Sulje oviaukko vaikka väliaikaisesti

Oviaukko suljetaan, mutta vain väliaikaisesti. Muutaman vuoden päästä ovelle on taas käyttöä, jolloin oviaukko on jälleen avattava.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
130 euroa

Johdanto

Oviaukko suljetaan, mutta vain väliaikaisesti. Muutaman vuoden päästä ovelle on taas käyttöä, jolloin oviaukko on jälleen avattava.

Ovesta halutaan eroon. Koti sisustetaan uuteen tyyliin, joka sopii paremmin perheen nykyiseen elämänvaiheeseen. Toisaalta voimme olettaa, että jo muutaman vuoden kuluttua ovelle on jälleen käyttöä. Poistamme oven ja katamme aukon vain väliaikaisesti.

Tukeudumme tilapäisratkaisuun: oviaukkoon asennetaan levy, joka voidaan myöhemmin jälleen poistaa. Levytys näyttää täysin luontevalta.

Rakenne on helppo: kaksi yhdenmukaista rimakoolausta, joissa on kolme pystyrimaa ja ylä- ja alarimat. MDF-levyt asennetaan molemmille puolille ovi-aukkoa ja levyjen väli eristetään. Tässä kohteessa tilaa jää peräti kolmelle eriste-kerrokselle, jolloin myös huoneiden välinen äänieristys paranee.

Jos seinät ovat huomattavasti ohuemmat, voit muuttaa rimakokoa, mutta koolaa joka tapauksessa rungot molemmin puolin, jotta saat levyt peitelistojen kanssa samaan tasoon ja tilaan mahtuu vielä hieman äänieristettä.

Ohjeet

01
Rimoista rungot 5 Vaihe

Ellei seinärakenne ole kovin ohut, tuke-vista rimoista tehtävälle koolaukselle on käyttöä aukon molemmin puolin, jotta levyt saadaan seinäpinnan tasoon.

Runko koostuu molemmin puolin asennettavasta kahdesta vaakarimasta, jotka kiinnitetään aukon yläreunaan ja alas kynnykseen, ja kolmesta pysty-rimasta: kaksi kiinnitetään ovikarmin molempiin sivuihin ja ns. keskirima ylä-ja alariman väliin. Keskirimaa ei sijoiteta tarkasti aukon keskelle vaan "helppoon mittakohtaan" - tässä 40 cm -, jolloin mitta toimii kätevänä lähtökohtana myös muille mitoille.

1

Mittaa oviaukon leveys ylhäältä ja alhaalta. Mittaa toisesta karmireunas-ta sisäänpäin ja piirrä viiva sopivaan mitta-pisteeseen. Mittaa sitten etäisyys viivaan toisesta karmisivusta. Kun lasket kaksi mit-taa yhteen, tiedät aukon tarkan leveyden.

2

Mittaa 16 mm sisäänpäin karmin reunasta riman tarkkaa sijaintia varten. Levy on vain 12 mm paksu, mutta vedämme sitä hieman sisäänpäin, koska peitelistat ovat profiloituja, joten levyä ei voi asettaa aivan karmireunan tasoon.

3

Kiinnitä yläkarmiin ja kynnykseen lyhyet rimat (A) yläkarmiin tekemiesi merkintöjen mukaan. Käytä 4 x 70 mm:n ruuveja, 3 jokaiseen rimaan.

4

Kiinnitä pitkät rimat (B) karmiin 4 x 70 mm:n ruuveilla, 4 ruuvia jokaiseen rimaan. Rimat on sahattu niin, että ne sopivat tarkasti pituuteen.

5

Kiinnitä keskirima (C) ylärimaan (A) 40 cm:n päähän toisesta reunasta ruuvaamalla kaksi ruuvia viistoon toiselta puolelta ja yksi toiselta. Oikaise keskirima täysin pystysuoraksi, ja kiinnitä se alarimaan (A), jälleen kolmella viistoruuvilla.

02
Levyt 7 Vaihe

Nyt otamme mitat oviaukon peittäviä mdf-levyjä varten. Jos vain sahaat levyn suorakulmaiseksi aukkokokoon, on todennäköistä, että se ei istu tarkasti paikalleen. Nyt on siis oltava huolellinen, jotta levyt saadaan sovitettua mahdolli-simman tarkasti. Viimeisistä pienistä epätarkkuuksista selviää saumaamalla.

Tässä vaiheessa hanketta tarvitset keskirimaa, jonka aikaisemmin asensit 40 cm:n etäisyydelle toisesta ovi karmin reunasta mitattuna.

