Asenna liukuovi seinän päälle

Liukuovella on iso vaikutus etenkin pienessä huoneessa. Tässä jutussa kerrotaan, miten asennat oven liukukiskoille väliseinän päälle.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
200 euroa

Johdanto

Ovi oli avattaessa ja suljetta-essa aina tiellä tässä pie-nessä huoneessa. Se vei paljon arvokasta lattia-alaa, hankaloitti kulkemista ja osui huonekaluihin.

Nopein ratkaisu olisi sulkea ovi lopullisesti tai nostaa se saranoiltaan ja siirtää kellariin varastoon. Jos saranaoven korvaa liukuovella, saa säästet-tyä lattianeliötä ja suljettua ovi-aukon vedolta, kylmältä ja melulta. Liukuovi vie tilaa vain seinäpinnasta, kun se liu’utetaan auki tai kiinni. Jos lisäksi osaa itse käyttää yläjyrsintä, muutostyöstä selviää noin 200 eurolla, mikä sisältää uuden oven, liukukiskot ja muut tarvikkeet. Asennusvalmiista ovesta joutuisi helposti maksamaan tuplasti enemmän - ja vielä enemmän, jos asennuksen joutuu jättämään ulko-puoliselle ammattilaiselle.

Projektin tärkeimmät osat ovat uusi ovi ilman saranoita ja ovenkahvaa sekä hieman vajaa kaksimetrinen liukukisko, jonka varaan ovi ripustetaan.

Tämän lisäksi tarvitaan tietenkin ovenkahva, joka upotetaan liuku-oveen ja hela, joka ohjaa oven liikkumista lattialla sekä puulistoja kiskon peittämiseksi näkyviltä.

Ohjeet

01
Yksinkertaista karmi 5 Vaihe

Kun saranoitu ovi muutetaan liuku-oveksi, karmiin kiinnitettävistä saranoista ja ovien lukkorungoista tulee tar-peettomia. Myös huullos, johon vanha ovi asettui, on liukuovelle turha. Siistein toteutustapa onkin se, että poistaa helat ja täyttää huulloksen niin, että karmista tulee rakenteeltaan hyvin yksinkertainen.

Tehtävästä selviää asentamalla huul-lokseen oikeankokoisen listan. Kun pinta on tasoitettu, hiottu ja maalattu, kaikki merkit helasta tai huulloksesta ovat kadonneet. Joskus voi olla tarpeen poistaa karmi kokonaan, mutta se on työlästä, ja loppu-tuloksesta tuskin tulee tätä siistimpi.

1

Ensin poistetaan saranat. Irrota ruuvit. Naputa sen jälkeen sarana irti. Iske palikkaan, jotta et vaurioita puuta. VINKKI: Jos ruuvin urassa on maalia, iske ruuvitaltta vasaran napautuksella uran poh-jaan ennen kuin ryhdyt kiertämään ruuvia.

2

Karmin toiselta puolelta irrotetaan lukkorunko. Puhdista ruuvien urat ruuvitaltalla ja irrota ruuvit. Väännä lukkorunko irti ruuvitaltalla tai vanhalla taltalla.

3

Huullos täytetään listalla. Valitse huulloksen tiiviisti täyttävä lista - se ei saa olla ainakaan pienempi kuin huullos. Lista liimataan ja naulataan 20 cm välein. Huullos hiotaan ensin karkealla hioma-paperilla, jotta liima tarttuu hyvin.

4

Lista hiotaan karmin tasoon, kun liima on kuivunut, mikä kestää yleensä pari tuntia liimasta riippuen. Työ sujuu nopeasti nauhahiomakoneella, mutta myös taso- tai epäkeskohiomakonetta voi hyvin käyttää.

5

Tasoita liitokset ja naulanreiät. Hio uudestaan, kun tasoite on kuivu-nut. Karmin ja peitelistan voi maalata ja hioa pariin kertaan, jos jäljestä halutaan todella siisti. Nyt karmi on valmis liuku-oven asentamista varten.

02
Oven valmistelu 5 Vaihe

Ovi, tai tarkemmin ovilehti, työstetään nyt ripustamista varten valmiiksi. Tässä ovilehdessä ei ole saranoita, lukkorun-koa tai muuta oville tavanomaista.

Ensin tarvitaan jotakin, johon tarttua. Ovivedin ei saa yltää ovipinnan ulkopuo-lella, jolloin se olisi tiellä, kun ovi työn-netään piiloon. Tämän vuoksi oveen jyrsitään kolo kuppivedintä varten.

Oven alareunaan jyrsitään ura, johon lattian ohjuri (G) mahtuu, ja yläreunaan kiinnitetään rullien kiinteät osat. Liuku-ovet ovat yleensä laakaovia, jotka liuku-vat keveytensä ansiosta helpommin kuin raskaat massiiviovet. Vakioleveydet ovat 725 mm, 825 mm ja 925 mm.

1

Kuppivetimelle (H) tehdään tilaa. Jotta sileään oveen voitaisiin tehdä mer-kinnät ja ohjata poraa sen pinnassa, kohde-alueelle kiinnitetään ensin maalarinteippiä. Reikien päädyt sahataan reikäsahalla hieman kuppivetimen pyöristystä isommiksi.

2

Reikien väli avataan pistosahalla. Kokeile ensin heiluri-toimintoa ja siihen sopivaa sahanterää, kunnes olet täysin varma, että ovilevyn pinta ei rispaannu tai halkeile.

3

Kuppivedin (H) kiinnitetään mo-lemmista reunoista. Esiporaa ruuveil-le reiät oven ohueen pintalevyyn. Tällä koh-dalla on vain pintalevy, ei oven reunakehystä. TÄRKEÄÄ! Vetimet sijoitetaan niin kauas ovireunasta, että sormet eivät puristu väliin.

4

Ovilevyn pohjaan jyrsitään ura lattian ohjuria (G) varten. Jos uran sijoittaa 10 mm päähän siitä reunasta, joka tulee seinää vasten, ohjuri jää vähiten näky-ville - sitä ei tarvitse asentaa keskelle.

5

Rullaparien (C) helat (E) sijoitetaan ovilevyn yläreunaan niin, että ne istuvat seinää vasten, ja ruuvataan kiinni. Esiporaa, jotta puu ei halkea - poran pitäisi vain tehdä tilaa ruuvin rungolle, jotta kier-teet ottavat heti kiinni ehjään puuhun.

03
Oven ripustaminen 5 Vaihe

Liukuovien ovilehti on yleensä 204 cm korkea, mikä on useimmiten juuri sopiva mitta, sillä oven pitää olla niin korkea, että se peittää aukon yläosan. Ei haittaa, vaikka ovi olisi aukkoon nähden hieman liian korkea.

Ovi roikkuu noin kaksi metriä pit-kässä kiskossa, jota pitkin pienet rulla-parit liikkuvat. Jotta kisko saataisiin kiinnitettyä ja sijoitettua niin kauas sei-nästä, että se ei osu oven peitelistoihin, kiinnitämme seinään ensin laudan, joka on hieman kiskoa pidempi.

Kun ovi on paikallaan, piilotamme laudoilla kiskon ja kiinnitykset. Laudat tasoitetaan ja maalataan.

Nyt voimme taas sulkea käytävän oven ja keittiön - ja istua pöydän molemmin puolin.

1

Seinälauta (A) maalataan ja kiinni-tetään seinään kohtaan, jossa aiem-min sijaitsi vaakapeitelista. Se poistettiin yhdessä ylimmän pystypeitelaudan kanssa. Lauta ruuvataan karmiin ja seinään kiinni, tarvittaessa kiviseinätulppia käyttäen.

2

Liukuovikisko (B) ruuvataan kiinni seinälautaan 30 cm välein. Jotta ruuviin pääsee käsiksi, pitää ensin porata molempien laipioiden läpi 5 mm poralla ja laajentaa sen jälkeen ulommai-sen laipion reikää 10 mm poralla.

3

Työnnä rullaparit (C) kiskoon ja ripusta ovilevy niiden varaan. Säädä helan ja rullaparin yhdistävän pultin mutteria niin, että ovi roikkuu vaakasuorassa ja on löysästi kiinni lattian ohjurissa.

4

Ohjuri (G) kiinnitetään lattiaan. Se asetetaan karmin ulkopuolelle sille sivulle, jota kohti ovi työnnetään. Näin ohjuri osuu oveen, kun ovi on auki ja ja kun ovi on kiinni. Kun ohjuri on paikallaan, kiinnitetään kaksi stopparia (F) kiskon päihin.

5

Kiskon peittävä "kappa" kootaan liimalla ja uppokantanauloilla etulau-dasta (L), päällilaudasta (J) ja kahdesta pää-tylaudasta (K). Kiinnitä kappa päädyistä.

Materiaalit

• 1 seinälauta (A), höyl.mänty, 21 x 67 mm
• 1 ylälauta (J) ja 2 päätylautaa (K), höyl. mänty, 15 x 78 mm
• 1 etulauta (L), höyl.mänty, 15 x 117 mm
• 1 ovilevy (D)
• 1 liukukiskojärjestelmä (B), johon sisältyy rullapari heloineen (C ja E) ja ohjuri (G)
• Listoja huullosta varten, 12 x 33 mm
• 2 kuppivedintä (H)

Lisäksi:
• 1,8 x 35 mm uppokantanauloja
• 4,5 x 30 mm ruuveja
• 5 x 60 mm ruuveja
• Tarvittaessa 8 mm kiviseinätulppia
• Puusepänliimaa
• Tasoitemassaa ja maalia

Vie aikaa

1 päivä

Hinta

Noin 200 €

Vaikeusaste

Jos sinulla on hieman koke-musta yläjyrsimestä ja pisto-sahasta, selviät tästä hyvin.

Piirustus

Ovi liukuu kiskoilla

Liukuoven helat on helppo kiinnittää.

Seinälauta (A) ruuvataan kiinni seinään niin, että se lepää oven peitelistan päällä ja kannatte-lee liukuovikiskoa (B). Kaksi rullaparia (C) kantavat ovilevyn (D), kun se liikkuu edestakaisin kiskoa pitkin. Rullaparien kiinteä osa (E) ruuvataan ensin ovilevyn yläreunaan kiinni. Sitten pultti työnnetään koloon, korkeus sääde-tään kiertämällä pultissa olevaa mutteria, ja pultti lukitaan mutterilla.

Kiskon molempiin päihin asennetaan ovistoppari (F), joka estää ovea liuku-masta kiskosta ulos.

Ovi liukuu kiskoilla

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Liukuovet