Ovi kahden huoneen väliin

Tässä puuseppä asentaa uuden oven kahden huoneen väliseen aukkoon. Kynnystä ei tarvita, sillä karmi mitataan niin, että se ulottuu noin 5 mm päähän lattiasta.

Karmin alapäät eivät saa osua lattiaan, sillä sekä karmi että lattia saattavat hiukan elää, ja silloin oviaukosta tulisi ajan mittaan vino. Kun kummatkin puoliskot on sahattu, ylälauta kiinnitetään kahdella ruuvilla, jotka toimitetaan karmien mukana. Jos niitä ei ole pakkauksessa mukana, käytä 50-70 mm:n pituisia ruuveja.

Nyt karmi on valmis asennettavaksi. Muista, että karmin tulee olla sen huoneen seinän tasalla, jonka suuntaan ovi avautuu. Silloin oven voi avata kokonaan - seinään saakka - mikä ei olisi mahdolista, jos karmi olisi vähänkin oviaukon edessä.

Karmin on oltava tiiviisti paikallaan ennen sen kiinnittämistä, ja siinä tarvitaan windbag-nimistä työkalua. Windbag on puhallettava, erittäin näppärä apuväline. Siihen pumpataan ilmaa pumppua painelemalla. Sitten tarkistetaan, että karmi on ennen kiinnittämistä seinää vasten kohtisuorassa. Karmin ja seinän väliin työnnetään välikepala ja sitten karmi ruuvataan saranapuolelta kiinni. Karmi kiinnitetään nimittäin aina ensin saranapuolelta, jonne suurin kuormitus kohdistuu.

Nyt tarkistetaan, että kehys on aivan pystysuorassa, ennen kuin toinen karmiruuvi ruuvataan kiinni. Karmi tuetaan pienellä välikiilalla, jonka ansiosta se ei painu sisään, kun karmiruuvia ruuvataan. Vielä kerran tarkistetaan, että karmi on vaaterissa. Kyllä on, joten nyt voidaan kiinnittää keskimmäinen karmiruuvi.

LUE LISÄÄ: Karmiruuvit - Opi kaikki karmiruuveista 5 minuutissa!

Sitten on toisen puoliskon vuoro, ja senkin hienosäätöön tarvitaan paria windbagiä. Oven alle ei tule kynnystä, mutta asennusvaiheessa on hyvä käyttää välikepalaa. Silloin voi olla varma, että karmi tulee oikealle kohdalle. Täytä windbagit kunnolla ja tue karmi kiiloilla tai välikepaloilla.

Alin ruuvi ruuvataan paikalleen. Ennen karmin lopullista kiinnittämistä on vielä kokeiltava, että ovi mahtuu sulkeutumaan pielien väliin. Siksi ovi ruuvataan kiinni heloihin. Ovi suljetaan ja tarkistetaan, että karmi on kohdallaan. Usein karmia on vielä hiukan säädettävä, ja niin tässäkin. Se sujuu helposti windbagin avulla, ja sitten viimeiset ruuvit voidaan ruuvata kiinni.

Jokaisen ruuvin jälkeen kannataa tarkistaa, että ovi edelleenkin mahtuu avautumaan ja sulkeutumaan törmäämättä karmiin. Hyvin sujuu, joten nyt voidaan kiinnittää viimeinen karmiruuvi. Ovi on asennettu ja sulkeutuu oikein hyvin.

Seuraavaksi ovat vuorossa kahva ja lukko. Jos ovi kolisee , käännä lukkokolossa olevia metallilevykkeitä hiukan niin, että ovi on jämpti. Kiilat ja välikepalat jäävät seinän ja karmin väliin. Jos ne pistävät esiin, leikataan ylimääräinen pois, jotta oven ympärille voidaan myöhemmin kiinnittää kehyslistat.

    Muut lukevat juuri nyt …