytä ilmaisinta.

3

Mittaa ajotiehen haluttu kaato. Ajotiessä pitää olla kaatoa, jotta vesi valuu siltä pois. Kaato tehdään rakennuksista poispäin tai kohti viemäröintiä. Mittaa etäisyys jokaisesta kepistä maanpinnan korkeimpaan kohtaan, niin voit selvittää kaadon.

4

Kaato mitataan lopullisesta korkeudesta lähtien. Sen määrä lasketaan huomioimalla jokaisen kepin etäisyys ajotien alussa olevaan korkeimpaan kohtaan. Tässä kaatoa on 2 cm/m2, joten 4 metrin päässä olevasta kepistä vähennetään 8 cm.

02
Vankka pohja 5 Vaihe

Kaikki maa-aines on poistettava, jos päällysteen halutaan kestävän ajoa ja pysäköintiä. Rankkaan aloitusvaiheeseen kannattaakin vuokrata kone, kun kyseessä on isompi hanke, kuten tässä.

Kun maa-aines on poistettu, voidaan rakentaa uusi, tukeva perusta. Yleensä se tehdään sorasta. Jos kuitenkin haluat erityisen lujan ratkaisun, ja usein myös edullisemman, valitse betonimurske. Kun betonikerros tärytetään kunnollisella levytäryttimellä, perustasta tulee erityisen kova, ja sen päällä voidaan ajaa myös painavilla autoilla.

Jo murskekerrokseen on työstettävä kaato, jotta tasoitushiekkakerroksesta saadaan kauttaaltaan yhtä paksu.

1

Poista multamaa. On tärkeää päästä puhtaaseen maapohjaan asti. Jos maaainesta on poistettava paljon, kannattaa värvätä koneellista apua. Tällä työmaalla yksi koneista kaivaa maaaineksen ja toinen kuljettaa sen pois samantien.

2

Betonimurske kaadetaan, kun multamaa on kuljetettu pois. Betonimurske kaadetaan pieniksi kasoiksi koko alalle, mikä helpottaa sen levittämistä.

3

Levitä betonimurske lapiolla niin tasaisesti kuin mahdollista. Alue kannattaa tasoittaa mahdollisimman hyvin jo tässä vaiheessa, niin tasoitushiekka on myöhemmin helpompi levittää kauttaaltaan yhtä paksulti.

4

Tarkista betonimurskekerroksen korkeus edetessäsi. Me käytämme yhä apuna rotaatiolaseria ja ilmaisinta. Murskekerroksen päälle pitää vielä mahtua itse päällystekivet ja noin 5 cm:n kerros tasoitushiekkaa.

5

Tärytä perusta, kun korkeus on kunnossa ja pintaan on työstetty kaato. Tämä on tärkeää, jotta tasoitushiekkakerroksesta tulee yhtä paksu koko alueen alalla. Tärytä murskekerros perusteellisesti. Mitä useampaan kertaan, sitä parempi.

03
Lujat reunat 2 Vaihe

Ajotie on hyvä reunustaa vankoilla reunakivillä koko matkalta. Ne pitävät päällysteen paikallaan ja estävät kiviä liukumasta sivuun, kun tiehen kohdistuu painavien autojen paine.

Reunakivet olisi paras asettaa kantavalle kerrokselle, joten ne asennetaan ensin - ennen varsinaisia päällyste kiviä.

Jotta voidaan olla varmoja, että reunakivet pitävät päällysteen paikallaan, ne asennetaan tiiviisti esim. valmiiksi sekoitettuun kuivabetoniin. Voit myös valmistaa maakosteaa betonia sekoittamalla neljä osaa tasoitushiekkaa ja yhden osan sementtiä. Päätä, haluatko reunakivet vaakasuoraan vai myötäilemään ajotien kaatoa.

1

Viritä naru, joka osoittaa ajotien reunan. Narun korkeuden on täsmättävä reunakivien etuyläreunaan.

2

Aseta reunakivet narun linjaan maakosteaan betoniin. Reunakivien ulkoreunaan työstetään pieni betoni valli, joka tukee kiviä niin, että ne eivät siirry paikaltaan.

