Rakennusohjeet
Helppo
Vaikea

Ovi oli avattaessa ja suljetta- essa aina tiellä tässä pie- nessä huoneessa. Se vei paljon arvokasta lattia-alaa, hankaloitti kulkemista ja osui huonekaluihin. Nopein ratkaisu olisi sulkea ovi lopullisesti tai nostaa se saranoiltaan ja siirtää kellariin varastoon. Jos saranaoven korvaa liukuovella, saa säästet- tyä lattianeliötä ja suljettua oviaukon vedolta, kylmältä ja melulta.