Mittaan tehty uusi kellarin ovi

Joskus ei riitä, että ostaa vakiomittaisen oven ja sahaa hieman sen alareunasta pois. Jos oviaukko on hyvin matala tai kapea, oven joutuu rakentamaan. Näin onnistut työssä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
80 euroa

Johdanto

Mittaa oviaukko tarkasti ja varmista, että se on suorakulmainen. Jos se ei ole täysin suora, sovita mittoja niin, että voit kiinnittää oviaukkoon suorakulmaisen karmin. Kokeile siis, että karmi sopii aukkoon, ennen kuin rakennat oven.

Ohjeet

01
Ota oviaukosta tarkat mitat 2 Vaihe

Mittaa oviaukko tarkasti ja varmista, että se on suorakulmainen. Jos se ei ole täysin suora, sovita mittoja niin, että voit kiinnittää oviaukkoon suorakulmaisen karmin. Kokeile siis, että karmi sopii aukkoon, ennen kuin rakennat oven.

1

Mittaa oviaukko huolellisesti. Ota mitat vaakasuuntaan ylhäältä ja alhaal-ta sekä pystyyn molemmista sivuista. Tarkista, että aukko on suorakulmainen.

2

Huomioi, että lattia saattaa olla vino. Kiilaa lattia, jotta saat siitä tasaisen ja suoran ja voit ottaa siitä pystymitan ylöspäin.

02
Ruuvaa tämän jälkeen ovikarmi yhteen 5 Vaihe

Ennen kuin rakennat oven, tee karmi valmiiksi ja sovita se oviaukkoon. Karmin ympärille pitää jäädä tilaa saumalle. Tässä jätetään karmin sivuille ja yläpuo-lelle 10 mm saumavaraa.

Kun valmistelut on tehty, karmi liima-taan ja ruuvataan yhteen ja asetetaan kuivumaan seuraavaan päivään asti. Nyt voit rakentaa oven.

1

Mittaa kaikki karminosat. Käytäm-me mäntyä, mutta voit rakentaa kyn-nyksen (C) myös kovasta puulajista, esim. tammesta, jolloin se ei kulu niin nopeasti.

2

Merkitse ruuvauskohdat. Tee viiva 5 mm sekä päällyslaudan (B) että ovikynnyksen reunasta sisäänpäin. Näin ruuvit sijoittuvat pystykarmin (A) keskelle.

3

Esiporaa ruuveille reiät. Poraa puu-poralla kolme 3 mm:n reikää päällys-laudan päihin ja kynnykseen. Poraa pystykarmiin (A) ja varo, ettei se halkea.

4

Liimaa ja ruuvaa karmi yhteen. Käytä tavallista puuliimaa ja kokoa karmi 4 x 60 mm ruuveilla. Varmista, että karmi pysyy suorakulmaisena kuivumisajan.

5

Tarkista karmin sisämitat. Nämä mitat määrittävät, kuinka iso oven tulee olla. Mittaa molemmista sivuista ja ylhäältä sekä alhaalta varmuuden vuoksi.

03
Ovi kootaan raamista ja kahdesta levystä 9 Vaihe

Nyt oviaukoksi tehtyyn kohtaan rakennetaan siihen sopiva ovi. Sen pitää olla 3 mm pienempi kuin karmirakenne. Koska ovi on paksu (63 mm), oven kahvan puoleisen sivun tulee olla aavistuk-sen vino, jotta oven uloin kulma ei osu ovikarmiin, kun ovi suljetaan. Tämä teh-dän höyläämällä toinen sivukappale hieman vinoksi ja työstämällä toisesta ovi-levystä 3 mm toista pienempi.

1

Piirrä merkkiviiva toiseen sivu-kappaleeseen (F). Vedä viiva 3 mm toisesta sivusta sisäänpäin merkiksi sille, kuinka paljon sivukappaleesta pitää poistaa, jotta siitä tulee aavistuksen vino.