04
Oikaise pinta 5 Vaihe

Nyt betonialustalle levitetään tasoitushiekkakerros. Valmiin kerroksen tulee olla 3-5 cm paksu, joten hiekkaa levitetään noin 2 cm liian paksulti, jotta sitä voidaan hieman vielä oikaista. Kerroksen paksuus myös pienenee hieman, kun hiekka tärytetään levytäryttimellä.

Kun koko alue on tärytetty, kaiva alustaan kaksi putkea, joiden mukaan voit oikaista pinnan suoran laudan avulla tai ohjainkiskoa käyttäen kuten tässä. Putket kaivetaan niin syvälle, että niiden yläpinta vastaa laattojen pohjaa. Putkien paikka on helppo tarkistaa, jos alueelle on kiristänyt narun päällysteen loppukorkeuden merkiksi.

1

Levitä tasoitushiekka betonialustalle. Levitä se ja tasoita pinta. Pinta on helppo tasoittaa käyttämällä haravaan kiinnitettyä lautaa apuna. Hiekkakerroksen tulee olla 3-5 cm paksu ja noin 2 cm ylikorkea, sillä kerros ohenee tärytettäessä.

2

Tärytä hiekkakerros. Tärytä levytäryttimellä useaan kertaan, kunnes pinta on niin tiivis, että siihen hädin tuskin jää jalanjälkiä. Jos hiekka on hyvin kuivaa, kostuta sitä hieman. Hiekka tiivistyy noin 1 cm:n verran tärytettäessä.

3

Kaiva hiekkaan kaksi putkea pinnan oikaisemiseksi. Sijoita putket syvyyteen, joka täsmää laattojen pohjaan. Tarkista kerroskorkeus ajotien lopullista korkeutta osoittavan narun mukaan.

4

Oikaise hiekkakerros ohjainkiskolla tai suoralla laudalla. Liikuta lautaa siksak-liikkein putkien yli. Kahden putken välisen etäisyyden tulisi olla noin 50 cm lyhyempi kuin laudan pituus, jotta putkien päällä on tilaa siksak-liikkeelle.

5

Siirrä putkia, kun olet oikaissut ensimmäisen alueen. Älä nosta putkia, vaan kaiva niille pieni oja, jota pitkin voit siirtää niitä. Näin saat säilytettyä korkeuden alueen toisessa päädyssä ja säädät vain toisen päädyn korkeutta.

05
Asenna laatat 8 Vaihe

Nyt pääsemme vihdoin asentamaan laattoja. Tämä on mukava työvaihe, sillä nyt kokonaisuus alkaa hahmottua.

Riippumatta siitä, millaisen päällysteen teet, aloita aina kokonaisilla laatoilla ja asenna leikattavat laatat lopuksi.

Me asennamme nk. rivitalopäällysteen. Se tehdään neliömäisistä betonilaatoista, jotka sijoitetaan neljän kappaleen kokonaisuuksina 10 cm:n välein. Väleihin sijoitetaan pieniä graniittikiviä.

Laatoitus kootaan pienemmistä osioista. Tämä sopii hyvin suuriin kohteisiin, kuten tässä. Tällöin alueen ympäri pääsee liikkumaan, eikä koko laatoitusta tarvitse oikaista yhdellä kertaa.

1

Kiinnitä naru, niin säilytät suunnan helpommin. Me käytämme ohjainkiskoa 10 cm:n välin säilyttämiseksi neliömäisten laattojen välissä. Väleihin asennetaan myöhemmin pieniä graniittikiviä.

2

Laatoitus tehdään pienemmissä osissa. Jokainen osio oikaistaan, minkä jälkeen asennetaan seuraavan osion laatat. Asenna ensin kaikki kokonaiset laatat ja jätä leikkaamiset ja pienet graniittikivet myöhempään vaiheeseen.

3

Mittaa, miten betonilaatat on leikattava, jotta niiden kaikille sivuille jää tilaa pienille graniittikiville. Lopputuloksesta tulee kaunis, ja ratkaisu antaa lisäksi mahdollisuuden tasoittaa pieniä korkeuseroja.

4

Leikkaa laatat. Isossa hankkeessa tarvitaan isoa kulmahiomakonetta ja hyvää katkaisulaikkaa. Laitteeella voi leikata betonia ja graniittia ja muotoilla linjoja, toisin kuin laattaleikkurilla. Melua riittää, joten käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia!

5

Aseta pienet graniittikivet kaikkien reunojen ympärille. Jos kivet asennetaan kaarelle, muista kääntää niitä niin, että jokainen niistä osoittaa pyöreän laatan, esim. betonisen kannen, kesikohtaan.

6

Upota graniittikiviä hiekkaan asentaessasi niitä. Muurarinvasara on hyvä työväline tähän. Sen toisella päällä voi kaivaa ja säätää hiekan korkeutta graniittikiville, joiden korkeus hieman vaihtelee. Toisella päällä voi naputella kivet paikalleen.

7

Varmista, että ristin keskelle sijoittuu kokonainen graniittikivi pienten kivien pysty- ja vaakarivien väliin. Näin graniittikivirivit pysyvät suorina molempiin suuntiin.

8

Työstä pihatien ja graniittikivien välinen rajapinta. Kun asetat kolme graniittikiviriviä hieman kaltevaan asentoon vieretysten, saat kätevän nousun ajoteille. Naputtele kivet kuivabetoniseokseen.

06
Saumaa laatat 3 Vaihe

Jotta päällysteestä tulisi luja, on kaikki saumat täytettävä tiiviisti. Rantahiekka ei kelpaa saumahiekaksi, vaan on käytettävä oikeaa, tähän tarkoitukseen valmistettua saumahiekkaa. Hiekkaa on lisättävä niin kauan, että se ei enää häviä laattojen ja kivien välistä. Saumojen pitää aina olla täynnä hiekkaa.

Me varmistimme vain toisen sivun reunan isoilla reunakivillä, mutta myös vastakkaissivun reunat on ”lukittava”. Käytämme siihen pieniä graniittikiviä, jotka sopivat valitsemaamme kuvioon. Uloin graniittikivirivi asennetaan kuivabetoniin, ja sen ulkoreunaan työstetään alueen lukitseva betonireunus.

1

Aseta uloin graniittikivirivi kuivabetoniin soran sijaan. Varmista, että saat ulkoreunan hyvin tuettua betonireunuksella koko sivun pituudelta. Näin uloin rivi ei pääse liukumaan, ja koko päällyste pysyy paikallaan.

2

Täytä saumat saumahiekalla. On tärkeää, että käytät oikeaa saumahiekkaa. Se on erityisesti valmistettu erikokoisista kivirakeista, joilla voidaan taata, että laatat lukittuvat kunnolla ja saumoista tulee tiiviit.

3

Harjaa saumoja niin, että saat saumahiekkaa kaikkiin rakoihin. Saumat on helpointa täyttää, jos harjaa niiden yli ristikkäissuuntiin. Lisää hiekkaa tarvittaessa ja toista työvaihetta, kunnes kaikki saumat ovat varmasti täynnä hiekkaa.

Materiaalit

• Betonimursketta, 0–80 mm (0,4 m3/m2)
• Tasoitushiekkaa, 0-8 mm (0,05 m3/m2)
• Betonilaattoja, 40 x 40 cm
• Graniittikiviä (noppakiviä), 6 x 9 x 9 cm
• Graniittisia reunakiviä
• Valmiiksi sekoitettua kuivabetonia, 20 kg
• Saumahiekkaa (noin 2,5 kg/m2)

Erikoistyökalut

• Tehokas levytärytin, vähintään 100 kg (vuorattavissa noin 50 €/vrk)
• Putkia (oikaisuun)
• Ohjainkisko
• Saumanarua ja muurarinvasara
• Iso kulmahiomakone + hyvä katk.laikka

Piirustus

Näin työstät vankan alustan

Kaikki maa-aines poistetaan puhtaaseen maapohjaan asti. Kaada alueelle betonimurskaa ja tärytä se levytäryttimellä. Viimeinen kerros on tasoitushiekkaa, joka myös tärytetään ja oikaistaan ennen laatoittamista.

Näin työstät vankan alustan

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pihatie