Näin saat taloon sopivan laajennuksen

Lisärakennus on suuri investointi, joka vaatii sekä vaivaa että rahaa. Siksi laajennuksesta kannattaa tehdä sellainen, että se sopii taloon. Esittelemme nyt ratkaisun, joka on suhteellisen helppo kokeneille tee se itse -rakentajille.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2-3 viikkoa
Hinta
15 000 euroa

Johdanto

Voit sekä tehdä piirustukset, suunnitella projektin etenemisen että mahdollisesti myös hakea laajennuslupaa itse. Hanke voi onnistua mainiosti myös itsenäisesti tekemällä. Mutta kun kyseessä on niin suuri ja kallis projekti kuin lisärakennus, siihenkannattaa yleensä pestata avuksi arkkitehti, jonka tehtävänä on saada kaikki asiat sopimaan yhteen.

Arkkitehti voi auttaa sinua rakennusmääräysten kanssa, joihin kuuluu esimerkiksi sallittu etäisyys tontin rajaan. Hän osaa neuvoa myös muissa asioissa, joita et ehkä hallitse itse. Arkkitehdin pestaaminen toki maksaa, mutta rahalle saa yleensä hyvin vastinetta. Kun arkkitehti on tehnyt oman osansa - ja sinä päätät, kuinka paljon hän osallistuu projektiin - voit keskittyä itse rakentamiseen. Lisärakennuksen tekeminen onnistuu kyllä kokeneelta tee se itse -nikkarilta, kunhan mitat, rakenne ja materiaalit ovat kunnossa.

Lisärakennuksen verhoilu on samaa kuin talossa. Se tekee rakennuksen eri osista yhtenäisiä.

Ennen kuin aloitat

Projektiin liittyy paljon selvitettäviä asioita ennen kuin voit ryhtyä tilaamaan materiaaleja. Ensinnäkin sinun on tietenkin päätettävä, mihin kohtaan taloa laajennus tehdään. Sinun on myös tehtävä laajennuksesta piirustus. Muita päätettäviä asioita ovat myös lisärakennuksen koko, katon kaltevuus, katon materiaali, verhoilun tyyppi ja niin edelleen. Laajennuksen on tietenkin oltava sopusoinnussa vanhan talon kanssa.

Huomioi myös etäisyys tontin rajaan, lisärakennuksen korkeus sekä mahdolliset paikalliset rakennusmääräykset, jotka voivat rajoittaa laajennuksen kokoa. Keskustele myös rakennusalan ammattilaisen kanssa siitä, mitä voit tehdä itse, mihin tarvitaan ammattilaisen apua ja onko sinun haettava rakennuslupaa.

HARJAKATTO
Talon kanssa samanlainen harjakattoinen lisärakennus on usein tyylikäs ratkaisu – mutta myös monimutkaisin.

TASAKATTO
Voit rakentaa tasakaton tai vaihtoehtoisesti pulpettikaton, jos talon räystään alla on riittävästi tilaa.

PÄÄTYSEINÄLLE
Voit tehdä lisärakennuksen myös päätyseinään, jos sellainen sopii taloosi.

Ohjeet

01
Runkorakenne 7 Vaihe

Runko on melko yksinkertainen. Se tehdään puusta, ja valinta on ilmeinen, kun rakennetaan omakotitalo, autotalli, lisärakennus tai vaikkapa tuulikaappi, kuten tässä. Jos haluat käyttää lisärakennusta asuintilana, sovita mittoja siten, että tilaa jää tarvittavalle eristykselle.

Rakennamme tuulikaapin olemassa olevalle perustukselle, joka on toiminut aiemmin porrastasanteena. Lähtökohtana ovat siis perustus ja talon ulkoseinä. Kiinnitämme alajuoksun perustaan ja toisen alajuoksun ulkoseinään, ja laajennus tehdään niiden varaan.

1

Perustuksen ulkoreunaan kiinnitetään alajuoksu (A1). Poraa 10 millin poranterällä ja kiinnitä alajuoksu 10 x 115 millin karmiruuveilla.

2

Alajuoksuun (A1) ruuvataan kulmarautoja. Ne tukevat tolppia (B) rakennuksen pitkällä ja lyhyellä sivulla (katso kuva).

3

Seinään kiinnitetään myös yläjuoksupalkki (A2) samalla tavalla 10 x 115 millin karmiruuveilla. Palkin tulee luonnollisesti olla täysin vaakasuorassa, ja yläjuoksun sekä seinän väliin on asetettava bitumihuopaa.