2

Höylää. Sivukappaleesta ei voi vain sahata kolmiomaista liuskaa pois, sillä liuskan paksuus vaihtelee 0-3 mm:iin. On käytettävä höylää. Kiinnitä kappale hyvin ja käytä sähkö- tai käsihöylää, kuten kuvassa.

3

Sivele liimaa molemmille sivukappaleille (F). Käytä tavallista puuliimaa ja pursota vana liimaa molem-pien sivukappaleiden yhdelle pinnalle. Aseta ovilevy kappaleiden päälle.

4

Kiinnitä ovilevy (H1) sivukappa-leisiin (F). Käytä 3,5 x 40 mm ruuveja ja upota ruuvinkannat, jotta voit tasoittaa ne ja maalata oven myöhemmin.

5

Liimaa levyn päälle 4 poikki-kappaletta (G). Poikkikappaleiden tulee sopia tiukasti sivukappaleiden väliin. Kiinnitä ne liimalla ja ruuveilla kuten sivukappaleet.

6

Säädä poikkikappaleiden paikkoja niin, että ne sijoittuvat ovilevylle tasaisin välein. Tässä poikki-kappaleiden väli on noin 44 cm. Mitta riippuu oven korkeudesta.

7

Eristä ovi. Leikkaa kolme 40 mm:n mineraalivillalevyä (J) ja aseta ne aukkoihin. Levyt mitoitetaan aukkojen leveyteen, mutta ne ovat 5 mm aukon syvyyttä ohuempia äänieristyksen takia.

8

Liimaa toinen ovilevy (H2) kehyksen päälle, kun olet sivellyt sivu- ja poikkikappaleiden pintaan reilusti puuliimaa.

9

Kiinnitä ovilevy samaan tapaan kuin ensimmäinenkin. Ruuvaa se kiinni myös sivukappaleisiin. Höylää levy-reunaa, jos se ei myötäile kehyksen reunaa.

04
Talttaa saranapaikat oveen ja karmiin 8 Vaihe

Nyt on saranoiden vuoro. Talttaa saranoille paikat sekä oveen että karmiin. Mittaa saranoiden paksuus, jotta tiedät, kuinka paljon oven reunasta ja karmista on taltattava puuainesta pois.

Asenna saranat: alempi 22,5 cm:n päähän alareunasta ja ylempi 17,5 cm:n päähän yläreunasta. Jos oveen tarvitaan sen korkeuden vuoksi kolmas sarana, sijoita se ylä- ja alasaranan väliin.

1

Aseta saranat oikeille paikoilleen. Ylempi sarana sijoitetaan 17,5 cm:n päähän oven yläreunasta ja alempi 22,5 cm:n päähän alareunasta.

2

Mittaa, mihin saranat sijoittuvat ovikarmissa. Etäisyys oven reunasta saranan sivuun on tärkeää selvittää, jotta mitan voi siirtää ovikarmiin. Tässä etäisyys on 40 mm.

3

Siirrä saranoiden paikat ovi-karmiin. 40 mm reunasta sisäänpäin, 178 mm ylhäältä ja 228 mm alareunasta, jotta ylös ja alas jää 3 mm rakoa.

4

Piirrä saranoiden muoto karmiin lyijykynällä. Voit myös raaputtaa merkinnät esimerkiksi piirtopuikolla.

5

Viillä rajalinja taittoteräveitsellä lyijykynäviivoja seuraten. Voit käyttää myös talttaa, jos se tuntuu luontevammalta ja olet harjoitellut sen käyttöä.

6

Talttaa saranoiden paikat. Talttaa noin 5 mm syvyyteen, jotta saranan pinta tulee karmipinnan tasoon.

7

Aseta sarana karmiin ja ruuvaa se kiinni. Tässä käytetään tasakantaisia 5 x 20 mm ruuveja.

