Säästä tilaa väliseinään upotetulla liukuovella

Liukuovi kannattaa upottaa väliseinään. Monet ovitehtaat valmistavat kokonaisia ovipaketteja, joissa on kaikki liukuoven tekemiseen tarvittavat osat.

Vaikeusaste
Vie aikaa
60 tuntia
Hinta
1000 euroa

Johdanto

Käytä teräsrankoja

Teräsrangat ovat hieman kalliimpia kuin puiset väliseinätolpat. Teräsrangat ovat kuitenkin jäykkiä, vahvoja ja viivasuoria.

Upotetun seinän rakentaminen vaatii taitoa

Väliseinän rakentaminen on aika helppoa. Upotetun liukuoven rakentaminen vaatii vähän enemmän taitoa. Oven pitää olla aivan suorassa ja sen ympärillä olevaa seinää pitää vahvistaa, jotta ovi pysyy lujasti kiinni rungossa.

Liukuovi valmispakettina

Monet ovivalmistajat myyvät seinään upotettavia liukuovia valmiina paketteina. Tilaa liukuovi ennen seinän rakentamista, sillä väliseinä pitää rakentaa oven mukaan.

Varo ruuveja

Väliseinän ja liukuoven rakentaminen on helppoa, jos sinulla on jonkin verran kokemusta rakentamisesta ja seuraat tarkasti näitä ohjeita.

Väliseinän rakentamisessa on eräs tärkeä yksityiskohta, joka voi unohtua kokeneeltakin rakentajalta. Rakentamiseen tarvitaan erimittaisia kipsiruuveja. Yleensä ei haittaa, jos kipsiruuvin kärki menee levyn läpi väliseinän sisään, mutta tässä tapauksessa se voi raapia pilalle koko oven!

Standardiovi, joka sopii liukuovielementtiin. Toimii erinomaisesti.

Ohjeet

01
Mittaa ja aloita 2 Vaihe

Mittaa aluksi kaksi seinää, joiden väliin uusi väliseinä on tarkoitus asentaa. Merkitse tarkasti, missä kumpikin seinä alkaa, miten paksu kipsilevykerros on, ja miten teräsrangat sijoittuvat. Muista mitoituksessa myös seinän toiselle puolelle tulevat kipsilevyt.

Kun sivuille on tehty merkinnät, merkkiviivat voi yhdistää. Näin saadaan käyttöön linja, jonka mukaan teräsran-gat voi pystyttää. Tämän vaikeampi teh-tävä ei ole. Jos käytössä on liitunarua ja innokas apulainen, merkintöjen teko sujuu vauhdilla. Merkitse lopuksi oviaukon paikka.

1

Tee lattiaan merkit, kun olet päättänyt väliseinän paikan. Merkitse sekä teräskiskon että kahden kipsilevyn paikka, niin saat seinän sijoitettua tarkasti.

2

Käytä liitunarua, kun olet mitannut molemmista seinistä yhdistääksesi merkkiviivat lattian ja katon linjoihin. Voit käyttää myös ohjainkiskoa tai pitkää suoraa lautaa.

02
Rakenna runko 7 Vaihe

Rungon voi tehdä puusta, mutta tässä se rakennetaan teräsrangoista. Niitä on helppo käsitellä, ja kunhan omistaa pel-tisakset, rangat saa nopeasti leikattua oikeaan mittaan. Rangat kiinnitetään ruuveilla lattiaan, sivuihin ja kattoon, mutta keskellä olevat pysty- ja vaaka-rangat kiinnitetään erityisillä kiinnitys-pihdeillä. Rankoja ei tarvitse saada täy-dellisesti oikeaan kulmaan, kunhan kääntää tehtaalla leikatut päät alaspäin. Näin rangoissa olevat johtojen läpivienti-reiät sijoittuvat oikeille kohdille.

1

Kaksi alakiskoa (C1) leikataan pituuteen, jotta koko liukuovi-elementin aukkoleveydeksi tulee 170 cm. Alakisko on vuorattu alapuolelta huovalla kuten ylä- ja seinäkiskotkin.

2

Kiinnitä alakiskot lattiaan. Kuvan lattia on betonia, joten siihen käytetään 6 x 30 mm ruuvitulppia. Jos lattia on puuta, voit käyttää tavallisia kipsiruuveja 60 cm:n välein.

3

Leikkaa pystyseinäkiskot (C2) kummallakin sivulla pituuteen niin, että ne jäävät 10 mm irti katosta. Näin yläkiskon (C3) saa helposti työnnettyä paikalleen. Kiinnitä seinäkiskot seinään ja yläkisko (C3) kattoon.

4

Leikkaa useita pystytolppia (D), ja aseta ne irralleen ylä- (C3) ja alakis-koon (C1), jolloin ne on helpoin siirtää lopullisille paikoilleen, kun ovi on asennettu.

5

Säädä kahta oven vieressä sijaitsevaa tolppaa (joiden ”selkä” on oviaukkoa vasten) ja kiinnitä ne kiinnityspihdeillä.

6

Kiilaa alareunassa 20 mm kohdasta, johon ovi on tarkoitus asentaa. Tilaan nimittäin asennetaan myöhemmin lukkoponttilattia. Oven pitäisi mieluiten olla lattian kanssa tasossa.

7

Mittaa kiilauksesta 210 cm ylöspäin kohta, johon tulee päällys-kiskon alareuna. Kiinnitä lipareilla varus-tettu päällyskisko ja purista lipareet kiinni kiinnityspihdeillä.

Tarkista useaan kertaan, että päällyskisko on varmasti vaaterissa.

03
Asenna ovikarmi 7 Vaihe

Ennen kuin ovikarmi asennetaan, pitää asentaa rimat kahteen pystyrankaan (G1) ja päällysrankaan (G2), jotta ovi-karmi voidaan ruuvata vankasti alus-taan kiinni. Kiinnitä osat kipsilevy-ruuveilla. Ne porataan suoraan teräs-rankojen läpi puuhun. Ei ole niinkään tärkeää, minkä kokoisia rimoja käyttää, kunhan ne ovat sellaisia, että niihin voi kiinnittää ovikarmin. Nyt ovikarmi voidaan yhdistää kiskorakenteeseen ja asentaa oviaukko.

1

Kiinnitä kaksi rimaa (G1) 210 cm korkeaan ovitolppaan, niin saat vankan alustan, johon ovikarmi voidaan kiinnittää. Käytä tavallisia kipsiruuveja. Älä kiinnitä ruuveja kohtiin, joihin myöhemmin kiinnitetään karmiruuvit.

2

Kokoa ovikarmisarja valmistajan ohjeiden mukaan. Kannattaa olla perusteellinen. Yläosa kiinnitetään kumpaankin sivuun liimalla ja ruuveilla.

3

Aseta karmi kiilalle, niin että se yltää 25 mm kummaltakin sivulta yli. Kiilaa karmi kahdella kiilalla ylhäältä siten, että karmin voi painaa alas kiilapaloja vasten. Tarkista, että sivut ovat pystysuo-rassa, ennen kuin kiinnität ne ruuveilla.

4

Kiilaa alakisko ja asenna se niin, että se tulee täysin vaaka-suoraan. Kisko ohjaa seinän sisällä olevan oven alaosaa.

5

Kaksi etutolppaa asennetaan ovikarmin huullokseen ja kiinnitetään tolppien mukana tulevilla ruuveilla. Etutolpat ovat osa liukuovielementtiä.

6

Lopuksi alakisko kiinnitetään ruuveilla lattiaan. Tarkista etukäteen vielä kerran, että karmit ovat täysin pystysuorassa - muussa tapauksessa ovi ei sulkeudu tiiviisti.

7

Sijoita pystyteräsrangat niin, että ne sijaitsevat 45 cm:n päässä rimojen keskikohdasta keskikohtaan. Näin mitoitettuna karmin viereen ei tule saumakohtaa. Kiinnitä lopuksi ovisarjan vaakalamellit (A).

04
Verhoile seinä 4 Vaihe

Nyt väliseinä verhoillaan kipsilevyillä. Asenna levyt kuitenkin vain toiselle puolelle, jotta pystyt vielä asentamaan ja säätämään liukuovea.

Kuten kuvista selviää, älä aloita aivan seinän reunasta vaan levyn ver-ran sisempää. Kun tämä levy on täysin suorassa, seinän viereinen levy on hel-pompi sovittaa. Muista leikata levystä viistetty reuna pois sivulta, joka tukeu-tuu seinää vasten, sillä kyseistä reunaa ei pysty tasoittamaan.

1

Leikkaa kipsilevyt. Aseta ensin kaksi levyä pukeille niin, että kipsilevyt ovat täysin tasoissa. Viillä kipsilevyn etupinnan kartonki taittoteräveitsellä, taita viilloskohta ja leikkaa sitten nurjalta puolelta.

2

Asenna levyt. Aloita seinästä laskien 2. levystä ja nosta se pystyyn. Nyt 1.levy on helpompi leikata sopivaksi, jos seinä, jota vasten se tulee, on vino.

Ruuvit kiinnitetään kipsilevyihin ennen kuin levyt nostetaan pystyyn. Näin et joudu pitele-mään levyä ja kaivamaan ruuveja esiin yhtä aikaa.

3

Kiinnitä levyt. Pidä kättä levyn takana, sillä lyhyitä ruuveja voi olla vaikea saada tarttumaan kiinni lamelleihin.

TÄRKEÄÄ! Muista käyttää oikean pituisia ruuveja. Liian pitkät ruuvit naarmuttavat uuden oven.

4

Käytä kipsiruuviväännintä tai porakonetta/ruuvinväännintä syvyy-denrajoitinkärjen kanssa. On nimittäin tär-keää, että ruuvit eivät mene kartongin läpi, koska silloin ruuvi menettää pitävyytensä.

05
Oven asennus 4 Vaihe

Kohteessa asennettava ovisarja koostuu karmista, johon sisältyy yläreunan kantava kisko ja teräs-/ puukotelo, jota pitkin ovi liukuu. Ovi on ripustettu mutterilla lukittujen rullahelojen varaan. Oven päällä oleva hela liukuu oven säätämiseen tarkoite-tun mutterin yli.

Asenna ylähelat niin, että niiden lovi on näkyvämmän sivun puolella. Tämä sen vuoksi, että näin ”siistille” puolelle saadaan kiinteä peitelista ja toiselle puolelle irrotettava lista. Aseta lattiaan pari kiilaa, jotta et vahingoita oven alareunaa. Ripusta ovi kahden helan varaan.

1

Ovi liikkuu pyörillä kantavaa kiskoa pitkin. Työnnä kaksi pyörää ylös kiskoon ja irrota lukitusmutteri ruuvaamalla, jotta hela voi liukua pulttiin.

2

Ripusta ovi ja säädä sitä ylä- ja alasuunnassa kiintoavaimella niin, että se istuu juuri oikealla korkeudella ja täysin pystysuorassa. Tarkista myös, että ovi istuu karmiin siististi koko matkalta.

3

Kiinnitä loput levyt ruuveilla seinään. Voit irrottaa oven uudelleen tai vain liu’uttaa sen koteloonsa siksi ajaksi, kun asennat kipsilevyt.

4

Asenna peitelistat. Puolella, jossa ovea ei irroteta, käytetään 4 x 60 mm:n ruuveja, jotka tasoitetaan ja maalataan loppukarmin yhteydessä. Toinen lista maalataan erikseen, sillä muuten lista jää kiinni, jos ovi joskus halutaan irrottaa.

06
Tasoita 2 Vaihe

Jotta tasoitemassa ei halkeilisi kipsilevy-jen välissä, saumoja vahvistetaan kar-tonkikaistaleilla. Kartonki on lasikuitua parempi, sillä paperi ei anna myöten.

Sivele tasoitetta sauman pohjalle, aseta kartonkikaistale päälle ja anna sen kuivua hieman, jotta et revi kartonkia kappaleiksi, kun jälleen tasoitat. Levitä lisää tasoitetta, jotta kaistale peittyy ko-konaan ja anna sen kuivua. Varmista, että tasoitetta ei ole missään kohdissa liikaa, jottet joudu hiomaan ennen kuin tasoitat kolmannen kerran. Hionnan jäl-keen voi aloittaa seinän viimeistelyn.

1

Tasoita ja aseta kartonkikaistaleet saumoihin. Käytä 10 cm:n lastaa ja vedä ensin tasoite koko sauman pituudelle. Paina kaistaletta varovasti lastalla ja anna sen kuivua.

2

Toisella kerralla tasoite vedetään 20 cm leveällä lastalla. Älä laita tasoitet-ta niin paljon, että joudut hiomaan, koska tasoitetta levitetään vielä kolmannen ker-ran. Tasoita myös ruuvinreiät.

07
Viimeistely 2 Vaihe

Kun seinä on tasoitettu ja hiottu, pintaan sivellään tai telataan kipsilevypohjuste, ennen kuin seinä maalataan tai tapetoi-daan. Jos pohjustetta ei laiteta, maali ja tapetti eivät välttämättä tartu kunnolla kiinni kipsilevyihin ja tasoitteeseen.

Lopuksi asennetaan peitelistat kantavan kiskon molemmin puolin, jotta oven yläpuolella olevat ruuvit ja ripustushelat eivät jää näkyviin.

1

Irrotettavan peitelistan ruuvit katetaan muovinapeilla, jotka ovat itsestään kiinnittyviä ja lähes huomaamattomia.

2

Naulaa oven peitelaudat (F) ja jalkalistat (H) paikalleen. Kohdassa, jossa ovi liukuu seinän sisään, jalkalista kiinnitetään asennusliimalla.

Materiaalit

Swedoor-liukuovi:

 • 1 liukuovielementtiä (A) M8-210 122 mm:n karmilla
 • 1 massiivilaakaovi (B)

Väliseinä:

 • 5 kpl 70 mm:n ylä-, seinä- ja alakiskoja (C) á 360 cm
 • 9 kpl 70 mm teräsrankoja (D) á 270 cm
 • 20 kpl 13 mm kipsilevyjä (E), á 90 x 260 cm
 • 1 oven peitelista (F), 14 x 65 mm
 • 2 kpl 38 x 56 mm rimoja (G1), á 210 cm
 • 1 rima (G2) yläreunaan, 170 cm
 • 2 kpl 14 x 65 mm jalkalistoja (H), á 390 cm
 • 25 ja 35 mm kipsil.ruuveja teräkseen
 • 8 kpl 7,5 x 72 mm karmiruuveja

Lisäksi:

 • Saumavahvikenauhaa
 • Kipsilevytasoitetta

Erikoistyökalut

 • Peltisakset tolppien leikkaamiseen
 • Kiinnityspihdit rankojen kokoamiseen

Vie aikaa

Työhön voi laskea menevän noin 60 tuntia riippuen maaleista ja kuivumisajoista.

Hinta

Noin 1000 € / 465 x 258 cm:n väliseinä ovi mukaan lukien.

Vaikeusaste

Kohde ei ole helpoimmasta päästä, mutta hieman kokemusta kerännyt nikkari selviää varmasti työstä.

Piirustus

Seinän rakenne

Kevyt teräsrankarakenne ja molemmin puolin kahdella kipsilevyllä verhoiltu väliseinä. Rakenteeseen ei suotta sisällytetä mitään äänieristeitä, koska oven alareuna on avoin ja äänet kantautuvat kuitenkin sisään sitä kautta.

Seinän rakenne

Video

TEKNIIKAT: Väliseinän teräsrunko

Helppo asentaa peltisaksilla ja rankapihdeillä

TEKNIIKAT: Teräsrunko putken ympärille

Rangat on helppo leikata peltisaksilla

VINKIT: Tee tilaa johdoille väliseiniin

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen leikkaaminen

Työ sujuu nopeasti terävällä mattoveitsellä

VINKIT: Nosta kipsilevy kattoon asti

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Liukuovet