Lasitettu sisäänkäynti

Sisäänkäynti leimaa kiistatta koko talon ulkonäköä, joten se kannattaa pitää tyylikkään näköisenä. Portaiden uudet liuskelaatat, sisäänkäynnin lasitus ja uusi puuverhoilu tekivät tälle talolle ihmeitä.

Johdanto

Vanha sisäänkäynti koostui lasitetusta rautakehikosta. Ylälasi oli rikkoutunut, rautaosat olivat ruostuneet ja maali oli alkanut jo lohkeilla. Sisäänkäynti ei ollut kovin kaunista katseltavaa vaan antoi talon julkisivusta huolimattoman vaikutelman. Päätimme, että on parasta rakentaa vanhan tilalle täysin uusi, kyläilemään houkuttelevan sisäänkäynti.

Poistimme kulmahiomakoneella vanhat rautarakenteet, joista jätettiin jäljelle vain rappujen perustusten rautaosat. Ne saivat jäädä, koska niitä voitiin käyttää hyödyksi puurungon kiinnityksessä. Itse rungon valmistimme höylätystä männystä. Sivujen alaosat verhoiltiin lehtikuusesta. Puurungon ”aukot” peitettiin karkaistulla lasilla. Lasitus olikin koko hankkeen suurin yksittäinen menoerä, jossa emme ottaneet riskejä sen enempää mittauksen kuin asennuksen suhteen vaan jätimme tehtävän suosiolla asiansa osaavalle lasimestarille.

Tärkeää

Muista suojavarustus Muista suojalasit ja kuulosuojaimet käyttäessäsi kulmahiomakonetta. Käsineiden käyttö on myös suositeltavaa, koska rautarakenteissa voi olla teräviä kulmia. Suojalaseja ja käsineitä kannattaa käyttää myös poistettaessa laattapäällystettä vasaralla ja taltalla.

3 yleisintä limittäin asetettavaa laudoitustyyliä

On monta tapaa tehdä vaaka-suuntainen, vesitiivis ulkolaudoi-tus. Kaikille niille on yhteistä se, että sadevesi valuu lautojen pintaa pitkin pois kastelematta rakennetta sisältä. Esittelemme tässä ylei-simpiä laudoitustyyppejä. Et kuitenkaan välttämättä saa näitä samoja rakennustarvikeliikkeestä heti mukaasi, vaan joudut usein tilaamaan haluamasi mallin.
Jos valitset profiililaudat, on tärkeää, että asetat ne oi-kein päin, jotta vesi pääsee valumaan pois. Naaraspontin tulee olla alaspäin, jotta vesi ei jää siinä olevaan uraan ja aiheuta kosteusvaurioita.

PONTATTU, VINO LIMILAUTA Vinot, tiiviisti toisissaan kiinni olevat pontatut laudat muodostavat pinnan. Me käytimme näitä.

PONTATTU ULKOVERHOUSLAUTA Pontatut laudat ovat tiiviisti toisissaan kiinni. Alalaudan alle laitetaan alusta, jotta se kallistuisi.

PONTTAAMATTOMAT LIMILAUDAT Laudat ovat tiiviisti toisissaan kiinni. Alalaudan alle tarvitaan tässäkin alusta, jotta se kallistuisi.

Ohjeet

01
Laatoituksen ja katoksen purku 4 Vaihe

1

Vanha laatoitus poistetaan vasaralla ja taltalla. Jos pinta on tasainen ja kaato oikeaan suuntaan, ei tarvitse tasoittaa kuin mahdolliset painumat ja kohoumat. Muussa tapauksessa koko pinta on tasoitettava.

2

Rautarakenteet leikataan kulmahiomakoneella ja poistetaan. Poistimme vanhan rungon kokonaan perustukseen saakka niiltä osin, joissa emme tarvinneet vanhaa rakennetta uuden rungon kiinnitykseen.

3

L-profiilit leikataan tasareunaisiksi, jotta uuden sisäänkäynnin runkorakennelma voidaan kiinnittää niihin. Pulteille porataan 8 mm:n reiät tolppien kiinnitystä varten.

4

Uudet rautaosat käsitellään ruosteen-estolla. Rautojen on annettava kuivua ennen kulmatolppien asentamista ja ”paketoimista” kehikkoon. Kuivumisaika on noin tunti.

02
Runkopuiden sahaus 4 Vaihe

Uusi puurunko sisäänkäyntiä varten rakennetaan höylätystä männystä. Runko kiinnitetään tiiliseinään ja rapun perus-tuksen rautoihin. Vanhasta rautarungosta jätettiin raudat jäljelle juuri uuden puurungon kiinnittämistä varten.

Kulmatolpat valmistetaan kahdesta lankusta, jotka pultataan toisiinsa ja asennetaan pilarikenkänä toimivan rau-talevyn ympärille. Tolppien alaosaan sa-hataan 93 senttimetriä pitkä ura limit-täin asetettaville lehtikuusilaudoille. Puuverhoilu asettuu näin hieman sisem-mäksi, ja on samassa linjassa tolppien ja runkorakenteen lasipintojen kanssa.