4

Aseta yläjuoksuun (A2) kulmarautoja, jotka kannattelevat poikkipalkkeja (C). Kulmaraudat asetetaan 96 millin etäisyydelle talon kattopalkeista. Se vastaa poikkipalkin (C) ja kattopalkkeja (D) kannattelevan pystytuen (E) yhteen laskettua leveyttä.

5

Pystykoolaukset (B) kummassakin päässä ja keskellä säädetään pystysuoraan. Aseta poikittainen tukipuu (A2) seinän yläjuoksuun, niin ensimmäinen kulmatolppa pysyy tilapäisesti paikallaan, jotta se voidaan säätää pystysuoraan kuten seinäkin.

6

Asenna pystykoolausten (B) päälle yläjuoksu (A3) ja säädä kulmatolppa pystysuoraan myös toiseen suuntaan. Vinotuki pitää sen paikallaan. Sitten pitkän seinän muut tolpat voidaan säätää suoraan.

7

Kahteen yläjuoksuun (A2 ja A3) kiinnitetään poikkipalkit (C) jokaisen talon kattopalkin kohdalle. Kiinnitä palkit seinän yläjuoksuun (A2) kulmaraudoilla. Aseta poikkipalkit etuseinän yläjuoksun (A3) päälle ja ruuvaa ne taas kiinni kulmaraudoilla. Poikkipalkit (C) sahataan juuri oikean mittaisiksi ennen niiden asentamista.

02
Katon rakenne 7 Vaihe

Uuteen kattoon tehdään poikkipalkit sekä kattopalkit, jotka yhdistetään olemassa olevaan kattorakenteeseen. Siksi poistamme ensin muutamia kattolevyrivejä ja ruuvaamme sitten uudet kattopalkit kiinni talon kattopalkkeihin. Kattopalkkien ja poikkipalkkien väliin asennetaan pystytuet, jotka muodostavat rakennetta vahvistavan kolmion.

Mikäli valitset vapaasti seisovan rakennuksen, kattopalkkien on ulotuttava rakennuksen toisen puolen kantaviin palkkeihin.

Huomaa, että teimme tässä työtasanteen ruuvaamalla useita lautoja poikkipalkkien päälle.

1

Katon alimmat katerivit poistetaan, jotta uudesta katosta saadaan tarpeeksi kalteva. Varmistamme turvallisen työskentelyn tekemällä työtasanteen, joka ruuvataan poikkipalkkien (C) päälle.

2

Poikkipalkkien (C) päiden ja talon paljastuneiden kattopalkkien väliin asennetaan uudet kattopalkit (D). Ruuvaamme ne kiinni talon kattopalkkien sivuille 5 x 90 millin ruuveilla.

3

Uudet kattopalkit (D) tuetaan yläjuoksuun (A3) ja ruuvataan kiinni palkkiin (C) kahdella tai kolmella 5 x 90 millin ruuvilla.

4

Kattopalkkien (D) ja poikkipalkkien (C) väliin ruuvataan jäykistävät pystytuet (E). Ne tehdään 23 x 98 millin laudoista, jotka ruuvataan kiinni 5 x 60 millin ruuveilla.

5

Asenna loput pystykoolauspalkit (B) enintään 80 sentin välein. Ne kannattelevat sisä- ja ulkopuolen verhoilua. Ikkunoiden koolaukset tehdään myöhemmin.

6

Vanhan katon jatkeeksi asennetaan uusia katelevyjä. Ne asetetaan olemassa olevien kattolevyjen alareunan alle. Seuraavaksi lisäämme riman (J) etureunan alle ja merkitsemme kohdan, johon se halutaan ruuvata.

7

Kattopalkkeihin (D) ruuvataan rimat (J) katteelle sopivin välein. Tässä käytetään Decran teräslevyjä, kuten koko talossa. TÄRKEÄÄ! Rimojen alla on oltava aluskate. Se ei ole tässä vielä paikallaan.

03
Ikkunat 8 Vaihe

Pystypalkkeja (B) asennettaessa neljä niistä jätettiin odottamaan. Ne ruuvataan nyt kiinni kahden ikkunarivin molemmille puolille uuden eteisen pitkälle sivulle.

Pystykoolaukset ja ikkunarivit on helppo nostaa paikoilleen, kun olemme kiinnittäneet kulmaraudat alajuoksuun (A1). Toimenpide on niin yksinkertainen, että voit tehdä sen yksin, jos sinulla ei ole apukäsiä.

Kun kaikki pystysuorat koolaukset (B) on asennettu, koko rakennukseen asennetaan tuulensuojapahvia, joka kiinnitetään koolauksiin nitojalla.

1

Niittaa kiinni neljä 10 millin välikappaletta ennen koolauspuiden (B) kiinnittämistä ikkunan pitkälle sivulle. Näin varmistetaan, että saumalle jää tilaa. Pystykoolaukset ruuvataan välikappaleiden tasalle. Tee sama ikkunan toisella pitkällä sivulla.

2

Alajuoksuun (A1) merkitään ikkunan paikka (koolauspuut, saumat, ikkuna). Tämän jälkeen asennetaan vankat kulmaraudat, joihin pystykoolaukset (B) kiinnitetään.

3

Sitten ikkuna koolauspuineen voidaan kallistaa paikoilleen ala- ja yläjuoksun väliin. Ikkunarivi säädetään pystysuoraan ja kiinnitetään tilapäisesti puristimien avulla, ennen ruuvaamista kiinni.

4

Ruuvaa koolauspuut (B) alajuoksuun (A1) kulmaraudoilla. Kiinnitetä ne myös yläjuoksuun (A3).

5

Nyt kaikkiin seiniin voidaan asentaa tuulipahvia ja välilistat (K). Pystysuuntaiset listat varmistavat ilmanvaihdon vaakasuuntaisten verhoilulautojen takana.

Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen

Ikkunoiden ja ovien ympärillä olevien saumojen on oltava ehdottoman tiiviitä. Ulkopuolelle tehdään kumimassasauma saumanauhan päälle.

Sauma täytetään sisäpuolelta mineraalivillalla - muttei liian tiukasti, jotta se jää ilmavaksi. Tiukkaan pakattu mineraalivilla eristää huonosti.

Mineraalivillaatyönnetään saumaan sisäpuolelta suorakulmalla.

Suorakulmaa käytetään myös saumanauhan työntämiseen ulkopuolelta saumaan.

Lopuksi rako täytetään saumakumimassalla, joka tasoitetaan siististi.

04
Viimeistely ja kattaminen 5 Vaihe

Katemateriaali on samaa kuin alkuperäinen katto: Decra-levyjä. Levyt on helppo asentaa, ja ne ovat melko kevyitä. Ne ruuvataan rimoihin erityisillä ruuveilla, jotka ovat kauempaa katsottuna lähes näkymättömiä.

Sivuilla tiivistämme laajennuksen ja vanhan katon välisen kohdan sinkkilevyllä, joka naulataan kiinni ennen verhoilun kiinnittämistä. Lopuksi Decra-tuulensuojalevyt asennetaan tuulilautoihin. Tuulensuojalevy on suunniteltu erityisesti Decra-kattolevyille.

1

Päätykolmio verhoillaan pystysuorilla laudoilla. Aloitamme vanhan katon reunasta ja etenemme ulospäin varmistaen, että kaikki laudat ovat pystysuorassa.

2

Tuulilaudan ja talon katon yhtymäkohtaan naulataan sinkkilevyä ennen kuin viimeiset laudat kiinnitetään. Siten varmistetaan, että rakennuksen osien liittymäkohtaan ei pääse vettä.

3

Kattorimojen päälle asennetaan kattolevyt kerroksittain. Ne työnnetään toistensa alle ja limitetään vasemmanpuoleisen levyn kanssa. Siten katosta saa yhtenäisen.

4

Kattolevyt ruuvataan kunkin levyn reunasta takana olevaan kattorimaan. Levyt kiinnitetään noin 2,5 sentin päästä niiden ”aallonharjasta” ruuveilla levyjen suuntaisesti eli lähes vaakasuoraan.

5

Päätykolmion yläreunaan asennetaan tuulilaudat, jotka kootaan tässä kahdesta ponttilaudasta. Tuulilautojen päälle asennetaan Decra-katolle suunnitellut tuulensuojalevyt.

05
Eristys 2 Vaihe

Periaatteessa tuulikaapin voisi jättää eristämättä, mutta kosteusongelmien välttämiseksi ja lämmön pitämiseksi sisällä eristämme sen verran kuin tila antaa myöten: 100 + 50 milliä seiniin ja 150 milliä kattoon.

Katossa laudat pitävät eristyksen paikallaan. Ruuvaamme seinillä 48 x 48 millin rimoja koolauksiin siten, että niiden keskinäinen etäisyys vastaa eristelevyn leveyttä vähennettynä 1 sentillä, jotta eristeet pysyvät tiiviisti paikallaan.

Ota yhteyttä sähköasentajaan ennen kuin suljet rakenteen levyjen takaa, jos eteiseen tarvitaan sähköasennuksia.

1

Kattoon kiinnitetään laudat 15-20 sentin välein. Lautojen ylle asennetaan eristys. TÄRKEÄÄ! Muista pyytää sähköasentajaa vetämään mahdolliset johdot tässä vaiheessa.

2

Rimojen (G) väliin asennetaan eristyslevyjä. Rimojen välinen etäisyys vastaa eristyslevyn leveyttä vähennettynä 1 sentillä. Siten eristeet saa tiiviisti paikalleen.

06
Ulkoverhoilu 4 Vaihe

Tuulipahvi ja välilistat asennetaan ennen verhoilulautoja. Tässä käytetään Superwood-verhoilua. Puu on tavallista syvemmälle kyllästettyä, joten verhoilua ei tarvitse pohjamaalata ennen maalaamista. Superwood-verhoilu kestää yhtä hyvin kuin painekyllästetty puu, mutta se ei sisällä raskasmetalleja.

Lautoja voikin käyttää kaikkialla, eikä pelkästään ulkoverhoiluun. Tuulilaudat, reunalaudat ja reunojen alapuoliset laudat on helppo muokata sopiviksi.

1

Naulaa rakennuksen alareunaan (perustuksen yläreunaan) väliaikaisesti vaakasuora lauta. Lauta on asetettava vaakasuoraan, ja sitä käytetään verhoilulaudan ohjurina.

2

Laudan päälle asennetaan verhoilulaudat. Ne kiinnittyvät yhteen ponteistaan ja ruuvataan kiinni laudan alimman kolmanneksen kohdasta välilistoihin (K). Siten seuraava lauta on helppo saada paikalleen.

3

Ikkunoiden vieressä välikappale varmistaa yhtenäisen etäisyyden verhoilun ja ikkunankarmien välille.

4

Räystään alla laudat kulkevat pituussuunnassa, ja ne ruuvataan kiinni poikkipalkkeihin. Reunalauta koostuu kahdesta pitkittäisestä verhoilulaudasta. Alemmasta on sahattu pontti pois.

Enää asennetaan muutama lista, ja sitten laajennuksen voi maalata.

Materiaalit

48 x 98 mm:

 • Alajuoksu (A1)
 • Seinän yläjuoksu (A2)
 • Pystykoolaukset (B)
 • Poikkipalkit (C)
 • Vinopalkit (H) päätyihin
 • Suorat palkit (H1) päätyihin

48 x 48 mm:

 • Rimat eristykselle (G)

48 x 148 mm:

 • Kattopalkit (D)
 • Katon päätypalkit (H)
 • Yläjuoksu (A3)

23 x 98 mm:

 • Pystytuet (E)
 • Lautaa katon eristykseen

36 x 73 mm:

 • Kattorimat (J)

23 x 48 mm:

 • Välilistat (K) verhoilun alle

25 x 125 mm Superwood:

 • Verhoilulautaa

Lisäksi:

 • Bitumihuopaa
 • 10 x 115 mm karmiruuveja
 • Ruuveja ja kulmarautoja
 • Ikkunat ja ovi
 • Lasivillanauha, mineraalivilla
 • Saumanauha
 • Saumausmassa
 • Ilmansulkupahvi
 • Decra-kattolevyjä
 • Aluskate
 • Sinkkipäällyste
 • Eristelevyjä
 • Höyrysulku
 • 13 mm kipsilevyjä

Vie aikaa

2-3 viikkoa kahdelta hengeltä, 10 m² laajennus - ei sisällä maalaamista.

Hinta

Noin 15 000 euroa.

Vaikeusaste

Tämän kokoisessa projektissa tarvitaan puusepän kokemusta, ja apulaisesta tai kahdesta on paljon hyötyä.

Piirustus

Video

Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Asenna eristeet tiiviisti

Limitä eristeet

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …