Tee se itse -liukuovet kellariin

Tämä liukuovikaappi sopii viileään kellariin. Ovet on tehty reikälevystä, joten ilma vaihtuu hyvin niiden läpi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
350 euroa

Johdanto

Kohteen kellarissa on mukavan paljon säilytystilaa. Perhe on kuitenkin alkanut käyttää huonetta kuntoiluun ja musiikkiharrastuksiin, mutta kenelläkään ei ole innostusta pitää avohyllyillä lojuvia tavaroita jatkuvasti hyvässä järjestyksessä.

Kellarissa on öljysäiliö jäänteenä kaukolämpöä edeltävältä ajalta ja useita putkia, joiden takia kellaria on lähes mahdoton sisustaa vakiokaapeilla. Tämän vuoksi ratkaisu, jossa seinät katetaan pitkillä hyllylevyillä, ja piilotetaan seinäksi rakennetun ison liukuoven taakse putkineen kaikkineen, toimii erinomaisesti.

Hyllyt sovitetaan putkien läpivientien mukaan. Putkien alla kulkevat liukuovet sallivat pääsyn hyllyille ilman, että ovet vievät lattiatilaa.

Ohjeet

01
Hyllyjen asennus kannattimille 7 Vaihe

Hyllylevyiksi on valittu edulliset ja helppohoitoiset melamiinilevyt, joita ei tarvitse hioa tai käsitellä.

Hyllyt asennetaan kannattimille. Mitä enemmän painoa hyllyihin koh-distuu, sitä enemmän ja sitä vankempia kannattimia tarvitaan.

Kellarin putket saavat jäädä paikoil-leen, hyllyt sovitetaan putkien mukaan. Jos hyllyn pituus ei riitä, hyllyt yhdiste-tään 50 mm leveällä naulauslevyllä.

1

Mittaa ensin, miten hyllyt sijoittuvat seinälle. Neljä hyllyä 35 cm:n korkuisin välein sopii hyvin. Alin hylly sijoitetaan 50 cm korkeudelle lattiasta, jotta sille voidaan asettaa hieman kookkaampia tavaroita.

2

Merkitse hyllynkannattimien (N) ruuvien paikat. Hyllynkannattimien pyöreät kulmat hämäävät hieman, joten asetamme listanpalan kannattimen päälle. Hyllylevyn alalinja on piirretty seinään.

3

Ruuvaa kannattimet (N) kiinni sei-nään. Kohteessa on kiviseinä, joten reiät esiporataan ja käytetään muovitulppia. Mitä useampi kannatin, sitä raskaamman taakan lastulevyiset hyllyt kestävät.

4

Merkitse hyllyihin (M) putkille tarvittava tila. Aseta tätä varten hylly paikalleen ja merkitse suorakulmaimen avulla putkille tehtävät lovet. Pyöristyksen voi piirtää putken kokoisen kupin avulla.

5

Sahaa lovet pistosahalla. Jäljestä tulee siistein, jos käyttää melamiinile-vyille tarkoitettua kaarresahaukseen kehi-tettyä pienihampaista terää, mutta sekin auttaa, että sahaa aukon levyn alapuolelta.

6

Pisin hylly kootaan kahdesta levystä. Tämän voi tehdä kannattimen kohdalta, mutta levyt on parasta koota naulauslevyillä alapuolelta, jolloin liitoksen voi tehdä mihin kohtaan tahansa.

7

Asenna hyllyt paikalleen ja kiinnitä ne kannattimiin 4 x 16 mm ruuveilla - ei pidemmillä, jotta ruuvien terävät kärjet eivät työnny levyn läpi.

02
Ohjainkiskot kootaan ja kiinnitetään kehikkoon 5 Vaihe

Kun hyllyt on saatu seinille, ne on aika piilottaa. Ylös asennetaan peitelevy (L), jonka taakse jää monta katonrajassa liukuovien päällä kulkevaa putkea.

Aloita kehikon yksittäisistä osista (D ja E), ja kiinnitä ne seiniin ja kattoon. Asenna sitten liukuovien ohjainkiskot: ala- ja yläkisko, joka kannattelee myös yläosan peitelevyä. Ohjainkiskot koo-taan pienistä listoista (A, B ja C) ennen kuin ne asennetaan kehikkoon.

1

Kiinnitä kehikon pystyosa (D) seinään lattiasta kattoon 10 x 80 mm karmiruuveilla. Ne ovat käteviä, sillä kehikon saa kiinnitettyä pelkän porakoneen avulla poraamalla ruuvit kehikon läpi seinään.