8

Ovikarmin huulos tehdään liimaamalla ja naulaamalla listat (D) ja (E) karmin sisäpintaan.

05
Asenna lopuksi karmi ja ripusta ovi 8 Vaihe

Ennen kuin ovikarmin ja oven voi asentaa, molemmat osat kannattaa maalata. Se on helpointa tehdä tässä vaiheessa.

Ovikarmi kiinnitetään kuudella asen-nusruuvilla.

1

Ota kiilapalat esille. Tiedät mittaustesi perusteella, onko karmia kiilattava. Jos tämä on tarpeen, tarkista, että saat karmin kiilattua täysin vaateriin.

2

Tarkista, että karmi on pysty-suorassa ja vaaterissa. Kun olet asentanut karmin oviaukkoon, kiilaa se kulmista ja säädä kiiloja niin, että karmin kaikki kulmat ovat suorakulmaisia.

3

Kiinnitä ovikarmi. Esiporaa ja käytä ruuvitulppia tai ruuvaa karmi suoraan seinään kiinni seinämateriaalista riippuen. Varmista, että karmin ja seinän välinen rako on oikea, ennen kuin ruuvaat karmin kiinni.

4

Aseta ovi paikalleen ja tarkista, että oven ja karmin väliin jää yhtä paljon ilmaa joka puolella. Rakoa saisi mielellään olla 3 mm.

5

Avaa ovi ja kiinnitä karmin tiivis-teet. Tässä käytetään tiivistelistaa, joka täyttää 3-4 mm:n raon ja joka kiinnitetään hakasnaulaimella. Tiivistelista pitää paremmin kuin itsekiinnittyvä tiiviste.

6

Eristä karmin ja seinän välinen rako mineraalivillalla koko karmin ympäriltä niin, että vältyt vedolta. Asenna lopuksi pohjanauha. Saumaa joustavalla saumamassalla tai kiinnitä peitelistat päälle.

7

Kiinnitä karmiin magneettilukko. Käytä 2-3 vankkaa magneettilukkoa. Tämä on nopeampi, edullisempi ja helpom-pi tapa kuin perinteisten salpojen käyttö.

8

Kun oven molem-mille puolille on asennettu vetimet, kellarin ovi on valmis.

Materiaalit

22 x 100 mm lautaa:
• 2 ovikarmia, pystysuoraa (A) á 171,1 cm
• 1 päällyslauta (B), 74,4 cm
• 1 ovikynnys, pohjakappale (C), 74,4 cm

21 x 33 mm listaa:
• 2 ovilistaa, sivu (D) á 167,1 cm
• 2 ovilistaa, päällys/pohja (E) á 78,8 cm

45 x 95 mm lautaa:
• 2 sivukappaletta (F) á 170,5 cm
• 4 välikappaletta (G) á 54,8 cm

9 mm vaneria:
• 1 ovilevy (H1), 73,8 x 170,5 cm
• 1 ovilevy (H2), 73,5 x 170,5 cm

Lisäksi:
• 3 mineraalivillalevyä, 45 mm (J)
• Puuliimaa
• Ruuveja (4 x 60 mm, 3,5 x 40 mm,
5 x 20 mm) ja hakasia (1,5 x 40 mm)
• 6 asennusruuvia
• 2 ovisaranaa
• 2 magneettilukko ja 1 ovenkahva
• 6 m tiivistettä
• Mineraalivillaa ja joustavaa saumamassaa

Vie aikaa

Pari päivää, jolloin aikaa jää myös oven maalaamiseen.

Hinta

Noin 80 € sisältäen maalit.

Vaikeusaste

Ole huolellinen, kun otat mittoja ja kiinnität ovisaranoita.

Piirustus

Oven rakenne

Mitat sopivat 176,5 x 80,8 cm:n oviaukkoon. Sovita mitat oman kohteesi mukaan.

Oven rakenne

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Ovet