1

Mittaa 100 cm toisen karmisivun kulmasta alaspäin rimaa (B) pitkin ja tee merkkiviiva. Siirrä mitta vesivaa’an avulla (keskiriman (C) kautta) vastakkaiseen karmisivuun ja piirrä jälleen merkkiviiva.

2

Mittaa nyt toisen karmisivun kulmasta alas merkkiviivaan. Tässä tapauksessa mitta on 100,6 cm. Mittavinoutta on siis 6 mm, ja tämä on otettava huomioon levyä leikattaessa.

3

Piirrä keskirima ja vaaka merkin-nät MDF-levyyn. Mittaa reunasta sisäänpäin 45 cm (40 cm:n mitan sijaan), jotta voit leikata levyn pienten vinouksien mukai-sesti. Nyt voit ottaa mitat kaikkiin kulmiin näistä kahdesta linjasta (rima ja merkkiviivat).

4

Sahaa levy upotus- tai pyörösahalla. Sahaa merkkiviivojesi oikealta puolelta, jotta levykoosta tulee tarkka, ja sen joka puolelle jää tilaa parin millimetrin saumalle.

5

Kiinnitä levy rimarunkoon 1,2 x 30 mm:n hakasilla hakasnaulaimella. Sijoita hakaset noin 25 cm:n välein. Levyn voi kiinnittää myös upotettavilla ruuveilla. Koska MDF on erittäin kovaa, ruuveille on esiporattava reiät upotusporanterällä.

6

Asenna eristeet, kun oviaukon toisen puolen rimarunko on valmis. Eristeiden on jäätävä puristuksiin, mutta niitä ei saa painaa, jotta niiden eristyskyky ei katoaisi ja äänieristyskyky heikkenisi.

7

Kata toinen puoli MDF-levyllä. Ei kannata olettaa, että oviaukko on molemmin puolin täysin samankokoinen. Mittaa siis jälleen samaan tapaan kuin teit oviaukon toisella puolella, jotta saat levystä tarkasti oikeankokoisen.

03
Viimeistely 4 Vaihe

Oviaukko ei katoa minnekään, eikä se hä viä näkyvistä. Siitä voidaan kuitenkin tehdä siisti osa seinää, jos suljettu aukko varustetaan jalkalistalla ja levy maala-taan samalla värillä kuin seinät - tai maun mukaan vaikkapa kontrastivärillä.

Saumaa levyn reunoja pitkin laaduk-kaalla akryylisaumamassalla. Näin auk-kokohta näyttää siistimmältä, ja huonei-den välinen äänieristys on parempi. Ääni pääsee nimittäin kulkemaan hyvinkin pienistä raoista. Tämä ei ole nyt toivottavaa, sillä aukon halutaan olevan osa seinää - ainakin toistaiseksi.

1

Kiinnitä oviaukon molemmille sivuille jalkalistat joko hakasilla noin 20 cm:n välein tai ruuveilla. Me käytämme valmiiksi maalattua listaa, ja säästymme näin ensimmäiseltä maalauskerralta. Haka-set tasoitetaan ennen lopullista maalausta.

2

Tiivistä kaikki raot akryyli -sauma massalla. Työn jäljestä tulee siistimpi ja kauniimpi ja äänieristys paranee. Äänillä on nimittäin taipumus työntyä läpi kaikista rei’istä ja raoista.

3

Maalaa levyt, kun olet tasoittanut kaikki hakasten reiät. Varaudu maalaamaan 2-3 kertaa. Jos MDF-levyn pinta on sileä, maalausjäljestä tulee siistein käyttämällä lyhytnukkaista telaa.

4

Ovi on poistettu, mutta ei pysyvästi. Peitelistat on säily-tetty aukon molemmin puolin.

Materiaalit

• 2 x12 mm:n MDF-levyjä
• 38 x 73 mm:n rimoja, noin 18 m
• 4 x 70 mm:n ruuveja
• 1,2 x 30 mm:n hakasia
• Eristettä (70 mm:n Knauf EcoBatts)
• Tasoitemassaa
• Akryylitasoitemassaa
• Maalia

Erikoistyökalut

• Upotussaha + ohjainkisko
• Hakasnaulain

Vie aikaa

1 päivä

Hinta

Noin 100-130€

Vaikeusaste

Suurin haaste on mitata levyt tarkasti oikein, koska oviaukko on harvoin täysin suorakulmainen kaikista kulmistaan. Loput työt sujuvat helposti.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Ovet