Lisäksi sahataan kaksi ylävaakapuu-ta ja kaksi pystypuuta kulmatolppien väliin ja oven yläpuolelle seinään. Ne kaikki sahataan kulmaan, jotta alustas-ta tulee tasainen lasilevyä varten.

1

Merkitse reikien paikat seinään ja seinään kiinnitettävään lankkuun (A). Näin vältyt osu-masta saumaan ja varmistat, että tulpat kiin-nittyvät kunnolla. Tässä käytimme 10 x 150 millimetrin karmiruuveja.

2

Sahaa seinään kiinnitettävä lankku (A) oikeaan kulmaan katkaisu-/jiirisahalla. Näin lasikaton alle saadaan tasainen ja kalteva pinta. Sahaa myös ulkoverhoiluun käytettävät lehtikuusilaudat (K) oikeaan pituuteen.

3

Sahaa tolppiin urat, jos niihin asennetaan kiinnitysraudat kuten tässä. Käytimme käsiylä-jyrsintä, mutta sen kerralla tekemä ura ei ole tarpeeksi leveä, joten jyrsimme moneen kertaan. Poista uraan jäävät liuskat taltalla.

4

Pystypuu sahataan kaltevaksi, jotta lasikaton alle jää tasainen, kalteva pinta. Kaltevuuden tulee olla sama kuin palkissa.

03
Uuden rungon pystytys 5 Vaihe

Tarkoituksena oli asentaa liuskelaatat ennen rungon kokoamista. Laatat olivat kuitenkin myöhässä, joten vaihdoimme työjärjestystä. Päätimme käyttää ajan tehokkaasti hyödyksemme ja maalata kaikki tuulikaapin osat ennen asennusta. Teimme myös koepystytyksen tarkis-taaksemme, että kaikki osat oli sahattu oikein ja ne sopivat hyvin yhteen. Siten kaikki oli valmista rungon pystytykseen, kun laatat on saatiin asennettua.

Asetimme ensin seinää vasten tulevan lankun, jotta saimme jonkin kiintopisteen. Koottuamme puurungon limi-timme ulkolaudoituksen. Laudoituksen ja laattojen välissä tulee olla parin sent-timetrin rako, josta vesi pääsee valu-maan pois. Sivujen ja kattoaukkojen täy-tön jätimme lasimestarille. Lasi on liian kallista meidän kokeilujamme varten.

1

Kiinnitä pystytolppa (A) tiiliseinään 10 mm:n karminauloilla. Aseta puun ja seinän väliin kosteuseriste estämään kosteu-den imeytyminen puuhun. Alas täytyy jättää 5 cm:n rako laattoja ja ilmankulkua varten.

2

Kiinnitä kahdesta osasta (E ja B) koostuvat tolpat rautalevyyn. Asenna ensin toinen osa (E) raudan sisäpuolelle ja sitten alaosasta jyrsitty osa toiselle puolelle. Poraa tolppien ja raudan läpi 10 mm:n poralla. Kokoa tolpat 8 mm:n pulteilla.

3

Kiinnitä tolppien väliin tukilaudat. Niiden avulla voit helposti tarkistaa, että tolpat ovat oikeassa asennossa ennen kuin kiinnität ne lopullisesti rautalevyihin.

4

Kiinnitä pystypuu (H) ja ylävaakapuu (F) kulmatolppiin. Asenna sen jälkeen oven päällä oleva pystypuu (J) seinään kiinni ja kiinnitä ylävaakapuu.

5

Maalaa lehtikuusilaudat (K) ja ruuvaa ne paikoilleen. Työskentelimme alhaalta ylöspäin aina 93 cm:n korkeuteen saakka. Jätä 5 cm:n ilma- ja vesirako alareunaan laudoituksen ja laatoituksen väliin.

04
Liuskelaattojen asennus 10 Vaihe

Alusta tulee tarkistaa ennen laattojen asennusta. Meidän alustamme pinta oli riittävän tasainen vanhojen laattojen poiston jäljiltä. Pienet aukot ja halkea-mat täytettiin kiinnityslaastilla. Kaikki irtonaiset osat on poistettava. Laattojen kiinnittämiseen käytetään hyvän tar-tunnan varmistavaa kiinnitettä. Jos alusta on kovin epätasainen, kannattaa valaa kokonaan uusi pinta.

Kokeile laattoja paikoilleen ennen varsinaista kiinnitystä, jotta saat koko-naiskuvan lopputuloksesta. Kokeilu maksaa vaivan, sillä näin vältytään pienten laatanpalojen leikkaamisesta reunoille. Aloita laatoitus alueen keskel-tä, niin voit säädellä paremmin laattojen kokoa reunoja lähestyttäessä. Laattojen ja saumojen mitat sovitetaan toisiinsa siten, että lopputuloksesta tulee tasapai-noinen. Asenna aluksi kolme laattariviä.

