Upea katos oven ylle

Siistin ja vankan katoksen rakentamiseen talon pääoven ylle on monta hyvää syytä. Oven voi mm. avata ja sulkea kaikessa rauhassa, sillä katos tarjoaa suojaa. Ohjeitamme seuraten teet katoksen viikonlopussa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
450 euroa

Johdanto

Ensivaikutelma talosta kohentuu merkittävästi, kun talon pääovi varustetaan upealla ja vankalla katoksella. Se nostaa myös talon arvoa. Mutta katoksen tyyli on istutettava talon ilmeeseen, muussa tapauksessa lopputulos voi olla juuri päinvastainen. Tämä talo on 1920-luvulta, jolloin taloista karsittiin säästösyistä kaikki hienoudet. Tämä on huomioitava katosta suunniteltaessa. Kaareva muoto ja päistä muotoillut kannatinpalkit muodostavat tehokkaan kontrastin talon ilmeelle.

Lisäksi katos on rakenteeltaan hyvin vankka ja tukeva. Kun se kuitenkin on samalla kevyen ja yksinkertaisen näköinen, se sopii hyvin myös uudempiin taloihin. Rakenne on vain 40 cm korkea ja soveltuu tämän vuoksi useimpiin kohteisiin. Katoksen tekoon käytettiin kaksi ahkeraa päivää. Voit ottaa varaslähdön, mistä on myös etua, valmistamalla katospalkkeja varten kaavan.

Ohjeet

01
Mittaa ja sahaa 3 Vaihe

Kaarevat palkit (A ja B) työstetään 45 x 195 mm:n lankuista. Työ kannattaa aloittaa tekemällä kaava paperille tai kartongille. Käytä yllä olevaa ruutupiirustusta apuna. Kaavaa voit hyödyntää, kun piirrät merkintöjä lankkuihin ja kun sahaat palkin osia pistosahalla.

Alapalkkien (B) viistot sahauslinjat - pinnat, jotka kootaan yläpalkkia (A) vasten - kannattaa jättää hieman ylipitkiksi ensimmäisellä kerralla. Voit piirtää ne myös täysin tarkasti asettamalla yläpal-kin alapalkin päälle, kun yläpalkki on sahattu ja hiottu valmiiksi.

1

Palkkien muodot on nyt piirretty lankkuihin kaavan avulla. Sahaa palkit pistosahalla. Tee kaikista osista hieman ylipitkiä ja sahaa päädyt vasta, kun kaikki osat on sahattu ja siistitty. Näin lopputuloksesta tulee paras mahdollinen.

2

Hio palkkien osat. Käytä esimerkiksi nauhahiomakonetta, jos sellainen kuuluu työvälinevalikoimaasi. TÄRKEÄÄ! Tarkista säännöllisesti, että kaikista palkinosista tulee yhdenmukaiset.

3

Aseta yläpalkki alapalkin päälle ja piirrä liitoskohdan sahauslinja tarkasti.

02
Kokoa palkit 6 Vaihe

1

Nyt palkit kootaan. Käytä kahta 6 x 120 mm:n ruuvia ja puusepänliimaa. Merkitse ruuvien paikat ja esiporaa niille reiät alapalkkiin (B) 6 mm:n poralla.

Sivele liitoksiin runsaasti liimaa.

2

Aseta palkkien osat tasaiselle alustalle ja laita esim. paperinpala liitoskohdan alle, jotta palkit eivät liimaudu alustaan kiinni. Kiinnitä osat alustaan ruuvipuristimilla ja ruuvaa osat yhteen. Pyyhi ylipursuava liima pois.

3

Sahaa vielä yksi palkki, ja sahaa sen pääty valmiiksi. Käytä tätä mallina, kun sahaat muut palkit.

4

Kahden keskimmäisen palkin kohdalla yläpalkkia (A) lyhennetään, jotta kannatinlaudalle jää tilaa. Siirrä kannatinlaudan (C) paksuus kahteen keskimmäiseen palkkiin ja sahaa ne.

5

Kannatinlaudan yläreuna ja alareuna (C) sahataan viistoon, jotta ne myötäilevät palkkien reunoja. Pidä yhtä palkkia kannatinlaudan (C) päätyä vasten ja merkitse päätypuuhun viisto sahauslinja.

6

Käytä lankkua apuna, kun säädät pyörösahan kulmaa. Pidä lankkua sahausohjainta vasten ja aseta terän kulma palkin kulman mukaan. Sahaa sen jälkeen kaksi viistolinjaa kannatinlautaan (C).

Pöytäpyörösaha sopii hyvin tähän työhön. Myös pyörö-sahaa voi käyttää.

03
Valmistele julkisivu 2 Vaihe

Kannatinpalkkiin (C) kannattaa ensin porata reiät paisuntapultteja varten ja merkitä niiden paikat seinään ennen kuin kannatinlauta yhdistetään palkkiin. Aloittamalla katoksen asennus-työt tästä vaiheesta välttyy kamppai-lemasta koko katosrakennelman kanssa hankalasti tikkailta käsin.

Pultattu katos on saatava kunnolla julkisivuun kiinni. Puolikatos kiinnite-tään tämän jälkeen kuudella pultilla kannatinlautaan (C). Ole tarkkana, että porausreiät ylettyvät riittävän syvälle kiviseinään saakka. Lisäksi kannatin-palkki kiinnitetään vahvoilla karmi-nauloilla, jotka ruuvataan alimman palkinosan (B) läpi.

1

Merkitse pulttien paikat julki-sivuun. Tee merkinnät kannatinlau-taan (C) poraamiesi reikien mukaan. Reikien on yletyttävä kiviseinään saakka, eikä vain saumakohtaan. Käytä 10 mm:n kiviporaa ja poraa kuusi reikää paisuntapulteille.

2

Katos kiinnitetään julkisivuun myös karminauloilla, jotka upotetaan jokaisen alimman palkinosan (B) läpi viistoon. Aseta karminaula palkin sivulle ja piirrä naulan kulkulinja myöhempää porausta (10 mm:n poralla) varten.

04
Katos kootaan 3 Vaihe

Katoksen palkit on kiinnitettävä todella tukevasti kannatinpalkkiin. Tähän tar-vitaan riittävän vahvoja kulmarautoja ja ruuveja. Kulmaraudat saa piilotettua lähes näkymättömiin, jos ne maalaa palkkien tapaan valkoisiksi.

Ennen kuin ryhdyt maalaamaan, verhoile kiviseinän kanssa kosketukseen tulevat pinnat bitumikermillä. Kermi suojaa puumateriaalia talon ulkopinnan kosteudelta. Kermiä ei kuitenkaan tarvita paljon, vain pienet kaistaleet. Maalaa myös verhoilulaudat (D), jotta ne ehtivät kuivua ja ovat asennuskunnossa seuraavana päivänä.

1

Nyr rakenne kootaan. Käytä 6 x 120 mm:n ruuveja ja liitä palkit ja kannatin-palkki toisiinsa. Ruuvaa kannatinpalkin läpi ylimpään palkinosaan (A).

2

Palkinosien (A) ja kannatinpalkin (C) väliset liitokset vahvistetaan. Käytä jokaiseen palkkiin kaksi kulmarautaa ja ruuvaa ne kiinni 4 x 40 mm:n ruuveilla.

3

Rakenne on suojattava julkisivun kosteudelta. Kannatinpalkki ja katospalkkien päädyt verhoillaan bitumi-kermillä. Se kiinnitetään huopanauloilla. Rakenne käsitellään pohjustusöljyllä ja täysinpeittävällä puunsuojalla (2 kertaan).

05
Maalin kuivuttua 2 Vaihe

1

Säästä vaivojasi. Jo nyt näet, mihin verhoilulaudat (D) sijoittuvat palkkeihin nähden. Verhoilu on parempi tehdä vasta, kun katos on asennettu. Aseta lautojen lyhentämisestä jääneet 11 laudanpalaa palkille ja merkitse niiden paikat lyijykynällä.

2

Nyt voit tehdä loput kiinnitykset ja kiinnittää takimmaisen verhoilu-laudan rakenteeseen. Käytä 4 x 40 mm:n ruuveja. Upea katos on nyt valmis kiinnitettäväksi talon julkisivuun.

06
Asennus 4 Vaihe

1

Nyt katos kiinnitetään seinään. Vaikka rakenne on kevyt, tehtävään kannattaa ottaa apulainen mukaan. Kiristä paisuntapultit ja aluslevyt kunnolla, jotta katos pysyy tukevasti paikoillaan.

2

Esiporaa 10 mm:n poralla karmi-ruuveille reiät julkisivuun. Poraa alapalkkeihin esiporattujen reikien läpi ja ruuvaa sen jälkeen reikiin ruuvit kiinni.

3

Viimeiset verhoilulaudat kiinnitetään. Käytä 4 x 40 mm:n ruuveja. Nyt katos on valmis sinkkiverhoil-tavaksi. Voit viimeistellä uuden katoksen myös esimerkiksi kuparilla, ruostumatto-milla teräslevyillä tai huovalla.

4

Tässä tekemämme katos on hieno projekti, joka on lisäksi tehtävissä viikolopun aikana. Ole huolellinen, että saat palkeista varmasti täysin yhdenmukaiset.

Materiaalit

45 x 195 m:n lankkuja:
• 4 palkin osaa (A) á 105 cm
• 4 palkin osaa (B) á 75 cm

45 x 120 mm:n mäntysoiroa:
• 1 kantava palkki (C), 141 cm

21 x 91 mm:n mäntylautaa:
• 11 verhoilulautaa (D) á 150 cm

Lisäksi:
• 6 kpl 10 x 130 mm:n paisuntapultteja
• 4 kpl 10 x 160 mm:n karminauloja
• 6 kpl 60 x 60 x 80 mm:n kulmarautoja
• 4 x 40 mm:n ja 6 x 120 mm:n ruuveja
• Pva-liimaa
• Pohjustusöljyä
• Täysinpeittävää puunsuojaa
• Aluskate ja huopanauloja
• Paperia tai kartonkia kaavaa varten

Vie aikaa

Viikonloppu-projekti

Hinta

Katoksen tarvikkeet maksavat noin 100 €. Lisäksi kustannuksia syntyy maalista (noin 50 €) ja peltisepän töistä (noin 300 €).

Vaikeusaste

Tässä projektissa käytetään monenlaista työkalua ja tarviketta viikon-lopun aikana. Nämä kannattaa hankkia jo etukäteen ennen kuin aloittaa työt, jotta ei kesken projektin joudu lähtemään rautakauppaan. Muilta osin projekti ei ole miten-kään erityisen hankala...

Piirustus

Piirrä palkkien osat

Aloita piirtämällä kaksi palkin osaa (A ja B) paperille oikeaan kokoon. Leikkaa ne irti ja käytä niitä apunasi, kun teet merkintöjä palkkeihin.

Piirrä palkkien osat

Katsaus rakenteeseen

Tältä katoksen rakenne näyttää. Kaarevat palkit on tehty 45 x 195 mm:n lankuista. Varaa hieman ylimääräistä aikaa, kun valitset lankkuja. Samalla vaivalla kannattaa valita pinosta siisteimmät ja oksanreiättömimmät lankut.

Ehdotamme, että jätät viimeistelyn sinkkiverhoilun ammattilaiselle.

Katsaus rakenteeseen

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.