2

Kiinnitä kattoon tuleva kehikon osa (E). Kiinnitystapa riipppuu täysin katosta, usein pitää vain paikallistaa katto-kannattimet ja ruuvit. Tämä kehikon osa kannattelee vain ylälevyä (L).

3

Kokoa ohjainkisko viidestä 21 mm leveästä listasta. Aloita yhdestä korkeasta listasta (A) ja kiinnitä seuraavat yksi kerrallaan liimalla ja 4 x 40 mm ruuveilla.

4

Kiinnitä kulmarauta yläohjaus-kiskon kumpaankin päähän. Alakiskon voi kiinnittää lattiaan tai ruuvit voi kiinnittää viistosti kehikkoon (D).

5

Kiinnitä yläohjainkisko 4 x 40 mm ruuveilla naulauslevystä.

VINKKI: Kun tiedät korkeuden, ruuvaa ylös kiilapala (X), jonka päällä kisko voi levätä.

03
Liukuovet maalataan ja kootaan jälkikäteen 6 Vaihe

Neljän liukuoven kehikot ja verhoilu-levyt kannattaa maalata, ennen kuin ne kootaan, varsinkin jos ne maalataan kahdella eri värillä, kuten esimerkissä.

Kehikot voi halutessaan ruuvata yhteen ennen maalaamista, mutta kaikki liitokset on siisteintä tasoittaa ennen kehikon pintamaalausta.

Kehikon ruuviliitokset eivät ole ääret-tömän vanhvoja, mutta kun levyt ja ke-hikot kootaan, ovet vankistuvat paljon.

1

Reikälevyt on helppo ja nopea maalata telalla sileältä etupuolelta. Maalaa kahdesti akryylipohjaisella sisämaa-lilla ja hio kevyesti maalauskertojen välissä.

2

Kokoa kehikot pitkillä ruuveilla sivukappaleiden (G) läpi. Tämä onnistuu helpoimmin ja tarkimmin suorakulmaisen levyn päällä, jolloin listat voi kiinnittää puristimilla levyyn ruuvauksen ajaksi.

3

Sivele kehikon takapinnalle liimaa, kun sekä kehikon että levyn maalipinta on kuivunut. PVAc-liima, eli se ”tavallinen” valkoinen puuliima, käy hyvin.

4

Aseta levy (K) kehikon märkää liimapintaa vasten ja kiinnitä se 4 x 20 mm ruuveilla 20 cm:n välein. Aseta levyn alareuna 10 mm kehikon alareunan yläpuolelle, jotta ovi pääsee liukumaan vapaasti kiskoissa.

5

Kiinnitä jokaisen oven alle kaksi kalustepyörää (P) 4 x 20 mm ruuveilla, niin ovet ovat valmiit. Oviin ei tarvita vetimiä, ne olisivat vain tiellä.

6

Aseta liukuovet paikoilleen nosta-malla ne yläkiskoon ja pudottamalla pyörät alakiskon uraan. Hankaa yläuraan steariinia, niin ovet liukuvat kevyemmin.

04
Putkien läpiviennit ylälevyyn 5 Vaihe

Ovien päällä oleva tila katetaan paneelilla eli levyllä, joka peittää taakseen monet vanhan öljysäiliön vaatimat putket.

Levyn saa nopeasti ruuvattua kiinni kehikkoon, mutta tätä ennen siihen on sahattava läpiviennit kaikille putkille.

Levy kootaan useammasta kappalees-ta ja kaikkien liitosten taakse kiinnite-tään lista, joten kaikki raot tiivistetään, tasoitetaan ja maalataan.

1

Putkien läpiviennit piirretään le-vyyn (L). Sahatut levyt puristetaan kehikkoon kiinni mahdollisimman ylös, ja levyyn vedetään putkien molemmin puolin pysty-viivat. Pyöristykset tehdään kupin avulla.

2

Merkityt alueet sahataan auki pistosahalla. Putkien aukot avataan kokonaan, mutta loput (L1) reunat sovite-taan niin, että ne myötäilevät tarkasti putkea, kun levy asetetaan paikalleen.

3

Työnnä valmiiksi leikatut levyt paikalleen ja kiinnitä ne kehikkoon ja kiskoon 4 x 40 mm ruuveilla. Sijoita jäykisteet (F) levyn taakse kohtaan, jossa edellinen jäykistepala ja seuraava levypala kohtaavat.

4

Ruuvaa sahatut palat (L1) paikoil-leen putkien ympärille. Hieman joutuu aina tasoittamaan ennen maalaamista.

VINKKI: Usein on tarpeen esiporata reiät ja upottaa ruuvinkannat mdf-levyyn.

5

Hallitse vinoimmatkin sahaus-linjat: Leikkaa hankalia kohtia varten pahvista ensin malli ja tarkista, sopiiko se. Jos ei, leikkaa uusi, kunnes olet löytänyt oikean muodon levyä varten.

Materiaalit

Kaapin kiinteät osat

21 x 45 mm höylättyä mäntyä:
• 6 kiskojen ohjauslistaa (A) á 338 cm

21 x 35 mm höylättyä mäntyä:
• 2 alakiskon välilistaa (B) á 338 cm

21 x 21 mm höylättyä mäntyä:
• 2 yläkiskon välilistaa (C) á 338 cm

45 x 95 mm soiroja:
• 2 kehikon pystyosaa (D) á 217 cm

24 x 45 mm höylättyä mäntyä:
• 1 kehikonosa katonrajaan (E), 338 cm
• Jäykisteet (F) ylälevyn taakse

12 mm mdf-levyä:
• 1 ylälevy (L), 30 x 347 cm

16 x 400 mm melamiinilevyä:
• 6 hyllylevyä (M) á 244 cm

Lisäksi:
• 30 x 35 cm hyllynkannattimia (N)
• Ruuveja: 4 x 16, 4 x 40 ja 5 x 80 mm
• 6 naulauslevyä, 5 x 20 cm
• 10 x 80 mm karminauloja
• Kiviseinätulppia
• 2 kulmarautaa, leveys 80 mm
• Puuliimaa
• Akryylitasoitetta
• Akryylimaalia

Neljä liukuovea

19 x 45 mm listaa:
• 8 pystylistaa (G) oviin, á 182,5 cm
• 8 vaakalistaa (H) oviin, á 78,5 cm

19 x 95 mm llistaa:
• 8 vaakalistaa (J) oviin, á 78,5 cm

3,5 mm reikälevyä (kovalevy):
• 4 oviverhoilulevyä (K) á 85,5 x 179 cm

Lisäksi:
• 8 kalustepyörää (P) á 19 x 19 x 30 mm
• Ruuveja: 4 x 20 ja 5 x 80 mm
• Akryylitasoitemassaa
• Akryylimaalia
• Puuliimaa

Vie aikaa

2-3 pv + kuivumisajat

Hinta

Noin 350 €

Vaikeusaste

Joudut improvisoimaan löy-tääksesi oikean rakennustavan ja ratkaistaksesi eteen tulevia pienempiä haasteita.

Piirustus

Hyllyt liukuoviseinän takana

Kun hyllylevyt (M) on asennettu, seinään ja kattoon kiinnitetään kehikko (D ja E). Se kannattelee kiskoja, joita pitkin liuku-ovet liikkuvat. Kehikko on koottu listoista (A, B ja C). Kehikon yläosa katetaan levyllä (L).

Sovita kaikki mitat oman huoneesi mukaan. Jos katon-rajassa ei kulje putkia, liuku-ovia voi jatkaa kattoon asti.

Hyllyt liukuoviseinän takana

Ohjainkiskot

Ovien ohjainkiskot kootaan 21 mm paksuista listoista erikorkuisiksi: kolme korkeaa ohjaus-listaa (A) kootaan kahden matalamman listan (B alakiskoon, C yläkiskoon) ympärille. Listoista syntyy kaksi uraa, joita pit-kin 19 mm paksut ovet voivat liukua vapaasti. Käyttä-mällä matalia välilis-toja yläkiskossa urasta tulee syvem-pi, jolloin ovet voi-daan nostaa yläkis-koon ja työntää ala-kiskoon ja irrottaa ja asentaa tarvit-taessa myös myöhemmin.

Yläurat ovat alauria syvemmät. Ovet on näin helppo nostaa yläkiskoon ja painaa alakiskoon ilman, että ne tippuvat yläurasta.

Ohjainkiskot

Liukuovet

Ovet on helppo rakentaa ilman hankalia liitoksia, sillä kehikko liimataan ja ruuva-taan kiinni levyn päälle. Kehikko rakennetaan kahden levyisistä laudoista niin, että ylä- ja alakappaleet (J) ovat leveämpiä kuin muut (G ja H) kappaleet. Näin syntyy vahva ja tyylikäs ovi.

Liukuovet

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Liukuovet