1

Sekoita kiinnityslaasti porakoneen vispilällä. Näin saat laastista tasaisen ja hyvin yhtenäisen massan.

HUOM! Noudata aina pakkauksen sekoitussuhdetta, jotta saat käyttämästäsi kiinnitteestä tarpeeksi vahvaa ja koostumukseltaan sopivan juoksevaa.

2

Täytä halkeamat ja aukot laastilla. Käsittele pinta ensin kertaalleen tartunta-pohjusteella. Näin varmistat, että betonialusta ei ime kosteutta kiinnityslaastista ja laatat kiinnittyvät varmasti. Pohjusteen on kuivuttava noin tunnin ajan, kiinnityslaastin pari tuntia.

3

Kokeile asennusta laittamalla muutama laatta rapun ulkoreunaan. Tarkista, onko kaa-to sopiva, asettamalla pari palikkaa vesivaa’an alle siihen päähän, johon kaato tulee. Tässä kaato on 2 cm taaksepäin.

4

Leikkaa laatat mittojen mukaan. Paras työ-väline on märkäkatkaisuun suunniteltu sähkö-käyttöinen laattaleikkuri, jossa on huokoisen liuskekiven leikkaamiseen sopiva terä. Tavallis-ta leikkuria käytettäessä kivi saattaa lohjeta.

5

Poraa yhteen laattaan aukko tolpan kiinni-tysraudalle. Porasimme reikiä mahdollisimman lähelle toisiaan 10 mm:n poralla. Sen jälkeen aukko lyötiin irti taltalla.

HUOM! Ole varovainen, sillä laatoista voi irrota paloja.

6

Puhdista laatat öljystä ja rasvasta puhdistus-aineella. Liuskelaatat ovat luonnonmateriaa-lia, minkä vuoksi niissä voi olla öljyjäämiä, jotka on poistettava ennen asentamista.

TÄRKEÄÄ! Anna laattojen kuivua ennen asennusta, jotta ne kiinnittyvät kunnolla.

7

Levitä kiinnityslaastia kahdeksan milli-metrin laastikammalla noin rivin verran kerrallaan. Laastia on sivellettävä sekä laat-taan että rapun pintaan. Kokonaispaksuuden tulee olla noin kymmenen millimetriä.

8

Tarkista jatkuvasti, että laatat tulevat suoraan. Muutamasta laudasta koostetulla kulmalla saa nopeasti varmistettua laattojen suoruuden. Tarkista myös saumat. Tässä ne vastaavat ohuen köyden paksuutta. Liika laasti poistetaan laatoista kostealla rätillä ja laastin annetaan kuivua seuraavaan päivään.

9

Levitä saumausaine laattojen päälle niiden kuivuttua vuorokauden. Liikuta hierrintä vinosti saumojen yli poikittain ja pitkittäin, jotta ne täyttyvät kokonaan.

TÄRKEÄÄ! Huolehdi, että saumat ovat puhtaat ennen saumausta. Jos niissä on esimerkiksi laastia, se pitää saada pois listanpalalla tai vastaavalla.

10

Kuivaa ylimääräinen saumausaine kostealla sienellä heti saumauksen jälkeen. Saumoja ei saa kostuttaa liikaa, koska silloin niistä tulee ontot. Huuhtele sieni puhtaalla vedellä usein ja jatka, kunnes lattia on lähes puhdas. Viimeisen harmaan kalvon poistat kuivalla puuvillarätillä seuraavana päivänä.

Materiaalit

Höylättyä mäntyä, 45 x 95 mm:
• Seinätolppaan (A), 277 cm
• Tolppiin (B) ja (C), 203,5 cm
• Tolppiin (D) ja (E), 213 cm
• Ylävaakapuihin (F) ja (G), 121 cm
• Pystypuuhun (H), 122 cm
• Pystypuuhun (J), 131 cm

Lisäksi:
• Ulkolaudoitus (K), 25 x 150 mm, 18 metriä lehtikuusta
• Höylättyä mäntyä, 33 x 117 mm, kaiteeseen
• Pultteja, 8 mm
• Karmiruuveja, 10 x 150 mm
• Kosteuseriste
• Ruostesuojamaali, esim. Hammerite
• Puunsuojaa ja pohjustusöljyä
• Liuskelaattoja, n. 3 m²
• Tartuntapohjustetta, pohjan puhdistusainetta
• Kiinnityslaastia
• Saumausainetta
• Karkaistua lasia kiinnitysheloineen (3 kpl)

TYÖKALUT

• Kulmahiomakone
• Laattaleikkuri
• Katkaisu/jiirisaha
• Ruuvinväännin
• Porakone vispilällä
• Käsiyläjyrsin
• Ruuvipuristimia
• Taltta
• Vasara
• Vesivaaka
• Hierrin
• Pensseli
• Laastikampa, 8 mm
• Saumausvälineet

Hinta

Hinta yhteensä: noin 2300 € (josta n. 1700 € menee laseihin työstökuluineen)

Piirustus

Vinkit & niksit

Pari yksityiskohtaa...

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …